Uitgebreide Bronnelys – Boek 2

Hier bo is reeds gemeld dat weens beperkte ruimte dit nie moontlik was om ALLE bronne wat by die skryf van hierdie boekdeel gebruik is in die boek self op te neem nie. Daar is gevolglik in oorleg met die uitgewer besluit om die geraadpleegde bronne in twee formate aan te bied:

  • In die gedrukte boek se bronnelys, dus as deel van die boek self. Slegs kernbronne word hier opgeneem. Dit behels die volgende: boekpublikasies, artikels uit akademiese tydskrifte, verhandelinge en proefskrifte, asook enkele ander toepaslike bronne. Die bronnelys in die boek self is daarom beduidend verkort sodat dit in die beskikbare ruimte in die gedrukte boek kan inpas.
  • Die balans van die bronne word op hierdie webblad geplaas as ʼn uitgebreide bronnelys. Dit raak die volgende: berigte en artikels uit koerante en meer populêre tydskrifte, asook internetpublikasies. Op hierdie wyse kon ʼn groter verskeidenheid bronne opgeneem word.
  • Ook hierdie bronne word alfabeties aangedui soos met die sentrale bronnelys in die boek.

Hierdie manier van doen hou in dat lesers moet besef dat alle bronne wat hulle wil opvolg of wil kontroleer, op een van die twee plekke kan (en waarskynlik gaan) voorkom. Dit gaan beslis meer moeite verg om bronne so te hanteer, en daaroor vra ons om verskoning, maar dit kon ongelukkig nie anders nie.

Let asb. daarop dat die bronne vir die twee bronnelyste in die totaliteit chronologies genommer is. Dit is daarom moontlik dat ʼn bron gemerk met ʼn a in die bronnelys in die boek self kan voorkom en verdere bronne van dieselfde outeur gemerk met ʼn b of c weer in die webbladlys. Die bronne vorm wel gesamentlik ʼn eenheid en dit moet as sodanig hanteer word.

Lees asb. ook net weer die Inleidende deel tot hierdie webblad asook die Gebruikswenke voordat u u inligting begin soek.


Die onderstaande opmerking is aan die begin van die Bronnelys vir hierdie boekdeel opgeneem.

Let wel: Hierdie boekereeks is beplan as ʼn eenheid, en dit is ook as sodanig geskryf. Hoofstukke 1–11 dek deel 1 en hoofstukke 12–24 behels deel 2. Interne verwysings word ook beskou as verwysing oor die twee dele heen.

Elke boekdeel het ʼn eie bronnelys wat gemik is op die inhoud van die betrokke deel. In soverre haalbaar is die bronne geplaas waar dit hoort, maar die nommering van sommige verwysings kan moontlik verwarring skep. As ʼn bron moontlik nie in een deel voorkom nie, sal dit wel beslis in die ander deel wees. Beskou daarom die twee bronnelyste sáám as een groot bronnelys.

Weens die omvang van die boek moes die bronnelys ingeperk word. In die lig van die maklike beskikbaarheid van en toegang tot bronne met die hulp van elektroniese metodes word in die boek slegs kernbronne (boekpublikasies, artikels uit akademiese tydskrifte, verhandelinge en proefskrifte, asook enkele ander toepaslike bronne) aangedui en die res van die bewysmateriaal (oorwegend berigte uit koerante, tydskrifte, internetpublikasies) is dan op die webblad www.storievanafrikaans.co.za beskikbaar.

Die bronne wat nie in die boek self opgeneem is nie weens ‘n spasietekort, word hier onder aangedui. Die res van die bronne is in die boek self opgeneem.


Aalbers, G. 2016. Afrikaans se vele gesigte en stemme. Muratho, 15(2): 19–20.

Adams, C. 2013. Tyd vir oues om van toneel te verdwyn. By, Beeld, 6 Jul. 2013, bl. 2.

Adams, M. 2000. Afrikaans sal leef! Beeld, 15 Nov. 2000, bl. 14.

Adams, N.D. 2016. Só iets moet nooit weer gebeur nie. Die Burger, 19 Feb. 2016, bl. 14.

Adendorf, L. 2010. Taalbaasskap vervreem bruines. Rapport, 7 Feb. 2010.

Adendorff, E. 2007. Die Voëlvry-beweging se groter konteks. Verskyn 29 Jun. 2007. http://www.litnet.co.za/Article/die-voelvry-beweging-se-groter-konteks-2007 [Gebruik 14 Jan. 2014.]

(Praktiserende) Advokaat 2004. Sinloos om Afrikaans as hoftaal in SA af te skaf. Beeld, 27 Feb. 2004, bl. 14.

AfriForum 2016. Regstappe om Afrikaans by Kovsies te red. Geplaas 8 Maart 2016. http://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/regstappe-om-afrikaans-by-kovsies-te-red/

AfriForum Jeug 2016. Is daar plek vir Afrikaans op universiteitskampusse? Huisgenoot, 26 Mei 2016.

Alant, J. 2005. Afrikaans en Afrikaner-nasionalisme is nie dieselfde as Afrikaans en apartheid nie. Geplaas 7 Okt. 2005. http://www.litnet.co.za  [Gebruik 11 Okt. 2005.]

Alant, J. 2015. O red ons liewe God van die taalklousulekomplot. Geplaas 15 Des. 2015. http://www.litnet.co.za/o-red-ons-liewe-god-van-die-taalklousulekomplot/

Alberts, B. 2013. Apartheid het selfs vroeër begin. Weekliks, Rapport, 28 Jul. 2013, bl. 5.

Alexander, N. 2001b. Die oorlewing van die nie-dominante tale van Suid-Afrika. 7 April 2001. Weer geplaas 28 Sept. 2015. http://www.litnet.co.za/uit-die-argief-die-oorlewing-van-die-nie-dominante-tale-van-suid-afrika/

Alexander, N. 2006. Etlike gedagtes oor moedertaalonderrig in Suid-Afrika ná apartheid. Geplaas 6 Sept. 2006. http://www.oulitnet.co.za/taaldebat/beraad_alexander.asp [Gebruik 21 Sept. 2006.]

Alexander, N. 2009. Afrikaans as a language of reconciliation, restitution and nation-building. Geplaas 6 Okt. 2009. http://www.litnet.co.za/afrikaans-as-a-language-of-reconciliation-restitution-and-nation/

Alkema, A. 2011. Verswakking in staatsonderwys noodsaak eie alternatiewe. Geplaas 10 Sept. 2011. http://maroelamedia.co.za/blog/debat/meningsvormers/verswakking-in-staatsonderwys-noodsaak-eie-alternatiewe/

Alter, A. 2015. The Plot Twist: E-Book Sales Slip, and Print Is Far From Dead. New York Times, 22 Sept. 2015.

Altern, J. 1993. Hou op om Afrikaans te begrawe. Beeld, 27 April 1994, bl. 13.

Altern, J. 1994. Afrikaanse sakelui het ʼn ‘groot toekoms in SA’. Sake, Beeld, 20 Sept. 1994, bl. S2.

Anceaux, W.A. 1936. Afrikaans en Nederlands. Die Huisgenoot, 24 April 1936, bl. 85.

Andersen’s Mooiweer 2014. Gooi juk van apartheid af en vat hande. Die Burger, 18 Jun. 2014.

Andrews, P. 2017. South Africa’s problems lie in political negligence, not its Constitution. Geplaas 4 Julie 2017. http://theconversation.com/south-africas-problems-lie-in-political-negligence-not-its-constitution-80474

Anker, J. 2006.  Die posisie van Afrikaans aan die Universiteite vir Tegnologie 2006. Geplaas 29 Junie 2006. http://www.litnet.co.za/die-posisie-van-afrikaans-aan-die-universiteite-vir-tegnologie-2006/

Annalize B. 2014. Wit mense voel ook apartheid se pyn. Beeld, 11 Maart 2014, bl. 6.

Anoniem 1910. Eerste zitting van de Zuidafrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst. Die Brandwag, 15 Jul. 1910, bl. 98-99.

Anoniem 1915. Spelling van het Afrikaans. De Unie, 1 Nov. 1915, bl. 129–134.

Anoniem 1919a. Is Afrikaans as offisiële taal onwettig? Die Huisgenoot, Jan. 1919, bl. 588–589.

Anoniem 1919b. Is Afrikaans plat? Die Huisgenoot, Aug. 1919, bl. 94-96.

Anoniem 1924. Ons wetboek en Afrikaans. Die Huisgenoot, 1 Feb. 1924, bl. 9.

Anoniem 1937a. Afrikaans in die regswese. Die Huisgenoot, 5 Maart 1937, bl. 13.

Anoniem 1937b. Ons Afrikaanse Psalmboek. Hoe hy gemaak is – en deur wie. Die Huisgenoot, 3 Sept. 1937, bl. 21.

Anoniem 1937c. Die Hertzogprys. Die Huisgenoot, 17 Des. 1937, bl. 13.

Anoniem 1937d. Afsonderlike uitsaaistasies ongewens. Die Huisgenoot, 25 Jun. 1937, bl. 13.

Anoniem 1937e. ʼn Radiodiens met ʼn eie karakter. Die Huisgenoot, 10 Sept. 1937, bl. 13.

Anoniem 1937f. Die Afrikaanse Psalmboek. Die Huisgenoot, 6 Aug. 1937, bl. 13.

Anoniem 1938. ʼn Radiodiens vir die volk. Die Huisgenoot, 1 April 1938, bl. 13, 95.

Anoniem 1952. Die Wetenskap en Afrikaans. Die Huisgenoot, 25 Jul. 1952, bl. 5.

Anoniem 1953. Afrikaans in Europa. Die Huisgenoot, 23 Jan. 1953, bl. 3.

Anoniem 1961. Maar ‘Doodkry is min’. Die verhaal van ons taal wat deur vele verag en daar baie verwaarloos is. Die Taalgenoot, Aprtil 1961, bl. 16–17.

Anoniem 1977. Bou ʼn vliegtuig en helikopter in Afrikaans. Die Taalgenoot, April 1977, bl. 19, 23.

Anoniem 1992. Asterix red dalk ʼn ou Latynse taal. Beeld, 7 Jul. 1992, bl. 6.

Anoniem 1993. Afrikaans. Berig oor Afrikaans in De Volkskrant van 16 Okt. 1993.

Anoniem 1997. Wie en wat is Tabema? Taalgenoot, 66(4): 18. April 1997.

Anoniem 2004b. Geskiedenis. http://www.sedibafountain.org.za/pebble.asp?relid=2144&t=142&lang=0 [Gebruik 30 April 2004.]

Anoniem 2012a. ‘Kaalkop’ se droom leef steeds voort. Sake24, Beeld, 27 Mei 2012, bl. 8.

Anoniem 2012b. Dié taal speel ‘n groot rol. Beeld, 29 Okt. 2012, bl. 10.

Anoniem 2013d. Onse Jan – die onwillige volksplanter. http://www.mieliestronk.com/vanrieb.html [Gebruik 20 Aug. 2013.]

Anoniem 2013e. San. Raaiselvolk van die geel, klein mensies. http://www.mieliestronk.com/san.html [Gebruik 21 Aug. 2013.]

Anoniem 2013f. Leiers van die Groot Trek. Baanbrekers in ʼn ruwe land. http://www.mieliestronk.com/trekleiers.html [Gebruik 21 Aug. 2013.]

Anoniem 2013g. Slawerny in Suid-Afrika. http://www.mieliestronk.com/slaaf.html [Gebruik 21 Aug. 2013.]

Anoniem 2013i. Groot Trek. http://www.mieliestronk.com/groottrek.html [Gebruik 21 Aug. 2013.]

Anoniem 2013j. Ellendes van die Mfecane. http://www.mieliestronk.com/mfecane.html [Gebruik 21 Aug. 2013.]

Anoniem 2013k. Die Hugenote – hul belangrike erflating in SA. http://www.mieliestronk.com/hugenote.html [Gebruik 21 Aug. 2013.]

Anoniem 2013l. Die wortels van Afrikaans. http://www.mieliestronk.com/afrwortels.html [Gebruik 21 Aug. 2013.]

Anoniem 2013m. Oorsprong van Afrikaans. http://www.mieliestronk.com/afrikboor.html [Gebruik 21 Aug. 2013.]

Anoniem 2013n. Bruinmense. http://www.mieliestronk.com/bruinmense.html  [Gebruik 21 Aug. 2013.]

Anoniem 2013o. Emily Hobhouse, die engel van deernis. http://www.mieliestronk.com/hobhouse.html [Gebruik 27 Okt. 2013.]

Anoniem 2013p. Oud-Potchefstromer die grootste dryfkrag vir die Bybel in Afrikaans. Potchefstroom Herald, 30 Aug. 2013, bl. 17.

Anoniem 2013q. Afrikaans hou aan groei en bly altyd vars. Beeld, 14 Aug. 2013, bl. 14.

Anoniem 2014a. “Hoe oud is Afrikaanse volksmusiek?” – http://maroelamedia.co.za/blog/boeretroos/kunste/kunstenuus/hoe-oud-afrikaanse-volksmusiek/ [Gebruik 15/01/2014]

Anoniem 2014b. Sodat ons nie vergeet … SA monumente en gedenktekens. http://www.mieliestronk.com/monumentsa.html [Gebruik 30 Jan. 2014.]

Anoniem 2014e. Die einde van apartheid – só het dit gebeur. http://www.mieliestronk.com/aparteind.html [Gebruik 8 Jun. 2014.]

Anoniem 2014f. Die Stem het plek op kunstefeeste. Beeld, 8 Jul. 2014.

Anoniem 2014g. Jan Christiaan Smuts. 50 jaar van storm en drang. http://www.mieliestronk.com/jansmuts.html [Gebruik 11 Okt. 2014.]

Anoniem 2014h. Wet op die Gebruik van Amptelike Tale. ‘Taalsektor moet waghou’. Beeld, 23 Okt. 2014, bl. 18.

Anoniem 2014i. Nkosi en Die Stem. Ons edel volkslied van versoening. http://www.mieliestronk.com/volkslied.html [Gebruik 21 Nov. 2014.]

Anoniem 2014j. Corruption index rating worrying – report. Geplaas 3 Des. 2014. http://www.fin24.com/Economy/Corruption-index-rating-worrying-report-20141203

Anoniem 2014k. Meet the woman behind South Africa’s tsunami of returning expats. Geplaas 29 Des. 2014. http://www.702.co.za/articles/670/meet-the-woman-behind-sa-s-tsunami-of-returning-expats

Anoniem 2014l. ATKV-simposium oor die talewet, Taalgenoot, Somer 2015, bl. 100.

Anoniem 2015a. ATKV al 85 jaar deel van Afrikaans. Beeld, 8 Mei 2015, bl. 14.Anoniem 2015b. Het leven aan boord van een VOC-schip. Geplaas Sept 2015. http://www.zeeuwsarchief.nl/zeeuwse-verhalen/het-leven-aan-boord-van-een-voc-schip/

Anoniem 2015c. Maties to create fund promoting Xhosa. Geplaas 31 Mei 2015. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Stellenbosch-university-to-create-fund-promoting-Xhosa-20150531

Anoniem 2015d. Wat is in ʼn naam? http://www.ekapa.ioisa.org.za/ekapaafr/module3/whatsinaname.htm [Gebruik 18 Sept. 2015.]

Anoniem 2015e. Afrikaans al 85 jaar met trots bevorder. Beeld, 21 Okt. 2015, bl. 12.

Anoniem 2015f. Make it easy for whites to return to SA, says Phosa. Geplaas 5 Nov. 2015. http://www.timeslive.co.za/politics/2015/11/05/Make-it-easy-for-whites-to-return-to-SA%E2%80%9A-says-Phosa

Anoniem 2016a. Tien jaar van stoftrap! Taalgenoot, Herfs 2016, bl. 70–72.

Anoniem 2016b. ‘Bruin en swart jeug in die moeilikheid’. Beeld, 19 April 2016.

Anoniem 2016c. ‘Ons kort sinergie vir Afrikaans’. Beeld, 25 Mei 2016, bl. 6.

Anoniem 2016d. Akademie vra UV om te herbesin oor taal. Volksblad, 17 Mei 2016.

Anoniem 2016e. Michael Jonas is Taalmonument se nuwe baas. Die Burger, 27 Mei 2016.

Anoniem 2017. Koos Bekker het ‘skon’ gekoop –en jy? Geplaas 20 Des. 2017. https://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/koos-bekker-het-skon-gekoop-en-jy-20171229

Anthonie, W. 2014. Eisj, geen wit of swart in reënboog! Rapport Weekliks, 14 Sept. 2014, bl. 10.

Anthony, E. 2016a. Fedsas tree toe tot US-debat: Afrikaans moet ankertaal wees. Beeld, 25 April 2016, bl. 2.

Anthony, E. 2016b. Taalplan gaan bruin studente benadeel. Die Burger, 25 April 2016.

Anthony, E. 2016c. Skietstilstand ’n luukse in Lavender Hill. Geplaas 15 Okt. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Misdaad/skietstilstand-n-luukse-in-lavender-hill-20161015#

Areff, A. 2015. SA almost dead last in maths and science education – WEF report. Geplaas 1 Okt. 2015. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/SA-almost-dead-last-in-maths-and-science-education-WEF-report-20151001

ATR (Afrikaanse Taalraad) 2015. Persverklaring: Geen ruimte vir samboktaktiek in taaldebakel. Geplaas 4 Sept. 2015. http://www.litnet.co.za/persverklaring-geen-ruimte-vir-samboktaktiek-in-taaldebakel/

ATR 2016a. US-taalbeleid: Afrikaanse Taalraad se reaksie. Geplaas 25 April 2016. http://www.litnet.co.za/us-taalbeleid-afrikaanse-taalraad-se-reaksie/

ATR 2016b. Die Afrikaanse Taalraad herdenk die 91ste bestaansjaar van Afrikaans as amptelike taal. Geplaas 10 Mei 2016. http://www.litnet.co.za/die-afrikaanse-taalraad-herdenk-die-91ste-bestaansjaar-van-afrikaans-amptelike-taal/

ATR 2016c. Stigting van die Internasionale Vereniging vir Afrikaans. Geplaas 5 Okt. 2016. http://www.litnet.co.za/stigting-van-die-internasionale-vereniging-vir-afrikaans/#comment-100928

ATR 2016d. Persvrystelling: Taalraad kommentaar op die US se Hersiene Toelatingsbeleid. Geplaas 1 Nov. 2016. http://www.litnet.co.za/taalraad-kommentaar-op-die-us-se-hersiene-toelatingsbeleid/

Azzakani, R. 2012. Afrikaans under threat in languages bill. Die Burger, 2 Feb. 2012


Baatjes, R. 2016. Werkloosheid-syfer is ANC se grootste mislukking – Malala. Geplaas 10 Nov. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Politiek/werkloosheidsyfer-is-anc-se-grootste-mislukking-malala-20161110

Baatjies, R. 2003. Hoekom ek myself ‘Coloured’ noem. http://www.oulitnet.co.za/seminaar/baatjies.asp

Baay, R. 2017. Over deze Nederlandse slavernijgeschiedenis hebben we het nooit. Geplaas 19 Okt. 2017. https://decorrespondent.nl/7479/over-deze-nederlandse-slavernijgeschiedenis-hebben-we-het-nooit/2875454899416-c1a34e1a

Babb, G. 2017. Die Kaap en die k-woord. Rapport Weekliks, 6 Aug. 2017, bl. 5,

Badenhorst, G. 2016. Botanische kennis voor economische groei en macht. Maandblad Zuid-Afrika, 93(4): 83,

Badprop, A. 2014. Musiek in ‘die taal’ word groot. By, Beeld, 26 April 2014, bl. 23.

Bailey, A. 2014. Gaafheid sal nie die taal red. Rapport Weekliks, 16 Nov. 2014, bl. 7.

Bailey, A. 2015. AfriForum versterk moedertaalonderrig. Beeld, 21 Okt. 2015, bl. 12.

Bailey, A. 2016a. “Die rol van die burgerlike gemeenskap betreffende Suid-Afrikaanse taalbeleide.” Referaat gelewer tydens die “3de Gentse Colloquium over het Afrikaans” aan die Universiteit van Gent, België, op 27–28 Okt. 2016.

Bailey, A. 2016b.  Afrikaans onder die vergrootglas in Gent. Geplaas 23 Nov. 2016. http://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/afrikaans-onder-die-vergrootglas-in-gent/

Balfour, R.J. 2014. More must walk the linguistic talk at universities. Mail & Guardian, 20 Jun. 2014.

Balfour, R.J. 2016. How universities can use language as a force for fundamental change. Geplaas 3 Okt. 2016.  http://theconversation.com/how-universities-can-use-language-as-a-force-for-fundamental-change-65691

Balfour, R. 2017. English only at varsity is not a remedy. Mail & Guardian, 26 Mei 2017. https://mg.co.za/article/2017-05-26-00-english-only-at-varsity-isnot-a-remedy

Balfour, R. 2018. Concourt ruling on UFS missed the point. Mail & Guardian, 19 Jan. 2018, bl. 25.

Ball. R. 2007. Weesmeisies. Genesis, 15: 6–12. Julie 2005.

Balson, S. 2013. Suid-Afrika se reënboogvolk – die Griekwa. http://www.mieliestronk.com/griekwa.html [Gebruik 21 Aug. 2013.]

Barnard, C. (Chris) 1989. Afrikaans was sonder arm wittes dalk net ʼn bruin taal. Insig, Nov. 1989, bl. 54.

Barnard, C. (samesteller). 1975. Taalfees-album: G.R.A. 14 Augustus 1875 – 1975. Die Huisgenoot, 1 Aug. 1975, bl. 49–59.

Barnard, I. 2013. Die hoort en behoort van jong Afrikaners. Beeld, 21 Jun. 2013.

Barnard, M. 2014a. Groente weer soos van ouds in middestad verbou. Die Burger, 25 Jun. 2014, bl. 3.

Barnard, M. 2014b. ‘Kaap het te min swart bestuurslui’. Die Burger, 1 Nov. 2014, bl. 5.

Barnard, M. 2015a. Drie tale nou ’n vereiste in department: Engels, Pedi en Zoeloe gekies. Geplaas 26 April 2015. http://www.netwerk24.com/nuus/2015-04-26-drie-tale-nou-n-vereiste-in-departement [Gebruik 27 April 2015.]

Barnard, M. 2015b. Kasteel se terrein 350 gelede ontbos. Die Burger, 28 Sept. 2015, bl. 7.

Barnard, M. 2015c. Akkoord ‘beste kans om planeet te red’. Beeld, 14 Des. 2015, bl. 8.

Barnard, M. 2016a. Fakulteite wyk self af van riglyne. Die Burger, 6 Feb. 2016.

Barnard, M. 2016b. Taal veilig by US – vir nou. Beeld, 22 Feb. 2016, bl. 4.

Barnard, M. 2016c. ‘Dit is mense wat onderdruk en nié ʼn taal soos Afrikaans’. Beeld, 22 Feb. 2016, bl. 8.

Barnard, M. 2016d. Oudregter sal US-taalplan op sy eie bekyk. Die Burger, 18 Maart 2016, bl. 1.

Barnard, M. 2016e. Tegnologie help teen Kaapse bendes. Die Burger, 29 Sept. 2016.

Barnard, M. 2016f. Dis amptelik: Bo-Kaap is Bo-Kaap. Geplaas 13 Okt. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/dis-amptelik-bo-kaap-is-bo-kaap-20161013

Barnard, M. 2016g. 8 gewond in skietery op Kaapse Vlakte. Geplaas 19 Nov. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Misdaad/8-gewond-in-skietery-op-kaapse-vlakte-20161119

Barnard, M. 2017a. Afrikaans op Stellenbosch: ‘Erge spanning’ oor taal. Beeld, 25 Jan. 2017, bl. 6.

Barnard, M. 2017b. US-taalbeleid sal niemand uitsluit – rektor. Die Burger, 26 Jan. 2016.

Barnard, M. 2017c. Konvokasie stem vir hofgeding. Beeld, 27 Jan. 2017, bl. 9.

Barnard, M. 2017d. Afrikaanse skole krimp met 32%. Beeld, 13 Julie 2017, bl. 8.

Barnard, M. & A. Janse van Rensburg 2015. Almal nou op gelyke voet by Maties, sê SR. Beeld, 14 Nov. 2015, bl. 5.

Barnard, M. & F. Williams 2014. ʼn Leeftyd saam met Naspers. SakeRapport, 31 Aug. 2014, bl. 1.

Baron, K. 2003. Bruin mense is moeg daarvoor om aanhou “Wolf!” te skreeu. http://www.oulitnet.co.za/seminaar/kupido.asp [Gebruik 17 Maart 2014.]

Barrell, H. 2016. South Africa’s armed struggle: where the ANC’s ineptitude was a virtue. Geplaas 10 Julie 2016. http://theconversation.com/south-africas-armed-struggle-where-the-ancs-ineptitude-was-a-virtue/

Barron, C. 2014. Russel Botman: Theologian and first black vice-chancellor of Stellenbosch University. Sunday Times, 6 Jul. 2014, bl. 22.

Bas, M. 2014. Die Transvaalbuurt in Leiden. Geplaas 12 Feb. 2014. http://www.roepstem.net/transvaalbuurt.html [Gebruik 6 Feb. 2014.]

Basson, A. 2001. Maar wie se lied sal jong Suid-Afrika nou sing? Beeld, 15 Jun. 2001, bl. 15.

Basson, A. 2013a. Kommentaar en ontleding: ʼn Ope brief aan Cemoné du Toit. Beeld, 31 Okt. 2013.

Basson, A. 2013b. Madiba bevry wit mense ook. Beeld, 9 Des. 2013, bl. 8.

Basson, A. 2014a. Mag dit tog net enkeles wees. Beeld, 27 Jan. 2014, bl. 10.

Basson, A. 2014b. Eerder Nkandla as Boipatong. By, Beeld, 26 April 2014, bl. 22.

Basson, A. 2014c. Onder die skuldjuk uit die toekoms in. Beeld, 12 Jun. 2014, bl. 17.

Basson, A. 2014d. Ons hét baie om op trots te wees. Beeld, 12 Jul. 2014, bl. 2.

Basson, A. 2014e. Zelda word simbool van nuwe Afrikaner. Beeld, 21 Jun. 2014, bl. 2.

Basson, A. 2014f. Die stille sukses van die ATKV. Beeld, 28 Jun. 2014, bl. 2.

Basson, A. 2014g. Het ons moed opgegee? Beeld, 8 Jul. 2014, bl. 9.

Basson, A. 2014h. Wie is Afrikaans se vyande? Beeld, 26 Jul. 2014, bl. 2.

Basson, A. 2014i. Is ons geheues so kort? Beeld, 8 Jul. 2014, bl. 9.

Basson, A. 2014j. Wie is Afrikaans se rolmodelle? Beeld, 18 Okt. 2014, bl. 2.

Basson, A. 2014k. 10 positiewe dinge van SA. Beeld, 6 Des. 2014, bl. 2.

Basson, A. 2014l. Diversiteit bring groei en meer gehalte mee. Beeld, 10 Des. 2014, bl. 11.

Basson, A. 2015a. Wat dink Afrikaanse ‘jeug’ regtig? Beeld, 8 Aug. 2015, bl. 2.

Basson, A. 2015b. 5 redes waarom Solidariteit se ‘Plan B’ sleg is vir Suid-Afrika (en Afrikaners). Geplaas 7 Okt. 2015. http://www.netwerk24.com/stemme/menings/2015-10-07-5-redes-waarom-solidariteit-se-plan-b-sleg-is-vir-suid-afrika-en-afrikaners

Basson, A. (Alec) 2015. Engels alleen bevorder nie onderrig en leer. Geplaas 9 Sept. 2015. http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=2825

Basson, E. 2016. Ons moet saamstaan en saam bou. Geplaas 2 Nov. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Briewe/ons-moet-saamstaan-en-saam-bou-20161101

Batt, M. 2015. Afrikaans by Universiteit van Stellenbosch is uitsluitingstegniek, sê Nzimande. Die Burger, 16 Okto. 2015.

Batt, M. 2016a. Maties-fakulteite wil verengels; US-bestuur verseker Afrikaans se toekoms. Geplaas 28 Jan. 2016. https://www.afriforum.co.za/maties-fakulteite-wil-verengels-us-bestuur-verseker-afrikaans-se-toekoms/

Batt, M. 2016b. AfriForum neem regsaksie teen Universiteit van Stellenbosch se uitvoerende bestuur. Geplaas 31 Jan. 2016. https://www.afriforum.co.za/afriforum-neem-regsaksie-teen-universiteit-van-stellenbosch-se-uitvoerende-bestuur/

Battersby, J. 2016. Can Afrikaans culture, Afrikaners ‘as a people’ survive? Little chance, says leading historian. Geplaas 28 Nov. 2016. http://www.biznews.com/thought-leaders/2016/11/28/afrikaans-culture-afrikaners/

Becker, H. 2017. Namibian traditional leaders haul Germany before US court in genocide test case. Geplaas 16 Jan. 2017. http://theconversation.com/namibian-traditional-leaders-haul-germany-before-us-court-in-genocide-test-case/

Beevers, L. 2018. Will the weather get worse in 2018? What the experts say. Geplaas 11 Jan. 2018. https://theconversation.com/will-the-weather-get-worse-in-2018-what-the-experts-say-89949

Bekker, F. 2014. Waar wil ons oor 20 jaar wees? Beeld, 1 April 2014, bl. 9.

Bekker, K. 2014. Refuseniks, kreepy kraulies en studente. Beeld, 10 Jun. 2014, bl. 9.

Bekker, P. 1959. Eerste professor in Afrikaans: Sy pen staan nie stil nie. Die Huisgenoot, 29 Mei 1959, bl. 55, 58.

Benoit, J. 2017a. There’s not enough evidence to back the claim that humans originated in Europe. Geplaas 26 Mei 2017. http://theconversation.com/theres-not-enough-evidence-to-back-the-claim-that-humans-originated-in-europe-78280/

Benoit, J. 2017b. The theory that humans emerged in Africa is often questioned. That’s good for science. Geplaas 26 Okt. 2017. https://theconversation.com/the-theory-that-humans-emerged-in-africa-is-often-questioned-thats-good-for-science-86232/

Berners-Lee, T. 2017. Die web se tentakels begin ons nou inhaal. By, Beeld, 18 Maart 2017, bl. 16.

Bernstein, A. 2016. Groei is ál uitkoms vir SA. Beeld, 14 April 2016, bl. 19.

Bester, C. 2014. 3 500 studente: ‘NEE! NEE! NEE!’. Wapad, 1 Aug. 2014, bl. 3.

Bester, M. 2015. Bevorder eerder Afrikaans as kampuskultuur. Beeld, 25 Maart 2015, bl. 16.

Beukes A-M. 2005. The status of translation and interpreting in South Africa. Muratho, 5(2): 16–21, 31.

Beukes, A.M. 2014. “Die Universiteit van Johannesburg se taalbeleid: Uitdagings vir Afrikaans.” Simposium van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, Pretoria, 24 Julie 2014.

Beukes, A-M. 2015b. Skeiding maak Afrikaans broos. Beeld, 7 Mei 2015, bl. 21.

Beukes, A-M. 2016a. AKA 2016: Die ekologie van Afrikaans in ’n verander(en)de landskap. Geplaas 4 Mei 2016. http://www.litnet.co.za/aka-2016-die-ekologie-van-afrikaans-in-n-veranderende-landskap/

Beukes, A-M. 2016b. Taalgesprek is nodig. Beeld, 10 Mei 2016, bl. 13.

Beukes, M. 2013. Afrikaans se noodsinjaal. Weekliks, Rapport, 15 Jun. 2013.

Beukes, W.T.H. 1973. ‘Kaffer’, ‘Bantoe’ of ‘African’. Woord en Daad, Okt. 1973, bl. 17–18.

Beukman, B. 2016a. Operasie Red Tuks. Beeld, 26 Feb. 2016, bl. 1.

Beukman, B. 2016b. Die seisoen van nuwe gesprekke. Beeld, 2  Maart 2016, bl. 24.

Beukman, B. 2016c. Kontak, gesprekke en erkenning. Wapad, 14 April 2016, bl. 13.

Beukman, B. 2016d. So ’n gesprek is vinnig nodig. Beeld, 10 Junie 2016, bl. 26.

Beukman, B. 2016e. Die T-woord – skrap dit in 2017 en begin om te bou. Beeld, 31 Des. 2016, bl. 12.

Beukman, B. 2016f. Derde Weg dringend nodig vir uitgeputte taaldeabt. Beeld, 2 Julie 2016, bl. 2.

Beukman, B. 2017a. So dit is dan Pukke en Maties vir Afrikaans … Beeld, 4 Maart 2017, bl. 12.

Beukman, B. 2017b. ‘Moedertaalonderrig word geringskat’. Beeld, 24 Mei 2017, bl. 3.

Beukman, B. 2017c. Gooi net wyd uit vir taal, dan sal dit leef. By, Beeld, 3 Junie 2017, bl. 16.

Beukman, B. 2017d. ‘Alles op een plek’ – kom saam op reis. Beeld, 1 Nov. 2017, bl. 13.

Beukman, B. 2017e. Malema, Titus, Giliomee, Gibson – praat oor die taal. Beeld, 9 Sept. 2017, bl. 12.

Beukman, B. 2017f. ‘Coolste nerd in Afrikaans’ skop vas teen laer trek. Beeld, 27 Mei 2017, bl. 12.

Beukman, B. 2017g. Taaldebat vlam weer op. Beeld, 27 Julie 2017, bl. 17.

Beukman, B. 2018a. Skole dra nou gevolg van ander se oorsaak. Beeld, 20 Jan. 2018, bl. 14.

Beukman, B. 2018b. ‘Afrikaners met ʼn Afrikataal.’ Beeld 17 Maart 2018.

Bevan, C. 2016. Suid-Afrika se ‘klein bioskoop’ word 40. By, Die Burger, 16 Jan. 2016.

Bezuidenhout, A. 2016a. Maak vriende en bou ekonomie. Beeld, 7 Julie 2016, bl. 23.

Bezuidenhout, A. 2016b. Behou kerkgeboue vir nageslag. Geplaas 25 Okt. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/behou-kerkgeboue-vir-nageslag-20161025

Bezuidenhout, A. 2017a. Involusie bedreig SA ál meer. Die Burger, 10 Feb. 2017, bl. 15.

Bezuidenhout, A. 2017b. Hier is Afrikaans en sy digkuns nog ’n sondebok. Geplaas 10 Okt. 2017. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/hier-is-afrikaans-en-sy-digkuns-nog-n-sondebok-20171010

Bezuidenhout, A. 2017c. Afrikaanse musiek ‘lite’? Beeld, 2 Aug. 2017, bl. 17.

Bezuidenhout, P. 2016. Looking back in sorrow. Saturday Star, 11 Junie 2016, bl. 15.

Bezuidenhout, Z. 2015. Dié Afrikaanse skrywers ook in Nederlands. Die Burger, 17 Okt. 2015.

Bigalke, I. 2014. Steve, Die Stem en verdeeldheid. Die Burger, 8 Jul. 2014, bl. 8.

Blaauw, J. 2014. Tolkdienste slaag wel. Beeld, 2 Jul. 2014, bl. 9.

Black, L. 2017. Maak alles Engels en spaar so geld. Rapport Weekliks, 27 Aug. 2017, bl. 11.

Blewett, C. 2015. Why it is time the world embraced Wikipedia. The Conversation, 10 Jun. 2015. https://theconversation.com/why-its-time-the-world-embraced-wikipedia/

Blok, T. 1958. Oom Lokomotief. Woord en Daad, Nov. 1958, bl. 4.

Blomerus, A. 2015. Afrikaans ly omdat ANC alles wil beheer. Die Burger, 8 Okt. 2015, bl. 12.

Bodenstein, H.D.J. 1912. Die toekomst van die Hollandse Taal in Suid-Afrika. Die Brandwag, 1 Nov. 1912, bl. 329–333.

Boddy-Evans, A. 2014. The genealogy of Afrikaners. http://africanhistory.about.com/od/southafrica/p/AfrikanerGene.htm [Gebruik 7 Jan .2014.]

Boekkooi, P. 2016. Fliekoorsig 2016: Afrikaanse prente skitter. Die Burger, 21 Des. 2016, bl. 6.

Boesak, E. (Elna) 2006. Suid-Afrika en haar slawegeskiedenis: van die VOC tot die ANC. Hoorbeeldreeks op RSG.

Boesak, E. 2007. “Versoening in die Afrikaanse gemeenskap met ander gemeenskappe.” Referaat gelewer tydens die Tweede Nasionale Afrikaanse Taalberaad, Pretoria. 23–24 Februarie 2007.

Boezak, E. (Echbert) 2016a. Dié mense praat maar net die taal, en dis genoeg. Rapport Weekliks, 20 Maart 2016, bl. 11.

Boezak, E. 2016b. ‘Wayde maak my trots om bruin te is’. Geplaas 17 Aug. 2016.  https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/echbert-boezak-wayde-maak-my-trots-om-bruin-te-is-20160817

Boezak, W. 2016a. Groot bloedsgevoelte. Beeld, 1 Junie 2016, bl. 25.

Boezak, W. 2016b. Ont-taling. Geplaas 31 Mei 2016. http://www.litnet.co.za/ont-taling/

Boezak, W. 2016c. ‘ANC wil nie Khoisan as eerste mense erken’. Geplaas 24 Aug. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/anc-wil-nie-khoisan-as-eerste-mense-erken-20160824

Boezak, W. 2016f. Die tragiese verhaal van Krotoa en haar twee wêrelde. Geplaas 21 Sept 2016. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/tragiese-verhaal-van-krotoa-en-haar-twee-werelde-20160921

Böeseken, A.J. 1951. 300 jaar gelede het Van Riebeeck na die Kaap vertrek. Die Huisgenoot, 28 Des. 1951, bl. 20-21.

Bohmke, H. 2015. Waar’s die Boere? Rapport Weekliks, 26 Okt. 2015, bl. 8-9.

Bond, P. 2015. Only pressure on South Africa’s elites can ease university fee stress. Geplaas 21 Okt. 2015. https://theconversation.com/only-pressure-on-south-africas-elites-can-ease-university-fee-stress-49376

Bonthuys, J. 2000. Tabema se TV-plan vir Afrikaans. Die Burger, 31 Maart 2000, bl. 10.

Bonthuys, J. 2005. ANC sê: ‘Geluk met verjaarsdag, Afrikaans’. Beeld, 16 Aug. 2005, bl. 2.

Boonstra, G. 2016. Kyk na geskiedenis van Afrikaans. Die Burger, 31 Mei 2016.

Booyens, B. 1974. Afrikaans: Dit is ons erns! Die Bondgenoot, Aug. 1974, bl. 4–5, 16–17.Booyens, B. (Bun, jr.) 2014. V & A met Bun: Strydbyle moet begrawe word. By, Die Burger, 9 Aug. 2014, bl. 12–13.

Booyens, B. & A. Schoeman 2017. Die Burger 100: Sy mense en hul stories. Kaapstad: Jonathan Ball.

Booyens, E. 2005. Afrikaanse kuns: gesond of sterwend. Vrouekeur, 28 Jan. 2005, bl. 18.

Booyens, H. 1999. Politiek laat toneel floreer. In: “100 jaar: Eeu van kuns en vermaak”, bylae tot Beeld, 26 Okt. 1999, bl. 13.

Booyens, H. 2013. Driftige digter. ’n Groot gees. Taalgenoot, Lente 2013, bl. 44–47.\

Booysen, V. 2013. Flieks in Die Taal beleef blomtyd. Sake, Rapport, 21 Jul. 2013, bl. 8.

Booysen, V. 2016a. Leierskap: Mandela se ubuntu weer nodig. Die Burger, 29 April 2016.

Booysen, V. 2016b. Werkloosheid: Dis ‘n dubbele slag. SakeBeeld, 11 Mei 2016, bl. 13.

Booysen, V. 2016c. Twee provinsies dra SA ekonomie. SakeBeeld, 17 Mei 2016, bl. 9.

Booysen, V. 2016d. Universiteite kan by banke kers opsteek oor volhoubaarheid.  SakeBeeld, 7 Nov. 2016, bl. 1.

Bornman, E. 2018. Afrikaans op universiteit verongeluk nie nasiebou nie! Geplaas 13 Maart 2018. https://maroelamedia.co.za/afrikaans/afrikaans-op-universiteit-verongeluk-nie-nasiebou-nie/

Boshoff, C. 2014. Selfbeskikking: ‘Orania praat vir homself’. Geplaas 30 Aug. 2014. http://debat.maroelamedia.co.za/selfbeskikking-orania-praat-vir-homself/ [Gebruik 7 Sept. 2014.]

Boshoff, C. 2015a. ‘Ons skep ons eie toekoms’. Geplaas 3 Sept. 2015. http://www.netwerk24.com/stemme/2015-09-02-carel-boshoff-ons-skep-ons-eie-toekoms

Boshoff, C. 2017. Afrikaner kyk nou vorentoe. Geplaas 21 Jan. 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/afrikaner-kyk-nou-vorentoe-20170120

Boshoff, H. 2016. Afrikaans: Dit is tyd vir vorentoe kyk. Beeld, 25 Mei 2016, bl. 28.

Boshoff, H. 2017a. Kyk verby taal en sien bydrae raak. Beeld, 12 Okt. 2017, bl. 20.

Boshoff, H. 2017b. Engels is egter tóg belangrik. Beeld, 5 Jan. 2018, bl. 16.

Boshoff, P.B. 2017. Adrianus van Selms. Nederlander lewer groot bydrae in Suid-Afrika. Maandblad Zuid-Afrika, 94(9): 232–233.

Boshoff, S.P.E. 1922. ʼn Afrikaanse taalkaart. Die Banier, Feb. 1922, bl. 189–190.

Boshoff, S.P.E. 1939. Franse inslag in Afrikaans. Die Brandwag, 1 Sept. 1939, bl. 26–27.

Boshoff, T. 2016. Afrikaans aan universiteite: Beantwoord dié 2 vrae. Beeld, 10 Mei 2016, bl. 12.

Boshoff, W. 2013. Boekbespreking: Die laaste Afrikanerleiers. ʼn Opperste toets van mag. Herman Giliomee. Geplaas 7 Feb. 2013. http:///www.org.za/ [Gebruik 8 Feb. 2013.]

Boshoff, W. 2018. Afrikaans is sondebok in hartverskeurende verhaal. Geplaas 8 Feb. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/afrikaans-is-sondebok-in-hartverskeurende-verhaal-20180208

Boshomane, P. 2016. A day of violence and fury – and regrets. Sunday Times, 12 Junie 2016, bl. 15.

Bosman, J. 2014. ʼn Ideologiese obsessie. Beeld, 9 Des. 2014, bl. 17.

Bosman, J. 2015a. Dis makliker om te breek as om te bou. Afrikaanse erfenis op altaar gebraai. Beeld, 24 Sept. 2015, bl. 13.

Bosman, J. 2015b. Ons is nie meer taal se vyand – stilswye is. Beeld, 15 Okt. 2015, bl. 21.

Bosman, J. 2016a. Afrikaans is oop vir geleenthede. Beeld, 29 Maart 2016, bl. 13.

Bosman, J. 2016b. Laat ons onsself wees. Beeld, 11 Mei 2016, bl. 21.

Botes, A. 2016. Sarie Marais, die boerenooi van Mooirivier. Geplaas 11 Okt. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/sarie-marais-die-boerenooi-van-mooirivier-20161010

Botha, A. 2013. Kom nader. Dis verteltyd. By, Beeld, 30 Nov. 2013, bl. 8.

Botha, C. 2017a. The future of mother tongue education. Geplaas 12 Mei 2017. http://www.cfcr.org.za/index.php/latest/690-article-the-future-of-mother-tongue-education

Botha, C. 2017b. Universities’ language policies at a crossroads? The interpretation of administration action. Geplaas 23 Mei 2017. http://www.cfcr.org.za/index.php/latest/695-article-universities-language-policies-at-a-crossroads-the-interpretation-of-administrative-action

Botha, C. 2018. AfriForum and another v University of the Free State – The right to be taught in Afrikaans inescapably leads to racial discrimination. Geplaas 23 Jan. 2018. http://www.cfcr.org.za/index.php/latest/784-case-discussion-afriforum-and-another-v-university-of-the-free-state-the-right-to-be-taught-in-afrikaans-inescapably-leads-to-racial-discrimination

Botha, D.J.J. 2014. Persoonlike mededelings oor Afrikaans en die ekonomie. Per e-pos. 19 Jan. 2014.

Botha, E. 1997. ʼn Eietydse en persoonlike perspektief op Afrikaans/Nederlands. Ensovoort. 9(1): 10.

Botha, G. 2015. Ons maak Afrikaans onnodig ʼn strydtaal. Die Burger, 11 Des. 2015, bl. 13.

Botha, I. 2013. In watter styl is die Taalmonument gebou? – http://www.taalmuseum.co.za/  [Gebruik 28 Nov. 2013.]

Botha, J. 2018. Voorkom ‘moord op Afrikaans’ só. Die Burger, 20 Jan. 2018.

Botha, K. 2018. Begryp pyn wat ou vlag bring. Rapport Weekliks, 14 Jan. 2018, bl. 11.

Botha, L. 2016. Hersenspinsels oor die Week van de Afrikaanse roman 2016. Geplaas 11 Nov. 2017. http://www.litnet.co.za/hersenspinsels-oor-die-week-van-de-afrikaanse-roman-2016/

Botha, M. (Martin) 2015. Afrikaans en die senior bestuur van histories Afrikaanse universiteite. Geplaas 1 Des. 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/debat/meningsvormers/afrikaans-en-die-senior-bestuur-van-histories-afrikaanse-universiteite/

Botha, M.C. 2015. My oupa, die universiteit se ‘grootste vyand’. Die Burger, 28 Nov. 2015.

Botha, M.P. 2014. Die Suid-Afrikaanse filmbedryf sedert 1994. Geplaas 14 Mei 2014. http://www.litnet.co.za/Article/die-suid-afrikaanse-filmbedryf-sedert-1994/ Gebruik 18 Aug. 2014.

Botha, N. 2012. Versoening – ’n nuwe wêreld. Nuwe Hart-stigting, vol. 12 (2012), bl. 7.

Botha, N. 2013. Dié erfenis knou nasiebou. Beeld, 23 Sept. 2013, bl. 8.

Botha, N. 2016. Belhar: Besin weer oor waar dit vandaan kom. Geplaas 30 Sept. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Sielsgoed/belhar-besin-weer-oor-waar-dit-vandaan-kom-20160929

Botha, R. (Romantha) 2015a. Studente by US ontwrig lesing. Die Burger, 28 Jul. 2015.

Botha, R. 2015b. ‘Starbucks is nou gewilder as boeretroos’. Die Burger, 25 Sept. 2015, bl. 2.

Botha, R. 2017a. Tannie Koelsoem en Flori se kookboek ‘ruk’. Geplaas 13 Jan. 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/tannie-koelsoem-en-flori-se-kookboek-ruk-20170112

Botha, R. 2017b. ‘Besorgdes’ betoog oor Afrikaans. Geplaas 20 Jan. 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/besorgdes-betoog-oor-afrikaans-20170120

Botha, R. (Rudie) 2015. Engels is nié voertaal in Nederland. Rapport Weekliks, 29 Nov. 2015, bl. 10.

Botha, W.F. 2015. Volhard met moedertaalonderrig. Die Burger, 21 Des. 2015, bl. 10.

Botha, W.F. 2017. ‘WAT’, ander taalgroepe werk saam. Beeld, 7 Julie 2017, bl. 8.

Bothma, G.J. 2018. Bruin mense en die stryd vir Afrikaans. Die Burger, 22 Maart 2018.

Bothma, L.J. 2015a. Die afloop van die Rebellie was aanloop tot Grensoorlog. Geplaas 4 Feb. 2015. http://www.netwerk24.com/stemme/2015-02-04-die-afloop-van-die-rebellie-was-aanloop-tot-grensoorlog

Botman, R. 2010. ‘Afrikaans uit sy kettings’. Die Burger, 18 Aug. 2010.

Botman, R. 2012. Armoedekloof ál wyer. Weekliks, Rapport, 16 Des. 2012, bl. 3.

Botman, R. 2013a. ʼn Afrika-erfenis. Beeld, 25 Sept. 2013, bl. 15.

Botman, R. 2013b. Méér lesings in Afrikaans kom aan die US. Rapport, 22 Jun. 2013.

Bouman, A.C. 1951. Die Afrikaanse woordeboek. Werk vertoon ʼn ‘hibridiese’ karakter. Die Huisgenoot, 30 Nov. 1951, bl. 53, 55, 81.

Bouwer, A. (Anna-Retha) 2014. En tog, die deuntjie draal. Beeld, 15 Jan. 2014, bl. 19.

Bouwer, A. 2016. Tuks probeer ‘inklusief’ wees. Beeld, 3 Junie 2016, bl. 6.

Bouwman, B. 2015. #NtuliMustRepresentAll: Nuwe UV-Taalbeleid moet ook Afrikaanse studente verteenwoordig. Geplaas 18 Nov. 2015. http://www.litnet.co.za/ntulimustrepresentall-nuwe-uv-taalbeleid-moet-ook-afrikaanse-studente-verteenwoordig/

Bouwman, B. 2016. ‘Prof. Jansen, u sal gou gedwing word om te bedank’. Geplaas 11 Maart 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/prof-jansen-u-sal-gou-gedwing-word-om-te-bedank-20160310

Bozzoli, B. 2015. Afrikaans is an African language. Geplaas 17 Nov. 2015. http://www.bdlive.co.za/opinion/2015/11/17/afrikaans-is-an-african-language

Bradlow, D. 2015. What Paris climate deal can teach us about solving the world’s most complex problems. Geplaas 17 Des. 2015. https://theconversation.com/what-paris-climate-deal-can-teach-us-about-solving-the-worlds-most-complex-problems-52162

Brand, C. 2013. Vanwaar Gehasi? Maandblad Zuid-Afrika, 90(3): 50–51. Maart 2013.

Brand, D.J. 2011. SBA-voorsittersrede: Afrikaans – ʼn gelyke vennoot in ʼn meertalige wêreld. http://www.litnet.co.za [Gebruik 10 Okt. 2010.]

Brand, G. 2009. Het verzoeningsdiscours in Zuid-Afrika. http://www.litnet.co.za [Gebruik 7 Sept. 2009.]

Brand, H. 2015. Vroeë artikels oor die Anglo-Boereoorlog wat in internasionale vakkundige tydskrifte verskyn het. Geplaas 29 Sept. 2015. http://www.litnet.co.za/vroee-artikels-oor-die-anglo-boereoorlog-wat-in-internasionale-vakkundige-tydskrifte-verskyn-het/

Brand, J. 2016. Dít lyk na Orwelliaanse speletjies. Die Burger, 8 Junie2016.

Breda, D. 2017. Die verdwyning van Afrikaans oppie Cape Flats. Geplaas 14 Nov. 2017. http://www.litnet.co.za/verdwyning-van-afrikaans-oppie-cape-flats/

Breda, D. 2018a. Jy kannie failure wies van ’n failed education system nie. Geplaas 26 Jan. 2018. http://www.litnet.co.za/jy-kannie-failure-wies-van-failed-education-system-nie/

Breda, D. 2018b. Wat is ʼn land as haar moedertale nie erken word nie? Geplaas 21 Feb. 2018. http://www.litnet.co.za/wat-n-land-haar-moedertale-nie-erken-word-nie/

Bredekamp, H.C. 2004. Eiland-ontsnapper. Herrij die Strandloper eintlik die held Autshumao. Beeld, 16 Jul. 2004, bl. 17.

Breedt, K. 2013. Langenhoven se skedel (en die sonwyser). Matieland, 2013 (1): 72.

Brenda, Heidedal 2017. Afrikaans aan UV was dié ouers se enigste uitweg. Volksblad, 1 April 2017.

Breytenbach, B. 1996. Mondvol: gedagtes oor Afrikaans en saamstaan. Die Burger, 5 Okt. 1996.

Breytenbach, B. 2015. Die diktaat van Open Stellenbosch. Beeld, 14 Nov. 2015, bl. 4.

Breytenbach, B. 2016a. US-konvokasietoespraak: Die koei in die bos. Geplaas 26 Jan. 2016. http://www.litnet.co.za/die-koei-in-die-bos/  (ʼn Uittreksel hieruit is ook opgeneem in Beeld, 28 Jan. 2016, bl. 25 met as opskrif “Bring bruidskat na die fees”. Ook gedeeltelik gepubliseer in Rapport Weekliks, 31 Jan. 2016, bl. 8-9 met as opskrif “Ou koeie”.)

Breytenbach, B. 2016b. Dís waaroor dit gaan, Prof. Volksblad, 9 Feb. 2016.

Breytenbach, B. 2016c. ‘n Ope brief aan Wim de Villiers aangaande sy bestuur se voorgestelde taalbeleid. Geplaas 11 April 2016. http://www.litnet.co.za/n-ope-brief-aan-wim-de-villiers-aangaande-sy-bestuur-se-voorgestelde-taalbeleid/ (Ook geplaas in Beeld, 20 April, bl. 17, met as opskrif “Breyten se ope brief”.)

Breytenbach, B. 2016d. US-taalbeleid: Breyten Breytenbach reageer op Anton van Niekerk se brief. Geplaas 20 April 2016. http://www.litnet.co.za/us-taalbeleid-breyten-breytenbach-reageer-op-anton-van-niekerk-se-brief/

Breytenbach, B. 2016e. Breytenbach antwoord Jansen in brief. Geplaas 26 April 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/breytenbach-antwoord-jansen-in-brief-20160426

Breytenbach, B.; H. Giliomee & Van Z. Slabbert 2005. Afrikaans nou op glybaan by US. Die Burger, 22 Sept. 2005.

Breytenbach, J. 2014a. ‘Engels tot supertaal verhef in SA’. Stryd om wetgewing in al 11 tale. Die Burger, 19 Aug. 2014.

Breytenbach, J. 2014b. Wette kom nie in 11 tale. Beeld, 18 Sept. 2014, bl. 5.

Breytenbach, J. 2016a. Gelyke Kanse hof toe oor taabeleid. Die Burger, 1 Okt. 2016, bl. 4.

Breytenbach, J. 2016b. Groep na hof oor US en Afrikaans. Beeld, 1 Okt. 2016, bl. 8.

Breytenbach, J. 2016c. Taalbeleid: US soek nog tyd om stukke in te dien. Geplaas 22 Des. 2016. https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/taalbeleid-us-soek-nog-tyd-om-stukke-in-te-dien-20161222

Breytenbach, J. 2016d. Groep na hof oor US en Afrikaans. Die Burger, 18 Okt. 2016. https://www.netwerk24.com/nuus/onderwys/us-gee-hof-kennis-dat-hy-taal-aansoek-teenstaan-20161018

Breytenbach, J. 2018. US verwelkom net in Engels: Eerstejaars kla. Beeld, 31 Jan. 2018, bl. 15.

Breytenbach, K. 2016. Ligte, kamera, Leon! Rapport Weekliks, 24 April 2016, bl. 12–13.

Brill, J. 1910. Geschiedenis van de Hollandsche Taal in Zuid Afrika. Brandwag, 1(13): 385–389, 1 Des.

Brink, A.P. 2004. Neelsie, Madiba en ek. Beeld, 16 Jul. 2004, bl. 16.

Brink, D. 2015. ʼn Hand wat derduisende help. Beeld, 11 Mei 2015, bl. 8.

Brink, D. 2018. So lyk die taal van sukses. Rapport Weekliks, 14 Jan. 2018, bl. 7.

Brink, E. 2013a. Boek lewer breë blik op Groot Trek. http:///www.fak.org.za/blog/boek-lewer-bree-blik-op-groot-trek/ [Gebruik 11 Okt. 2013.]

Brink, E. 2013b. Boek oor Afrikaans bevat talle lesse. Geplaas 13 Jun. 2013. http://maroelamedia.co.za/blog/afrikaans/boeke/boek-oor-afrikaans-bevat-talle-lesse/ [Gebruik 27 April 2015.]

Brink, E. 2016. Universiteitschaos: Afrikaans net ʼn dwaalspoor. Geplaas 19 Sept. 2016.  https://blog.solidariteit.co.za/universiteitschaos-afrikaans-net-n-dwaalspoor/

Brink, L.E. 2017. SA Akademie se tuiste, oud en nuut. Maandblad Zuid-Afrika, 94(9): 230–231.

Brits, E. 2011a. Oorsprong van mens in Afrika dáárom ontken. Beeld, 8 Aug. 2011, bl. 8.

Brits, E. 2011b. Karretjies-mense is toe ‘geel’ en ‘anders’. Geplaas 29 Sept. 2011. http://m.news24.com/nuus24/Sci-tech/Nuus/Karretjies-mense-is-toe-geel-en-anders-20110929 [Gerbuik 13 April 2014.]

Brits, E. 2013a. ‘Kapok-dokter’ bewaar sy eie mediese geheim. By, Beeld, 16 Nov. 2013.

Brits, E. 2013b. ‘Dit wat jy is en doen, maak saak’. Beeld, 19 Des. 2013, bl. 25.

Brits, E. 2013c. SA bevolking groei, al het geboortes gedaal. Beeld, 15 Mei 2013.

Brits, E. 2013d. Patriot teen die parasiete. Onsterflike Emily Hobhouse. By, Beeld, 10 Aug. 2013, bl. 6–7.

Brits, E. 2013e. Op soek na Emily Hobhouse. Die Burger, 17 Des. 2013, bl. 19.

Brits, E. 2013f. Die heldin en Gandhi. Die Burger, 21 Des. 2013, bl. 17.

Brits, E. 2014a. Antieke werkswinkel van miljoen jare gelede in Kathu ontdek. Die Burger, 25 Jul. 2014.

Brits, E. 2014b. #NextGiantLeap: Mars. Beeld, 23 Jul. 2014, bl. 23.

Brits, E. 2014c. Mensdom se skatkis. Die Burger, 30 Jul. 2014, bl. 9.

Brits, E. 2014d. Mensdom land suksesvol op komeet. Beeld, 13 Nov. 2014.

Brits, E. 2015a. ‘Ons vonds is uniek.’ Beeld, 11 Sept. 2015, bl. 1.

Brits, E, 2015b. ‘Afrika se rykste fossielvonds.’ Beeld, 11 Sept. 2015, bl. 3.

Brits, E. 2016a. Vandale skaad argeologiese erfenisterrein. Beeld, 12 Jan. 2016.

Brits, E. 2016b. Voorsate trek terug na Afrika. Beeld, 29 Feb. 2016, bl. 11.

Brits, E. 2016d. Lewensverwagting in SA verbeter minder as elders. Beeld, 20 Mei 2016, bl. 6.

Brits, E. 2016e. Mense in SA leef nou langer. Geplaas 13 Okt. 2016. http://www.netwerk24.com/Ontspan/Gesondheid/mense-in-sa-leef-nou-langer-20161013-2

Brits, E. 2016f. Soektog na ‘Nieuwe Haarlem’ in Tafelbaai geloods. Geplaas 7 Nov. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/soektog-na-nieuwe-haarlem-in-tafelbaai-geloods-20161107

Brits, E. 2017a. Homo naledi. Grootste fossielterrein in Afrika nou blootgelê. Beeld, 10 Mei 2017, bl. 17.

Brits, E. 2017b. Opgrawings in Marokko. Ouer mensfossiele gekry. Beeld, 9 Junie 2017, bl. 9.

Brits, E. 2017c. SA ‘wieg’ vir ontstaan van moderne mense. Beeld, 29 Sept. 2017, bl. 14.

Brits, E. 2017d. Moderne mens en Neanderdal het baie in gemeen. Geplaas 21 Sept. 2017. https://www.netwerk24.com/Nuus/Wetenskap/moderne-mens-en-neanderdal-het-baie-in-gemeen-20170921

Brits, E. 2018a. Waar kom velkleur vandaan? Dit is bloot biologie. Geplaas 13 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Nuus/Wetenskap/waar-kom-velkleur-vandaan-dis-bloot-biologie-20180112

Brits, E. 2018b. Groot griep het SA se landskap vir ewig verander. By, Beeld, 27 Jan. 2018, bl. 16–17.

Brits, E. 2018c. Ou fossiel wys vroeër migrasie uit Afrika. Beeld, 27 Jan. 2018, bl. 16–17.

Brits, E. 2018d. Mense, ons is nie so spesiaal nie. Geplaas 27 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Nuus/Wetenskap/mense-ons-is-nie-so-spesiaal-nie-20180126

Brits, E. 2018e. Soeke na Kaap se ‘stigterskip’. Geplaas 27 Feb. 2018. https://www.netwerk24.com/Nuus/Wetenskap/soeke-na-kaap-se-stigterskip-20180226

Brits, J. (Johan) 2014a. Verenig en vry. Duitsers vier die val van die muur. Beeld, 3 Okt. 2014, bl. 3.

Brits, J. (Johan) 2014b. Duitsland se ooste bly agter weste. Beeld, 3 Okt. 2014, bl. 3.

Brits, K. 2016. Ken jy die rykdom van ons tale? Taalgenoot, Winter 2016: 56–59.

Brits, K. 2017. Die internasionale waarde van Afrikaans. Mei 2017. https://www.afriforum.co.za/die-internasionale-waarde-van-afrikaans/

Britz, E. (Elretha) 2015. Boere in Argentinië op silwerdoek. Geplaas 20 Aug. 2015. http://www.netwerk24.com/vermaak/flieks/2015-08-20-boere-in-argentini-op-silwerdoek

Britz, E. 2016a. Vrystaat Kunstefees groter as voorheen. Beeld, 2 Maart 2016, bl. 22.

Britz, E. 2016b. 116 Franse titels afgelope eeu in Afrikaans vertaal. Die Burger, 15 Aug. 2016.

Britz, E. 2017a. ’n Gebore Argentyn, maar melktert steeds ’n lekkerte. Geplaas 21 Maart 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Profiele/n-gebore-argentyn-maar-melktert-steeds-n-lekkerte-20170320

Britz, E. 2017b. Wees flink uit die vere vir RSG-vieringe. Geplaas 24 Okt. 2017. https://www.netwerk24.com/Vermaak/Teater/wees-flink-uit-die-vere-vir-rsg-vieringe-20171024

Britz, E. (Etienne) 2015. Skrywers besin saam oor hulle rol. Die Burger, 27 Maart 2015, bl. 6.

Britz, E. 2016. Bruin en wit digters verstaan mekaar op Wellington. Geplaas 18 Sept. 2016. http://www.netwerk24.com/Vermaak/Boeke/bruin-en-wit-digters-verstaan-mekaar-op-wellington-20160918

Britz, E. 2017. Small as skrywer en aktivis gedenk. Geplaas 27 Feb. 2017. http://www.netwerk24.com/Vermaak/Feeste/small-as-skrywer-en-aktivis-gedenk-20170227

Britz, E. 2018. NALN gaan groot met sy verjaarsdag. Volksblad, 20 Maart 2018.

Britz, H. 2012. Versoening is nie gelyk aan regverdigheid nie. Nuwe Hart-stigting, vol. 12 (2012), bl. 3.

Brittz, L. 2012. Versoening wat vorentoe kyk. Nuwe Hart-stigting, vol. 12 (2012), bl. 5.

Broadcast Research Council 2016. The 10 biggest radio stations in SA. Geplaas 3 Des. 2016. http://www.channel24.co.za/The-Juice/News/the-10-biggest-radio-stations-in-sa-20161202

Brock. J. 2017. ‘Ons wil ons grond terughê’. By, Beeld, 11 Maart 2017, bl. 15.

Broere, K. 2015. Taalstrijd in Zuid-Afrika. De Morgen, 1 Des. 2015, bl. 16.

Brommer, B. 2013. De Kaap in 1710. Maandblad Zuid-Afrika, 90(8): 154-155.

Broodryk, C. 2014. Te veel spookasem, te min murg. Beeld, 9 Aug. 2014, bl. 23.

Brophy, S. 2017. Sharpeville remembered: 8 things about Human Rights Day every South African should know. Geplaas 21 Maart 2017. http://traveller24.news24.com/Explore/sharpeville-remembered-8-things-about-human-rights-day-every-south-african-should-know-20160321

Bruinders, S. 2017. Do the coloured people have a culture? Geplaas 17 Mei 2017. http://www.litnet.co.za/coloured-people-culture/

Brümmer, W. 2014a. Vryheid is niks om te verloor. By, Beeld, 8 Maart 2014, bl. 6–7.

Brümmer, W. 2014b. Die dag toe die aarde geskud het. By, Die Burger, 27 Sept. 2014, bl. 12–13.

Brümmer, W. 2014c. Wit vel is geen fout nie. By, Beeld, 18 Okt. 2014, bl. 21.

Brümmer, W. 2015. ‘Ek het dit gedoen omdat ek móés’. Beeld, 7 Feb. 2015.

Brümmer, W. 2016a. 10 vrae aan Jans Breytenbach. By, Die Burger, 18 Maart 2016, bl. 4.

Brümmer, W. 2016b. 10 vrae aan prof. Hermann Giliomee. By, Die Burger, 14 Mei 2016, bl. 4.

Brümmer, W. 2016c. 10 vrae aan prof. Jonathan Jansen. By, Die Burger, 28 Mei 2016.

Brümmer, W. 2016d. 10 vrae aan dr. Jacobus Cilliers. By, Die Burger, 11 Junie 2016.

Brümmer, W. 2017a. ’n Skool waar kinders in hoop onderrig word. By, Die Burger, 29 Julie 2017.

Brümmer, W. 2017b. Afrikaans se ‘mes en vurk’ word 100 jaar oud. By, Die Burger, 5 Aug. 2017.

Brümmer, W. 2018. Die onmoontlike droom. Beeld, 24 Jan. 2018, bl. 25.

Bruwer, P. 2016. Teenkanting ná minister Pansat ontbind. Geplaas 15 Jan. 2016. http://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/teenkanting-na-minister-pansat-ontbind/

Bruwer, R. 2015. ‘Afrikaanse sangers maak my bang’. Beeld, 31 Aug. 2015, bl. 1.

Buchner, C. 2014. Wie dra bier aan? Heyneke of Steve? Beeld, 12 Sept. 2014, bl. 3.

Buning, R. 2012. Zuid-Afrika: niet Afrikaans genoeg? Maandblad Zuid-Afrika, 89(5): 91.

Buning, R. 2016. Veel belangstelling voor vernieuwd Zuid-Afrikahuis. Maandblad Zuid-Afrika, 93(7): 166.

Burger, A. 2016a. Nuwe veldtog vier, verken Afrikaans. Rapport, 5 Junie 2016, bl. 12.

Burger, A. 2016b. Onnies: US-beleid oor Afr. ‘vaag’. Geplaas 15 Okt. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/onnies-us-beleid-oor-afr-vaag-20161015 (Ook geplaas in Rapport, 16 Okt 2016, bl. 8 as: “US se taalbeleid pla bruin onnies”.)

Burger, A. 2017a. ‘Volwaardige aanbod’ vir Afrikaans geëis. Rapport, 22 Jan. 2017, bl. 7.

Burger, A, 2017b. Moet nie veg nét vir Afrikaans , se prof. Rapport, 30 April 2017, bl. 4.

Burger, A. 2017c. Afrikaanse kinder sin Stellenbosch na Engelse skole. Geplaas 26 Nov. 2017. https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/afrikaanse-kinders-in-stellenbosch-na-engelse-skole-20171125

Burger, A. & P. Malan 2016. Afrikaans nié gelyk aan Engels by US. Rapport, 22 Mei 2016, bl. 2.

Burger, B. 2015. Afrikaans-in-dialogue, rather than Protection-of-Afrikaans. Geplaas 7 Sept. 2015. http://www.litnet.co.za/afrikaans-in-dialogue-rather-than-protection-of-afrikaans/

Burger, I. 2016. Geen kortpad na ware versoening. Beeld, 22 Junie 2016, bl. 21.

Burger, K. 2005. David en Taliep delf diep en sê: Uit die mond van die slawe kom Afrikaans. Rapport, Perspektief, 20 Nov. 2005, bl. 6.

Burger, K. 2013. ‘Stuur jou kind na Afrikaanse skool.’ Rapport, 20 Okt. 2013.

Burger, K. 2014. Sharief Jaffer: Die man agter die lens groet die pers. Rapport, 2 Nov. 2014.

Burger, K. 2016. Jy kan nie maai wat jy nie saai. Beeld, 1 Junie 2016, bl. 21.

Burger, R. 2016. South Africa has made progress, but deprivation still bears apartheid scars. Geplaas 31 Okt. 2016. http://theconversation.com/south-africa-has-made-progress-but-deprivation-still-bears-apartheid-scars-66813

Bürger, V. 2013. “Maak al die skole Engels.’ Afrikaans verdeel – Jansen. Beeld, 2 Okt. 2013, bl. 13.

Bürger, V. 2015a. Spanning by NWU. Beeld, 13 Maart 2015.

Bürger, V. 2015b. Puk-rektor wíl Afrikaans bevorder. Beeld, 14 Maart 2015, bl. 8.

Bürger, V. 2015c. Leierskap by UV ontken taalagenda. Volksblad, 20 Aug. 2015.

Bürger, V. 2015d. Menings uiteenlopend ná taalgespreksessie by UV. Volksblad, 21 Aug. 2015.

Bürger, V. 2015e. Department by Kovsies wil net Engels hê. Volksblad, 4 Sept. 2015.

Bürger, V. 2015f. Vonke spat by UV se inligtingsessie oor taal. Volksblad, 11 Sept. 2015.

Bürger, V. 2015g. ‘Regering moet eers voor eie deur vee’. Volksblad, 8 Sept. 2015.

Bürger, V. 2015h. UV hoor pleidooie vir veeltaligheid uit alle oorde. Dié situasie ‘vervreem ons van mekaar’. Volksblad, 25 Aug. 2015.

Bürger, V. 2015i. Dosente pleit vir inheemse tale. UV hou laaste sessie oor taalbeleid. Volksblad, 1 Okt. 2015.

Bürger, V. 2015j. Pukke se taalbesluit was ’n ‘noodbesluit’. Volksblad, 31 Okt. 2015.

Bürger, V. 2015k. Taalbeleid vir UV nie voor 2017. Volksblad, 26 Nov. 2015.

Bürger, V. 2015l. Nuwe taalbeleid. UV-raad sê ja vir Engels. Die Burger, 5 Des. 2015, bl. 10.

Bürger, V. 2016a. UV sê ja vir Engels. Beeld, 12 Maart 2016, bl. 8.

Burger, W. 2015. Boek ʼn fyn blik op dié Jan Afrika. Beeld, 6 April 2015, bl. 7.

BusinessTech 2015. These are the most spoken languages in South Africa. Geplaas 18 Nov. 2015. http://businesstech.co.za/news/general/104497/the-most-spoken-languages-in-south-africa/

Butler, G. 1959. Die toekoms van Afrikaans. Die Huisgenoot, 12 Jun. 1959, bl. 50–51, 56–57.

Büttner, H. 1998. Soveel woorde in ons taal! Insig, Feb. 1998, bl. 44.

Buys, F. 2004b. Afrikaners moet hul toekoms help vorm. Rapport, Perspektief, 20 Jun. 2004, bl. II.

Buys, F. 2008a. Dis tyd vir ʼn tienpuntplan vir Afrikaans. Rapport, 6 April 2008, bl. 16.

Buys, F. 2008b. Dis tyd vir selfhelp: hou op kla en doen iets. Rapport, 5 Okt. 2008, bl. 14.

Buys, F. 2011. Doelgerig na ʼn toekoms vir Afrikaans. Nuus, Rapport, 7 Aug. 2011, bl. 2.

Buys, F. 2013a. Sê vir my wat is ʼn Afrikaner. FAK-nuusbrief, Februarie 2013. http:///fak.org.za [Gebruik 8 Feb. 2013.]

Buys, F. 2013b. Taal se heil in Namibië gee hoop. Geplaas 2 Maart 2013, http://www.rapport.co.za/Rubrieke/FlipBuys/Taal-se-heil-in-Namibie-gee-hoop-20130302 [Gebruik 3 Maart 2013.]

Buys, F. 2013c. Afrikaner-saak só erg benadeel. Beeld, 18 Des. 2013, bl. 13 & Die Burger, 19 Des. 2013, bl. 15.

Buys, F. 2014a. Met dié groep mense kan ons werk. Weekliks, Rapport, 2 Feb. 2014, bl. 2.

Buys, F. 2014b. Heksejag op Afrikaans. Beeld, 6 Jun. 2014, bl. 9.

Buys, F. 2014c. Wie en wat is ʼn Afrikaner? Geplaas 7 Aug. 2014. http://debat.maroelamedia.co.za/wie-en-wat-is-n-afrikaner/ [Gebruik 24 Aug. 2014.]

Buys, F. 2014d. Barnard-uitspraak wys dis tyd vir ons om terpentyn onder plan B se stert te sit. Rapport Weekliks, 7 Sept. 2014, bl. 12–13.

Buys, F. 2014e. 10 redes waarom ons vir die Puk veg (en waarvoor ons nié veg nie). Geplaas 17 Jun. 2014. http://debat.maroelamedia.co.za/10-redes-waarom-ons-vir-die-puk-veg-en-waarvoor-ons-nie-veg-nie/ [Gebruik 9 Okt. 2014.]

Buys, F. 2014f. Die tien foute wat die ANC probeer verswyg. Geplaas 29 Okt. 2014. https://www.afriforum.co.za/die-tien-foute-wat-die-anc-probeer-verswyg/ [Gebruik 4 Nov. 2014.]

Buys, F. 2014g. Waarom Minister Blade sy mes vir die Puk in het. Geplaas 12 Nov. 2014. https://www.afriforum.co.za/waarom-minister-blade-sy-mes-vir-die-puk-het/ [Gebruik 14 Nov. 2014.]

Buys, F. 2015a. “Een-en-twintig wetmatighede en die toekoms van Afrikaans.” Geplaas 22 Jan. 2015. http://www.standpunte.co.za/een-en-twintig-taalwetmatighede-en-die-toekoms-van-afrikaans/  [Gebruik 5 Maart 2015.]

Buys, F. 2015b. Vriendelikheid alleen gaan Afrikaans nie red nie. Geplaas 5 Maart 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/debat/meningsvormers/vriendelikheid-alleen-gaan-afrikaans-nie-red-nie/ [Gebruik 8 Maart 2015.]

Buys, F. 2015c. Afrikaans gaan oor meer as net taal. Geplaas 8 April 2015. https://www.afriforum.co.za/afrikaans-gaan-oor-meer-net-taal/ Gebruik 9 April 2015.

Buys, F. 2015d. Ons mag maar aan ons eie kant wees. Geplaas 20 Maart 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/debat/meningsvormers/ons-mag-maar-aan-ons-eie-kant-wees/ [Gebruik 27 April 2015.]

Buys, F. 2015e. Blywend vry en velig in Afrika. Rapport Weekliks, 10 Mei 2015, bl. 8.

Buys, F. 2015f. Self-doen is Afrikaner se saamdoen. Beeld, 9 Mei 2015, bl. 21.

Buys, F. 2015g. Akademia gaan volstoom voort. Geplaas 15 Jul. 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/nuus/sa-nuus/akademia-gaan-volstoom-voort/

Buys, F. 2015h. ‘Vars bries op luggolwe’ is ʼn kultuurgemeenskap. Rapport Weekliks, 9 Aug. 2015, bl. 5.

Buys, F. 2015i. Saamstaan-kultuurkrag. Beeld, 9 Okt. 2015, bl.  11.

Buys, F. 2015j. Tien redes waaroor die geveg by universiteite gaan. Geplaas 3 Des. 2015. https://www.afriforum.co.za/tien-redes-waaroor-die-geveg-universiteite-gaan/#.VmNvHDbaazI.mailto

Buys, F. 2015k. Universiteite en Afrikaans. Ongepubliseerde bydrae by die jaarvergadering van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns te Pretoria, 2 Okt. 2015.

Buys, F. 2016a. Studente ʼn les in demokrasie ontneem. Beeld, 13 Jan. 2016, bl. 17.

Buys, F. 2016b. Beheer is die einddoel. Beeld, 24 Feb. 2016, bl. 13.

Buys, F. 2016c. Bouers en bevryders. Beeld, 5 Mei 2016, bl. 25.

Buys, F. 2016d. Só laat jy ’n taalwêreld groei. Beeld, 14 Sept. 2016, bl. 24.

Buys, F. 2016e. Die Maroelaboom groei tot ʼn Afrikaanse reus. Geplaas 1 Julie 2016. https://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/die-maroelaboom-groei-tot-n-afrikaanse-reus/

Buys, F. 2017a. Plan agter die plan. Beeld, 7 Feb. 2017, bl. 13.

Buys, F. 2017b. 10 redes waarom wit mense moeg is vir verskoning vra. Rapport Weekliks, 23 April 2017, bl. 11.

Buys, F. 2017c. Grafkelder word kraamkamer. Rapport Weekliks, 23 Julie 2017, bl. 4.

Buys, F. 2017d. ATKV: burgerlike alternatief. By, Beeld, 22 Julie 2017, bl. 19.

Buys, P.W. 1977. Totius as psalmdigter. Woord en Daad, Feb. 1977, bl. 18–19.


Calitz, F. 2014a. Vyandigheid is teen vorige bestel. Rapport Weekliks, 13 April 2014, bl. 10.

Calitz, F. 2014b. Transformasie is oorsaak van chaos. Rapport Weekliks, 5 Okt. 2014, bl. 10.

Calitz, F. 2018. Ek is moeg vir aanslag op taal en verlede. Die Burger, 8 Maart 2018.

Calland, R. 2017. Why South Africa’s Constitution is under attack. Geplaas 17 Maart 2017.   http://theconversation.com/why-south-africas-constitution-is-under-attack-7476320/

Cameron, J. 2016. To emigrate or stay in sunny SA? The burning question that’s got South Africa talking. Geplaas 31 Okt. 2016. http://www.fin24.com/BizNews/to-emigrate-or-stay-in-sunny-sa-the-burning-question-thats-got-south-africa-talking-20161031

Carstens, S. (Susan) 2005. WAT se deel XII hou Afrikaans blink. Eikestadnuus, 7 Okt. 2005, bl. 9.

Carstens, S. (Sonja) 2014a. K-woord het geen plek in SA – appèlhofregter. Beeld, 3 April 2014, bl. 4.

Carstens, S. 2014b. ʼn Nuwe taalstryder staan vas – in Brits. Beeld, 16 Aug. 2014, bl. 18–19.

Carstens, S. 2014c. Vloek van k-woord. Die Burger, 12 Aug. 2014.

Carstens, S. 2014d. Hofstryd kom oor 11 tale. Beeld, 8 Aug. 2014, bl. 12.

Carstens, S. 2014e. ‘Werk om Afrikaans in howe te hou’. Rapport Weekliks, 31 Aug. 2014, bl. 23.

Carstens, S. 2014f. Dit was billik, sê hof ná 9 jaar. Beeld, 3 Sept. 2014, bl. 6.

Carstens, S. 2014g. Wat word dán van ons? Beeld, 12 Sept. 2014, bl. 11.

Carstens, S. 2014h. Landdros vergoed bedrieër. Rapport, 14 Sept. 2014, bl. 14.

Carstens, S. 2014i. Nzimande maak ʼn klomp aannames. Beeld, 10 Des. 2014, bl. 11.

Carstens, S. 2014j. Solidariteit, DKD skik oor Afrikaans. Die Burger, 15 Des. 2014, bl. 4.

Carstens, S. 2015a. Vertaal agt wette in Afrikaans, vra groep. Beeld, 28 Jan. 2015, bl. 6.

Carstens, S. 2015b. Afrikaans: landdros appelleer teen hofbevel. Beeld, 18 Feb. 2015, bl. 6.

Carstens, S. 2015c. Solidariteit wil planne bedink om Afrikaner te beskerm. Rapport, 26 April 2015, bl. 6.

Carstens, S. 2015d. ‘SA se kunstefeeste gaan nog moet krimp oor geld, maar sal bly bestaan’. Rapport, 5 Jul. 2015, bl. 10.

Carstens, S. 2015e. Afrikaans? Skuus, g’n hulp. Rapport, 5 Jul. 2015, bl. 4.

Carstens, S. 2015f. PUK verdedig komende taalskuif. Rapport, 1 Nov. 2015, bl. 4.

Carstens, S. & J. Eybers 2015. ‘Ons Plan B vir SA’, ‘ANC fokus op swart mense, ons sal fokus op Afrikaners’. Rapport, 4 Okt 2015, bl. 1.

Carstens, W.A.M. 2000. A new history for Afrikaans? (Referaat gelewer as deel van die Interdissiplinêre Internasionale Konferensie van Nederlandse Studies 2000 op 25–30 Jun. 2000. Berkeley, Kalifornië.) (In publikasieproses.)

Carstens, W.A.M. 2016c. ʼn Nasionale Forum vir Afrikaans? ZuidAfrika, 83(1): 10–11. (Maandblad van NZAV, Amsterdam)

Carstens, W.A.M. 2007. Diep dink vir beter doen. Rapport, 11 Feb. 2007, bl. 19.

Carstens, W.A.M. 2009. Die ontpolitisering van Afrikaans deur ‘n Nasionale Strategie vir Afrikaans. Lesing gelewer tydens die Roots-konferensie by die Universiteit van Wes-Kaapland, Bellville; 22–23 September 2009. (Ongepubliseer.)

Carstens, W.A.M. 2012b. Die lewe van ʼn taalaktivis. Geplaas 31 Jan. 2012. http://debat.maroelamedia.co.za/2012/01/31/die-lewe-van-n-taalaktivis/ [Gebruik 12 April 2014.]

Carstens, W.A.M. 2013c. “Ek het ‘n droom! – Afrikaans in 2033.” Prestigelesing gelewer by die Afrikaanse Taalmuseum op 26 Sept. 2013, Paarl. http://www.taalmuseum.co.za/nuus/carstens-droom-groot-by-tweede-taalmuseum-lesing [Gebruik 4 Maart 2014.]

Carstens, W.A.M. 2013d. Kom ons herdefinieer ‘Afrikaner’. Geplaas 10 Jul. 2013. http://debat.maroelamedia.co.za/2013/07/10/kom-ons-herdefinieer-afrikaner/ [Gebruik 12 April 2014.]

Carstens, W.A.M. 2013e. Media moet Afrikaans se leliewit rol afgooi. Weekliks, Rapport, 10 Nov. 2013, bl. 3.

Carstens, W.A.M. 2014b. Bestuur eerder die taal beter. Rapport Weekliks, 8 Jun. 2014, bl. 12.

Carstens, W.A.M. 2014c. Het die klok begin lui vir Afrikaans? Beeld, 14 Aug. 2014, bl. 11.

Carstens, W.A.M. 2014d. Afrikaans en transformasie nie in stryd. Die Burger, 8 Jul. 2014.

Carstens, W.A.M. 2015b. Waar is die bruin mense se stem? Beeld, 21 Jul. 2015, bl. 13. (Ook gepubliseer in Die Burger, 23 Jul. 2015, bl. 15 met as titel: “Afrikaans: waar is bruin stem dan?”)

Carstens, W.A.M. 2015c. Taal ’n kapstok vir jeug se frustrasie. Beeld, 11 Sept. 2015, bl. 11.

Carstens, W.A.M. 2015d. Dit is nie my skuld dat ek wit en ʼn man is nie. Rapport Weekliks, 11 Okt. 2015, bl. 7.

Carstens, W.A.M. 2015e. Wurggreep op taal. Beeld, 25 Nov. 2015.

Carstens, W.A.M. 2016a. Afrikaans op kampusse 9. Geplaas 7 April 2016. https://www.afriforum.co.za/afrikaans-op-kampusse-9-prof-wannie-carstens/

Carstens, W.A.M. 2016b. Olifant in die vertrek. Beeld, 18 Mei 2016, bl. 25.

Carstens, W.A.M. 2016d. Wees eerlik oor taal. Beeld, 26 Julie 2016, bl. 19.

Carstens, W.A.M. 2016e. Het die doodsklok vir Afrikaans begin lui? Geplaas 12 Julie 2016.  http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/het-die-doodsklok-reeds-vir-afrikaans-begin-lui-20160712

Carstens, W.A.M. 2016f. Wannie Carstens, US-raadslid: Waarom ek uitgeloop het. Geplaas 28 Junie 2016. http://www.litnet.co.za/waarom-ek-uitgeloop-het/

Carstens, W.A.M. 2016g. Referaat: Die impak van taalpolitiek op universiteite in Suid-Afrika – die geval Afrikaans. Geplaas 15 Nov. 2016. http://www.litnet.co.za/referaat-die-impak-van-taalpolitiek-op-universiteite-suid-afrika-die-geval-afrikaans/

Carstens, W.A.M. 2017b. Ons durf nie ophou praat oor Afrikaans. Geplaas 24 Okt. 2017. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/ons-durf-nie-ophou-praat-oor-afrikaans-20171024

Carstens, W.A.M. 2017c. Só kwyn taal se hoë funksies weg. Beeld, 2 Nov. 2017, bl. 16.

Carstens, W.A.M. 2017d. Taurus Fatigatus is verkeerd oor die taaldebat. Die Burger, 31 Okt. 2017.

Carstens, W.A.M. 2018a. Gaan ons uiteindelik ’n/die Derde Afrikaanse Taalbeweging beleef? Geplaas 25 Jan. 2018. http://www.litnet.co.za/gaan-ons-uiteindelik-ndie-derde-afrikaanse-taalbeweging-beleef/

Carstens, W.A.M. 2018b. Afrikaanse mense verloor moed: Wat nou? Geplaas 29 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/afrikaanse-mense-verloor-moed-wat-nou-20180126

Carstens, W.A.M. & M. Alberts [2018]. “The Afrikaans experience since 1994: sharing the why and the how of reconciling and dealing with the past.” Voorbereide teks vir referaat by Durbanse Universiteit vir Tegnologie oor “Developing Africa through a Harvest and Reinvestment of Multilingualism”, 5–7 Maart 2014.

Carstens, W.A.M. & J. Blaauw 2015. Maak jy vyande vir Afrikaans? Beeld, 2 Mei 2015, bl. 20.

Carstens, W.A.M. & L. Enslin 2017. Poel van kundigheid ten bate van Afrikaanse onderrig, ’n onderhoud met Wannie Carstens. Geplaas 14 Maart 2017. http://www.litnet.co.za/poel-van-kundigheid-ten-bate-van-afrikaanse-onderrig-n-onderhoud-met-wannie-carstens/

Carstens, W.A.M. & Y. T’Sjoen 2017. België gee Afrikaans ʼn kans. Beeld, 16 Sept. 2017, bl. 17.

Cartwright, J. 2016a. Benut die geskenk van veeltaligheid. Geplaas 9 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Briewe/benut-die-geskenk-van-veeltaligheid-20160608

Cartwright, J. 2016b. Vreedsame uitbou van tale nodig. Rapport Weekliks, 3 Julie 2016, bl. 7.

Cassidy, O. 2013. The role of Vrye Weekblad in the struggle against apartheid. http://www.sahistory.org.za/sites/default/files/olivia_cassidy_-_final_paper_draft_final.pdf [Gebruik 18 Okt. 2014.]

Chabalala, J. 2016a. Judgment reserved in legislation translation case. Geplaas 18 Feb. 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/judgment-reserved-in-legislation-translation-case-20160218

Chabalala, J. 2016b. AfriForum wins language case at University of Free State. Geplaas 21 Julie 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/breaking-afriforum-wins-language-case-at-university-of-free-state-20160721

Chameleon, C.; D. Deysel & N. Meyer 2015. Onderhoud oor kykNET se ‘Namibië: ʼn plek om dop te hou’. Geplaas 16 Sept. 2015.

Charles 2014. Calvin het, soos Wandile, ʼn taalstorie. Die Burger, 28 Jun. 2014, bl. 13.

Child, K. 2015. Khoisan: It’s our land and we want it back. Geplaas 26 Nov. 2015. http://www.timeslive.co.za/thetimes/2015/11/26/Khoisan-Its-our-land-and-we-want-it-back

Chirume, J. 2016. Having a place called home still a pipe dream for Karoo’s Karretjie people. Geplaas 15 April 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/having-a-place-called-home-still-a-pipedream-for-karoos-karretjie-people-20160415

Chirume, J. 2018. Afrikaans-speaking parents threaten to close Eastern Cape school. Geplaas 13 Feb. 2018. https://www.news24.com/southafrica/news/afrikaans-speaking-parents-threaten-to-close-eastern-cape-school-20180213/

Cilliers, H. 2007a. RSG vier 70 jaar van Afrikaanse Radiodiens. Bylaag oor RSG in Beeld, 29 Okt. 2007, bl. 1.

Cilliers, H. 2007b. Afrikaans voor SAUK al op lug. Bylaag oor RSG in Beeld, 29 Okt. 2007, bl. 2.

Cilliers, H. 2007c. Afrikaanse radio het invloed gehad. Bylaag oor RSG in Beeld, 29 Okt. 2007, bl. 7.

Cilliers, S. 2011. Een van daardie “wow”-oomblikke. Afrikaanse organisasies deel nou hulle kennis. Beeld, 3 Feb. 2011, bl. 11.

Cilliers, S. 2014a. Apartheid: mens kan lyding nie gou vergeet. Beeld, 10 Maart 2014, bl. 2.

Cilliers, S. 2014b. ‘Taalgeveg gaan net oor magswil.’ Die Burger, 24 Mei 2014.

Cilliers, S. 2014c. Waar lê die toekoms van Afrikaans? Potchefstroom Herald,  30 Mei 2014, bl. 18.

Cilliers, S. 2014d. Puk-pamflet: ‘Dit was dalk regses’. Beeld, 13 Aug. 2014, bl. 4.

Cilliers, S. 2014e. Pamflet teen Afrikaans ontstel NWU. Beeld, 5 Aug. 2014.

Cilliers, S. 2014f. ‘Ons het lank genoeg stilgebly’. Beeld, 25 Jul. 2014, bl. 6.

Cilliers, S. 2014g. ‘Staak vals gerugte oor Puk’. Rapport, 5 Okt. 2014, bl. 8.

Cilliers, S. 2014h. ‘Afrikaanse Harvard’ kom. Rapport, 5 Okt. 2014, bl. 8.

Cilliers, S. 2014i. Puk ‘wil nie ’n Kovsies of UJ word nie’. Beeld, 30 Okt. 2014.

Cilliers, S. 2014j. NWU kry aanbod van hulp oor taal. ‘Hang Afrikaans se suksesse aan klok.’. Beeld, 3 Nov. 2014, bl. 6.

Cilliers, S. 2015a. ‘As jy korrup of ’n rassis is, moet jy voertsek’ – Mmusi Maimane. Beeld, 28 Jan. 2015.

Cilliers, S. 2015b. Afrikaanse flieks móét beter. Beeld, 10 April 2015.

Cilliers, S. 2015c. Talle gee pad ná aanval op taal. Beeld, 6 Mei 2015, bl. 2.

Cilliers, S. 2015d. Hofgeveg dreig oor taal in skole. Beeld, 19 Mei 2015, bl. 1.

Cilliers, S. 2015e. Protes by Puk: Polisie gryp in. Groep eis Engels as taal, transformasie. Beeld, 28 Aug. 2015, bl. 6.

Cilliers, S. 2015f. Skokgranate gebruik by NWU toe optog handuit ruk. Beeld, 27 Aug. 2015.

Cilliers, S. 2015g. Totius: is hy held of skurk? Beeld, 23 Okt. 2015, bl. 21.

Cilliers, S. 2015h. Totius in spervuur by NWU. Beeld, 21 Okt. 2015, bl. 4.

Cilliers, S. 2015i. Kgwadi maan tot kalmte. Beeld, 21 Okt. 2015, bl. 4.

Cilliers, S. 2015j. ʼn Stem ‘vir die stil massa’. Beeld, 19 Okt. 2015, bl. 4.

Cilliers, S. 2015k. Studente tevrede met Puk-tolke. Beeld, 19 Okt. 2015, bl. 4.

Cilliers, S. 2015l. 3 000 Pukke wil Totius-beeld hou. Beeld, 26 Okt. 2015, bl. 4.

Cilliers, S. 2016a. ‘Jy het reg op protes’ – Dan. Beeld, 12 Jan. 2016, bl. 6.

Cilliers, S. 2016b. ‘Matriekpunte wys onderwys vir swart mense is nie op peil.’ Beeld, 10 Feb. 2016, bl. 6.

Cilliers, S. 2016c. ‘Slegte nuus vir ondernemings.’ Beeld, 26 Feb. 2016, bl. 18.

Cilliers, S. 2016d. Fees nié weens geld gestaak – Vrey. Beeld, 26 Feb. 2016, bl. 18.

Cilliers, S. 2016e. Potch hou die kunste lewend. Beeld, 21 April 2016, bl. 3.

Cilliers, S. 2016f. Sol Plaatje-beeld op Kruger-plaas onthul. Geplaas 18 Sept. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/sol-plaatje-beeld-op-kruger-plaas-onthul-20160918

Cilliers, S. 2016g. Fees se kaartjieverkope oortref verwagtings. Beeld, 12 Okt. 2016, bl. 3.

Cilliers, S. 2016h. Pukke tevrede met tolkdienste. Beeld, 22 Julie 2016, bl. 7.

Cilliers, S. 2016i. Debat oor volkslied. ‘Sny ‘Stem’, hou Afrikaans’, Beeld, 26 Aug. 2016, bl. 5.

Cilliers, S. 2016j. Afrikaans op kampus. ‘Taal bloei, maar daar is hoop.’ Beeld, 24 Junie 2016, bl. 1.

Cilliers, S. 2016k. Private onderrig in die taal ‘hoef nie peperduur te wees’. Beeld, 24 Junie 2016, bl. 10.

Cilliers, S. 2017a. Kwaito woeker tog te lekker met Afrikaans. Geplaas 8 Okt. 2017. https://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/kwaito-woeker-tog-te-lekker-met-afrikaans-20171008

Cilliers, S. 2017b. ‘Afrikaanse media het dán ʼn sterk toekoms’. Beeld, 30 Okt. 2017, bl. 3.

Cilliers, S. 2017c. Afrikatale kom by 119 skole in Noordwes. Beeld, 14 Nov. 2017, bl. 4.

Cilliers, S. 2018. ‘Te vroeg’ om oor taalbeleid te bespiegel. Beeld, 12 Maart 2018.

Claassens, C. & N. Meyer 2016a. Onderhoud: Afrikaanse Kultuurfees Amsterdam-hooforganiseerder aan die woord. Geplaas 29 Feb. 2016. http://www.litnet.co.za/onderhoud-afrikaanse-kultuurfees-amsterdam-feesorganiseerder-aan-die-woord/

Claassens, C. & N. Meyer 2016b. Onderhoud ná die Afrikaanse Kultuurfees Amsterdam 2016. Geplaas 24 Mei 2016. http://www.litnet.co.za/onderhoud-na-die-afrikaanse-kultuurfees-amsterdam-2016/

Cleophas, F. 2012. Daar sal altyd iemand wees wat die geskiedenis vir homself opeis. By, Beeld, 11 Aug. 2012, bl. 2.

Cloete, B. 2015a. Wit mense het gʼn swaargekry. Rapport Weekliks, 9 Aug. 2015, bl. 10.

Cloete, B. 2015b. Wit, bruin en swart mense se swaarkry. Rapport Weekliks, 23 Aug. 2015, bl. 10.

Cloete, C. 2018a. Einde van die Gariepfees – dis te wit en Afrikaans. Geplaas 23 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Nuus/Politiek/einde-van-gariepfees-dis-te-wit-en-afrikaans-20180122

Cloete, C. 2018b. Einde van Gariep-fees ‘is ʼn slag vir Afrikaans’. Beeld, 24 Jan. 2018, bl. 22.

Cloete, F. 2015. US was nooit Afrikaanse universiteit. Die Burger, 17 Nov. 2015.

Cloete, F. 2017. Oor Afrikaans op Stellenbosch. Geplaas 4 April 2017. http://www.litnet.co.za/oor-afrikaans-op-stellenbosch/

Cloete, T.T. 2014a. Dié retoriek klink soos ʼn hol harnas. Beeld, 20 Jun. 2014, bl. 11.

Cloete, T.T. 2014b. Sonder diverse kulture gʼn kleur. Rapport Weekliks, 21 Des. 2014, bl. 8-9.

Cloete, T.T. 2015. ʼn Gebrek aan akademiese etiket. Beeld, 30 Maart 2015, bl. 8.

Cluver, A.D. de V. 1996. “Emigre Dutch and Afrikaans”. E-pos gerig op 5 Feb. 1995 aan LOWLANDS-L.

Coetsee, D.C. 2012. Watter verlede onthou jy, en watter een begrawe jy? By, Beeld, 3 Maart 2012, bl. 2.

Coetsee, D.J. 1965. Word Afrikaans werklik bedreig? Die Taalgenoot, Okt. 1965, bl. 2.

Coetzee, A. (Ampie) 2007. Wat is taal? http://www.litnet.co.za  [Gebruik 31 Aug. 2007.]

Coetzee, A. (Ampie) 2009. Minderheidstale – verdwynende tale. Die gedagtes van ‘n bittereinder. LitNet. http://www.litnet.co.za/Article/minderheidstale-verdwynende-tale-die-gedagtes-van-n-bittereinder (15 Mei 2009 geraadpleeg).

Coetzee, A. 2014. Bittereinders se einde bitter. Die Burger, 12 Aug. 2014, bl. 12.

Coetzee, A. 2015. Vernietig ‘n taal, vernietig denke. Geplaas 16 Nov. 2015. http://www.litnet.co.za/vernietig-n-taal-vernietig-denke/

Coetzee, A. (André) 2016. US-taalbeleid: taalverwarring. Geplaas 11 Aug. 2016. http://www.litnet.co.za/taalverwarring/

Coetzee, A. 2017. US-taalplan en uitsprake klop nie. Die Burger, 22 Aug. 2017.

Coetzee C. 2007. ANC het Afrikaans in 1994 bevry. Beeld, 30 Nov. 2007.

Coetzee, G. 2003. Holland dol oor krieket in Afrikaans. Die Burger, 4 Maart 2003.

Coetzee, G. 2015a. Suid-Afrika in amptelike syfers. Geplaas 5 Maart 2015. http://www.netwerk24.com/stemme/2015-03-05-gert-coetzee-suid-afrika-in-amptelike-syfers  [Gebruik 6 Maart 2015.]

Coetzee, G. 2015b. Stryd om siel van kampusse. Geplaas 12 Maart 2015. http://www.netwerk24.com/stemme/2015-03-12-gert-coetzee-stryd-om-siel-van-kampusse [Gebruik 13 Maart 2015.]

Coetzee, G. 2015c. Afrikaans is ál meer op sy eie. Volksblad, 3 Sept. 2015.

Coetzee, G. 2016a. Wat kom nou ná Leserskring? Volksblad, 10 Maart 2016.

Coetzee, G. 2016b. Land is armer sonder Afrikaans. Volksblad, 12 Mei 2016.

Coetzee, G. 2016. ’n Onnie is meer as net ’n onnie. Volksblad, 24 Nov. 2016.

Coetzee, G. 2018a. Regters verskil oor ‘als Engels’ by UV. Volksblad, 4 Jan. 2018.  https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/regters-verskil-oor-als-engels-by-uv-20180103

Coetzee, G. 2018b. Soos Johnny, is taal nie dood nie. Volksblad, 4 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/soos-johnny-is-taal-nie-dood-nie-20180103

Coetzee, H. 1999. Tabema ‘sal voortveg vir Afrikaans se televisiereg’. Die Burger, 5 Okt. 1999, bl. 8.

Coetzee, J.V. 1937. Die Afrikaanse Psalmboek. Moeisame taak na sewentien jaar voltooi. Die Huisgenoot, 13 Aug. 1937, bl. 20–21, 23, 89.

Coetzee, O.M. 2016a. Verskoon my taalgebruik: Naai, nie rêragie! Varrit of lossit! Geplaas 7 Julie 2016. http://www.litnet.co.za/verskoon-taalgebruik-naai-nie-reragie-varrit-lossit/

Coetzee, O.M. 2016b. In ie gees van ie volk se stem! Geplaas 17 Aug. 2016. http://www.litnet.co.za/ie-gees-van-ie-volk-se-stem/

Coetzee, O.M. 2016c. Kallid? Of ie kallid? But maak it saak? Geplaas 1 Sept. 2016. http://www.litnet.co.za/kallid-ie-kallid-maak-saak/

Coetzee, T. 2016. Kinderloos en dolgelukkig. Rapport Beleef, 3 April 2016, bl. 43.

Colditz, P. 2015. Die skool is nie die tou werd nie. Rapport Weekliks, 26 April 2015, bl. 7.

Colditz, P. 2016a. ʼn Doodsklok-plan. Beeld, 28 April 2016, bl. 25.

Colditz, P. 2016b. Die groter prentjie oor stand van skole. Volksblad, 15 Junie 2016.

Colditz, P. 2018a. Dis nie ʼn taalkwessie. Beeld, 17 Jan. 2018, bl. 7.

Colditz, P. 2018b. Education problems: Are Afrikaans schools to blame? Geplaas 18 Jan. 2018. https://www.news24.com/Columnists/GuestColumn/education-problems-are-afrikaans-schools-to-blame-20180118

Combrink, A.L. 2015. Refleksies oor die gebeure by die NWU. Geplaas 18 Aug. 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/debat/meningsvormers/refleksies-oor-die-gebeure-by-die-nwu/

Combrink, J. 1998a. Du Pisani’s stam van Venesiaan af. “Taalskatkis”,  Die Burger, 20 Jul. 1998, bl. 9.

Combrink, J. 1998b. Weeksdae heet na gode, godinne. “Taalskatkis”, Die Burger, 7 Des. 1998, bl. 8.

Combrink, J. 1999b. ‘Duits’ familie van die Engelse woord ‘Dutch’. “Taalskatkis”, Die Burger, 15 Maart 1999, bl. 9.

Combrink, J. 1999c. Die rol van taal in godsdiens. “Taalskatkis”, Die Burger, 18 Nov. 1999, bl. 9..

Combrink. J.G.H. & E. Burger 1995. Brandpunte vir Afrikaans. Afrikaans Vandag, 2(3): 7.

Comer, B. 2013. Jacques van Keymeulen: ‘Dialect is de moeder van de standaardtaal.’ Over Taal, 52(4): 98–100.

Comer, B. 2014c. Luc Devoldere: Standaardtaal is geen politie-agent, maar een wegwijzer. Over Taal, 53(3): 59–61.

Comestor, J. 2015. Universiteit Stellenbosch as akademiese onderneming. Geplaas 5 Okt. 2015.  http://www.litnet.co.za/universiteit-stellenbosch-as-akademiese-onderneming/

Conradie, E. 2015. Waarvoor is universiteite daar? Geplaas 3 Des. 2015. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/ernst-conradie-waarvoor-is-universiteite-daar-20151203

Conradie, K. 2016. Só word studente oor taal gebreinspoel. Die Burger, 27 Mei 2016.

Conradie, P. 2007. Eerste Duitsers aan die Kaap (1652–1806). http://www.afrikaner.co.za/pietwerf/duitsers.htm [Gebruik 26 Aug. 2013.]

Cornelissen, J. 2016. Meertaligheid in Zuid-Afrika. Die casus West-Kaap. Neerlandia, 120 (2): 32–34.

Cornelius, S. & K. Malan. 2012. Taalwet magteloos teen “representivity”. Rapport, 22 Januarie, bl. 12.

Cornelius, S. 2012. Opgee, weggee en padgee? Nee! Beeld, 7 Jun. 2012, bl. 15.

Crafford, M. 2009. Die ABC van boerekos. Taalgenoot, Feb. 2009, bl. 56–59.

Cronjé, F. 2013a. ʼn Klein poel van 1,5% dra die staat. Weekliks, Rapport, 19 Mei. 2013, bl. 2.

Cronjé, F. 2013b. Bitter wittes tart ʼn tweede revolusie. Weekliks, Rapport, 22 Sept. 2013, bl. 2.

Cronjé, F. 2013c. Hoeveel wittes is regtig arm? Weekliks, Rapport, 16 Jun. 2013, bl. 2.

Cronjé, F. 2014a. Ek kolf vir Afriforum, want hulle is positief, vreesloos. Rapport Weekliks, 16 Feb. 2014, bl. 2.

Cronjé, F. 2014b.Veil skole op en red kinders só uit staat se kloue. Rapport Weekliks, 10 Aug. 2014, bl. 6.

Cronjé, F. 2014c.Babas wys hoe regstelaksie kan vernietig. Rapport Weekliks, 15 Jul. 2014, bl. 6.

Cronjé, F. 2015a. Dit gaan om ʼn houding. Rapport Weekliks, 6 Sept 2015, bl. 7.

Cronjé, F. 2015b. So lyk en leef die ergste soort wit Suid-Afrikaner. Rapport Weekliks, 11 Okt., bl. 6.

Cronjé, F. 2015c. Dis tyd dat die Britse regering verskoning vra. Rapport Weekliks, 6 Des. 2015, bl. 6.

Cronjé, F. 2016. Kommunisme: Die grootste euwel ter wêreld. Rapport Weekliks, 9 Okt. 2016, bl. 6.

Cronjé, F. 2017a. SA sal teen 2040 al sy wit mense verloor. Rapport Weekliks, 9 April 2017, bl. 6.

Cronjé, F. 2017b. SA se onbesonge middelklas die ware helde. Rapport Weekliks, 8 Okt. 2017, bl. 6.

Cronjé, H. 1975. Psalm 23 in Afrikaans. Onderwysblad 83, Jul. 1975, bl. 34–35.

Croucamp, P. 2013. Die seisoen van (wit) kragdadigheid is verby. Rapport Weekliks, 3 Nov. 2013, bl. 3.

Croucamp, P. 2014a. Oorlewing eis nou sofistikasie. Beeld, 8 Jul. 2014, bl. 8.

Croucamp, P. 2014b. Sy pik soos ʼn blinde hoender. Beeld, 30 Sept. 2014, bl. 16.

Croucamp, P. 2014c. Oorsaak van SA se verval is ANC. Beeld, 9 Des. 2014, bl. 16.

Croucamp, P. 2015a. Pragmatiese Buys kan nie vuur met vlamme blus. Rapport Weekliks, 10 Mei 2015, bl. 9.

Croucamp, P. 2015b. Hoër onderwys moet privatiseer. Beeld, 23 Okt. 2015, bl. 20.

Croucamp, P. 2015c. Taalbulle maar nes regering. Beeld, 3 Des. 2015.

Croucamp, P. 2016a. Wit mense verstaan nie kampusgeweld. Geplaas 19 Feb. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/piet-croucamp-wit-mense-verstaan-nie-kampusgeweld-20160219

Croucamp, P. 2016b. Taalbloed aan mure (1). Beeld, 21 April 2016, bl. 17.

Croucamp, P. 2017. So, wat gaan in jou kop aan? Rapport Weekliks, 12 Maart 2017, bl. 4.

Crowe, T. 2016. How the origin of the KhoiSan tells us that ‘race’ has no place in human ancestry. Geplaas 4 Feb. 2016. https://theconversation.com/how-the-origin-of-the-khoisan-tells-us-that-race-has-no-place-in-human-ancestry/

Crowther, J. 2004.a In stryd ontvang en gebore: Volksblad se 100 jaar. Rapport, 14 Nov. 2004.

Crowther, J. 2004b. ‘Volksblad’ sal eeue oue stryd nog 100 jaar voortsit. Beeld, 24 Nov. 2004, bl. 19.

Cruywagen, A. 2016a. ‘Derde Weg’ is prakties. Beeld, 5 Julie 2016, bl. 16.

Cruywagen, A. 2016b. ‘Varsity sing’ beeld ideale land uit. Beeld, 18 Okt. 2016, bl. 16.

Cruywagen, D. 2014b. Ons was op die randjie van burgeroorlog… Die Burger, 9 Aug. 2014.

Cruywagen, D. 2015. Kom ons vat ons taal terug! Rapport Weekliks, 13 Sept. 2015, bl. 6.

Cunard, D. 2017. Hoe klassifiseer jy ‘bruin’? Beeld, 23 Aug. 2017, bl. 11.


Dagada, R. 2014. Onbesonge helde van bemagtiging. Beeld, 25 Sept. 2014, bl. 25.

Dausab, P. 2012. Die taal (Namataal Khoe-khoegowab). Web: http://www.litnet.co.za/article/die-taal-namataal-khoe-khoegowab [Gebruik 23 April 2012.]

Davids, A. 1989. Muslim contribution to Afrikaans. Muslim News, Jan.-Feb. 1989.

Davids, K. 2015a. Parallelmedium ‘dalk meer skole se voorland’. Beeld, 23 Nov. 2015.

Davids, K. 2015b. UV-besluit is ‘uitklophou vir Afrikaans’. Geplaas 6 Des. 2015. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/uv-besluit-is-uitklophou-vir-afrikaans-20151206

Davids, K. 2015c. Kovsies gaan Engels word. ‘Droewige dag vir Afrikaans.’ Die Burger, 7 Des. 2015, bl. 1.

Davids, K. 2017a. Amptelike tale nie in VS-beleid genoem. Volksblad, 1 Junie 2017.

Davids, K. 2017b. Taalbeleid sal SAPD se diens belemmer, sê kenner. Geplaas 5 Junie 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/taalbeleid-sal-sapd-se-diens-belemmer-se-kenner-20170605

Davids, K. 2017c. Noord-Kaapse polisie mag weer in Afrikaans werk. Die Burger, 17 Junie 2017.

Davis, R. 2017a. Analysis: South Africa a country of fear, say latest crime perception stats. Geplaas 14 Feb. 2017. https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-02-14-analysis-south-africa-a-country-of-fear-say-latest-crime-perception-stats/

Davis, R. 2017b. District Six, 2017: A bittersweet homecoming. Geplaas 9 Mei 2017. https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-05-05-district-six-2017-a-bittersweet-homecoming/

Dawie 2015a. Bou só begrip by Maties uit. Die Burger, 5 Sept. 2015.

Dawie 2015b. Dawie: Laat US oop kaarte speel. Die Burger, 14 Nov. 2015, bl. 10.

Dawie 2015c. Dawie: Maties staan voor ’n keuse. Die Burger, 28 Nov. 2015.

Dawie 2016. Dawie: Só ruk Zuma SA se beursie. Die Burger, 16 April 2016.

Dawie 2017a. Dawie: Beskerm jou erflating, Cyril. Die Burger, 23 Des. 2017.

Dawie 2017b. Ruk onderrig in die geheel reg. Die Burger, 30 Des. 2017, bl. 12.

Dawood, Z. 2018. Language Roadmap – Celebrating Mother Language Day. Geplaas 21 Feb. 2018. http://www.fwdk-cud.org/index.php/en/nav-latest/article-language-as-roadmap-celebrating-mother-language-day

Deacon, J. 2018. Stem, en hou skole Afrikaans. Rapport Weekliks, 11 Maart 2018.

De Beer, A. 2015. Eerder ʼn stadige, dog blink evolusie van die joernalistiek. Beeld, 17 Aug. 2015, bl. 15.

De Beer, L. 2012. Afrikaans sprei vlerkies en vlieg. Beeld, 27 Sept. 2012, bl. 17.

De Beer, S. 2013. Fliek probeer verraaiers in die beste lig stel. By, Beeld, 9 Maart 2013, bl. 2.

De Bruin, W. (William) 2017. ‘Praat jy Afrikaans? Kry dan ruggraat, man!’ Geplaas 30 Aug. 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/praat-jy-afrikaans-kry-dan-ruggraat-man-20170830

De Bruin, W. (Wilma) 2003. Afrikaanse gemeenskap se koopkrag formidabel. “Jou geldsake”, bylaag by Beeld, 6 Nov. 2003, bl. 11.

De Bruin, W. 2010. Jy kan lekker bemark in ‘nuwe’ Afrikaans. Verbruikers identifiseer met moedertale. Sake24, Beeld, 25 Okt. 2010, bl. 4.

De Bruin, W. 2011a. Afrikaners is plesierig en hulle het koopkrag, kan jy glo. Sake24, Beeld, 11 April 2011, bl. 6.

De Bruin, W. 2011b. Handelsname in SA in boek ondersoek. Sake24, Beeld, 25 Jul. 2011, bl. 4.

De Bruin, W. 2014. AHi suksesvol met bande bou. Sake, Rapport, 25 Mei 2014, bl. 4.

De Freitas, M. 2012. Modelle se berou eggo deur nasie. Die Burger, 16 Mei, bl. 10.

De Greef, K. 2012. Beeldskone boek dalk net vir kenners bestem. Beeld, 19 Maart 2012, bl. 11.

Deist, F. 1983. Jubeljaar van die Afrikaanse Bybelvertaling. Die Taalgenoot, Aug. 1983: 16–18.

De Jager, F. 2015. Afrikaans aan die US. Geplaas 23 Nov. 2015. http://www.litnet.co.za/afrikaans-aan-die_us/

De Jager, F. 2016. ‘Suiwer stem van ons gewete’. Beeld, 27 Junie 2016, bl. 10.

De Jager, P. 2018. Lê wapens neer oor Afrikaans. Volksblad, 18 Jan. 2018.

Dekker, G. 1937. Die Afrikaanse Psalmberyming. Die Huisgenoot, 16 Jul. 1937, bl. 14–15, 87.

Dekker, G. 1947. Totius as Psalmberymer. Die Huisgenoot, 21 Feb. 1947, bl. 23, 37.

De Klerk, F.W. 2007. “Afrikaans en die gekoesterde ideaal van diversiteit in Suid-Afrika die drumpel tussen hede en verlede.” Rede gelewer tydens die Tweede Nasionale Afrikaanse Taalberaad. Pretoria, 23–24 Feb. 2007.

De Klerk, F.W. 2010. Lank lewe Die Unie. Consencus, 7 (1): 3–4.

De Klerk, F.W. 2015. “Ons toekoms is in ons eie hande.” Toespraak gelewer by Bondsraad van die Afrikanerbond, Pretoria 29 Mei 2015. http://www.fwdeklerk.org/index.php/afr/nuus/412-toespraak-ons-toekoms-is-in-ons-eie-hande

De Klerk, F.W. 2016. The future of multiculturalism in South Africa. Geplaas 3 Feb. 2016. http://www.fwdeklerk.org/index.php/en/latest/news/502-speech-the-future-of-multiculturalism-in-south-africa

De Klerk, F.W. 2018. Hof versaak minderhede. Rapport Weekliks, 21 Jan. 2018, bl. 7.

De Klerk, N. 2014a. Liefde vir Afrikaans vuur Rauch en Blue aan. Beeld, 5 April 2014.

De Klerk, N. 2014b. Hofsaak ook k-woord. R50 000 vir haatspraak. Die Burger, 25 Okt. 2014, bl. 5.

De Klerk, N. 2015a. Jy kry nie dié studiebeurs as jy Afrikaans is. Beeld, 22 Mei 2015, bl.10.

De Klerk, N. 2015b. ‘Afrikaans moet met ander tale op universiteit leef’. Beeld, 14 Mei 2015, bl. 2.

De Klerk, N. 2015c. ‘Afrikaans nie benadeelde taal, kry nie voorkeur vir onderwysbeurse’. Beeld, 25 Mei 2015.

De Klerk, S. 2016. Veg vir mooiste, mooiste taal se plek aan UV. Volksblad, 7 Junie 2016.

De Klerk-Luttig, J. 2014. Vir ‘n beter toekoms. Beeld, 30 April 2014, bl. 15.

De Kock, L. 2015. Weet jy van die mans in Buys se bed? Rapport Weekliks, 25 Jan. 2015, bl. 12–13.

De Kock, J-P. 2015. Kom ons dink verder as ons neus oor taal. Die Burger, 24 Des. 2015.

De Kock, S. 2014. Akademie moet tog die maatstaf wees. Die Burger, 26 Jun. 2914, bl. 19.

De Lange, A. 2013. Taal opoffer bring nie versoening. Beeld, 3 Okt.2013.

De Lange, C. 2014. Skrap sommer alle Afrikaans meteens. Beeld, 7 Okt. 2014, bl. 8.

De Lange, I. 2016. AfriForum war at UNISA ‘not over’. Geplaas 22 Sept. 2016. http://citizen.co.za/news/news-national/1293077/afriforum-war-over-afrikaans-at-unisa-not-over/

De Lange, J. 2007. Immigrasie moet regkom om SA ekonomie te red. Sake-Beeld, 12 Maart 2007.

De Lange, J. 2015a. Meer SA’ers verdien nie die bestaansminimum. SakeBeeld, 4 Feb. 2015, bl. 1.

De Lange, J. 2015b. ‘Wittes verraai Nelson Mandela se droom. SakeBeeld, 22 Aug. 2015.

De Lange, J. 2016a. SA kan by Kaap leer oor werk. Rapport Sake, 15 Mei 2016, bl. 1.

De Lange, J. 2016b. SA gaan huiswerkers opoffer vir munimum loon. Rapport Sake, 15 Mei 2016, bl. 2.

De Lange, J. 2016c. 16 Junie het sy doel verloor. Rapport Weekliks, 12 Junie 2016, bl. 4–5.

De Lange, J. 2017. 1ste grond-oudit: Hier’s die syfers. Rapport, 29 Okt. 2017, bl. 1.

De Lange, L. 2001. Skrif ‘ontstaan uit ekonomiese nood’. Beeld, 7 April 2001, bl. 3.

De Lange, L. 2005. NNP besluit om finaal te ontbind. Rapport, 11 April 2005, bl. 9.

De Lange, L. 2015a. Ons moet aanhou praat (en luister). Rapport Weekliks, 14 Jun. 2015, bl. 2.

De Lange, L. 2015b. Tragedie en triomf van die taal. Beeld, 5 Sept. 2015, bl. 2.

De Lange, L. 2015c. Ons jeug verrys en die leiers struikel. Beeld, 24 Okt. 2015, bl. 2.

De Lange, L. 2015d. Die (Afrikaanse) joernalistiek staan sterk. Beeld, 21 Nov. 2015, bl. 2.

De Lange, L.; P. du Toit & C-A. Nel 2015. ‘Ek droom in Afrikaans’. Dit gaan oor gehalte, nie kultuur – Dan Kgwadi. Beeld, 27 Maart 2015.

Den Boer, H. 2014. ‘Suid-Afrikaner’ sê niks van wie jy is. Beeld, 9 Jul. 2014.

Den Boer, H. 2016. Mynhardt en Bossie is albei verkeerd … Beeld, 10 Maart 2016, bl. 24.

Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch 2016. Dosente besorg oor taalplan. Die Burger, 23 April 2016.

De Stadler, A. 2013. My sê. Doendinge vir Afrikaans (nuusblad van die Vriende van Afrikaans), Aug. 2013, bl. 9.

De Stadler, L.G. 2010. ‘Afrikaans is sterwend’ – aldus Breyten Breytenbach. Klasgids, 45(2): 22–23.

De Stadler, L.G. 2012. Mense verdruk, tale nie. Beeld, 21 Maart, bl. 9.

De Stadler, L.G. & C. Swart 2016. ‘In English’, asseblief tog. Die Burger, 10 Maart 2016.

De Swardt, C.J. 2016. Hemelbesem vee met die taal. Taalgenoot, Winter 2016: 42–45.

De Swardt, C.J. 2017. Stories: die siel van die sein. Taalgenoot, Lente 2017: 58–61.

De Swardt, W. 2016. Bomplanter gee sy medalje weg. Beeld, 26 Sept. 2016, bl. 5.

De Villiers, C.G.S. 1936. Die oorsprong van ons Gesange en Psalms. Die Huisgenoot, 30 Okt. 1936, bl. 23, 73.

De Villiers, D. 1988. Hulle was pioniers én sterre. Bylaag “Jaar van die koerant”, 31 Aug .1988, bl. 8-9.

De Villiers, D. 2015. Die Burger en die verkiesing van 1948. By, Die Burger, 28 Maart 2015, bl. 8-9.

De Villiers, F. 2005. Speak their language literally en jou bek sal jam kry. Marketing Mix, 23(7): 43.

De Villiers, G. 2016. Die tyd het Aardklop ingehaal.  By, Beeld, 9 April 2016, bl. 22–23.

De Villiers, J. (James). 2015. Maak Afrikaans vry. Die Burger, 19 Nov. 2015, bl. 15.

De Villiers, J. 2016. Breyten Breytenbach’s speech exposed apartheid nostalgia – Stellenbosch SRC. Geplaas 27 Jan. 2016. http://www.politicsweb.co.za/news-and-analysis/breyten-breytenbachs-speech-exposed-apartheid-nost

De Villiers, J. 2017. Home of famous Afrikaans poet destroyed in Paarl blaze. Geplaas 10 Jan. 2017. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/home-of-famous-afrikaans-poet-totius-destroyed-in-paarl-blaze-20170110

De Villiers, J. (Johan) 1974. Ons Nasionele Simbole, die Volkslied. Die Taalgenoot, 41: 5, 6, 15., Feb. 1972.

De Villiers, J. 2011. Genadendal – juweel van die Overberg. Plus 50, Sept. 2011, bl. 34–35.

De Villiers, J. 2013. Die ontstaan en vestiging van Grahamstad. Plus 50, Okt/Nov. 2013, bl. 22–23.

De Villiers, J. (Johannes) B. 2015. Multiculturalism does not mean everybody speaks English. 9 Sept. 2015. http://www.litnet.co.za/multiculturalism-does-not-mean-everybody-speaks-english/

De Villiers, J. 2016. ʼn Ware lewensdrama. Die Burger, 20 Mei 2016, bl. 15.

De Villiers, J.B. 2015b. Veeltaligheid: US, dink nuut. Beeld, 17 Sept. 2015, bl. 27.

De Villiers, J.C. 1995. Só het UK byna dubbelmedium geword. Afrikaans Vandag, 2(3): 15.

De Villiers, R.M. 1941. Afrikaans as voertaal. Merkwaardige vordering in Skiereilandse skole. Die Huisgenoot, 28 Feb. 1941, bl. 35, 61, 65.

De Villiers, W. 2015a. Gemaksones moet agtergelaat word. Die Burger, 31 Aug. 2015, bl. 11.

De Villiers, W. 2015b. What future holds for Stellenbosch University. Cape Times, 5 Okt. 2015.

De Villiers, W. 2016a. US-konvokasie 2016: Universiteit Stellenbosch: Vorentoe! Geplaas 27 Jan. 2016. http://www.litnet.co.za/us-konvokasie-universiteit-stellenbosch-vorentoe/

De Villiers, W. 2016b. Verandering vereis aanpassing. Die Burger, 2 Feb. 2016.

De Villiers, W. 2016c. US het nié boedel oorgegee met taal. Rapport Weekliks, 14 Feb. 2016, bl. 10.

De Villiers, W. 2017a. US-konvokasie 2017: toespraak deur Wim de Villiers. Geplaas 27 Jan. 2017. http://www.litnet.co.za/us-konvokasie-2017-toespraak-deur-wim-de-villiers/

De Villiers, W. 2017b. Quo vadis, Maties? By, Beeld, 4 Maart 2017, bl. 18.

De Vos, P. 2013. Menings wat ons altyd sal onthou. Beeld, 31 Jul. 2013, bl. 13.

De Vos, P. 2014. White, Afrikaans universities – when will they truly transform? Geplaas 4 Jul. 2014. http://constitutionallyspeaking.co.za/white-afrikaans-universities-when-will-they-truly-transform/

De Vries, A. (Abraham) 1999. Gevoel van stamverwantskap met Nederland is deesdae vreemd aan Afrikaanssprekendes. Die Burger, 23 Maart 1999, bl. 15.

De Vries, A. 2014. Is die taalolifant nou, ná 20 jaar, sigbaar? Die Burger, 26 Jul. 2014.

De Vries, A. 2015. Hoekom is regering teen ʼn nierassige taal soos Afrikaans? Rapport Weekliks, 31 Mei 2015, bl. 5.

De Vries, A. 2016a. Groot taak wag op US-konvokasie. Die Burger, 26 Jan. 2016, bl. 12.

De Vries, A. 2016b. Een woord, ses letters … Rapport Weekliks, 17 April 2016, bl. 11.

De Vries, A. 2017. So het Maties elitisties geword. Rapport Weekliks, 23 Julie 2017, bl. 4.

De Vries, A. 2018. Kyk wat Mandela gesê het oor Afrikaans. Die Burger, 20 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/kyk-wat-mandela-gese-het-oor-afrikaans-20180119

De Vries, A. & W. de Vries 2017. Is Afrikaans nie miskien veel sterker as wat ons dink nie? Abraham de Vries gesels met Willem de Vries. Geplaas 15 Feb. 2017. http://www.litnet.co.za/afrikaans-nie-miskien-veel-sterker-wat-ons-dink-nie-abraham-de-vries-gesels-met-willem-de-vries/

De Vries, A. (Anastasia) 2004. ʼn Nuwe Afrikaanse Bybel teen 2017 gereed. Rapport, 11 Jul. 2014, bl. 4.

De Vries, A. 2005. 80 jaar amptelik … en die antie dans nou éérs. Perspektief, Rapport, 29 Mei 2005, bl. 1.

De Vries, A. 2006a. WAT. ʼn Boek vol woorde! Perspektief, Rapport, 26 Maart 2006, bl. 1.

De Vries, A. 2006b. Kaaps, taal van my hart. Perspektief, Rapport, 23 Julie 2006, bl. 1.

De Vries, A. 2012. ABO-boek: 34 000 in kampe dood. Rapport, 20 Mei 2012, bl. 12.

De Vries, A. (Anastasia) 2013a. Kaaps ‘behoort aan iedere Afrikaanse’. Weekliks, Rapport, 11 Aug. 2013, bl. 8.

De Vries, A. 2013b. PW en Zuma se SA is baie dieselfde. Weekliks, Rapport, 22 Des. 2013, bl. 2.

De Vries, A. 2017a. Sy wens sy kon haarself Afrikaner noem. Geplaas 6 Maart 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/sy-wens-sy-kon-haarself-afrikaner-noem-20170303

De Vries, A. 2017b. Bring onse Afrikaans in al haar gedaantes. Beeld, 14 Nov. 2017, bl. 9.

De Vries, A. (Annatjie) 2016. Jy kan mos nie só die taal vernietig. Geplaas 15 Mei 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Briewe/jy-kan-mos-nie-so-die-taal-vernietig-20160515

De Vries, A. (Annelies) 2017. Sleutel om tale te behou, lê in kuberruim. Geplaas 21 Aug. 2017. http://forumnuus.co.za/sleutel-om-tale-te-behou-le-in-kuberruim/#.WZrXzpYX_w5.mailto

De Vries, B. 2014. ‘Afrikaans beslis nie aan die uitsterf.’ Die Burger, 21 Feb. 2014, bl. 10.

De Vries, F. 2012c. Rigtingbedonnerd. Boeke-Bylaag, Rapport, 15 Jul. 2012.

De Vries, I. 2015a. Die ATKV-Handevatprojek. Maandblad Zuid-Afrika, 92(1): 10–11.

De Vries, I. 2015b. Rieldans nog vol skop. Maandblad Zuid-Afrika, 92(2): 30–31, 46.

De Vries, I. 2016a. Farid Esack se Johan Combrink-gedenklesing. Geplaas 22 Feb. 2016. http://www.litnet.co.za/farid-esack-se-johan-combrink-gedenklesing/

De Vries, I. 2016b. Pasop vir die bose engel, maan ATKV-hoof. Geplaas 27 Mei 2016. http://www.litnet.co.za/pasop-vir-die-bose-engel-maan-die-uitvoerende-hoof-van-die-atkv/

De Vries, I. 2017a. 14 Augustus 2017: Gelyke kanse vs die Universiteit Stellenbosch. Geplaas 14 Aug. 2017. http://www.litnet.co.za/14-augustus-2017-gelyke-kanse-vs-die-universiteit-stellenbosch/

De Vries, I. 2017b. Internasionale betrokkenheid by Afrikaans neem toe. Geplaas 27 Sept. 2017. http://www.litnet.co.za/internasionale-betrokkenheid-afrikaans-neem-toe/

De Vries, J.L. 1951. Afrikaans in die Poskantoor. Die Pos- en Telegraafherald, Jul. 1951.

De Vries, W. 2014. Die kroniek van ʼn enigmatiese ‘outlaw’. Beeld, 27 Okt. 2014, bl. 13.

De Vries, W. 2015a. Grootliks onbekende geskiedenis onthul. Beeld, 23 Maart 2015, bl. 16.

De Vries, W. 2015b. Afrikaanse skrywers in verskeie tale vertaal. Geplaas 16 Jun. 2015. http://www.netwerk24.com/vermaak/2015-06-16-afrikaanse-skrywers-in-verskeie-tale-vertaal [Gebruik 17 Jun. 2015.]

De Vries, W. 2015c. Lory Afrikaanse én Afrika-skrywers se deur na Frankryk. Beeld, 29 Jun. 2015, bl. 10.

De Vries, W. 2015d. Dekades van Leserskring. Die Burger, 31 Aug. 2015.

De Vries, W. 2015e. UWK bied skrywersimposium aan: Toekoms en taal bekyk. Die Burger, 26 Sept. 2015, bl. 6.

De Vries, W. 2015f. Breyten Breytenbach: Ope gesprek oor taal nodig. Die Burger, 21 Sept. 2015.

De Vries, W. 2015g. Antjie Krog op swart skrywersberaad: Ons slaan vuis om slagoffers te wees. Die Burger, 3 Okt. 2015.

De Vries, W. 2015h. Baie Afrikaanspraters ‘nie verteenwoordig’. Geplaas 3 Okt. 2015. http://www.netwerk24.com/Nuus/Baie-Afrikaanspraters-nie-verteenwoordig-20151003

De Vries, W. 2016a. Daniel Hugo vereer vir sy vertalings uit Nederlands. Die Burger, 7 Jan. 2016.

De Vries, W. 2016b. Woordeboek van die Afrikaanse Taal vier sy 90ste verjaarsdag. Beeld, 19 April 2016, bl. 8.

De Vries, W. 2016c. Papierboeke bly bemagtig. By, Beeld, 4 Junie 2016, bl. 20.

De Vries, W. 2017a. Breyten Breytenbach en Andries Bezuidenhout aan die woord: “Taal is ons gedeelde verantwoordelikheid”. Geplaas 23 Feb. 2017. http://www.litnet.co.za/breyten-breytenbach-en-andries-bezuidenhout-aan-die-woord-taal-ons-gedeelde-verantwoordelikheid/

De Vries, W. 2017b. Wellingtonse gemeenskapsleiers voer oop gesprek oor taal en identiteit. Geplaas 23 Maart 2017. http://www.litnet.co.za/wellingtonse-gemeenskapsleiers-voer-oop-gesprek-oor-taal-en-identiteit/

De Vries, W. & E. Barnard 2018. Kaapse sentrum ’n kulturele tuiste vir die Nederlandse taal en letterkunde in Suid-Afrika. Geplaas 1 Maart 2018. http://voertaal.nu/kaapse-sentrum-n-kulturele-tuiste-vir-die-nederlandse-taal-en-letterkunde-suid-afrika/

De Vries, W. & H. Willemse 2018. Nuwe leerstoel in Gent toonbeeld van internasionalisering deur Nederlands én Afrikaans, sê Hein Willemse. Geplaas 12 Feb. 2018. http://voertaal.nu/nuwe-leerstoel-gent-toonbeeld-van-internasionalisering-deur-nederlands-en-afrikaans-se-hein-willemse/

De Wee, M. 2016. ‘Julle is nou die kinders van Distrik Ses’. By, Beeld, 20 Feb. 2016, bl. 9.

De Wet, A. (Anlerie) 2016. Minister ontbind Pansat se raad. Beeld, 14 Jan. 2016, bl. 6.

De Wet, H. 2005. FAK skep geleenthede vir Afrikaners se standpunte. Beeld, 6 Aug. 2005, bl. 16.

De Wet, J. 2015. Studiehulp: Helpmekaar ʼn reddingsboei. Beeld, 30 Jul. 2015, bl. 25.

De Wet, J.C. Nuwe vertalende regswoordeboek. Die Huisgenoot, 2 Sept. 1949, bl. 47, 75.

De Wet, K. 2002. Uitgewers, skrywersorganisasies en die publikasieproses. http://www.litnet.co.za/argief/ [Gepubliseer 14 Jun. 2002; gebruik 8 Jan. 2014.]

Dhlomo, O.D. 1988. A Zulu perspective of the Battle of Blood River. The Daily News, 21 January 1988, p. 19.

Dickinson, D. 2015. #Fees MustFall. Beeld, 23 Okt. 2015, bl. 21.

Dido, E.K.M. 2003. Afrikaans is my taal en ek is Afrikaans. http://www.oulitnet.co.za/seminaar/oopgesprek_dido.asp [Gebruik 17 Maart 2014.]

Die Burger 1988. “Die Afrikaner en sy koerant.” Bylaag, 31 Aug. 1988.

Diederichs, P. 2007b. Daar’s nog lewe in Afrikaanse koerante. Weekliks, Rapport, 18 Nov. 2007, bl. 3.

Diko, Y. 2017. Frederik van Zyl Slabbert gave Afrikaners a shot at redemption: They squandered it. Geplaas 2 Okt. 2017. https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2017-10-02-frederik-van-zyl-slabbert-gave-afrikaners-a-shot-at-redemption-they-squandered-it/

Dixon, R. 2015. In South Africa, continuing racism leads blacks to doubt Mandela’s vision. Los Angeles Times, 31 Mei 2015. http://www.latimes.com/world/africa/la-fg-south-africa-racism-20150531-story.html#page=1

Dizikies, P. 2015. Linguistic scholar on Haiti’s new policy for teaching in Kreyòl. Geplaas 20 Julie 2015, MIT NEWS OFFICE. http://canadahaitiaction.ca/content/linguistic-scholar-haitis-new-policy-teaching-krey%C3%B2l

Dlanga, K, 2016.  Only whites can end racism. Geplaas 8 Julie 2016. https://www.news24.com/Columnists/Khaya-Dlanga/only-whites-can-end-racism-20160708

Dludhlu, R. 2016. ‘Ons dra almal letsels van die verlede.’ Beeld, 6 Junie 2016, bl. 4.

Docrat, Z.; R.H. Kaschula, C.J.J. Lourens, A. Bailey, A. De Vries, N.K. Ralarala 2017. Courts should promote all languages. City Press, 17 Sept. 2017. https://www.news24.com/Columnists/GuestColumn/courts-should-promote-all-languages-20170917-2

Dommisse, E. 2015. Maties-taaldebat: ‘Plig teenoor ’n nasionale bate’. Die Burger, 26 Nov. 2016, bl. 23.

Dommisse, E. 2016a. ʼn Eerbare Nuwe Idee vir Stellenbosch. Die Burger, 21 Junie 2016, bl. 13.

Dommisse, E. 2016b. ‘n Kers vir donkerte in onderwys. Rapport Weekliks, 13 Nov. 2016, bl. 4.

Donaldson, A. 2015. Donaldson with Malala: Repairing Zuma-ravaged SA. Geplaas 27 Nov. 2015. http://www.fin24.com/BizNews/donaldson-with-malala-repairing-zuma-ravaged-sa-the-anc-gophers-20151127?isapp=true

Dosent (sonder grys skoene) 2014. Matie-dosente behoort dié artikel te lees. Die Burger, 19 Jun. 2014.

Dreyer, A. 1933. Die Afrikaanse Bybel. Onvermoeide ywer van Ds. H.P.M. Steyn. Die Huisgenoot, 25 Aug. 1933, bl. 19, 63.

Du Buisson, T. 2015. Nog ‘n skrywe oor die taalbeleid. Geplaas 17 Nov. 2015. http://www.litnet.co.za/nog-n-skrywe-oor-die-taalbeleid/

Duminy, P.C. 2014. Reënjas van transformasie dien nie doel. Die Burger, 10 Jul. 2014.

Du Plessis, A.V. 2013. Afrikaans word sedert 1994 erg benadeel. Beeld, 3 Okt.2013.

Du Plessis, B. 2000. Maak Afrikaans ʼn komtuistaal. Insig, Aug. 2000.

Du Plessis, C. 2013. Dis ʼn reg wat jy moet opeis. Rapport, 13 Jan. 2013, bl. 15.

Du Plessis, C. 2014. Hoogste hof wil eindelik verby ras kyk. Rapport, 7 Sept. 2014, bl. 4.

Du Plessis, C. 2015. ‘Dis PW wat uit die graf praat’. Die Burger, 16 Nov. 2015, bl. 2.

Du Plessis, H. 1985c. Toekoms van Afrikaans is die plig van taalbewakers. Die Suidwester, 6 Des. 1985, bl. 4.

Du Plessis, H. 1986b. Suidwes-Afrikaans 1. Taalgenoot, Aug. 1986.

Du Plessis, H. 1986c. Suidwes-Afrikaans 2. Taalgenoot, Okt. 1986.

Du Plessis, H. 1986d. Suidwes-Afrikaans 3. Taalgenoot, Nov. 1986.

Du Plessis, H. 2003b. Engels, Engels, alles Engels. Taalgenoot, Feb. 2003: 58.

Du Plessis, H. 2003c. Ons Oorlamse Afrikaanses is baie en ons is van Afrika. Potchefstroom Herald, 4 April 2003. bl. 6.

Du Plessis, H. 2013a. Dié wat oorbly, is die mense. Beeld, 13 Feb. 2013, bl. 15.

Du Plessis, H. 2014a. Is Afrikaanse variëteite in die letterkunde regtig gestigmatiseer? Geplaas 8 Mei 2014.  http://www.litnet.co.za/Article/is-afrikaanse-variteite-in-die-letterkunde-regtig-gestigmatiseer [Gebruik 20 Mei 2014.]

Du Plessis, H. 2014b. Taaldebat sonder ʼn rasonderrok. Beeld, 24 Jul. 2014, bl. 11.

Du Plessis, H. 2014e. Afrikaans, die sonde van transformasie. Geplaas 12 Sept. 2014. http://debat.maroelamedia.co.za/afrikaans-die-sonde-van-transformasie/ [Gebruik 17 Sept. 2014.]

Du Plessis, J. (Jacques) 2016. Die internet-tsoenami woed voort. Nuusbrief van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, 54(1), April 2016, bl. 34–35.

Du Plessis, J. (Jan) 2016. Só kan meertaligheid wêrelde oopmaak. Die Burger, 31 Mei 2016.

Du Plessis, J. (Jean). 2014. Akademia is ʼn vrye keuse. Rapport Weekliks, 7 Des. 2014, bl. 11.

Du Plessis, J.S. 1934. Africana wat werklik skaars is. Die Huisgenoot, 7 Sept. 1934, bl.15, 21.

Du Plessis, J.S. 1957. Die vryburgers van 1657. Hulle was die eintlike Volksplanters. www.koersjournal.org.za/index.php/

Du Plessis, L. (Louis) 2013. Sarie Marais – die liedjie. http://www.fak.org.za/blog/sarie-marais-die-liedjie/ [Gebruik 16 Sept. 2013.]

Du Plessis, L. (Louis) 2014. Volksroete na toekoms. Beeld, 23 April 2014, bl. 19.

Du Plessis, L.T. 1994. Die toekoms van veeltaligheid in Suid-Afrika: Lesse uit die Toring van Babel. Woord en Daad, Lente 1994, bl. 7–8

Du Plessis, L.T. 1999. Is Suid-Afrika besig om eentalig te raak? Woord en Daad, Herfs 1999, bl. 5–8.

Du Plessis, L.T. 2006b. Die Afrikaanse universiteit van die toekoms: Afrikaans binne meertalige verband? Die Vrye Afrikaans, 16 Aug. 2006, bl. 6.

Du Plessis, L.T. 2014. Só sê beleid oor hoër onderwys. Beswaardes se ophef verraai onkunde. Geplaas 3 Okt. 2014. http://www.netwerk24.com/stemme/2014-10-03-s-s-beleid-oor-hor-onderwys [Gebruik 3 Okt. 2014.]

Du Plessis, L.T. 2015. Is tolking op universiteitsvlak volhoubaar? Die geval Universiteit van die Vrystaat. Muratho, 15(1): 7–14.

Du Plessis, L.T. 2016a. Engels is gʼn wonderkuur. Die Burger, 17 Maart 2016, bl. 19.

Du Plessis, L.T. 2016b. Die ontbeplanning van Afrikaans aan die Universiteit van die Vrystaat. Geplaas 30 Nov. 2016. http://www.litnet.co.za/referaat-die-ontbeplanning-van-afrikaans-aan-die-universiteit-van-die-vrystaat/

Du Plessis, L.T. 2018a. Hoe wil UV nou Afrikaans help ontwikkel? Volksblad, 3 Jan. 2018.

Du Plessis, L.T. 2018b. Ware Afrikastate kies mos Engels. Geplaas 11 Feb. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/ware-afrika-state-kies-mos-engels-20180209

Du Plessis, L.T. 2018c. Leefruimte vir Afrikaans. Geplaas 7 Maart 2018 . https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/leefruimte-vir-afrikaans-20180306

Du Plessis, L.T. 2018d. Die sin van taalregtelitigasie as onderdeel van taalaktivisme. Geplaas 7 Maart 2018. http://www.litnet.co.za/die-sin-van-taalregtelitigasie-onderdeel-van-taalaktivisme/

Du Plessis, M. 2006. Die WAT op tagtig jaar. Taalgenoot, Jan. 2006, bl. 20.

Du Plessis, S. 2015. Maties se taaltoffie: Versoeke dat Engels die omgangstaal van die Universiteit Stellenbosch word, reflekteer die hedendaagse taalwerklikheid. Die Burger, 19 Nov. 2015, bl. 6.

Du Plessis, T. (Tim) 2012. Dink baie nog oor wegtrek? Weekliks, Rapport, 12 Feb. 2012 bl. 2.

Du Plessis, T. 2013a. Afskeid van versoening. Weekliks, Rapport, 14 Jul. 2013, bl. 2.

Du Plessis, T. 2013b. Die sentrum moet net hou. Weekliks, Rapport, 20 Okt. 2014, bl. 2.

Du Plessis, T. 2013c. Die drie bekerings. Die Burger, 13 Des. 2013, bl. 19.

Du Plessis, T. 2013d. Lord Jonathan Milner trek los. Weekliks, Rapport, 6 Okt. 2013, bl. 2.

Du Plessis, T. 2014a. Wat sê die DA se Afrikaners. Rapport Weekliks, 3 Feb. 2014, bl. 2.

Du Plessis, T. 2014b. Klok lui vir ’n visielose ANC. Rapport Weekliks, 23 Feb. 2014, bl. 2.

Du Plessis, T. 2014c. Alles het immers ʼn konteks. Rapport Weekliks, 13 Jul. 2014, bl. 6.

Du Plessis, T. 2014d. Buys-hulle groei, want hulle raas. Rapport Weekliks, 2 Nov. 2014, bl. 6.

Du Plessis, T. 2015a. ’n Lysie om 2015 vrolik te oorleef. Rapport Weekliks, 25 Jan. 2015, bl. 6.

Du Plessis, T. 2015b. Taal se toekoms kort dié beleggings. Rapport Weekliks, 22 Maart 2015, bl. 6.

Du Plessis, T. 2015c. Tim sê: Sien raak wat ons doen vir versoening. Rapport Weekliks, 22 Maart 2015, bl. 9.

Du Plessis, T. 2015d. Is ons reënboog nou ʼn mosaïek? Rapport Weekliks, 10 Mei 2015, bl. 6.

Du Plessis, T. 2015e. Ons sit voet dwars en bieg. By, Beeld, 25 Jul. 2015, bl. 22–23.

Du Plessis, T. 2015f. Sien tog Plan B vir wat dit werklik is. Rapport Weekliks, 11 Okt. 2015, bl. 6.

Du Plessis, T. 2015g. Moord op Afrikaans kan nooit reg wees. Rapport Weekliks, 22 Nov. 2015, bl. 6.

Du Plessis, T. 2016a. Natuurlik swyg die Afrikaanse studente. Rapport Weekliks, 3 Jan. 2016, bl. 16.

Du Plessis, T. 2016b. Breyten help om raserny te stuit. Rapport Weekliks, 24 April 2016, bl. 6.

Du Plessis, T. 2016c. Deur die smeltkroes. Beeld, 3 Mei 2016, bl. 13.

Du Plessis, T. 2016d. Wie is Afrikaanses? Beeld, 6 Mei 2016, bl. 11.

Du Plessis, T. 2016e. Tyd ryp vir taalstryd? Beeld, 13 Mei 2016, bl. 11.

Du Plessis, T. 2016f. Nóg gesprekke nodig. Beeld, 20 Mei 2016, bl. 11.

Du Plessis, T. 2016g. Verenig diverse mense. Beeld, 10 Junie 2016, bl. 27.

Du Plessis, T. 2016h. Spesiale verslag: Afrikaans en sy mense. Geplaas 14 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/spesiale-verslag-afrikaans-en-sy-mense-20160613

Du Plessis, T. 2016i. Ereskuld moet nog vereffen word. Rapport Weekliks, 17 Julie 2016, bl. 6.

Du Plessis, T. 2017a. Afrikaanse skole: Koel koppe in 2018 nodig. Rapport Weekliks, 17 Des. 2017, bl. 6.

Du Plessis, T. 2017b. Afrikaans se toekoms in bruin hande. Rapport Weekliks, 27 Aug. 2017, bl. 6.

Du Plessis, T. 2017c. ATKV besef demografie is beslissend vir die taal. Rapport Weekliks, 30 Julie 2017, bl. 6.

Du Plessis, T. (Tommy) 2014. Ons taal is besigheid? Potchefstroom Herald, 17 Okt. 2014, bl. 7.

Du Plooy, D. 2010. Jou taal is sleutel tot prestasie. ‘Ouers moet aandring daarop, dán sal dit groei.” Beeld, 26 Maart 2010, bl. 20.

Du Plooy, E. 2017. What it means to be children of slaves. Geplaas 31 Aug. 2017. http://www.news24.com/Columnists/EleanorduPlooy/what-it-means-to-be-children-of-slaves-20170831

Du Plooy, H. 2014. “Moenie bekommer nie” – Ideologiese kultoertjies is gevaarlik. Rapport Weekliks, 23 Nov. 2014, bl. 7.

Du Plooy, H. 2016. Hoe belangrik is Afrikaans in die huidige Suid-Afrika? Geplaas 25 Julie 2016. http://www.npvanwyklouw.org.za/hoe-belangrik-afrikaans-die-huidige-suid-afrika-prof-heilna-du-plooy/ Du Preez, C. 2016. Die olifant in die taalvertrek. Die Burger, 22 April 2016.

Du Preez, J. 2014. Languages, justice and the courts: a misinterpretation. FW de Klerkstigting, Mei 2014.  http://www.fwdeklerk.org/index.php/en/latest/news/267-article-languages-justice-and-the-courts-a-misinterpretation [Gebruik 31 Mei 2014.]

Du Preez, M. 2000. Screwed Back into my Box. The Star, 4 Mei 2000.

Du Preez, M. 2002. Só kan ons gedeelde geskiedenis lyk. Rapport, 3 Feb. 3 2002, bl. 28.

Du Preez, M. 2005b. Hoe val die dice regtig? Insig, April 2005, bl. 14.

Du Preez, M. 2006a. Korrelkop Buys eerste Afrikaner-Afrikaan. By, Die Burger, 8 Jul. 2006, bl. 4–5.

Du Preez, M. 2006b. Eva was ‘n Suid-Afrikaner. By, Beeld, 2 Des. 2006, bl. 4.

Du Preez, M. 2006b. Wat neuk ons so met die Hollanders? By, Die Burger, 7 Okt. 2006, bl. 4.

Du Preez, M. 2014b. Onnosel baklei nie slim keuse. Rapport Weekliks, 13 Jul. 2014, bl. 7.

Du Preez, M. 2014c. 1994 het onreg net herstel. Beeld, 11 Okt. 2014, bl. 21.

Du Preez, M. 2015a. Kyk dieper na ras-geskiedenis. Beeld, 3 Feb. 2015, bl. 8.

Du Preez, M. 2015b. Mosaïek pleks van reënboog is beste hoop. Beeld, 7 April 2015, bl. 9.

Du Preez, M. 2015c. Met ’n knippie sout, oop kop. Beeld, 18 April 2015.

Du Preez, M. 2015d. Om brood alkant te botter. Die Burger, 23 Mei 2015.

Du Preez, M. 2015e. As die aap van onreg bly sit. Beeld, 1 Aug. 2015.

Du Preez, M. 2015f. Eer Doman, 1ste SA vegter vir Vryheid. Beeld, 8 Sept. 2015, bl. 7.

Du Preez, M. 2015g. Grond skuif onder Maties. Die Burger, 29 Aug. 2015.

Du Preez, M. 2015h. Hiér gewortel, in Afrika. Die Burger, 10 Okt. 2015, bl. 11.

Du Preez, M. 2015i. Óns is Afrikaans se grootste vyand. Beeld, 13 Okt. 2015, bl. 6.

Du Preez, M. 2015j. Waar was júlle, Afrikaners? Beeld, 24 Okt. 2015.

Du Preez, M. 2015k. Wat lê anderkant ras? Geplaas 7 Nov. 2015. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/Max-du-Preez-Wat-le-anderkant-ras-20151107

Du Preez, M. 2015l. US móét oor dié rubicon. Rapport Weekliks, 15 Nov. 2015.

Du Preez, M. 2015m. Taaldebat – Druk ‘reboot’-knop. Die Burger, 21 Nov. 2015, bl. 11.

Du Preez, M. 2016a. Die rasduiwel is los in SA. Geplaas 16 Jan. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/max-du-preez-die-rasduiwel-is-los-in-sa-20160116

Du Preez, M. 2016b. Luister is die sleutel. Die Burger, 30 Jan. 2016.

Du Preez, M. 2016c. Taal baat nie by woede. Die Burger, 9 Feb. 2016.

Du Preez, M. 2016d. Van Soweto tot #RhodesMustFall. By, Beeld, 11 Junie 2016, bl. 22–23.

Du Preez, M. 2016e. Haal ‘Die Stem’ uit ons volkslied. Beeld, 23 Aug. 2016, bl. 8.

Du Preez, M. 2016f. Identiteit is nie etnisiteit. Geplaas 30 April 2016.  http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/max-du-preez-identiteit-is-nie-etnisiteit-20160430

Du Preez, M. 2016g. Is dit nou wittes wat moet waai? Beeld, 12 Okt. 2016, bl. 12.

Du Preez, M. 2017a. Gerrie Nel se ‘naïewe keuse’. Beeld, 7 Feb. 2017.

Du Preez, M. 2017b. Laat ons hou by feite oor grond. Beeld, 21 Feb. 2017, bl. 12.

Du Preez, M. 2017c. Afrikaners is nie spesiaal. Beeld, 14 Nov. 2017, bl. 9.

Du Preez, M. 2017d. ATKV se aksie wys ware kleure. Beeld, 25 Julie 2017, bl. 6.

Du Preez, M. 2017e. Gun die Eerste Mense meer. Beeld, 19 Des. 2017, bl. 11.

Du Preez, P. 2014. UWK-stories moet geboekstaaf word. Die Burger, 3 Nov. 2014, bl. 8.

Du Toit, D. (Delia) 2017. Gʼn vals noot in dié sang. Taalgenoot, Lente 2017: 99–100.

Du Toit, D.P. 1925. Die Genootskap van Regte Afrikaners. Die Huisgenoot, 14 Aug. 1925, bl. 15, 17, 19.

Du Toit, E. 2017a. Appèl oor UV-taalbeleid ‘keerpunt vir meertaligheid’. Geplaas 16 Feb. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/appel-oor-uv-taalbeleid-keerpunt-vir-meertaligheid-20170216

Du Toit, E. 2017b. ‘Taal is ʼn politieke spel in dié sektor’. Beeld, 28 Feb. 2017, bl. 6.

Du Toit, E. 2017c. Uitspraak oor UV se taal ‘kan Tuks ook raak’. Beeld, 11 Maart 2017, bl. 5.

Du Toit, E. 2017d. Onderrig in huistaal noodsaaklik, sê Taalraad. Beeld, 26 Mei 2017, bl. 14.

Du Toit, G. 2015. ‘Maties se taalbeleid weerhou ons van tower-omgewing, grootse ontdekkings’. Geplaas 15 Sept. 2015. http://www.netwerk24.com/stemme/menings/2015-09-15-maties-se-taalbeleid-weerhou-ons-van-tower-omgewing-grootse-ontdekkings

Du Toit, J. (Johan) 2000. Afrikaanses het meeste koopkrag, sê verslag. SakeBeeld, Beeld, 11 Feb. 2000.

Du Toit, J.D. 1939. Mnr. Pannevis se taalmoeilikhede. Die Huisgenoot, 10 Feb. 1939, bl.15, 71.

Du Toit, K. (J.B.) 2002. Taaldiversiteit in ʼn geglobaliseerde samelewing. http://www.oulitnet.co.za/taaldebta/ditoit.asp [Gebruik 31 Mei 2014.]

Du Toit, K. 2004. Afrikaans en die Suid-Afrikaanse uitsaaiwese. In Van Rensburg, F.I.J. (red.) 2004: 42–54.

Du Toit, K. 2014. As jy jou moedertaal liefhet, werk saam. Die Burger, 29 Sept. 2014, bl. 10.

Du Toit, K. (Kobus) 2014. Afrikaanses is grootste vyand van die taal. Beeld, 21 Nov. 2014, bl. 27.

Du Toit, L. 2016. Die swart en wit van ‘ras’: die filosoof. Rapport Weekliks, 3 Jan. 2016, bl. 17.

Du Toit, P. (Pieter) 2004. Ou Van der Merwes van Kaokoland praat nog Afrikaans. Volksblad, 19 Jun. 2004.

Du Toit, P. 2013. Verlede vreesloos vertel. Beeld, 31 Mei 2013.

Du Toit, P. 2014. Rassisme in vier lesse. By, Beeld, 25 Jan. 2014, bl. 5.

Du Toit, P. 2015a. ‘Eerlikheid steel ʼn bees’. Beeld, 4 Feb. 2015, bl. 11.

Du Toit, P. 2015b. Skade aan vertakkings van die staat. Die Burger, 13 Feb. 2015.

Du Toit, P. 2015c. Die lied van ’n volk se isolasie. Beeld, 9 Mei 2015, bl. 20.

Du Toit, P. 2015d. Panyaza Lesufi se dwase aanslag op Afrikaans. Geplaas 19 Okt. 2015. http://www.netwerk24.com/stemme/menings/2015-10-19-panyaza-lesufi-sy-twiet-en-sy-ondersteuners-gryp-weer-na-rassekaart

Du Toit, P. 2015e. As iemand moet verstaan, is dit Afrikaners. Geplaas 2 Nov. 2015. http://www.netwerk24.com/Stemme/Pieter-du-Toit-As-iemand-FeesMustFall-moet-verstaan-is-dit-Afrikaners-20151102

Du Toit, P. 2016a. Afrikaans.com gaan die taal besig! Geplaas 27 Mei 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/afrikaanscom-gaan-die-taal-besig-20160527

Du Toit, P. 2016b. Onderrig in moedertaal: Afrika, skrik wakker! Beeld, 20 Mei 2016, bl. 2.

Du Toit, P. 2018. Overvaal: Where Is The Outrage Over Panyaza Lesufi? Geplaas 17 Jan. 2018. http://www.huffingtonpost.co.za/pieter-du-toit/overvaal-where-is-the-outrage-over-panyaza-lesufi_a_23335522/

Du Toit, P (Pierre),; C. Swart & S. Teuteberg 2015. Tyd vir ’n nuwe Suid-Afrika. Rapport Weekliks, 17 Mei 2015, bl. 5.

Du Toit, T. 2013. Baie Afrikaners is nie so verkramp. Beeld, 31 Mei 2013, bl. 18.

Duvenhage, H. 2014. Belydenis nooit ten volle belig. Rapport Weekliks, 7 Des. 2014, bl. 7.


Eckard, L. 2013. Dit gaan bakgat met SA se flieks. 2013 het die meeste Afrikaanses ooit. Beeld, 20 Aug. 2013, bl. 5.

Eckard, L. 2014a. Afrikaans en wil net hier bly. Beeld, 14 Jun. 2014.

Eckard, L. 2014b. Afrikaanse nuus: SAUK hou by sy besluit. Beeld, 7 Aug. 2014, bl. 3.

Edlmann, T. 2015a. The lingering, unspoken pain of white youth who fought for apartheid. 2 Sept. 2015. https://theconversation.com/the-lingering-unspoken-pain-of-white-youth-who-fought-for-apartheid

Edlmann, T. 2015b. Die grense wat die oorlog getrek het. Geplaas 9 Sept. 2015. http://www.netwerk24.com/stemme/aktueel/2015-09-09-die-grense-wat-die-oorlog-getrek-het

Ellis-Petersen, H. 2016. Racial identity is a biological nonsense, says Reith lecturer. Geplaas 18 Okt. 2016. https://www.theguardian.com/society/2016/oct/18/racial-identity-is-a-biological-nonsense-says-reith-lecturer

Eloff, K. 2017. “Die verskuiwing van wetenskapstaalgebruik in die wêreld het implikasies vir die behoud van die Afrikaanse vaktaal.” Referaat gelewer by jaarsimposium van SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, 27–28 Sept. 2017, Pretoria. E-pos: kobus.eloff@up.ac.za

Eloff, T. 2002. Ek, Suid-Afrikaner. http://www/oulitnet.co.za/seminaar/eloffaard.asp [Gebruik 17 Maart 2014.]

Eloff, T. 2007. Is daar ʼn ‘nuwe Afrikaner’ vir die ‘nuwe Suid-Afrika’? Die Vrye Afrikaan, Sept. 2007. (Lesing gelewer tydens ʼn FAK-prestigeaand, 21 Sept. 2007, Potchefstroom.)

Eloff, T. 2014a. “Afrikaans en hoër onderwys – die pad vorentoe.” Voordrag gelewer by Potchefstroomse Werksgemeenskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 22 Mei  2014, Potchefstroom.

Eloff, T. 2014b. Dít is onbillik. Rapport Weekliks, 29 Jun. 2014, bl. 27.

Eloff, T. 2014c.’n Ope brief aan dr. Blade: Minister, kierangs braai. Geplaas 30 Sept. 2014. http://www.netwerk24.com/stemme/2014-09-30-minister-kierangs-braain-ope-brief-aan-dr-blade [Gebruik 1 Okt. 2014.]

Eloff, T. 2014d. “Die uitdagings vir Afrikaans in die hoër onderwys.” Voordrag gelewer by simposium van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, Julie 2014, Pretoria.

Eloff, T. 2015a. ‘Ons is hier om te bly, binne die Grondwet’, Rapport Weekliks, 10 Mei 2015, bl. 8.

Eloff, T. 2015b. Plan B se kritici bly in Kamma-land. Rapport Weekliks, 18 Okt. 2015, bl. 7.

Eloff, T. 2015c. Day of reconciliation. Geplaas 15 Des. 2015. http://www.fwdeklerk.org/index.php/en/latest/news/489-article-day-of-reconciliation

Eloff, T. 2015d. Universiteite en Afrikaans. Ongepubliseerde bydrae by die jaarvergadering van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns te Pretoria, 2 Okt. 2015.

Eloff, T. 2016b. Die Universiteitswese in Suid-Afrika: ‘n toekomsperspektief vir Afrikaanse instellings. Geplaas 23 Feb. 2016. http://www.litnet.co.za/die-universiteitswese-in-suid-afrika-n-toekomsperspektief-vir-afrikaanse-instellings/ (Referaat gelewer by Spitsberaad van SA Akademie vir Wetenskap en Kuns te Pretoria, 17 Februarie 2016.)

Eloff, T. 2016c. Stilbly help niémand. Rapport Weekliks, 28 Feb. 2016.

Eloff, T. 2016d. Los die Grondwet uit. Beeld, 29 Maart 2016, bl. 9.

Eloff, T. 2016e. “Afrikaans by ʼn kruispad – waarheen nou?” C.J. Langenhoven-gedenklesing, KKNK te Oudtshoorn, 27 Maart 2016.

Eloff, T. 2016f. Statement by FW de Klerk Foundation on decision by the University of Pretoria to use only English as language of instruction and assessment. Geplaas 24 Junie 2016.   http://www.fwdeklerk.org/index.php/en/latest/news/558-statement-by-fw-de-klerk-foundation-on-decision-by-the-university-of-pretoria-to-use-only-english-as-a-language-of-instruction-and-assessment

Eloff, T. 2016g. Van hofsake tot vennootskappe: Só sê Theuns Eloff. Geplaas 10 Aug. 2016. https://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/van-hofsake-tot-vennootskappe-so-se-theuns-eloff/

Eloff, T. 2017a. Grond: Waar lê die ‘honger’? Geplaas 26 April 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/grond-waar-le-die-honger-20170426

Eloff, T. 2017b. Nuwe nasionale dialoog kom oor SA. Rapport Weekliks, 30 April 2017, bl. 4–5.

Eloff, T. 2017c. Die enigste 2 gebooie vir Afrikaans. Geplaas 10 Aug. 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/theuns-eloff-die-enigste-2-gebooie-vir-afrikaans-20170810

Eloff, T. 2017d. Onderrig in moedertaal: tydbom tik. Geplaas 13 Des. 2017. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/onderrig-in-moedertaal-tydbom-tik-20171212

Eloff, T. 2017e. Rassekwotas is die ANC se groot sukses. By, Beeld, 1 Julie 2017, bl. 19.

Eloff, T. 2018a. Nog ʼn taalsaak kom. Beeld, 3 Jan. 2018, bl. 15.

Eloff, T. 2018b. Where the ConCourt went wrong on Afrikaans. Geplaas 11 Jan. 2018. http://www.politicsweb.co.za/politics/subjective-and-fallacious-arguments-in-majority-ru

Eloff, T. 2018c. Kovsie-uitspraak: Goeie én slegte nuus vir Afrikaans. Geplaas 24 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/kovsie-uitspraak-goeie-en-slegte-nuus-vir-afrikaans-20180123

Eloff, T. 2018d. Afrikaans het regmatige plek op Potch-kampus. Beeld, 26 Maart 2018.

Eloff-Vorster, S. 2002. Affikááns is onse moeder. Rooi Rose, Aug. 2002, bl. 21–24.

Els, R. 2015a. #AfrikaansVal op Twitter. Geplaas 13 Nov. 2015. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/afrikaansval-op-twitter-20151113

Els, R. 2015b. Deon Meyer ondersteun Maties-besluit. Geplaas 13 Nov. 2015. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/maties-skande-wat-onthou-sal-word-breyten-20151113

Els, R. 2015c. US: ‘Engels die lui opsie.’ Beeld, 14 Nov 2015, bl. 4.

Els, R. 2015d. Adam Small wens Wim en Kie. geluk ná besluit oor taal. Geplaas 24 Nov. 2015. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/adam-small-wens-wim-en-kie-geluk-na-besluit-oor-taal-20151124

Els, R. 2016a. Wikipedia: 15 j. van Jesus, Hitler, Britney en visse. Geplaas 28 Jan. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/wikipedia-15-j-van-jesus-hitler-britney-en-visse-20160127

Els, R. 2016b. Die grootste skok in jare, sê die kunsgemeenskap. Die Burger, 25 Feb. 2016, bl. 3.

Els, R. 2016c. ‘Meertaligheid maak jou nie minder Afrikaans’. Geplaas 6 Maart 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/meertaligheid-maak-jou-nie-minder-afrikaans-20160306

Els, R. 2016d. ‘Sprekers het van Afrikaans gemaak wat dit vandag is’. Geplaas 7 Maart 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/sprekers-het-van-afrikaans-gemaak-wat-dit-vandag-is-20160307

Els, R. 2016e. ‘Sonder versoening is volksmoord SA se voorland.’ Beeld, 9 Maart 2016, bl. 6.

Els, R. 2016f. KKNK leer dít by Aardklop. Beeld, 23 Maart 2016, bl. 3.

Els, R. & C. Sieberhagen 2016. Kunstenaars geskok … ‘Maar dit is tyd vir verandering’. Beeld, 26 Feb. 2016, bl. 18.

Engelbrecht, A. (Kok Engelbrecht) 2016a. Volgende Groot Trek is na binne. Beeld, 28 April 2016, bl. 24.

Engelbrecht, A. 2016b. Sleutel tot oorlewing. Beeld, 4 Mei 2016, bl. 23.

Engelbrecht, A. 2016c. ‘Sien ander se weergawes van die verlede raak’. Wapad, 18 Aug. 2016, bl. 11.

Engelbrecht, A.; G. van der Westhuizen & E. Kruger 2016. As universiteite verengels, hoe gemaak met opvoedkundestudente wat by Afrikaanse skole gaan skoolhou? Geplaas 2 Sept. 2016. http://www.litnet.co.za/universiteite-verengels-hoe-gemaak-met-opvoedkundestudente-wat-afrikaanse-skole-gaan-skoolhou/

Engelbrecht, N. 2016. Distrik Ses is en was ʼn hartseerstorie vir SA. Die Burger, 18 Feb. 2016, bl. 15.

Engelbrecht, T. 2016. Dis nou maar wors. Beeld, 3 Junie 2016, bl. 8.

Engelbrecht, T. 2018. Dis tyd vir nuwe note. Rapport Weekliks, 11 Maart 2018.

Engelbrecht, W. 2016. Die Voortrekkers vier fees. Geplaas 28 Sept. 2016. http://www.fak.org.za/die-voortrekkers-vier-fees/ Erasmus, L.J. 1938. Die waarheid oor onderwys in moedertaal. Die Brandwag, 22 April 1938, bl. 8-9, 19.

Erasmus, P. 2018. Só gaan jy nie verlede uitwis. Die Burger, 23 Maart 2018.

Erasmus, P.F. 1999. Afrikaans is in gevaar. Rapport, 21 Maart 1999, bl. 17.

Erasmus, P.F. 2000. As Smuts-party gewen het, was apartheid gouer dood. Beeld, 5 Jan. 2000, bl. 10.

Erasmus, S. 2015. Wees slim en maak Maties drietalig. Die Burger, 4 Des. 2015, bl. 14.

Erasmus, Y. & G.H.T. Elluson 2008. What can we learn about the meaning of race from the classification of population groups during apartheid?  SA Journal of Science, 104(11–12).

Erasmus, Z. 2003. Bruin, swart en Afrikaans: jy kan ál drie terselfdertyd wees. http://www.oulitnet.co.za/seminaar/zafrikaan.asp [Gebruik 17 Maart 2014.]

Erasmus, Z. 2017a. Blackness, oceans and South Africa’s colonial history are at my family’s core. Geplaas 18 Sept. 2017. https://theconversation.com/blackness-oceans-and-south-africas-colonial-history-are-at-my-familys-core-83909

Erlank, I. 2016. Taal se webwef gons. Beeld, 4 Aug. 2016, bl. 17.

Ernst 2014. Hofmeyr berokken wittes net skade. Beeld, 10 Jul. 2014.

Esau, B. 2016. Pasop vir luiheid wat in jou tone opkrul. Beeld, 12 April 2016, bl. 16.

Espbach, J.B. 1975. Die G.R.A. herdenk. Die Bondgenoot, Aug. 1975: 10–12.

Essop, P. 2015. Ruim taalwet-struikelblokke uit die weg. Beeld, 5 Maart 2015, bl. 2.

Essop, P. 2016a. ‘Eerlike gesprekke oor rassisme noodsaaklik’. Geplaas 5. Jan. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/eerlike-gesprekke-oor-rassisme-noodsaaklik-20160105

Essop, P. 2016b. ANC-LP: ‘Van Riebeeck steel als 2 000 j. terug.’ Beeld, 20 Mei 2016, bl. 2.

Essop, P. 2016c. Minder swart studente kry graad. Beeld, 3 Junie 2016, bl. 6.

Essop, P. 2016d. Wees trots op wie jy is, se VF+ se nuwe leier. Beeld, 14 Nov. 2018, bl. 2.

Essop, P. & L. Prince 2017. SA verloor oorlog teen misdaad – kenners. Beeld, 25 Okt. 2017, bl. 2.

Ester, H. 2013. De Bosoorlog zal nog lang blijven spoken. Maandblad Zuid-Afrika, 90(9): 181–182.

Ester, H. 2016b. Johannesburg verkennen met een boek in de hand. Maandblad Zuid-Afrika, 93(8): 192–193.

Esterhuizen, L. 2010. Robert Pearce in gesprek met Louis Esterhuizen. Geplaas 20 April 2010. http://versindaba.co.za/2010/04/20/onderhoud-robert-pearce/

Esterhuyse, S. 2014. Land se laaste inry sluit. Beeld, 13 Feb. 2014, bl. 2.

Esterhuyse, W. 1995. Die bevryding van Afrikaans. Afrikaans Vandag, 2(4): 6.

Esterhuyse, W. 2005. Rassekaart steek dolk in Afrikaans. Die Burger, 21 April 2005.

Esterhuyse, W. 2016 .Swart elite minag Afrikaanse opinie. Geplaas 31 Okt. 2016. https://www.netwerk24.com/Stemme/Briewe/swart-elite-minag-afrikaanse-opinie-20161031#

Esterhuyse, W.P. 1975. Afrikaans as wetenskapstaal. Die Bondgenoot, Okt. 1975, bl. 20–22.

Etheridge, J. 2014. Official languages case dismissed. Geplaas 17 Sept. 2014. http://www.iol.co.za/news/crime-courts/official-languages-case-dismissed-1.1752452#.VBwCw2dZqe0 [Gebruik 19 Sept. 2014.]

Etheridge, J. 2015. Unanimous support for Maties English plan – SRC. Geplaas 20 Nov. 2015. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/unanimous-support-for-maties-english-plan-src-20151120?isapp=true

Etheridge, J. 2016a. Half of South Africans say race relations have improved – survey. Geplaas 29 Feb. 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/half-of-south-africans-say-race-relations-have-improved-survey-20160229

Etheridge, J. 2016b.  Hearing over Maties language policy revision set down for next month. Geplaas 15 April 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/hearing-over-maties-language-policy-revision-set-down-for-next-month-20160415

Eybers, J. 2014. SA luister nog draadloos, maar bly nie so lank ingeskakel. Rapport, 31 Aug. 2014, bl. 9.

Eybers, J. 2016a. Aardklop: Ons moes nóú sê. Rapport, 28 Feb. 2016, bl. 3.

Eybers, J. 2016b. Fluisteringe oor Aardklop-redding. Rapport, 6 Maart, bl. 3.

Eybers, J. 2016c. Aardklop-stigting het nog geen planne, maar klou vas aan naam. Rapport, 24 April 2016, bl. 3.

Eybers, J. 2016d. Syfers: Sowaar, SA vorder. Rapport, 13 Nov. 2016, bl. 6.

Eybers, J. 2017. Af, af, af: Wittes word minder én ouer in SA. SakeRapport, 6 Aug. 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/af-af-af-wittes-word-minder-en-ouer-in-sa-20170805

Eybers, J. 2018. Afrikaans onverwags bedreig. Geplaas 17 Feb. 2018. https://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/afrikaans-onverwags-bedreig-20180217


 

Farmer, J. 2014. Respek, persoonlike transformasie nodig. Die Burger, 15 Jul. 2014.

Faull, A. 2016. Soweto uprising: four decades on, South Africa still struggles with violent policing. Geplaas 13 Junie 2016. http://theconversation.com/soweto-uprising-four-decades-on-south-africa-still-struggles-with-violent-policing/

Fazel, A. 2013. Reminding us of the miracle of South Africa’s transition. Mail & Guardian, 8 Feb. 2013. http://mg.co.za/article/2013-02-08-reminding-us-of-the-miracle

February, J. 2015. Sport se ánder geskiedenis. Beeld, 18 Aug. 2015.

Felix, J. 2014. Mylpaal in die lug. Tafelberg se karretjie ry al 85 jaar lank. Beeld, 3 Okt. 2014, bl. 3.

Felix, J. 2015a. ‘Bruin mense se stryd teen apartheid net so belangrik’. Die Burger, 8 Mei 2015.

Felix, J. 2016c. ‘Bruin mense beroof van hul identiteit’. Die Burger, 2 Mei 2016.

Felix, J. 2016d. Skole word slagveld vir bendes. Geplaas 20 Sept. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/skole-word-slagveld-vir-bendes-20160920

Felix, J. 2017a. Klopse in twee geskeur. Die Burger, 2 Jan. 2017.

Felix, J. 2017b. Net 3% van bendemoorde suksesvol vervolg in Wes-Kaap. Die Burger, 28 Maart 2017.

Felix, J. 2017c. Meertaligheid ‘Afrikaans se enigste kans op oorlewing’. Geplaas 29 April 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/meertaligheid-afrikaans-se-enigste-kans-op-oorlewing-20170429

Fengu, M. 2017a. Education, then transformation. Geplaas 19 Maart 2017. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/education-then-transformation-20170318

Fengu, M. 2017b. Engels is taal vir topposte, sê swart ouers. Rapport, 16 Julie 2017, bl. 8.

Ferreira, L. 2012a. ‘Geld, nie ras, is SA se pyn.’ Beeld, 15 Maart 2012, bl. 8.

Ferreira, L. 2012b. 15% van webgebruikers is Afrikaans, wys studie. Beeld, 29 Nov. 2012, bl. 10.

Ferreira, R. 2016. Die taal van ʼn revolusie. Taalgenoot, Lente 2016: 52–56.

Ferreira, T. 2014. SABC dumps Afrikaans TV news. Geplaas 25 Jun. 2014.  http://www.channel24.co.za/TV/News/SABC-dumps-Afrikaans-TV-news-20140625 [Gebruik 20 Aug. 2014.]

Ferreira, T. 2016. Three decades of TV magic as M-Net turns 30. Geplaas 25 Okt. 2016. https://www.channel24.co.za/TV/News/three-decades-of-tv-magic-as-m-net-turns-30-20161025

Ferrus, D. 2006. Afrikaans en ek. Geplaas April 2006 http:///www.oulitnet/co.za/seminaar/kknk_ferrus.asp [Gebruik 25 April 2006.]

Ferrus, D. 2017. Herdenking van die afskaf van slawerny. Geplaas 17 Aug. 2017. http://www.litnet.co.za/herdenking-van-die-afskaffing-van-slawerny/

Ficker, B. 2013. Is Kgwadi dalk nóg ʼn Madiba? Weekliks, Rapport, 15 Des. 2013, bl. 7.

Fiedler, E. 2016. Is Bilingualism good for Kids? Geplaas 1 Julie 2016. http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/46329/title/Is-Bilingualism-Good-for-Kids-/

Fisher, R. 2014. Challenge to nurture Botman legacy. Weekend Argus, 12 Jul. 2014, bl. 21.

Fisher, R. 2017. Lack of restitution in District Six is blot on our record. Weekend Argus, 11 Feb. 2017, bl. 21.

Fitzpatrick, M. 2015a. Afrikaanse skole se toekoms in die weegskaal: ‘Hartseer dat ons om die bos gelei is’. Beeld, 22 Mei 2015.

Fitzpatrick, M. 2015b. ‘Moeder Afrika, aanvaar wit kind’. Beeld, 6 Nov. 2015, bl. 4.

Fitzpatrick, M. 2015c. ‘Ja, ek is bevoorreg omdat ek wit is’. Geplaas 28 Okt. 2015. http://www.netwerk24.com/Stemme/Marida-Fitzpatrick-Ja-ek-is-bevoorreg-omdat-ek-wit-is-20151028

Fitzpatrick, M. 2015d. Voete stewig in die werklikheid. Beeld, 14 Nov. 2015, bl. 18–19.

Fitzpatrick, M. 2016a. Hierdie oorlog gaan nie oor Afrikaans. Die Burger, 23 Feb. 2016.

Fitzpatrick, M. 2016b. ‘Ek het ’n seuntjie sien val’. Geplaas 16 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/sam-nzima-onthou-1976-ek-het-n-seuntjie-sien-val-20160616

Fitzpatrick, M. 2018a. ‘Liewe Panyaza, welgedaan, ek’s aan jou kant’. Geplaas 19 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/liewe-panyaza-welgedaan-eks-aan-jou-kant-20180119 (Ook in By, Beeld, 20 Jan. 2018, bl. 20)

Fitzpatrick, M. 2018b. Hoe ons nie vir Afrikaans moet baklei nie. Geplaas 24 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/hoe-ons-nie-vir-afrikaans-moet-baklei-nie-20180124 (Ook in Beeld, 25 Jan. 2018, bl. 27)

Flaendorp, C. 2016. Bruin gemeenskap moet homself help. Rapport Weekliks, 3 Julie 2016, bl. 4–5.

Flaendorp, C. 2017. Identiteitskrisis die gevolg van historiese denkfout. Geplaas 29 Jul. 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/identiteitskrisis-die-gevolg-van-historiese-denkfout-20170729

Floris, J-A. 2016. ‘Swart hare is nie ’n patch op bruin hare nie!’ Geplaas 12 Sept. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/swart-hare-is-nie-n-patch-op-bruin-hare-nie-20160912

Floris, J-A. 2018. ‘Dis hoekom en nie beklei vir Afrikaans nie.’ Geplaas 15 Feb. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/die-tale-wat-ons-praat-20180213 (Ook geplaas as “Dis die tale wat ons praat”, Volksblad, 21 Feb. 2018)

Fockema, M. 2013. Agterryers kry eerste beeld. Beeld, 25 Sept. 2013, bl. 11.

Fockema, M. 2014. Transformasie by UV ‘sny diep’. Volksblad, 15 April 2014.

Foley, A. 2010. Mother-tongue education in South Africa. http://teachenglishtoday.org/2010/06/05/mother-tongue-education-in-south-africa-2/

Fourie, C. 1999a. FAK begin opnuut ʼn debat oor rol van die Afrikaner. Beeld, 1 Sept. 1999, bl. 7.

Fourie, D. 2018. Bied alle skoollesse in Engels aan. Beeld, 19 Jan. 2018, bl. 8.

Fourie, C. 1999b. ‘Moet Afrikaners dan ophou kla oor dinge wat verkeerd is?’ Beeld, 17 Sept. 1999, bl. 9.

Fourie, E. 2004a. Taalwortels trek tot in verre vreemde. Beeld, 3 April 2004, bl. 18.

Fourie, E. 2004b. Nuwe Afrikaanse Bybel op pad. ‘Oor minstens 10 jaar al in gebruik’. Beeld, 8 Jul. 2004, bl. 5.

Fourie, H. 2006. Afrikaans eintlik ʼn ‘gemorstaal’. NaweekBeeld, 30 Sep. 2006, bl. 8.

Fourie, J. 2015a. Daar was nog nooit ’n beter tyd om gebore te word. Sake-Rapport, 8 Nov. 2015, bl. 3.

Fourie, J. 2015b. Maties: ‘Studente stem met hul voete, en dis Engels’. Rapport, 21 Nov. 2015.

Fourie, J. 2016a. Ontspan – Afrikaans is in Adam Smith se veilige hand. Sake-Rapport, 3 Julie 2016, bl. 2.

Fourie, J. 2016b. Studente het ’n punt beet, maar… SakeRapport, 9 Okt. 2016, bl. 3.

Fourie, J. 2017. Private skole kan die land dalk red. Beeld, 210 maart 2017, bl. 16.

Fourie, L. 2014. Avonture en verhale rondom die Groot Trek.  Plus 50, 9(4): 62–63.

Fourie, L. 2016. Die Afrikaanse Wikipedia. Plus 50, 11(2): 22–23.

Fourie, M. 2010. Die taal sterf, sê Breyten. Beeld, 24 Maart 2010.

Fourie, M. 2011. Woordeboek van die Afrikaanse Taal word 85. Geplaas 28 Maart 2011. http://www.litnet.co.za/ [Gebruik 13 April 2011.]

Fourie, P.J. 2014. Nie nou nie. Ek kyk my storie … Plus 50, April/Mei 2014, bl. 8-9.

Fourie, R. 2016. Herdenking van slagting skep onmin. Beeld, 21 Mei 2016, bl. 6.

Fourie, T. 2015. Die stroom uit Suid-Afrika word al hoe groter. Rapport Weekliks, 11 Okt. 2015, bl. 4.

Franken, H. 2006. Kaaps-Hollands: Die Afrikaans van die boukuns. http://www.taaloord.co.za/argief.htm [Gebruik 8 Mei 2006.]

Franken, J.L.M. 1927. Mededelinge en Opienies oor Afrikaans in die neëntiende eeu. Die Huisgenoot, 1 Jul. 1927, bl. 41, 43, 57.

Franken, J.L.M. 1929a. Hollandse Hugenotebriefies: Daniel Hugot. Die Huisgenoot, 4 Okt. 1929, bl. 41, 43, 57.

Franken, J.L.M. 1929b. Hollandse Hugenotebriefies: Jaques Therond. Die Huisgenoot, 8 Nov. 1929, bl. 63, 65, 67.

Fransman, W. Jr. 2014. Afrikaans se ander baadjie. http://www.litnet.co.za/Article/johan-combrink-gedenklesing-willem-fransman-oor-afrikaans-se-ander-baadjie [Gebruik 13 Feb. 2014.]

Fransman, W. Jr. 2017a. ‘Ek’s die Vlakte’. Geplaas 10 Mei 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/eks-die-vlakte-20170509

Fransman, W. Jr. 2017b. Rugby op die Vlakte: ‘Vat sy voete onne’ hom yt!’ Geplaas 2 Aug. 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Sielsgoed/rugby-op-die-vlakte-vat-sy-voete-onne-hom-yt-20170802

Fransman, W. Jr. 2017c. Kom ons kyk hoe ons kan ooreenstem. Geplaas 25 Okt. 2017. https://www.netwerk24.com/Stemme/Sielsgoed/kom-ons-vind-ons-gemeenskaplikheid-20171024

Frey, B. 2015. US-raad verdien kompliment. Die Burger, 9 Des. 2015, bl. 12.

Friedman, B. 2016. Stellies University to revise language policy, fears that Afrikaans will be lost. Geplaas 7 Nov. 2016. http://702.co.za/articles/231968/stellies-university-to-revise-language-policy-fears-that-afrikaans-will-be-lost

Frik (van Pretoria) 2014. Afrikaanses wil die land net laat werk. Beeld, 5 Des. 2014, bl. 27.

Froneman, J. (Johan) 2018. ‘Karikatuur van die Afrikaner.’ Rapport Weekliks, 7 Jan. 2018, bl. 7.

Froneman, J.D. 2012b. Anti-Britsheid dra veel by tot die Slag van Andringastraat. By, Beeld, 8 Sept. 2012, bl. 5.

Froneman, J.D. 2014. Mededeling per e-pos oor die stand van die Afrikaanse media. Prof J.D. Froneman, Skool vir Kommunikasiestudies aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus). 11 Jan. 2014.

Froneman, J.D. 2017a. 80 jaar van Afrikaanse radio. By, Beeld. 21 Okt. 2017, bl. 18–19.

Froneman, J.D. 2017b. Afrikaanse radio verdien dank. Beeld, 23 Okt. 2017, bl. 6.

Froneman, J.D. 2018. Afrikaanse pers nou 1 vir almal. Beeld, 6 Maart 2018.

Fuller, W.R. 1998. The Siege of Mafeking. A diary kept by trooper William Robertson Fuller, Protectorate Regiment, Frontier Force, Mafeking, describing the War at Mafeking. http://www.usscouts.org/usscouts/history/siegediary.asp


Gabb, T. 2013. The poorest of the poor. The Karretjie mense of the Great Karoo.  Geplaas 6 Feb. 2013. http://groundup.org.za/content/poorest-poor-karretjie-mense-great-karoo [Gebruik 13 April 2014.]

Gachago, D. & A. Ngoasheng 2016. South Africa’s ‘rainbow nation’ is a myth that students need to unlearn. Geplaas 19 Okt. http://theconversation.com/south-africas-rainbow-nation-is-a-myth-that-students-need-to-unlearn-66872

Galloway, F. 2014. Hoe gesond is die Afrikaanse akademiese uitgewersbedryf? Geplaas 23 Julie 2014. http://www.litnet.co.za/poolshoogte-hoe-gesond-is-die-afrikaanse-akademiese-uitgewersbedryf1/

Gaum, F. 2004. Die Multivertaling-Bybel. Die Burger, 27 Des. 2004, bl. 11.

Gaum, F. 2012. Die gesindheid van Jesus. Nuwe Hart-stigting, vol. 12 (2012), bl. 5.

Gaum, F. 2013. Daar ís gesondig; daar is ook boete gedoen. Weekliks, Rapport, 28 Jul. 2013, bl. 3.

Gaum, F. 2014. 10 vrae aan prof. Bernard Combrink. Kerkbode, 193(9): 18–19. 5 Des. 2014.

Gaum, F. 2015a. ‘FW verdien ’n snelweg’. Die Burger, 17 Sept. 2014.

Gaum, F. 2015b. Die verlede lei ons na ’n beter toekoms. Beeld, 25 April 2015, bl. 22.

Gaum, F. 2016. Moenie aan die nasionale lied torring nie. Beeld, 1 Sept. 2016, bl. 23.

Geldenhuys, D. 2016. Bring só jou kant vir taal. Beeld, 1 Junie 2016, bl. 24.

Geldenhuys, D.J.C. 1971. Die Afrikaanse Taalmonument: verslag oor fondsinsameling en bevordering van Afrikaans. Die Bondgenoot, Sept. 1971, bl. 2–3.

Geldenhuys, D.J.C. 1974. Die Afrikaanse Taalmonument. Die Bondgenoot, Sept. 1974, bl. 10–11.

Geldenhuys, D.J.C. 1975. Die geskiedenis van ons taal. Die Bondgenoot, Jan. 1975, bl. 2–3.

Geldenhuys, D.J.C. 2016a. ‘Kombuistaal’ wou nie doodgaan. Beeld, 9 Maart 2016, bl. 24.

Geldenhuys, I. 1996. Afrikaanse tydskrifte nog steeds te wit. Karring, 12(3).

Geldenhuys, N. 2013. Op ‘swart’ kampus geslyp vir SA, Rapport, 13 Jan. 2013, bl. 15.

Gelyke Kanse 2016. Statement by Gelyke Kanse on the decision of the Stellenbosch University Council on language policy. Geplaas 17 Mei 2016. http://www.litnet.co.za/statement-gelyke-kanse-decision-stellenbosch-university-council-language-policy/

Gelyke Kanse and Others v. The Chairman of Senate of the Stellenbosch University. Judgment. 17501 /2016 (High Court of South Africa (Western Cape Division, Cape Town), 25 Oktober 2017).

Gelyke Kanse and Others v. The Chairman of the Senate of the Stellenbosch University and Others. Applicants’ Heads of Argument. 17501/2016 (High Court of South Africa (Western Cape Division, Cape Town), 12 Julie 2017).

Gencoglu, H. 2015. Abu Bakr Effendi. An Ottoman Alim at the Cape of Good Hope. Kaapstad: Universiteit van Kaapstad. http://www.cci.uct.ac/za/2015-2

George, L. 2017a. Polisie stry. Jý ly. Rapport, 5 Maart 2017, bl. 4.

George, L. 2017b. Vrydae is veral dié motors gesog. Rapport, 5 Maart 2017, bl. 4.

George, L. 2017c. Howe praat Engels (SA nog nie). Rapport, 21 Mei 2017, bl. 12.

George, L. & D. Delport 2017. SA raak al hoe minder wit. Rapport, 8 Jan. 2017, bl. 8.

Gerber, J. 2014. Al meer jongmense in SA het nie werk. Beeld, 5 Jun. 2014.

Gerber, J. 2015. Herrie oor FW-rylaan. Beeld, 15 Jan. 2015, bl. 1.

Gerber, J. 2016a. Minister sal kan sê oor taalbeleid. Beeld, 28 Jan. 2016, bl. 1.

Gerber, J. 2016b. As Blade se tentakels universiteite omvou …. Die Burger, 31 Jan. 2016.

Gerber, J. 2016c. Nzimande sê hoe universiteite moet transformeer. Beeld, 22 April 2016, bl. ???

Gerdener, G.B.A. 1944. Ons Psalm- en Gesangboek. Sy groot godsdienstige en kulturele betekenis. Die Huisgenoot, 27 Okt. 1944.

Gericke, M. 2016a. Kerke moet ‘sout’ word. Geplaas 18 Mei 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/kerke-moet-sout-word-20160517

Gericke, M. 2016b. Akademia in 2017 ‘so te sê landwyd’. Geplaas 20 Sept. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/akademia-in-2017-so-te-se-landwyd-20160920

Gericke, M. 2017a. ‘Engelse skool kan jou kind benadeel.’ Beeld, 20 Feb. 2017, bl. 1.

Gericke, M. 2017b. ‘Eerste 7 jaar van onderrig móét in moedertaal wees”. Geplaas 20 Feb. 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/eerste-7-jaar-van-onderrig-moet-in-moedertaal-wees-20170219

Germishuys, G. 2015a. Stellenbosch: ‘Natuurlik is hier plek vir Afrikaans’. Die Burger, 7 Okt. 2015.

Germishuys, G. 2015b. Matie-studente wil hul eie Kodesa hê om transformasie te bespreek. Die Burger, 8 Okt. 2015.

Germishuys, G. 2016. US dra by tot ‘gevorderde erosie’ van Afrikaans. Beeld, 25 Junie 2016, bl. 10.

Germishuys, G. & S. van den Berg 2015. Elsenburg fynkam beeldmateriaal van betoging. Die Burger, 3 Sept. 2015.

Gertenbach, M. 2002. Afrikaanse kultuur is springlewendig, kerngesond. Die Volksblad, 15 Okt. 2002, bl. 15.

Gerwel, J. 2004a. Taal se gesondheid ook deur sprekers bepaal. Rapport, 13 Jun. 2004, bl. 20.

Gerwel, J. 2004b. ʼn Woord aan die Afrikaners wat so kwaad is. Rapport, 12 Sept. 2004, bl. 20.

Gerwel, J. 2005a. Jonger Afrikaanses word deel van groter wêreld. Rapport, 9 Jan. 2005, bl. 16.

Gerwel, J. 2005b. ʼn Stem vir Afrikaans in idioom van nederigheid. Rapport Perspektief, 13 Maart 2005, bl. ii.

Gerwel, J. 2005c. Afrikaans moet los kom van Afrikaner-identiteit. Rapport, 10 Apr. 2005, bl. 8.

Gerwel, J. 2005d. SA Akademie by kruispad. Rapport, 30 Apr. 2005, bl. 19.

Gey van Pittius, N. 2015. ‘Só kan Afrikaans vry wees’. Geplaas 19 Nov. 2015. http://www.netwerk24.com/Stemme/nico-gey-van-pittius-so-kan-afrikaans-vry-wees-20151119

Gibson, D. 2017. Nie Wes-Kaap-DA of LP kan aan US voorskryf. By, Beeld, 2 Sept. 2017.

Gilfillan, L. 2015. The fall of Afrikaans, and the rise of English. Geplaas 16 Nov. 2015. http://www.litnet.co.za/the-fall-of-afrikaans-and-the-rise-of-english/

Giliomee, H. 1997. Die huidige Afrikaanse taalbeweging: Is dit Afrikanernasionalisme of nie? Woord en Daad, Herfs 1997, bl. 8–10.

Giliomee, H. 1999. Afrikaners ‘meer slaggereed as aan die begin van enige ander eeu’. Beeld, 15 Jul. 1999, bl. 7.

Giliomee, H. 2004b. Versoening: maak saam erns oor die geskiedenis. Die Burger, 14 Des. 2004, bl. 12.

Giliomee, H. 2004c. Die skryf van geskiedenis in radikaal nuwe omstandighede. Geplaas 28 April 2004. http://www.litnet.co.za/ [Gebruik 30 April 2004.]

Giliomee, H. 2005b. Afrikaner mos nie enig in sy soort. Beeld, 19 Jul. 2005, bl. 10.

Giliomee, H. 2006. Hendrik Biebouw, die eerste (wit) Afrikaner? Die Vrye Afrikaan, 15 Des. 2006, bl. 7.

Giliomee, H. 2007a. Afrikaans en haar geskiedenisse: Andersmaak en saammaak. [Webb: http://www.argief.litnet.co.za [Datum van gebruik: 15 Jan. 2013.] (Lesing gelewer by Breytenbach-huis, Wellington 28 Jul. 2007.)

Giliomee, H. 2007b. Taalstryders vs. Taalglyers. Rapport, 17 Jun. 2007, 21.

Giliomee, H. 2010a. Waar staan die Afrikaners en Afrikaans nou met spesiale verwysing na die universiteitswese? Nuusbrief Afrikanerbond 2010. (Kopie van bydrae ontvang by outeur.)

Giliomee, H. 2010b. So is US se hekkie vir Engels geopen. Die Burger, 11 Maart 2010.

Giliomee, H. 2010c. ‘n Nekslag vir Afrikaans. Geplaas 13 Jan. 2010. http://www.litnet.co.za/n-nekslag-vir-afrikaans/

Giliomee, H. 2011a. Die eerste feministe … By, Beeld, 26 Maart 20111, bl. 7–8.

Giliomee, H. 2011b. Wat vorentoe? Kyk agtertoe… By, Beeld, 9 Jul. 2011, bl. 6.

Giliomee, H. 2012h. Apartheid: was dit dan net boos?, Weekliks, Rapport, 24 Jun. 2012, bl. 1.

Giliomee, H. 2012i. The day apartheid started dying. Mail & Guardian, 26 Okt. 2012. http://mg.co.za/article/2012-10-26-00-the-day-apartheid-started-dying

Giliomee, H. 2013a. Die wortels van apartheid. Weekliks, Rapport, 21 Jul. 2013, bl. 4–5.

Giliomee, H. 2013b. Nelson Mandela: 1918–2013. Die mite het die mens vervang. Weekliks, Rapport, 8 Des. 2013, bl. 3.

Giliomee, H. 2014a. In die oubaas se kop. Rapport Weekliks, 9 Maart 2014, bl. 24.

Giliomee, H. 2014b. Rampspoed van Matie-taal. Rapport Weekliks, 20 April 2014, bl. 25.

Giliomee, H. 2014c. Suid-Afrika se demokrasie: Wat het verkeerd geloop? AB Nuusbrief, 14(1): 7–8.

Giliomee, H. 2015a. ’n Roemlose kapitulasie. Die Burger, 17 Nov. 2015, bl. 11.

Giliomee, H. 2015b. The battle for Afrikaans at the University of Stellenbosch. Geplaas 17 Nov. 2015. http://www.politicsweb.co.za/news-and-analysis/the-battle-for-afrikaans-at-the-university-of-stel

Giliomee, H. 2015c. US-alumni het ook tóé wyd presteer. Die Burger, 23 Nov. 2015, bl. 8.

Giliomee, H. 2016a. Afrikaans op Kampusse 8. Geplaas 4 April 2016. https://www.afriforum.co.za/afrikaans-op-kampusse-8-prof-hermann-giliomee/

Giliomee, H. 2016b. US-taalbeleid: Die syfers vertel ’n storie. Geplaas 19 April 2016. http://www.litnet.co.za/us-taalbeleid-die-syfers-vertel-n-storie/

Giliomee, H. 2016c. ʼn Leerskool in nederigheid. Rapport Weekliks, 5 Junie 2016, bl. 4–5.

Giliomee, H. 2016d. Taalplan ignoreer dié kwessies. Die Burger, 6 Junie 2016.

Giliomee, H. 2016e. US-taalkwessie is ’n beskamende verhaal. Die Burger, 15 Junie 2016.

Giliomee, H. 2017a. Gee Afrikaans staanplek. Geplaas 25 Jan. 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/gee-afrikaans-staanplek-20170124

Giliomee, H. 2017b. DA gee skynbaar nie om wat regering of universiteite met Afrikaans doen. Beeld, 6 Sept. 2017, bl. 20.

Giliomee, H. 2017c. DA versaak Afrikaanse kieser. By, Beeld, 2 Sept .2017, bl. 18.

Giliomee, H. 2018a. Dié brief wys: Nie net ANC dra skuld oor taal. By, Beeld, 17 Feb. 2018.

Giliomee, H. 2018b. Wolk hang oor Matie-eeufees. By, Beeld, 17 Feb. 2018, bl. 17–18.

Gladwin, R. 2014. Afrikaanse musiek se gehalte skok. Beeld, 9 Mei 2014, bl. 10.

Glorie, I. 2013a. Interview met ATR-voorzitter Michael le Cordeur.‘Later we samenwerken’. Maandblad Zuid-Afrika, 90(5): 86–87.

Glorie, I. 2013b. Interview met Akademievoorzitter Wannie Carstens. ‘Wij hebben de opdracht om het goed te maken’. Maandblad Zuid-Afrika, 90(7): 134–135.

Glorie, I. 2015a. Anne-Marie Beukes, nieuwe voorzitter Afrikaanse Taalraad: ‘Ruimte voor Afrikaans naast andere talen.’ Maandblad ZuidAfrika, 92(1): 8-9.

Glorie, I. 2015b. Interview met Calvyn Gilfellan: ‘Het kasteel is van iedereen’. Maandblad ZuidAfrika, 92(7): 154–155.

Glorie, I. 2015d. Interview met Marlene le Roux (KunsteKaap): ‘Je moet kunst relevant maken’. Maandblad ZuidAfrika, 92(9): 212–213.

Glorie, I. 2015e. Computerlinguïst Gerhard van Huyssteen: Het gaan goed met een taal waarmee het DIGITAAL goed gaat”. Maandblad ZuidAfrika, 92(10): 240–241.

Glorie, I. 2016c. Ambassadeur Marisa Gerards: Handelsmissie Rutte is ‘buitengewoon goed gegaan’. Maandblad ZuidAfrika, 93(5): 104–105, 118.

Glorie, I. 2016d. Interview met Wim de Villiers: ‘Engels is nu eenmaal de internationale wetenschapstaal. Maandblad ZuidAfrika, 93(5): 102–103.

Glorie, I. 2016e. Afrikaans veertig jaar later. Maandblad ZuidAfrika, 93(6): 123–124.

Glorie, I. 2016g. Woordenboek in een veranderende wereld. Maandblad Zuid-Afrika, 93(7): 152–153.

Glorie, I. 2016h. Interview met Jans Rautenbach: Held van de Afrikaanse filmbedrijf. Maandblad Zuid-Afrika, 93(8): 184–186.

Glorie, I. 2017. Dramaturge Amy Jephta: ‘Kinderen vergaan op de Kaapse Vlakte!’. Maandblad Zuid-Afrika, 94(8): 186–187.

Glorie, I. 2018. Maak kennis met Jan Schinkelshoek. Zuid-Afrika Spectrum, 1(1): 406.

Glorie, I. & N. Meyer 2015. Onderhoud: Afrikaanse musiek in Nederland, byvoorbeeld … Geplaas 27 Aug. 2015. http://www.litnet.co.za/onderhoud-afrikaanse-musiek-in-nederland-byvoorbeeld/

Goddard, E. 2016. Hambidge se taalstryd. Taalgenoot, Lente 2016: 14–16.

Goldblatt, S. 1919. Afrikaans vier-en-sewentig jaar gelede. Die Huisgenoot, Jan. 1919, bl. 603–604.

Goldblatt, S, 1933. ‘Die Stem van Suid-Afrika.” Die Huisgenoot, 11 Aug. 1933, bl. 13, 67.

Goosen, D.P. 2004. Daar’s kans op nuwe lewe vir Afrikaanse organisasies. Perspektief, Rapport, 30 Mei 2004, bl. 1.

Goosen, D.P. 2007. ʼn Afrikaanse “ons” om die taal te laat gedy. Rapport, 12 Aug. 2007, bl. 21.

Goosen, D.P. 2008. ‘Stuur kinders na Afrikaanse skole’. Rapport, 6 Jan. 2008, bl. 16.

Goosen, D.P. 2014a. Wat dink Habib is diversiteit presies? Beeld, 20 Jun. 2014, bl. 11.

Goosen, D.P. 2014b. Afrikaanse universiteite en ʼn plurale demokrasie. Geplaas 24 Jul. 2014. http://www.fak.org.za/blog/afrikaanse-universiteite-en-n-plurale-demokrasie/ [Gebruik 25 Aug. 2014.]

Goosen, D.P. 2014d. Geloftedag: Gister, vandag en môre. Geplaas 16 Des. 2014. http://maroelamedia.co.za/blog/debat/meningsvormers/geloftedag-gister-vandag-en/  [Gebruik 20 Des. 2014.]

Goosen, D.P. 2015a. Waak teen ‘geleerde barbare’. Rapport Weekliks, 15 Maart 2015, bl. 7.

Goosen, D.P. 2015b. Afrikaners moet ‘middelgrond’ kry. Krisisse lê in ekstreme standpunte. Geplaas 16 Jun. 2015. http://www.netwerk24.com/stemme/2015-06-16-afrikaners-moet-middelgrond-kry

Goosen, D.P. 2016a. FAK oor Afrikaans as universiteitstaal. Geplaas 23 Feb. 2016. http://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/fak-oor-afrikaans-as-universiteitstaal/

Goosen, D.P. 2016b. FAK: Ideaal jammerlik verskraal – Universiteitsbesture ‘leuenagtig’. Geplaas 26 Feb. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/ideaal-jammerlik-verskraal-20160225

Goosen, D.P. 2016c. Eentaligheid nié enigste uitweg. Geplaas 11 Mei 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/eentaligheid-nie-enigste-uitweg-20160509

Goosen, D.P. 2016d. Universiteite en dekolonisasie. Geplaas 15 Sept. 2016. http://www.npvanwyklouw.org.za/toespraak-prof-danie-goosen-universiteite-en-dekolonisering/

Goosen, D.P. & J. Rossouw 2007. ’n Afrikaanse ‘ons’ om taal te laat gedy. Rapport, 12 Aug. 2007, bl. 21.

Gordon, M. 2002. Noem my ‘n Africaner, want ek is van Afrika. Perspektief, Rapport, 23 Maart 2002, bl. 14.

Gorelik, B. 2014. Met Uys, ja – die wêreld in. Rapport Weekliks, 13 Jul., bl. 12–13.

Gorelik, B. 2015. Ons Ou Grote. Rapport Weekliks, 8 Maart 2015, bl. 4–5.

Goris, J. 1999. “Vlaanderen en de Anglo-Boerenoorlog 1899–1902. Catalogus bij de gelijknaminge tentoonstelling in het Bernarduscentrum te Antwerpen van 14 tot 24 december 1999 en 4 tot 14 januarie 2000”. https://m.facebook.com/HollandVlaanderenEnZuidAfrikaEen/posts/476682185749968

Goris, J. 2006. “Zuid-Afrikaans” nasionale liederen. Saamtrek, 6(5): 19–21.

Gous, N. 2016a. Giep onthou versoek vir lewende hoender. Beeld, 10 Okt. 2016, bl. 12.

Gous, N. 2016b. Hofstryd oor taal. ‘UP kan nie regstel as beleid bly.’ Beeld, 2 Des. 2016, bl. 12.

Gous, N. 2016c. Unisa word ook nou nét Engels. Beeld, 24 Junie 2016, bl. 11.

Gous, N. 2017. Free State university to continue teaching in English, Con Court rules. Geplaas 29 Des. 2017. https://www.sowetanlive.co.za/news/south-africa/2017-12-29-free-state-university-to-continue-teaching-in-english-concourt-rules/

Gouws, A. 2012a. Verstaan ander se ras-ervarings. Die Burger, 22 April 2012, bl. 12.

Gouws, A. 2012b. Vergifnis. Rapport – Rapport-Vrou, 7 Okt. 2012, bl. 8.

Gouws, A. 2014a. Dít leer ons uit vuilbek-debat. Die Burger, 14 Jul. 2014.

Gouws, A. 2014b. As daar ook net goeie nuus was. Die Burger, 15 Des. 2014, bl. 16.

Gouws, A. 2015a. Verdagmakery help Maties nie. Beeld, 5 Okt. 2015, bl. 8.

Gouws, A. 2015b. Identiteit is nie die vertrekpunt. Die Burger, 1 Des. 2015.

Gouws, A. 2016. ‘Taalstryd’ gaan nie net oor taal. Beeld, 14 Jan. 2016, bl. 20.

Gouws, J. 2011. Boodskap van die voorsitter. Bylaag oor 2011-Pendoring-reklametoekennings in Beeld, 23 Nov. 2011, bl. 2.

Gouws, J. 2012a. Kultuur wat uitnooi. Taalgenoot, Herfs 2012, bl. 9.

Gouws, J. 2012b. Om te praat of nie. Taalgenoot, Winter 2012, bl. 83.

Gouws, J. 2012c. ATKV wil Afrikaans uitbou. Beeld, 14 Aug. 2012, bl. 10.

Gouws, J. 2013a. Die ATKV en Lapa Uitgewers. Geplaas 28 Aug. 2013. http://www.litnet.co.za/Article/die-atkv-en-lapa-uitgewers/japie-gouws/ [Gebruik 29 Aug. 2013.]

Gouws, J. 2013b.Wat doen ons met Afrikaans? Taalgenoot, Herfs 2013, bl. 85.

Gouws, J. 2013c. Onbeskaamd inklusief. Taalgenoot, Winter, 2013, bl. 87.

Gouws, J. 2014. Nzimande se uitspraak bewys dat taalregte en -sensitiwiteite nog nie behoorlik verstaan word nie. Geplaas 1 Des. 2014.

Gouws, J. 2015a. Afrikaners moet nou ophou laer trek. Rapport Weekliks, 21 Jun. 2015, bl. 10.

Gouws, J. 2015b. ‘Afrikaanses durf nie laer trek’. 27 Nov. 2015. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/afrikaans-sprekers-durf-nie-laer-trek-20151127

Gouws, J. 2016a. Jou ma se taal. Beeld, 25 Feb. 2016, bl. 25.

Gouws, J. 2016b. Bouers en bevryders. Beeld, 5 Mei 2016, bl. 25.

Gouws, J. 2016c. ‘Dit begin by jou.’ Geplaas 7 Sept. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/japie-gouws-dit-begin-by-jou-20160906#

Gouws, J. 2016d. ATKV-Woordveertjies 2016. Geplaas 13 Sept. 2016. http://www.litnet.co.za/atkv-woordveertjies2016-toespraak-deur-japie-gouws/

Gouws, J. 2016e. Pendoring dra só by tot taaldebat. Geplaas 2 Nov. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/japie-gouws-pendoring-dra-so-by-tot-taaldebat-20161102

Gouws, J. 2017. Gelofte. Taalgenoot, Somer 2017: 80.

Gouws, L. (red.) 2008. “Potchefstroom 1838–2008: Toe en nou in Potchefstroom”. Bylaag by Potchefstroom Herald, 31 Okt. 2008, bl. 1–12.

Gouws, L. 2014. Voor die Bult ʼn stad was … Potchefstroom Herald, 22 Aug. 2014, bl. 15.

Gouws, L. 2015. Totius was a beloved professor. Potchefstroom Herald, 22 Okt. 2015, bl. 5.

Gouws, R.H. 2016a. Die WAT bly “verstommend gesond as neëntigjarige”. Geplaas 26 April 2016. http://www.litnet.co.za/die-wat-is-verstommend-gesond-vir-n-90-jarige/

Gqirana, T. 2016a. Difference between black and white students failure rate a ‘horror’. Geplaas 16 Nov. 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/difference-between-black-and-white-students-failure-rate-a-horror-20161116

Gqirana, T. 2016b. English given equal status at Stellenbosch, made primary language of instruction at University of Pretoria. Mail & Guardian, 23 Junie 2016. https://mg.co.za/article/2016-06-23-stellenbosch-pretoria-universities-adopt-new-language-policies

Grant-Marshall, S. 2014. Author Interview: From Cape to Chobona. Geplaas 5 Aug. 2014. http://www.bdlive.co.za/life/books/2014/08/05/author-interview-from-cape-to-chobona [Gebruik 31 Aug. 2014.]

Greeff, R. 2017. Kersfees in Augustus met ‘n bielie van ‘n skryfgids. Rapport Weekliks, 13 Aug. 2017, bl. 13.

Green, M. 2014. Syd se Spiekeries-dag. Beeld, 4 Okt. 2014, bl. 44.

Gregan, E. 2015. Puk se rektor moet waai, eis drukgroep. Beeld, 15 Okt. 2015.

Greig, R. 2016. The future of Stellenbosch and Pretoria universities. Geplaas 1 Julie 2016. http://www.litnet.co.za/future-stellenbosch-pretoria-universities/

Greyling, G. 2015. ‘Die idee dat radio Afrikaans moet bevorder, is problematies.’ Rapport Weekliks, 3 Aug. 2015, bl. 4–5.

Greyling, J. 2016a. ‘Wit en swart meng dan in Potch!’. Geplaas 8 April 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/wit-en-swart-meng-dan-in-potch-20160408

Greyling, J. 2016b. Laat ons dan onsself wees. Beeld, 11 Mei 2016, bl. 21.

Greyling, J. 2017a. Engels in hof: ‘Herroep jou besluit, Mogoeng’. Beeld, 10 Okt. 2017, bl. 5.

Greyling, J. 2017b. Dís hoe plaasaanvalle in 2017 toeneem. Geplaas 22 Okt. 2017. https://www.netwerk24.com/Nuus/Misdaad/plaasaanvalle-neem-in-2017-toe-20171022

Greyling, J. & M. Kok 2016. Voorheen benadeelde tale geniet aandag. Wapad, 4 Feb. 2016, bl. 3.

Grobbelaar, E. 1991. Suid-Afrika het ʼn volkslied nodig vir nasionale eenheid. Die Burger, 30 Des. 1991, bl. 11.

Grobbelaar, P. 2014. Rebellie van 1914 ‘moes nooit gebeur het nie’.  Beeld,  20 Jan. 2014.

Grobbelaar, P.W. 1974b. ʼn Unieke boekereeks deurskou die Afrikaner. Die Huisgenoot, 25 Okt. 1974, bl. 78–83.

Grobler, H. 1989. Afrikaans sentraal in struggle en vra groot commitment. Insig, Jun. 1989, bl. 44–45.

Grobler, H. 2013. Waarom Bybels van mekaar verskil. Kerkbode, 16 Aug. 2013, bl. 10–11.

Grobler, J. 2012d. Sê waar Voortrekkers oor moord spog. Beeld, 18 Feb. 2012, bl. 10.

Grobler, R. 2014. Die ander kant van geskiedenis. Rapport Weekliks, 18 Mei 2014, bl. 27.

Grobler, R. 2016. #taalgeneraal: Kry só hulp vir daardie taaltameletjie. Geplaas 11 mei 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/taalgeneraal-kry-so-hulp-vir-daardie-taaltameletjie-20160510

Grobler, R. 2017. Koerante sterf klik vir klik. Taalgenoot, Winter 2017: 26–29.

Groenewald, E.P. 1975. ʼn Eeu van Bybelvertaling. Die Bondgenoot, Okt. 1975, bl. 10–11, 23.

Groenewald, J. 2015. G’n piepstem in Afrikaans. Rapport Weekliks, 18 Jan. 2015, bl. 11.

Groenewald, P. 2018a. Taalkwessie kort ʼn politieke oplossing. Beeld, 23 Jan. 2018, bl. 6.

Groenewald, P. 2018b. NWU volg UP, UV na. Beeld, 17 Maart 2018.

Groot, G. 2016. Het boek – het mystieke fundament van onze hele beschaving. Geplaas 14 Maart 2016. http://www.trouw.nl/tr/nl/33880/Ger-Groot/article/detail/4262776/2016/03/14/Het-boek—het-mystieke-fundament-van-onze-hele-beschaving.dhtml

Grootes, S. 2014. The Oscar Pretorius trail – and the language Apartheid it reveals. Daily Maverick, 18 Maart 2014. http://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2014-03-17-the-oscar-pistorius-trial-and-the-language-apartheid-it-reveals/

Grosskopf, J.F.W. 1917. Boekbespreking: Afrikaanse woordelijs en spelreëls.  Het Volksblad, 19 Okt. 1917, bl. 7.

Grové, N. 2006a. Sonder ʼn plan vorder Afrikaans nie. Rapport, 18 Jan. 2006.

Grové, N. 2006b. As ons mense se tale steel, steel ons hulle toekoms. Beeld, 2 Mei 2006.

Grové, N. 2006c. ‘n Volhoubare plek vir Afrikaans in hoër onderwys en regeringsteun daarvoor. Geplaas 29 Junie 2006. http://www.litnet.co.za/n-volhoubare-plek-vir-afrikaans-in-hoer-onderwys-en-regeringsteun-daarvoor-2006/

Grové, N. 2015. Universiteite en Afrikaans. Ongepubliseerde bydrae by die jaarvergadering van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns te Pretoria, 2 Okt. 2015.

Grut, M. 2004. Afrikaans under threat. Concensus, 1(3): 6–7.

GRA-lid 1913. Die Genootskap van Regte Afrikaners. Die Brandwag, 1 Jul. 1913, bl. 13–14.

Grundlingh 2008. Lang pad na nuwe SA begin al in 1960’s. Rapport, 13 Jul. 2013, bl. 21.

Grundlingh, A.M. 2013b. Vir toe én vandag. Die Burger, 14 Des. 2013, bl. 19.

Grundlingh, A.M. 2013c. Die evangelie van Afrikaner-rugby. By. Beeld, 21 Sept. 2013, bl. 10.

Grundlingh, A.M. 2014. Vroue se lyding in die nasie se diens. Beeld, 14 Jan. 2014, bl. 9.

Gumede, W. 2012. ANC kan uitdagings van regeer nie hanteer. Nuus, Rapport, 8 Jan. 2012, bl. 3.

Gutuza, C. 1988. Die mense “rally” rondom Saamstaan. Die Suid-Afrikaan 15, Jun.-Jul. 1988, bl. 22–24.


Haarhoff, T.J. 1932. Afrikaans en die klassieke. Die Huisgenoot, 11 Nov. 1932, bl. 15, 59, 61, 63, 65.

Haasbroek, H. 2015. As dit lýk soos oorlog, en dit rúik soos oorlog… Rapport Weekliks, 6 Des. 2015.

Haasbroek, P.J. 2015. Verengelsing voorspel niks goeds. Die Burger, 20 Nov. 2015, bl. 16.

Habelgaarn, T. 2016. SA benoem ‘Noem my skollie’ vir Oscars. Geplaas 28 Sept. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/sa-benoem-noem-my-skollie-vir-oscars-20160928

Habib, A. 2014a. Taal is nié die probleem. Beeld, 27 Jun. 2014, bl. 21.

Habib, A. 2014b. Universiteite moet Grondwet ook eerbiedig. Rapport Weekliks, 29 Jun. 2014, bl. 27.

Hall, J. 2018. Dit maak seer as taal wapen word. Geplaas 9 Feb. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/dit-maak-seer-as-taal-wapen-word-20180208

Hambidge, J. 1996.  Afrikaans, o soetste taal.  Afrikaans Vandag, 3(4): 16. Sept. 1996.

Hambidge, J. 1999a. Van plaas tot die internet. In: “100 jaar: Eeu van kuns en vermaak”, bylae tot Beeld, 26 Okt. 1999, bl. 4.

Hambidge, J. 1999b. Die feministiese stem, bl. 4. In: “100 jaar: Eeu van kuns en vermaak”, bylae tot Beeld, 26 Okt. 1999, bl. 4.

Hambidge, J. 2015a. Taal is nie nét taal, kepies en klanke. Beeld, 24 Aug. 2015, bl. 9.

Hambidge, J. 2015b. Perspektief is nie ʼn speelding nie. Beeld, 14 Sept. 2015, bl. 9.

Hambidge, J. 2015c. Die hoë prys as Afrikaans knak. Die Burger, 28 Des. 2015, bl. 14.

Hambidge, J. 2015d. Moenie dié taal probeer verloën. Die Burger, 3 Des. 2015, bl. 16.

Hambidge, J. 2015e. Maties se taaltoffie: Nog ‘n # wat op ’n onderurdagte wyse deur die media flits. Slagspreuke eerder as denke. Die Burger, 19 Nov. 2015, bl. 6.

Hambidge, J. 2018. Small se liefdeswerk vir die Afrikaanse korf. Beeld, 22 Jan. 2018, bl. 9.

Hanekom, B. 2014. NG Kerk ʼn demokrasie? Beeld, 31 Des. 2014, bl. 11.

Hanekom, B. 2016a. Die 5 V’s agter die groot R. Rapport Weekliks, 31 Jan. 2016, bl. 5.

Hanekom, B. 2016b. Restitusie is ten diepste’n geloofsaak. Geplaas 16 Nov. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/restitusie-is-ten-diepsten-geloofsaak-20161115#

Hanekom, R. 2016. Die fees is uit Aardklop gehaal. Rapport Weekliks, 13 Maart 2016, bl. 10.

Hansen, P. 2014. Trek die angel van die verlede en beweeg aan. Beeld, 8 Jul. 2014.

Harris, V. 2017. What Happened To The Reconcilation Project? Geplaas 27 Sept. 2017. http://www.huffingtonpost.co.za/verne-harris/what-happened-to-the-reconcilation-project_a_23223150/?utm_hp_ref=za-voices

Hartleb, T. 2015. Research reveals spread of stone tool making methods. Geplaas 14 Jul. 2015. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Research-reveals-spread-of-stone-tool-making-methods-20150714

Hartman, N. 2014. ‘Stem in die vreemde’ – ʼn ma se gevoel. Die Burger, 7 Mei 2014.

Hartseer Skoolhoof 2016. Afrikaanse skole in Bfn se morele dilemma. Volksblad, 9 Junie 2016.

Harvey, E. 2000. South Africa: Afrikaans: The Product Of A Racist History. Mail & Guardian, 23 Junie 2000, bl. 35.

Hattingh, G. 2014. SA politiek: Waar hoort Afrikaners? Beeld, 15 Maart 2014, bl. 7.

Hattingh, J. 2015a. Maties-taaldebat: ‘Dis nie Afrikaans se dood’. Die Burger, 26 Nov. 2015, bl. 23.

Hattingh, J. 2015b. Akademie speel nie rol in transformasie van US. Die Burger, 7 Des. 2015.

Hattingh, J. 2015c. Ai, prof. Jansen, jy stel ons teleur. Rapport Weekliks, 20 Des. 2015.

Hattingh, J. 2016. Taal: Ideologie bó ontwikkeling. Volksblad, 9 Maart 2016.

Hattingh, J. 2017. Is doel om wit Suid-Afrikaners uit te sluit? Volksblad, 27 Des. 2017.

Hattingh, J.M. 1984. Bedreig die rekenaar die Afrikaanse taal? Woord en Daad, Okt. 1984, bl. 8-9.

Hattingh, L. 2005a. Die wortels van slawerny. Kultuurkroniek (Bylae by Die Burger), 5 Feb. 2005, bl. 16.

Hattingh, L. 2005b. VOC soek slawe in Afrika. Kultuurkroniek (Bylae by Die Burger), 23 April 2005, bl. 16.

Hattingh, L. 2005c. Slawe-kinders leer. Kultuurkroniek (Bylae by Die Burger), 15 Jul. 2005, bl. 15.

Hattingh, M. 2003. Afrikaans se Nederlandse mammi had straks Oosterse pappi. Beeld, 13 Mei 2003, bl. 13.

Hauptfleisch, D. 2013. Kom ons maak soos Madiba en vergewe. Die Burger, 13 Des. 2013, bl. 19.

Hawks, J. 2017. More secrets of human ancestry emerge from South African caves. Geplaas 9 Mei 2017. http://theconversation.com/more-secrets-of-human-ancestry-emerge-from-south-african-caves-77352/

Hayden, S. 2013. On angry South African expats. Geplaas 28 Okt. 2013. http://discopantsblog/2013/10/28/on-angry-south-african-expats/ [Gebruik 3 Jan. 2014.]

Heard, J. 2014a. ‘Wittes moet Afrikataal leer’. Beeld, 20 Okt. 2014, bl. 6.

Heard, J. 2014b. ‘Rasse vertrou mekaar meer’. Beeld, 4 Des. 2014, bl. 2.

Heard, J. 2015a. Reik uit oor rassegrense. Beeld, 26 Jan. 2015, bl. 8.

Heard, J. 2015b. ANC ‘krap rassis onder elke bos uit’. Geplaas 6 Nov. 2015. http://www.netwerk24.com/Nuus/Politiek/rassis-nou-onder-elke-bos-uitgekrap-steenhuizen-20151106

Heese, C. 2014. Afrikaans swig nie voor afsydige gesag. Die Burger, 8 Jul. 2014.

Heese, C. & M. Heese 2015. Taaldebat: Dié veeltalige benadering hou vele voordele in. Rapport Weekliks, 29 Nov. 2015.

Heese, C. & M. Heese 2016. Afrikaans: Red só die skole. Rapport Weekliks, 26 Junie 2016, bl. 4–5.

Heese, J.A. (Hans) 2013. Hoeveel slawe het jou grootoupagrootjie in 1834 besit? By, Beeld, 9 Maart 2013, bl. 7.

Heese, M. 2014. Moedertaalonderrig is noodsaaklik. Rapport Weekliks, 21 Des. 2014, bl. 10.

Heese, M. 2015. Afrikaans by Maties. Geplaas 16 Nov. 2015. http://www.litnet.co.za/afrikaans-by-maties/

Heffernan, A. 2016. Strategic lessons South Africa’s students can learn from the leaders of 1976. Geplaas 15 Junie 2016. http://theconversation.com/strategic-lessons-south-africas-students-can-learn-from-the-leaders-of-1976/

Helena, J.M. 2016,. Versoeningswerk is nou nodig. Kerkbode, 19 Feb. 2016, bl. 14.

Helgers, A. 2014. Ontgroening doen geweldige skade aan beeld van Potch. Beeld, 3 Okt. 2014, bl. 11.

Hendricks, C. 2015. Woordeboek vind weer sy bruin bron. Afrikaans verryk met Kaapse variante. Son, 9 Aug. 2015.

Henkes, B. 2017. Sporen van het Nederlandse slavernijverlede. Maandblad Zuid-Afrika, 94(20: 42–43.

Henning, G. 2014. Afrikaans verdwyn by munisipaliteit. Die Burger, 8 Sept. 2014.

Henning, O. 2015. Elke Afrikaanssprekende se steun word benodig teen aanslae. Beeld, 8 Sept. 2015, bl. 6.

Henning, O. 2017. Afrikaans eers dan werklik groot. Beeld, 16 Feb. 2017, bl. 16.

Henshilwood, C. & K.L. van Niekerk 2016. What excavated beads tell us about the when and where of human evolution. Geplaas 28 Jan. 2016. https://theconversation.com/what-excavated-beads-tell-us-about-the-when-and-where-of-human-evolution-53695

Herbst, E. 2016. Dank die hemel vir die Afrikaanse media. Geplaas 17 Aug. 2016. http://www.litnet.co.za/dank-die-hemel-vir-die-afrikaanse-media/

Hermann, D. 2010a. “The naked emporer.”  Geplaas 27 Jan. 2010. http://www.dekat.co.za/die-keiser-is-kaal/?lang=en [Gebruik 21 April 2014.]

Hermann, D. 2014a. Nie die einde nie, net ‘n nuwe begin. Beeld, 4 Sept. 2014, bl. 17.

Hermann, D. 2014b. Opstaan is noodsaaklik. Beeld, 14 Nov. 2014, bl. 15.

Hermann, D. 2015. Ons ís kinders van Afrika. Beeld, 16 Jan. 2015, bl. 9.

Hermann, D. 2016a. ‘Erken mekaar as Afrikakinders’. Beeld, 4 Maart 2016, bl. 11.

Hermann, D. 2016b. Beskerm diversiteit. Beeld, 17 Mei 2016, bl. 13.

Hermann, D. 2018. Ek sien u wil die Potch-kampus Engels maak. Geplaas 14 Maart 2018. https://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/ek-sien-u-wil-die-potch-kampus-engels-maak/

Heunis, J.C. 2016a. Afrikaans moet bly. Die Burger, 21 Jan. 2016.

Heunis, J.C. 2016b. Waarom Afrikaans gelyke status by US verdien. Geplaas 20 Jan. 2016. http://www.litnet.co.za/waarom-afrikaans-gelyke-status-by-us-verdien/

Heunis, J.C. 2016c. Oppergesag van die reg geld ook oor taal. Die Burger, 19 Maart 2016, bl. 11.

Heunis, J.C. 2016d. US: Moenie verkeerde afleidings maak nie. Die Burger, 16 Feb. 2016, bl. 11.

Heunis, J.C. 2016e. US: Geen kans vir Afrikaans? Die Burger, 1 Junie 2016, bl. 11.

Heunis, J.C. 2016f. Wraak op ʼn taal werk nie. Rapport Weekliks, 18 Sept. 2016, bl. 11.

Heunis, J.C. 2016g. Universiteitswese, transformasie en dekolonisasie – Wat kan ons verwag? Geplaas 28 Sept. 2016. http://www.npvanwyklouw.org.za/toespraak-adv-j-c-heunis-universiteitswese-transformasie-en-dekolonisasie-wat-kan-ons-verwag/

Heunis, J.C. 2017a. US-konvokasie 2017: toespraak deur Jan Heunis. Geplaas 26 jan. 2017. http://www.litnet.co.za/us-konvokasie-2017-toespraak-deur-jan-heunis/

Heunis, J.C. 2017b. KKNK 2017: Toespraak deur Jan Heunis. Geplaas 19 April 2017. http://www.litnet.co.za/kknk-2017-toespraak-deur-jan-heunis/

Heunis, J.C.; J. du Preez, N. Marais, S. Loots & M. le Cordeur 2016. US-taalbeleid: Die US-konvokasie se kommentaar op die US-bestuur se konseptaalbeleid. Geplaas 22 April 2016. http://www.litnet.co.za/us-konvokasie-kommentaar-op-die-us-bestuur-se-konseptaalbeleid/

Heyman, M. 2016. US-student: AfriForum praat nie namens my. Die Burger, 15 Maart 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/us-student-afriforum-praat-nie-namens-my-20160314

Heyns, C. 2015a. Smuts se geheel groter as sy dele. Beeld, 24 April2015, bl. 13.

Heyns, C. 2015b. Kom ons in SA doen dit sélf. By, Beeld, 5 Sept. 2015, bl. 21.

Heydenrych, C. 2016. US-bestuur maak hulself verdag. Rapport Weekliks, 28 Feb. 2016, bl. 10.

Heydenrych, C. 2017. Taurus Fatigatus klink ietwat verward oor taal. Die Burger, 9. Nov. 2017.

Hilda 2015. Om rasbril af te haal, verg ʼn kopskuif. Beeld, 21 Jan. 2015, bl. 19.

Hiemstra, L.W. 1959. Bewaarder van die volk se gewete. Die Huisgenoot, 29 Mei 1959, bl.52–53, 59.

Hiemstra, L.W. 2015. Woordsmede help bou aan Afrikaans. Gedenkuitgawe Die Burger 1915–2015, 25 Julie 2015, bl. 7.

Hoffmann, G. 2015. ‘Biseksuele Blou Bulle is óók Afrikaners’. Geplaas 6 Nov. 2015. http://www.netwerk24.com/Stemme/gielie-hoffmann-biseksuele-blou-bulle-is-ook-afrikaners-20151106

Hofmeyr, C.L. 1935. Die Vooraand van Afrikaans. Die Huisgenoot, 11 Okt. 1935, bl. 19, 25.

Hofmeyr, H. 2015. Waarom geweld praat? Die Burger, 8 Sept. 2015.

Hofmeyr, S. 2014a. Duim vir duim na genesing vir almal. Beeld, 14 Mei 2014, bl. 11.

Hofmeyr, S. 2014b. Redes om ‘Die Stem’ te sing. Beeld, 9 Jul., bl. 11.

Hofmeyr, S. 2016. Taal moet oppas vir harakiri. Beeld, 7 Mei 2016, bl. 21.

Hogan-Brun, G. 2017b. Why multilingualism is good for economic growth. Geplaas 3 Feb. 2017. https://theconversation.com/why-multilingualism-is-good-for-economic-growth-71851

Holm, E. 2016a. Homo sapiens bedreig ook Homo humilis. Beeld, 12 April 2016, bl. 17.

Holm, E. 2016b. Mettertyd leer jy ras dui nie op gedrag nie. Beeld, 3 Mei 2016, bl. 13.

Holzapfel, J. 2014a. Sulke woorde so helder soos ertjiesop. Die Burger, 1 Jul. 2014, bl. 10.

Holzapfel, J. 2014b. US-antwoorde bly ertjiesop; net dikker. Die Burger, 18 Aug. 2014.

Holzapfel, J. 2016. Die ‘onbekende bekende’ van digitale migrasie. Die Burger, 5 Mei 2016.

Hood, M. 2016. Climate treaty ratified in race against the clock. Geplaas 6 Okt. 2016. http://www.dailymaverick.co.za/article/2016-10-06-climate-treaty-ratified-in-race-against-the-clock/

Hood, M. 2017. Fossils point to life on Earth 4 billion years ago. Geplaas 1 Maart 2017. https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-03-01-fossils-point-to-life-on-earth-4-billion-years-ago/

Hoogenboezem, A. 2014. Onderwysminister: Afrikaanse universiteite bestaan nie. Wapad, 1 Aug. 2014, bl. 3.

Horn, J. 2012. Die kwetsende verhaal moet plek maak vir die helende. By, Beeld, 14 Jul. 2012, bl. 2.

Hugo, D. 2008. Die Afrikaanse taal: ‘n liefdesgeskiedenis. [Web]: http://www.litnet.co.za/ [Datum van gebruik: 5 April 2008.]

Hugo, D. 2010. Die ontstaan van die Afrikaanse Taalmonument en -museum. [Web]: http://www.litnet.co.za [Datum van gebruik: 16 Aug. 2010.]

Hugo, D. 2014a. Die wording van ʼn vertaler. Rapport Weekliks, 20 April 2014, bl. 26.

Hugo, D. 2014b. Nederlandse en Vlaamse literatuur in Afrikaans. Maandblad ZuidAfrika, 91(9): 184–185.

Hugo, D. 2015a. Daar is nog baie skop in dié ‘antie’. Rapport Weekliks, 9 Aug. 2015, bl. 13.

Hugo, D. 2015b. ʼn Magistrale geskiedenis van Afrikaans. Rapport Weekliks, 6 Sept. 2015, bl. 13.

Hugo, D. 2015c. Op die spoor van die mitiese Marais. By, Die Burger, 10 Okt. 2015, bl. 8.

Hugo, D. 2016a. Die wêreld in Afrikaans. Geplaas 23 Mei 2016. http://maroelamedia.co.za/afrikaans/die-wereld-in-afrikaans/

Hugo, D. 2016b. Oor taalbulle en -honde. By, Die Burger, 18 Junie 2016.

Hugo, D. 2017. Dalk het Danster volkome reg gehad. Rapport Weekliks, 19 Feb. 2017, bl. 14.

Hultgren, A.K. & E.J. Erling 2016. English has taken over academia: but the real culprit is not linguistic. Geplaas 22 April 2016. http://theconversation.com/english-has-taken-over-academia-but-the-real-culprit-is-not-linguistic-58240

Human, J.J. 1960. Wie is dan Afrikaners? Die Huisgenoot, 22 Jul. 1960, bl. 5.

Human, M. 2015. ’70 kan die nuwe 60 word’. Beeld, 1 Okt. 205, bl. 9.

Human, R. 2014. Geestelike soeke laat Robbie diep delf. Vrydag, Beeld, 18 Jul. 2014, bl. 8.

Human, R. 2015. Dit gaan goed met die mens. Lewensverwagting is hoog, maar aarde ly. Beeld, 17 Jul. 2014, bl. 12.

Human, R. 2016. Afrikaanse skole ‘pla Lesufi ook’. Beeld, 15 Jan. 2016, bl. 6.

Hunt, R. 2011. The last Boers of Patagonia. Geplaas 4 Feb. 2011 in die Mail & Guardian. http://mg.co.za/article/2011-02-04-the-last-boers-of-patagonia/ [Gebruik 7 Feb. 2011.]

Hunter, I. 2015. C’est impossible! French set to be the world’s most commonly spoken language by 2050 because of soaring population growth in sub-Saharan Africa. Daily Mail, UK, 19 Des. 2015. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3367012/C-est-impossible-French-course-world-s-commonly-spoken-language-2050.html?ito=email_share_mobile-top

Hurter, P. 2014. Afrikaners suig aan ʼn speen wat opdroog. Die Burger, 5 Jul. 2014, bl. 15.

Hurter, P. 2015. Sonder Afrikaans is dié Maties niks. Die Burger, 24 Nov. 2015, bl. 18.

Hüsselman, H. 2108. Gee taalbrouwerk nou uitklophou. Die Burger, 24 Feb. 2018.


Jackson, J, & L. de Kock 2015. Is Afrikaans Literature a World Literature? New Notes on an Old Field. Geplaas 9 April 2015. http://huisbou.litnet.co.za/articles/is-afrikaans-literature-a-world-literature-new-notes-on-an-old-field/ [Gebruik 17 April 2015.]

Jackson, N. 2003a. Afrikaans se wins en verlies. Beeld, 10 Sept. 2003, bl. 10.

Jackson, N. 2003b. Geskiedenis bied ʼn groot beloning. Beeld, 3 Des. 2003, bl. 12.

Jackson, N. 2008a. Bybel in Afrikaans: nog gesaghebbend ná 75 j.? Beeld, 27 Aug. 2008, bl. 17.

Jackson, N. 2008b. 1933-vertaling van Bybel was reusemylpaal. Beeld, 27 Aug. 2008, bl. 18.

Jackson, N. 2011. Wanneer die Bybel lei. Beeld, 23 Sept. 2011, bl. 15.

Jackson, N. 2012. Was apartheid rêrig verkeerd? Beeld, 9 Feb. 2012, bl. 14.

Jackson, N. 2013a. Volledige Bybel in 10% van dié tale. Beeld, 7 Aug. 2013, bl. 13.

Jackson, N. 2013b. FAK gedenk dag toe God Afrikaans begin praat het. Beeld, 27 Aug. 2013, bl. 3.

Jackson, N. 2013c. Verraaiers: wat leer dit ons? Beeld, 13 Maart 2013, bl. 16.

Jackson, N. 2013d. Tweespalt is nie die oogmerk. Beeld, 19 Jun. 2013, bl. 16.

Jackson, N. 2013e. Verskeidenheid deel van identiteit – Koopman. Beeld, 17 Jun. 2013, bl. 2.

Jackson, N. 2014. Meeste SA mense noem hulleself Christene. Kerkbode, 18 Jul. 2014, bl. 4.

Jacobs, B. 2013. Ter wille van geregtigheid. By, Beeld, 23 Nov. 2013, bl. 3.

Jacobs, D. 2013. Reik uit en ervaar die welwillendheid. Beeld, 5 Sept. 2013, bl. 20.

Jacobs, D. 2014a. Dié gevegte doen meer kwaad as goed. Beeld, 23 Jun. 2014, bl. 12.

Jacobs, D. 2014b. Ek glo nog steeds ons is ʼn wenland. Die Burger, 21 Des. 2014, bl. 12.

Jacobs, D. 2014c. Reik in 2015 uit om ons nasie te bou. Beeld, 6 Jan. 2014, bl. 6.

Jacobs, D. 2015a. Tyd verby om groepe op grond van kleur in hokkies te plaas. Beeld, 12 Jan. 2015, bl. 6.

Jacobs, D. 2015b. Rassisme het oral dieselfde pilare. Beeld, 28 April 2015, bl. 16.

Jacobs, D. 2015c. Hoe kan ons ANC-hand wegklap? Beeld, 5 Jun. 2015, bl. 12.

Jacobs, D. 2016a. Swart en wit in SA ken mekaar steeds nie. Beeld, 12 Jan. 2016, bl. 12.

Jacobs, D. 2016b. Skrif lankal aan die muur. Beeld, 26 Feb. 2016, bl. 30.

Jacobs, D. 2016c. Afrikaners moet eksklusiwiteit los. Beeld, 11 Mei 2016, bl. 11.

Jacobs, D. 2016d. Dié uitdagings is ons almal se probleem. Beeld, 17 Junie 2016, bl. 10.

Jacobs, D. 2017. Ons leer nooit uit die geskiedenis nie. Beeld, 17 Junie 2017, bl. 13.

Jacobs, D. 2018. Dis waarom EFF Afrikaans teiken. Beeld, 24 Jan. 2018, bl. 24.

Jacobs, F. 2001. ABO-boek vir hart én kop. Rapport, 7 Okt. 2001 bl. 17.

Jacobs, J. 2007. ʼn Huis met baie wonings. Die Taalgenoot, Februarie 2007, bl. 28–29.

Jamal, S. 2016. Vrystaat goes English. Geplaas 15 Maart 2016. http://www.timeslive.co.za/thetimes/2016/03/15/Vrystaat-goes-English

James, W. 2012. We so easily talk past each other. The Star, 14 Jul. 2012, bl. 14.

Jankielson, R. 2016. Regering het nou beheer verloor. Geplaas 2 Nov. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/regering-het-nou-beheer-verloor-20161101

Janse van Rensburg, A. 2012a. Tyd om Davids se bydrae te erken. Die Burger, 29 Aug. 2012,  bl. 8.

Janse van Rensburg, A. 2012b. Slagoffers op ‘vredestrein’ na bomplanter. Die Burger, 18 Des. 2012, bl. 2.

Janse van Rensburg, A. 2015a. Vind balans vir feeste, sê Botha. Rapport Weekliks, 12 April 2015.

Janse van Rensburg, A. 2015b. Video oor ‘rassisme by US’ maak opslae. Rapport, 23 Aug. 2015.

Janse van Rensburg, A. 2015c. ʼn Geskiedkundige, hartseer dag vir SA. Beeld, 22 Okt. 2015, 5.

Janse van Rensburg, A. 2015d. #TotiusMustFall: Afrikaans bevorder ‘baasskap’ op die PUK. Beeld, 14 Okt. 2015.

Janse van Rensburg, A. 2015e. ReformPUK by NWU verwelkom. Beeld, 14 Okt. 2015, bl. 6.

Janse van Rensburg, A. 2015f. Kampusse sit ‘stryd van 1976’ voort, sê Open Stellenbosch. Die Burger, 15 Okt. 2015.

Janse van Rensburg, A. 2015g. Maties ‘wil brood aan altwee kante gebotter hê. Die Burger, 31 Okt. 2015.

Janse van Rensburg, A. 2015h. Beskerm taal só by US – Giliomee. Beeld, 2 Nov. 2015, bl. 6.

Janse van Rensburg, A. 2015i. Rektor soek en krý konfrontasie, sê konvokasieleier. Beeld, 14 Nov. 2015, bl. 5.

Janse van Rensburg, A. 2015j. Nie ons plig om Afrikaans te red, sê Maties-rektor. Die Burger 14 Nov. 2015.

Janse van Rensburg, A. 2015k. Maties-taalbeleid ‘nie teruggetrek’. Die Burger, 17 Nov. 2015.

Janse van Rensburg, A. 2015l. Mosie wys rigting by Maties aan, sê Wim de Villiers. Die Burger, 2 Des. 2015.

Janse van Rensburg, A. 2015m. US-raad ‘n ‘white boys’club’ sê Open Stellenbosch. Geplaas 1 Des. 2015. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/us-raad-n-white-boysclub-se-open-stellenbosch-20151201

Janse van Rensburg, A. 2016a. Pansat ontbind: Vrae oor ‘finansiële wanbestuur’. Beeld, 15 Jan. 2016.

Janse van Rensburg, A. 2016b. Maties: ‘Ons is in groot moeilikheid’. Die Burger, 28 Jan. 2016.

Janse van Rensburg, A. 2016c. ‘Studente het ʼn reg op onderrig in Afrikaans’. Die Burger, 2 Feb. 2016.

Janse van Rensburg, A. 2016d. US vergader oor fakulteite-besluit om Afr. af te skaal. Geplaas 2 Feb. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/us-vergader-oor-fakulteite-besluit-om-afr-af-te-skaal-20160202

Janse van Rensburg, A. 2016e. AfriForum wil hof toe oor US se taalbeleid. Beeld, 4 Feb. 2016, bl. 12.

Janse van Rensburg, A. 2016f. US gee nie bes oor AfriForum se taaleis. Geplaas 4 Feb. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/us-gee-nie-bes-oor-afriforum-se-taaleis-20160204

Janse van Rensburg, A. 2016g. US swyg steeds oor AfriForum-regstappe. Die Burger, 5 Feb. 2016.

Janse van Rensburg, A. 2016h. AfriForum, US Vrydag in die hof. Die Burger, 7 Feb. 2016.

Janse van Rensburg, A. 2016i. Maties: ‘Geen probleem om klasse te volg’. Die Burger, 9 Feb. 2016.

Janse van Rensburg, A. 2016j. Universiteit Stellenbosch: Raad sit spesiaal oor taal. Beeld, 12 Feb. 2016, bl. 11.

Janse van Rensburg, A. 2016k. US: Skik met AfriForum ná interdik. Engels én Afrikaans in Matie-klasse. Die Burger, 13 Feb. 2016, bl. 1. (Ook gepubliseer in Beeld, 13 Feb. 2016, bl. 8.)

Janse van Rensburg, A. 2016l. US erken hy wyk van taalbeleid af. Beeld, 12 Maart 2016, bl. 9.

Janse van Rensburg, A. 2016m. Ondersoek by US oor afwyk van taalplan. Die Burger, 15 Maart 2016.

Janse van Rensburg, A. 2016n. US wéér hof toe gevat oor sy taalbeleid. Die Burger, 5 Maart 2016.

Janse van Rensburg, A. 2016o. Transformasie. Protes eis tol by Maties. Beeld, 18 Maart 2016, bl. 13.

Janse van Rensburg, A. 2016p. US stel 2 aan om ‘pers gesig’. Taalkwessie te bekyk. Beeld, 18 Maart 2016, bl. 13.

Janse van Rensburg, A. 2016q. Breyten lei drukgroep oor taal. Beeld, 14 April 2016, bl. 10.

Janse van Rensburg, A. 2016r. J.M. Coetzee steun US-veldtog. Beeld, 22 April 2016, bl. 4.

Janse van Rensburg, A. 2016s. ‘Afrikaans op US-kampus is soos sterwende perd.’ Beeld, 19 April 2016, bl. 23.

Janse van Rensburg, A. 2016t. Zille steun ook Afrikaans op US. Die Burger, 6 Mei 2016.

Janse van Rensburg, A. 2016u. US-raad wil nou vroeër insette lewer. Die Burger, 10 Mei 2016, bl. 5.

Janse van Rensburg, A. 2016v. Afwyking van taalbeleid. ‘Tree op in belang van studente’. Beeld, 12 Mei 2016, bl. 6.

Janse van Rensburg, A, 2016w. AfriForum kap Maties-verslag. Die Burger, 13 Mei 2016.

Janse van Rensburg, A. 2016x. Gelyke Kanse: US-beleid ‘kulturele vooroordeel’. Geplaas 18 Mei 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/gelyke-kanse-us-beleid-kulturele-vooroordeel-20160518

Janse van Rensburg, A. 2016y. US-raad kritiseer ‘eensydige’ beriggewing oor hofsaak. Geplaas 23 Mei 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/us-raad-kritiseer-eensydige-beriggewing-oor-hofsaak-20160523

Janse van Rensburg, A. 2016z. US: 2de konsepbeleid beklemtoon belang van Afrikaans. Geplaas 27 Mei 2016.  http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/us-2de-konsepbeleid-beklemtoon-belang-van-afrikaans-20160527#

Janse van Rensburg, A. 2016aa. Hofaansoek teen Maties teruggetrek. Die Burger, 20 Mei 2016, bl. 5.

Janse van Rensburg, A. 2016bb. Voorstelle maak nie alle partye bly. Die Burger, 31 Mei 2016.

Janse van Rensburg, A. 2016cc. Kaapse laerskool wys Afrikaans die deur. Geplaas 2 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/kaapse-laerskool-wys-afrikaans-die-deur-20160602

Janse van Rensburg, A. 2016dd. US-senaat verwys taalbeleid terug na werkgroep. Die Burger, 7 Junie 2016.

Janse van Rensburg, A. 2016ee. Kaapse laerskool bly Afrikaans. Die Burger, 7 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/kaapse-laerskool-bly-afrikaans-20160606

Janse van Rensburg, A. 2016ff. Meeste in US-senaat stem vir aangepaste taalbeleid. Geplaas  Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/meeste-in-us-senaat-stem-vir-aangepaste-taalbeleid-20160609

Janse van Rensburg, A. 2016gg. ‘Hul woede was aanvoelbaar.’ Max du Preez onthou 16 Junie. Geplaas 16 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/hul-woede-was-aanvoelbaar-max-du-preez-onthou-16-junie-20160616

Janse van Rensburg, A. 2016hh. ’n Kans in Afrikaans! praat dalk privaat met US-rektor. Geplaas 17 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/n-kans-in-afrikaans-praat-dalk-privaat-met-us-rektor-20160617

Janse van Rensburg, A. 2016ii. Afrikaans opnuut onder die loep op Jeugdag. Geplaas 16 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/afrikaans-opnuut-onder-die-loep-op-jeugdag-20160616

Janse van Rensburg, A. 2016jj. Leerlinge 2% meer – onnies, skole minder. Geplaas 12 Okt. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/leerlinge-2-meer-onnies-skole-minder-20161012

Janse van Rensburg, A. 2016kk. Nog private kolleges kom. Beeld, 25 Okt. 2016, bl. 6.

Janse van Rensburg, A. 2016ll. ‘Grondwetlike krisis’ oor Afrikaans by universiteite. Geplaas 8 Sept. 2016. https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/grondwetlike-krisis-oor-afrikaans-by-universiteite-20160908

Janse van Rensburg, A. 2016mm. Solidariteit se universiteit. ‘Bering wit en bruin saam tuis’. Beeld, 13 Julie 2016, bl. 6.

Janse van Rensburg, A. 2016nn. Hofbevel gevra oor Afrikaans by UNISA. Beeld, 26 Julie 2016, bl. 2.

Janse van Rensburg, A. 2016oo. ‘Gelykwaardige tweetaligheid aan US bepleit’. Beeld, 21 Junie 2016, bl. 2.

Janse van Rensburg, A. 2016pp. US-raad sê more oor nuwe taalbeleid. Die Burger, 21 Junie 2016, bl. 13.

Janse van Rensburg, A. 2016qq. US kies Engels. Beeld, 23 Junie 2016, bl. 2.

Janse van Rensburg, A. 2016rr. Maties en Tukkies sê: JA vir Engels. Die Burger, 21 Junie 2016, bl. 1.

Janse van Rensburg, A. 2016ss. Dink mooi of jou kinders Maties moet wees, sê professor. Beeld, 24 Junie 2016, bl. 10.

Janse van Rensburg, A. & S. van den Berg 2015. ‘Bekyk US-kultuur, rassisme’. Beeld, 27 Aug. 2015, bl. 6.

Janse van Rensburg, A. & C-A. Nel 2016. US-mosie maak deur oop vir Engels al dreig regstappe. Geplaas 22 Feb. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/us-mosie-maak-deur-oop-vir-engels-al-dreig-regstappe-20160222

Janse van Rensburg, A.; C. Mailovich & P. van Wyk 2015. Winde van verandering tier op kampusse. Beeld, 17 Okt. 2015.

Jansen, C. 2014. ‘Afrikaans is nie so maklik nie’. Onze Taal, Sept. 2014. (Ook gepubliseer in Doendinge vir Afrikaans, 18(2): 9.)

Jansen, E. 2015a. Ena Jansen se toespraak by Ommietafel by die Afrikaanse Taalmuseum. Geplaas 26 Aug. 2015. http://www.litnet.co.za/ena-jansen-se-toespraak-by-ommietafel-by-die-afrikaanse-taalmuseum/

Jansen, H. 2014. ANC wil met álmal praat. Rapport Weekliks, 4 Mei 2014, bl. 3.

Jansen, J. (Jonathan) 2014. Who killed Russel Botman? Geplaas 11 Jul. 2014. http://www.timeslive.co.za/thetimes/2014/07/11/the-big-read-who-killed-russel-botman [Gebruik 22 Aug. 2014.]

Jansen, J. 2016. The true legacy of Soweto ’76 – and some of its abiding myths. Sunday Times, 12 Junie 2016, bl. 17.

Jansen, J. 2004. Hulle is Afrikaans se nuwe vyande. Beeld, 20 Sept. 2004, bl. 12.

Jansen, J. 2005a. Presies hoe lyk ʼn ware Afrikaan? Beeld, 18 Jan. 2005, bl. 12.

Jansen, J. 2005b. Hoe moet ons die verlede onthou? Beeld, 20 Sept. 2005, bl. 12.

Jansen, J. 2005c. ʼn Kabaal oor skooltaal. Insig, Okt. 2005, bl. 10.

Jansen, J. 2012. Briewe aan my kinders. Twiets wat jou laat dink. Kaapstad: Tafelberg.

Jansen, J. 2013. Engels is taal om in te versoen. Beeld, 2 Okt.2013, bl. 11.

Jansen, J. 2014. Ons moet oor rassisme praat. Beeld, 4 Maart 2014, bl. 8.

Jansen, J. 2017b. Afrikaans ‘sal nie op kampus oorleef’. Rapport Weekliks, 16 Julie 2017, bl. 8-9.

Jansen, J. (Julian) 2015a. Spanning styg oor Afrikaans in klas by Elsenburg. Rapport, 26 Jul. 2015.

Jansen, J. 2015b. ʼn Dag by die sterre. Rapport Weekliks, 3 Aug. 2015, bl. 8-9.

Jansen, J. 2015c. Kasteel (350 jr.) se wáre verhale afgestof. Rapport, 20 Des. 2015, bl. 7.

Jansen, J. 2016. Dis ʼn goue medalje vir die Kaapse Vlakte! Rapport, 21 Aug. 2016, bl. 4–5.

Jansen, J. 2017. ‘Hoekom nóú aan Afrikaans karring?’ Rapport, 5 Maart 2017, bl. 8.

Jansen, J. & L. Jansen van Rensburg 2015. Versoening op die trein na Pretoria. Rapport, 5 Jul. 2015, bl. 5.

Jansen van Rensburg, L. 2014a. Afrikaans kry afjak op TV. Beeld, 15 Jul. 2014, bl. 5.

Jansen van Rensburg, L. 2014b. SAUK ‘keer rug op Afrikaans’ met skuif van TV-nuus. Die Burger, 15 Jul. 2014.

Jansen van Rensburg, L. 2014c. ‘SAUK toon geen respek’. Afrikaanse drama boet nou kykers in. Beeld, 18 Jul. 2014, bl. 5.

Jansen van Rensburg, L. 2014d.  Geen SABC3? ‘Nie óns skuld”. ‘Sentech moet kwessie hanteer‘. Beeld, 16 Jul. 2014, bl. 6.

Jansen van Rensburg, L. 2014e.  SAUK klap Afrikaans. ‘Uitsaaier draai sy rug op die taal’. Beeld, 15 Jul. 2014, bl. 1.

Jansen van Rensburg, L. 2014f.  Verlede bepaal wat jy eet. Beeld, 4 Sept. 2014, bl. 3.

Jansen van Rensburg, L. 2015a. Ruimteagentskap ‘boer agteruit’ met Afrikaans-besluit. Rapport, 19 April 2015, bl. 6.

Jansen van Rensburg, L. 2015b. ‘Laat ons self dié probleem takel’. Rapport, 30 Aug. 2015, bl. 14.

Jansen van Rensburg, L. 2015c. Dié ouers wat Engels kies, begaan ʼn fout.” Rapport, 20 Sept. 2015, bl. 10.

Jansen van Rensburg, L. 2015d. ‘Ons wen,’ sê drukgroep oor taal. Rapport, 4 Okt. 2015, bl. 4.

Jansen van Rensburg, L. 2015e. ‘Afrikaans kry ’n skop in die tande’. Rapport, 6 Des. 2015.

Jansen van Vuuren, J. 2016a. Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans. Geplaas 1 Des. 2016. http://www.fak.org.za/die-vereniging-van-regslui-vir-afrikaans/

Jansen van Vuuren, J. 2016b. Wikipedia: Doen jou deel vir Afrikaans. Geplaas 1 Des. 2016. http://www.fak.org.za/wikipedia-doen-jou-deel-vir-afrikaans/

Jansen van Vuuren, J. 2017a. FAK-Sangbundel trek splinternuwe baadjie aan. Geplaas 1 Feb. 2017. http://www.fak.org.za/fak-sangbundel-trek-splinternuwe-baadjie-aan/

Jansen van Vuuren, J. 2017b. Die geskiedenis van Sarie Marais. Geplaas 23 Feb. 2017. http://www.fak.org.za/die-geskiedenis-van-sarie-marais/

Jantjies, C. 2018. Kaaps: deel van die standaard? Geplaas 12 Jan. 2018. http://www.litnet.co.za/kaaps-deel-van-die-standaard/

Jason, E. 2014. Afrikaans se ander baadjie. http://www.litnet.co.za/Article/johan-combrink-gedenklesing-eldridge-jason-oor-afrikaans-se-ander-baadjie [Gebruik 23 Feb. 2014]

Jason, E. 2017. DAK vir bruines. Son, 2 Okt. 2017.

Jassien, N. 2008. Monument vir slawe in Kaapstad ingewy. Die Burger, 25 Sept. 2008, bl. 12.

Jeffreys, H. 2006. Afrikaans se slawe-wortels. Beeld, 11 Jul. 2006, bl. 12.

Jeffreys, H. 2013. Verenigd ja! Maar zamenhorig…? Maandblad ZuidAfrika, 90(2): 32–33. Februarie 2013.

Jeffreys, H. 2014a. Groot taak rus op US se raad. Die Burger, 2 Jul. 2014, bl. 10.

Jeffreys, H. 2014bb. Maties verdien lof vir taalplan. Beeld, 28 Nov. 2014, bl. 16.

Jeffreys, H. 2015a. FW verdien ʼn straatnaam én meer. Beeld, 6 Feb. 2015, bl. 10.

Jeffreys, H. 2015b. ANC het SA in ʼn put laat sink. Die Burger, 1 Jul. 2015, bl. 10.

Jeffreys, H. 2015c. Afrikaans, geskryf in swart ink. Die Burger, 9 Okt. 2015, bl. 15.

Jeffreys, H. 2016a. Almal moet help rassisme smoor. Beeld, 13 Jan. 2016, bl. 16.

Jeffreys, H. & M. le Cordeur 2012. Toekoms lê by sprekers van taal. Beeld, 19 Des. 2012, bl. 15.

Jeffreys, H. & F. le Roux 2013. Bloed vloei deur die strate. Maandblad Zuid-Afrika, 90(7): 126–127.

Jeffery, A. 2014a. Goeie én slegte nuus van 20 jaar. Rapport Weekliks, 27 April 2014, bl. 7.

Jeffery, A. 2014b. ʼn Nuwe potloodtoets? Rapport Weekliks, 28 Sept. 2014, bl. 12.

Jobson, M. 2017. Afrikaners verstaan nie dié pyn nie. Rapport Weekliks, 21 Okt. 2017, bl. 7.

Johnson, R.W. 2012a. Eerste tekens van verval. Die Burger, 5 Jan. 2012, bl. 11.

Johnson, R.W. 2015b. Can South Africa be “decolonized”? Geplaas 19 Okt. 2015. http://www.politicsweb.co.za/news-and-analysis/can-south-africa-be-decolonized

Johnson, T. 2014. Gee jou mening, maar nie so bitterbek. Die Burger, 13 Jun. 2014.

Jones, C. 2013. Versoening: gʼn kortpad. Die Burger, 28 Des. 2013, bl. 15.

Jones, C. 2016a. Die swart en wit van ‘ras’: die teoloog. Rapport Weekliks, 3 Jan. 2016, bl. 17.

Jones, C. 2016b. Vryheid wat bly ontwyk. Die Burger, 26 April 2016.

Jones, C. 2017. How human rights are faring in South Africa two decades after democracy. Geplaas 15 Maart 2017. http://theconversation.com/how-human-rights-are-faring-in-south-africa-two-decades-after-democracy-74454/

Jordaan, H. 2016. Lank lewe die koerant! Beeld, 1 April 2016, bl. 10.

Jordaan, W. (Wilhelm) 2001. Gevaarlike rassisme-‘erflating’ vir wit, swart. Beeld, 28 Aug. 2001, bl. 14.

Jordaan, W. 2003. Skryf SA geskiedenis as geheel, in totaliteit. Beeld, 13 Aug. 2003, bl. 10.

Jordaan, W. 2011a. Die etimologie van ras. By, Beeld, 23 Jul. 2011, bl. 5.

Jordaan, W. 2011b. Gevaarlike rassisme-‘erflating’ vir wit, swart. Beeld. 29 Aug. 2011, bl. 14.

Jordaan, W. 2012a. ’n Model in die plek van futlose versoening. Beeld, 2 Mei 2012, bl. 10.

Jordaan, W. 2012b. ’n Visie vir SA wat 35 jaar later steeds voortleef. Beeld, 19 Sept. 2012, bl. 10.

Jordaan, W. 2013a. Laat Hobhouse ons weer help om te versoen. Beeld, 23 Jan. 2013, bl. 10.

Jordaan, W. 2013b. Kennis van gister nodig vir beter toekoms. Die Burger, 17 Des. 2013, bl. 18.

Jordaan, W. 2014a. Heilig vir een, onbeduidend vir ander. Beeld, 29 Jan. 2014, bl. 18.

Jordaan, W. 2014b. Taal word só ‘n smal poort vir uitreik. Beeld, 30 Jan. 2014, bl. 10.

Jordaan, W. 2015. Vergifnis en berou moet mekaar omhels. Beeld, 30 Des. 2015, bl. 16.

Jordaan, W. (Willem) 2016. Media24 takes national Afrikaans news service to digital fast lane. Geplaas 7 April 2016. http://www.mediaupdate.co.za/media/104648/media24-takes-national-afrikaans-news-service-to-digital-fast-lane

Joubert, J. 1999a. ‘Anglo-Boereoorlog’ die mees korrekte benaming, sê kenners. Beeld, 11 Jun. 1999, bl. 7.

Joubert, J. 1999b. Hier’s ons nuwe amptelike geskiedenis! Perspektief, Rapport, 10 Okt. 1999, bl. 1.

Joubert, J. 2003. Toekoms van taal lê by sy sprekers. Beeld, 1 Okt. 2003, bl. 12.

Joubert, I. 2004. Paarlse Afrikaanse Taalmuseum dinamies modern. Lewende erfenismonument. By, Die Burger, 18 Sept. 2004, bl. 14.

Joubert, J. 1999a. ‘Moenie Boere uit oorlog skryf.’ Rapport, 17 Okt. 1999, bl. 16.

Joubert, J. 1999b. Erken swartes se rol in die oorlog.  Perspektief, Rapport, 17 Okt. 1999, bl. 6.

Joubert, J. 2012b. ANC se eerste 100 jaar. Die Burger, 4 Jan. 2012, bl. 9.

Joubert, J. 2013. Wat het vir AB skeefgeloop? Beeld, 23 Aug. 2013, bl. 14.

Joubert, J. 2014. A beacon of hope has died, but his flame burns on. Sunday Times, 5 Okt. 2014.

Joubert, N. 2014a. Van 1 tot 1 mjd. in 23 j. Sake-Rapport, 21 Sept. 2014, bl. 4.

Joubert, N. 2014b. AHi: Dis dalk die naam wat pla. Sake, Beeld, 3 Des. 2014, bl. 1.

Joubert, N. 2015. Jan Taks kry 60% van minder as 10% mense. Sake, Beeld, 11 Nov. 2025, bl. 20.

Joubert, N. 2016. Een uit 3 jong mense in SA sonder werk, onderrig of opleiding. Sake, Beeld, 12 Okt. 2016, bl. 11.

Joubert, N. 2017. Werkloosheid daal effens. Sake, Beeld, 14 Feb. 2017.

J.P. 1919. Ons Spelreëls. Die Huisgenoot, Nov. 1919, bl. 193–194.

Juan, A. & M. Visser 2017. When it comes to school science, language can determine success. Geplaas 11 Mei 2017. http://theconversation.com/when-it-comes-to-school-science-language-can-determine-success-77110

Juvencus, Stellenbosch 2017. Wetstoepassing dui nie altyd op geregtigheid. Die Burger, 2 Nov. 2018.


Kadalie, R. 2013. ANC moet volk begin respekteer. Die Burger, 17 Des. 2013, bl. 18.

Kadalie, R. 2014. Moenie afpraat na bruin mense. Beeld, 20 Mei 2014, bl. 8.

Kadalie, R. 2015. Binging on whingeing. Geplaas 30 Sept. 2015. http://www.politicsweb.co.za/opinion/binging-on-whingeing

Kadalie, R. 2016a. Die probleem met bruines. Rapport Weekliks, 7 Feb. 2016, bl. 8-9.

Kadalie, R. 2016b. Visekanseliers wat nie kan nie. Beeld, 13 April 2016, bl. 16.

Kadalie, R. 2016c. Lank leef Afrikaans! Geplaas 17 Junie 2016. http://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/rhoda-kadalie-lank-leef-afrikaans/

Kalmer, H. 2017. Spelers op toer – Afrikaanse teater, 1995 tot vandag. Taalgenoot, Herfs 2017: 46–49.

Kamaldien, Y. 2014. ‘Afrikaans not a white language.’ 14 Okt. 2014. http://kaganof.com/kagablog/2014/10/08/afrikaans-is-not-a-white-language/

Kamfer, R. 2007. Die Afrikaanse ons. Geplaas 12 Sept. 2007. http://litnet.co.za [Gebruik 8 Maart 2015.]

Kamp, J. 1914. Afrikaans pleidooi. Die Brandwag, 15 Jun. 1914, bl. 33–42.

Kane-Berman, J. 2015. ANC and Blade have some of our universities on the run. Rand Daily Mail, 5 Okt. 2015.

Kane-Berman, J. 2018. All animals are equal, except the Afrikaans ones. Geplaas 14 Jan. 2018. http://www.politicsweb.co.za/opinion/all-animals-are-equal-except-the-afrikaans-ones

Kannemeyer, J.C. 1997. ‘Die vader van die letterkundige Afrikaanse taal’. Afrikaans Vandag, 4(4): 6–7.

Kannemeyer, J.C. 1999. Leipoldt en Afrikaans. Afrikaans Vandag, 6(3): 14–15. Jun. 1999.

Kannemeyer, M. 2017a. Jong bruin stem moet in taaldebat gehoor word. Rapport Weekliks, 5 Maart 2017, bl. 4–5.

Kannemeyer, M. 2017b. Die ander kant: in gesprek met vier studente. Geplaas 31 Maart 2017. http://www.litnet.co.za/die-ander-kant-gesprek-met-vier-studente/

Kannemeyer, M. 2017c. Die stand van Afrikaans aan universiteite. Geplaas 12 Mei 2017. http://www.litnet.co.za/die-stand-van-afrikaans-aan-universiteite/

Kannemeyer, M. 2017d. Kunste Onbeperk: paneelgesprekke oor die stand van Afrikaanse musiek by kunstefeeste. Geplaas 18 Mei 2017. http://www.litnet.co.za/kunste-onbeperk-paneelgesprekke-oor-die-stand-van-afrikaanse-musiek-kunstefeeste/

Kannemeyer, M. 2017e. Wat beteken inklusiwiteit? Geplaas 1 Aug. 2017. http://www.litnet.co.za/wat-beteken-inklusiwiteit/

Kannemeyer, M. & N. Bruwer 2017. Video en onderhoud: ‘Die ander kant’ van die US-taaldebat. Geplaas 22 Feb. 2017. http://www.litnet.co.za/video-en-onderhoud-die-ander-kant-van-die-us-taaldebat/

Kapp, P.H. 1999. Die oorlog wat ʼn volk nie kon buig. Die Kerkbode, 15 Okt. 1999, bl. 10.

Kapp, P.H. 2002. Eerste Europese reisigers in Suidelike Afrika: boekresensie. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 42(2): 155.

Kapp, P.H. 2007b. Nóg geregtigheid, nóg versoening. By, Beeld, 9 Jun. 2007, bl. 12.

Kapp, P.H. 2011b. Vergete taalstryders. By, Beeld, 2 April 2011, bl. 14.

Kapp, P.H. 2012. “Waarom en hoe het Afrikaans tot volwaardige akademiese en wetenskapstaal ontwikkel?” (Ongepubliseerde kommentaar vir ʼn verslag aan die Buro van die WAT. Teks gekry by outeur.)

Kapp, P.H. 2015a. Verhaal van val, opstaan. Rapport Weekliks, 8 Feb. 2015, bl. 13.

Kapp, P.H. 2015c. ʼn Beskeie visionêr se nalatenskappe. Plus50, 10(4): 12–14.

Kapp, P.H. & J. Oosthuizen 2015. Die merkwaardige nalatenskap van Jan die Gewer. Geplaas 11 Jun. 2015. http://www.litnet.co.za/Article/die-merkwaardige-nalatenskap-van-jan-die-gewer [Gebruik 15 Jun. 2015.]

Karaan, M. 2009. Forum: Tuis in Kombuistaal-vel. Die Burger, 26 Sept. 2009.

Kaschula, R.H. 2015a. African languages have the power to transform universities. Geplaas 15 Mei 2015. https://theconversation.com/african-languages-have-the-power-to-transform-universities-40901 [Gebruik 21 Mei 2015.]

Kaschula, R.H. 2015b. Omhels Afrikatale: Negatiwiteit hou vordering terug. Beeld, 21 Mei 2015, bl. 17.

Kaschula, R.H. & Z. Docrat 2018. Multilingualism must be celebrated as a resource, not a problem. Geplaas 16 Feb. 2018. https://theconversation.com/multilingualism-must-be-celebrated-as-a-resource-not-a-problem-90397/

Kaschula, R.H.; Z. Docrat & M. Ralarala 2018. Languages aren’t racist, people are. Geplaas 28 Jan. 2018. https://www.news24.com/Columnists/GuestColumn/languages-arent-racist-people-are-20180128-2

Kassiem, G. 2014a. Loadstar of the movement. Cape Times, 24 April 2014.

Kassiem, G. 2014b. Afrikaans en die Vryheidsmanifes. Maandblad Zuid-Afrika, 91(6): 136–137.

Kathrada, A. 2016. As rassisme aanhou prut. Beeld, 24 Mei 2016, bl. 14.

Katts, D. 2014. Geregtigheid kort ʼn breër verstaan. Die Burger, 23 Jul. 2014.

Katts, D. 2015. Vergifnis – die persoon en sy konteks. Geplaas 15 Jul. 2015.

Katzew, H 1998. Afrikaner se geskiedenis strek 2 000 jaar terug. Rapport, 24 Mei 1998, bl. 13.

Keet, B.B. 1914. Die Bybel in Afrikaans. Ons Moedertaal, 15 Sept. 1914, bl. 61–66.

Keet, B.B. 1919. Afrikaans in de kerk. Die Huisgenoot, Des. 1919, bl. 243–245.

Keet, B.B. 1947. Totius en die Bybelvertaling. Die Huisgenoot, 21 Feb. 1947, bl. 17–18, 78.

Keeton, C. 2016. ‘I could never go home again.’ Sunday Times, 12 Junie 2016, bl. 15.

Kemp, C. 2014a. Boek beskryf San se rol in Grensoorlog. Geplaas 15 Sept. 2014. http://www.netwerk24.com/vermaak/2014-09-14-boek-beskryf-san-se-rol-in-grensoorlog [Gebruik 19 Sept. 2014.]

Kemp, C. 2015. Afrikaans sluit nie uit, sê hoof van Afrikanerbond. Beeld, 24 Nov. 2015.

Kemp, C. 2017. Solidariteit vat N-Kaapse polisie hof toe oor taalverbod. Geplaas 2 Junie 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Hof/solidariteit-vat-n-kaapse-polisie-hof-toe-oor-taalverbod-20170601

Kemp, T. 2017. Huldeblyk: Op die spoor van Jakes Gerwel. De Kat, November/Desember 2017: 28–30.

Kennedy, C. 2014. Welkom in Joziwood. SA rolprentbedryf floreer; en Goudstad se rol word al hoe groter. SakeRapport, 19 Okt. 2014, bl. 3.

Kenny, A. 2015a. Black languages forsaken. The Citizen, 1 Sept. 2015, bl. 13.

Kenny, A. 2015b. Welkom in Orania. Geplaas 3 Nov. 2015. http://www.politicsweb.co.za/news-and-analysis/welkom-in-orania

Keppler, V. 2005. Bruinmense se plek in die nuwe SA. TshwaneBeeld, 5 Okt.

Keppler, V. 2014. Hou jou bek van ons swartes af. Beeld, 31 Okt. 2014, bl. 15.

Keppler, V. 2018a. Coloureds stand up for their culture as many believe there is a ‘war’ against Afrikaans. Geplaas 22 Jan. 2018. https://citizen.co.za/news/south-africa/1789824/coloureds-stand-up-for-their-culture-as-many-believe-there-is-a-war-against-afrikaans/

Keppler, V. 2018b. It is a ‘war on Afrikaans education’ in Gauteng. Geplaas 6 Maart 2018. https://citizen.co.za/news/1845755/it-is-war-on-afrikaans-education-in-gauteng/

Keyser, G. 1988. En die jare daarna. In: Bylaag oor “Die Afrikaner en sy koerant”, 31 Aug. 1988, bl. 12–13.

Keyser, G. 2004. Puriste protesteer oor nuwe Bybelvertaling. Die Burger, 27 Des. 2004, bl. 10.

Keyter, J. de W. 1937. Moedertaalonderrig. Bewering geloënstraf dat Afrikaanssprekendes eentalig word.  Die Huisgenoot, 10 Des. 1937, bl. 31, 115, 117.

Kgosana, R. 2017. UP defiant over language policy. The Citizen, 10 Feb. 2017, bl. 6.

Kgwadi, D. 2014a. Kgwadi sê nuusberigte oor NWU is onverantwoordelik. Potchefstroom Herald, 28 Nov. 2014, bl. 4.

Kgwadi, D. 2014b. Potch-kampus is al lánk meertalig. Beeld, 27 Nov. 2014, bl. 21.

Kgwadi, D. 2015a. Dit gaan oor gehalte, nie kultuur. Beeld, 27 Maart 2015, bl. 31.

Kgwadi, D. 2015b. Pleidooi vir verdraagsaamsaamheid en respek. Wapad, 22 Okt. 2015, bl. 14.

Kgwadi, D. 2016. ‘Groei is al rede vir als wat verander’. Rapport Weekliks, 24 April 2016, bl. 7.

Kgwadi, D. 2017a. Die moed vir meer tale. Beeld, 22 Feb. 2017, bl. 15.

Kgwadi, D. 2017b. Moedertaaldagviering – só bou die NWU verder voort. Geplaas 3 Maart 2017. http://news.nwu.ac.za/af/moedertaaldagviering-%E2%80%93-s%C3%B3-bou-die-nwu-verder-voort

Khoza, A. 2015. Maties senate ‘likes’ English. Geplaas 28 Nov. 2015. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/maties-senate-likes-english-20151128

Khumalo, F. 2016. Sorry whites, I can’t help you. Geplaas 13 Nov. 2016. http://www.news24.com/Opinions/Voices/sorry-whites-i-cant-help-you-20161111

Kitching, M. 2000. Die e-Boek: nagmerrie vir krimpende uitgewersbedryf. Die Burger, 8 Nov. 2000, bl. 11.

Kivedo, B. 2003. Wie is die bruin gemeenskap? http://www.oulitnet.co.za/seminaar/kknkkivedo.asp [Gebruik 16 Maart 2014.]

Kivedo, B. 2014. Hy het nou weer moed vir versoening. Die Burger, 23 Des. 2014, bl. 13.

Kivedo, B. 2015. Dennis slaan die spyker op sy kop. Rapport Weekliks, 27 Sept. 2015, bl. 10.

Klaasing, H. 2017. Afrikaans kan juis as voorbeeld dien. Beeld, 6 Jan. 2017, bl. 8.

Kleynhans, J. 2014. Die Afrikaner moet vermoë om nuut te kan skep herontdek. Geplaas 19 Maart 2014. http://www.oraniablog.co.za/die-afrikaner-moet-vermoe-om-nuut-te-kan-skep-herontdek/ [Gebruik 19 Maart 2014.]

Klopper, C. 2015. Skole se reg en plig: Amptenare kan nie onderrigtaal bepaal. Beeld 26 Mei 2015, bl. 11.

Klopper, C. 2017. Lesufi se ‘ommeswaai’. Beeld, 15 Nov. 2017, bl. 17.

Kloppers, E. 2014. ʼn Visuele revolusie begin aanlyn. SakeBeeld, 17 Sept. 2014, bl. 1.

Knobel, D. 2013. Maties kan gerus by UK leer. Weekliks, Rapport, 22 Jun. 2013.

Koch, R. 2002. Neelsie veg vir moedertaal-onderwys. Bylaag by Die Burger, 22 Jun. 2002, bl. III.

Koch, R. 2006. Afloop van die stryd om die Kaap: Oorgawe onderhandel, Kaap g’n Hollands. In Van Bart, M. (red.) 2006: 5.

Kock, B. 2016. US-taalbeleid: Benjamin Kock reageer op Anton van Niekerk. Geplaas 29 April 2016. http://www.litnet.co.za/us-taalbeleid-benjamin-kock-reageer-op-anton-van-niekerk/

Koen, D. 2017. Jaarvergadering van die Internasionale Vereniging vir Afrikaans: ’n verslag. Geplaas 31 Okt. 2017. http://www.litnet.co.za/jaarvergadering-van-die-internasionale-vereniging-vir-afrikaans-n-verslag/

Kok, A. (Alida) 2017a. Hiér lê die kiem vir misdaad. Geplaas 16 Feb. 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/hier-le-die-kiem-vir-misdaad-20170215

Kok, A. 2017b. Elkeen steeds in ’n eie drukgang. Beeld, 17 Aug. 2017.

Kok, A. 2017c. Geleerdheid op ’n ander manier. Beeld, 28 Sept. 2017, bl. 18.

Kok, A. 2017d. Kruisbestuiwing noodsaaklik vir Afrikaners. Die Burger, 29 April 2017, bl. 11.

Kok, A. 2018a. Skuif Afrikaans na die kombuis. Beeld, 4 Jan. 2018, bl. 10.

Kok, A. 2018b. Hoe lyk Afrikanerskap uit verre land gesien? By, Beeld, 20 Jan. 2018, bl. 18–19.

Kok, A. (Andrew) 2017. Die Hugenote-Vereniging van Suid-Afrika. Geplaas 1 Maart 2017. http://www.fak.org.za/die-hugenote-vereniging-van-suid-afrika/

Kok, F.J. 1999. Dis tyd om beswaardheid in sak te steek. Rapport, 28 Nov. 1999.

Kok, F.J. 2000. Die ATKV – ons laat taal en kultuur lééf. Die Taalgenoot, 69(8/9): 34.  Aug. 2000.

Kok, K. 2017. Verhale van hoop nou nodig. By, Beeld, 18 Feb. 2017, bl. 18.

Kok, M. (Marnus) 2015a. Groot toutrek oor NWU se toekoms. Wapad, 19 Maart 2015, bl. 1.

Kok, M. 2015b. Drie kampusse oor een kam geskeer. Wapad, 19 Maart 2015, bl. 3.

Kok, M. (Mynhardt) 2015c. Maak oop die wit enklaves. Beeld, 1 April 2015, bl. 18.

Kok, M. 2015d. Wis historiese skeidslyne in Afrikaanse taalgemeenskap uit. Beeld, 13 Mei 2015, bl. 8.

Kok, M. 2015e. Geskiedenis is ʼn storie. Beeld, 6 Okt. 2015, bl. 6.

Kok, M. 2016a. Hiervan is mense ontneem. Beeld, 8 Maart 2016, bl. 12.

Kok, M. 2016b. Gesels en slaan ʼn bres in rassestryd. Beeld, 1 April 2016, bl. 10.

Kok, M. 2018. Afrikaans hiér uitgedien: Dis hoog tyd! Beeld, 9 Jan. 2018, bl. 10.

Kombuis, K. 2013a. Twee jong stemme. Taalgenoot, Herfs 2013, bl. 81.

Kombuis, K. 2013b. Ons moet begrip hê vir elkeen in SA se pyn. Weekliks, Rapport, 24 Nov. 2013, bl. 3.

Kombuis, K. 2014. Die literêre roots van Voëlvry. Geplaas 9 April 2014. http://www.litnet.co.za/Article/die-literêre-roots-van-voëlvry [Gebruik 12 April 2014.]

Kombuis, K. 2015. Die halwe waarhede van ’n pampoenkenner. Geplaas 6 Jan. 2015. Die Burger, 6 Jan. 2015. http://www.netwerk24.com/stemme/2015-01-05-die-halwe-waarhede-van-n-pampoenkenner [Gebruik 6 Jan. 2015.]

Kombuis, K. 2016. Afrikaans moet almal laat welkom voel. Die Burger, 26 Aug. 2016.

Koopman, N. 2014a. Konfronteer magte wat nie wil vernuwe. Die Burger, 9 Jul. 2014, bl. 9.

Koopman, N. 2014b. Só vorder ons met afbreek van seksisme. Die Burger, 12 Aug. 2014, bl. 13.

Koopman, N. 2014c. Mag Belhar vir ons almal heling bring. Die Burger, 26 Nov. 2014.

Koopman, N. 2014d. Steeds op soek na helende versoening. Die Burger, 17 Des. 2014, bl. 19.

Koopman, N. 2015a. Ons moet nou harder werk aan eenheid. Die Burger, 22 April 2015.

Koopman, N. 2015b. Veg só teen rassisme en homofobie. Die Burger, 15 Jul. 2015.

Koopman, N. 2015c. Moenie dat eng grense jou definieer nie. Die Burger, 26 Nov. 2015.

Koopman, N. 2016a. Woorde is ’n voertuig vir transformasie. Die Burger, 8 Junie 2016.

Koopman, N. 2016b. Belhar wys wat gesonde moraliteit is. Geplaas 28 Sept. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/belhar-wys-wat-gesonde-moraliteit-is-20160927

Koopman, N. 2016c. Ons moet met mekaar leer saamleef. Geplaas 2 Nov. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/ons-moet-met-mekaar-leer-saamleef-20161102

Koopman, N. 2016d. Forgiveness, reconciliation essential for SA’s future. Cape Argus, 14 Des. 2016, bl. 19.

2016: 539–551.

Koopman, N. 2017a. Ons moet bly werk vir nierassigheid. Beeld, 15 Feb. 2017, bl. 15.

Koopman, N. 2017b. Buitelandse bande is deel van ons erfenis. Geplaas 27 Sept. 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/buitelandse-bande-is-deel-van-ons-erfenis-20170926

Koopman, R. 2015. Hoe meer uiteenlopend ons is, hoe beter vir die samelewing. Rapport Weekliks, 29 Maart 2015, bl. 8-9.

Koorts, L. 2014b. Die doktor en die Nazi-ondier. Rapport Weekliks, 2 Maart 2014, bl. 22–23.

Koorts, L. 2017a. Kyk wyer as jou eie geskiedenis. Beeld, 22 Sept. 2017, bl. 18.

Koorts, L. 2017b. Angstigheid van Afrikaners verdiep. Beeld, 6 Okt. 2017, bl. 12.

Koorts, L. 2017c. Waarin skryf jy jou navorsing? Beeld, 8 Sept.2017, bl. 16.

Koorts, L. 2017d. Apartheid is óók in ons verlede. Beeld, 2 Junie 2017, bl. 8.

Koorts, L. 2018. Geskiedenis wys uitweg met taal. Beeld, 26 Jan. 2018, bl. 16.

Kotzé, D.J. 1975a. Die ‘geboortehuis’ van Afrikaans. Die Huisgenoot, 16 Mei 1975, bl. 40–43, 45.

Kotzé, D.J. 1975b. Die Patriot se drukpers keer terug. Die Huisgenoot, 27 Jun. 1975, bl. 30–33.

Kotzé, D.J. 1975c. Huis van die Regte Afrikaners. Die Huisgenoot, 13 Okt. 1975, bl. 39, 41, 42, 44.

Kotzé, D.J. 1975d. Die Genootskap van Regte Afrikaners. Die Taalgenoot, Aug. 1975: 8-9, 26, 38.

Kotzé, D.J. 1975e. Wát presies in die Paarl ontstaan het. In Kühne, W.O. (red.) 1975: 3.

Kotzé, D.J. 1975f. Die Genootskap van Regte Afrikaners. In Kühne, W.O. (red.) 1975: 5.

Kotzé, D.J. 1975g. In Kühne, W.O. (red.) 1975: 3.

Kotzé, D.J. 1988. Wát presies het in die Paarl ontstaan? Lantern, Mei 1988, bl. 44–45.

Kotzé, E.F. 2012c. Die historiese dinamiek van Kaaps – toe en nou. Gepubliseer op Litnetwww.litnet.co.za – op 23 Aug. 2012 as besprekingsdokument.

Kotzé, E.F. 2013. Orthography as a reflection of socio-cultural history: the case of Arabic Afrikaans. (Referaat gelewer by die jaarkongres van die Societas Linguistica Europea: Societas Linguistica Europaea 2013, University of Split, Croatia. 18–21 Sept. 2013; publikasie in proses.)

Kotzé, E.F. 2014a. “’n Akademiese oorsig oor die ‘eienaarskap’ van Afrikaans”. Referaat gelewer by ʼn simposium oor Afrikaans: almal se taal? van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns & die Afrikaanse Taalraad. Pretoria, Vrydag 17 Januarie 2014. (Referaat is ingelewer vir publikasie – sien Kotzé, F.F. 2014b.)

Kotzé, E.F. 2014c. Oor Bybelvertaling in Afrikaans. Beskikbaar op http://www.bybeldirektevertaling.co.za

Kotzé, E.F. 2015a. Kroniek van ’n taalstryd – Afrikaans op Stellenbosch. Literator, 36(1).

Kotzé, E.F. 2017. Taalvermoë basis vir ontwikkeling. Die Burger, 21 Okt. 2017, bl. 10.

Kotzé, E.F. 2015b. We need to remember why we teach and learn languages. Geplaas 28 Jul. 2015. http://theconversation.com/we-need-to-remember-why-we-teach-and-learn-languages-45115

Kotzé, E.F. 2015c. Gouws kan dié suksesverhaal bekyk. Die Burger, 9 Des. 2015, bl. 12.

Kotzé, J.C. 2016. Loof kampvegters vir Afrikaans. Die Burger, 9 Mei 2016, bl. 8.

Kriegler, A. 2016. Murder on the rise as South Africa fails to stem high crime rates. Geplaas 9 Sept. 2016. http://theconversation.com/murder-on-the-rise-as-south-africa-fails-to-stem-high-crime-rates/

Kriel, K. 2000. Taalbeweging ʼn moet om Afrikaans, Zoeloe en ander te red. Beeld, 18 Nov. 2000, bl. 11.

Kriel, K. 2012. Oorsese stemwerwing net die begin. Weekliks, Rapport, 16 Des. 2012, bl. 3.

Kriel, K. 2014a. Afriforum se wenresep. Beeld, 6 Aug. 2014, bl. 11.

Kriel, K. 2014b. Sê nee vir ‘transformasie’. Geplaas 25 Aug. 2014. http://debat.maroelamedia.co.za/se-nee-vir-transformasie/ [Gebruik 30 Aug. 2014.]

Kriel, K. 2014c. Heilige koei trap op minderhede. Beeld, 10 Okt. 2014, bl. 13.

Kriel, K. 2015. Grond: Zuma swyg oor 5 feite. Rapport Weekliks, 25 Jan. 2015, bl. 8.

Kriel, K. 2016a. Niksdoen is nié ʼn opsie. Beeld, 22 Feb. 2016, bl. 9.

Kriel, K. 2016b. ʼn Dwingende taalkwessie. Beeld, 17 Maart 2016, bl. 21.

Kriel, K. 2016c. Stryd nie nét oor taal. Beeld, 12 Mei 2016, bl. 23.

Kriel, K. 2016d. ʼn Misbruikte mite. Beeld, 31 Mei 2016, bl. 9.

Kriel, K. 2017. ‘Afrikaners is moeg vir skurk-etiket’. Rapport Weekliks, 17 Sept. 2017, bl. 3.

Kriel, K. & K. Nkwanyana 2014. No campus is an island. City Press, 10 Aug. 2014.

Kriel, P.B. 2013. FW is destyds versaak; het gedoen wat hy moes. By, Beeld, 30 Nov. 2013, bl. 2.

Krüger, P. 2018. NWU en taal rede tot kommer. Beeld, 22 Maart 2018.

Kruger, C. 2008. ‘Stuur kinders na Afrikaanse skole’. Rapport, 6 Jan. 2008, bl. 6.

Kruger, C. 2009. Ouma Katriena moenie N/uu opgee nie? Weekliks, Rapport, 29 Maart 2009, bl. III.

Kruger, G. 2013. Afrikaans word weer ʼn kombuistaal. Beeld, 20 Aug. 2013, bl. 15.

Kruger, G. van Wyk 2006. As ‘n taal sterf. Geplaas 17  an. 2006. http://oulitnet.co.za/taaldebat/kruger_taal_sterf.asp

Kruger, G. van Wyk 2018. By die viering van die US se honderdste bestaansjaar: Ope brief aan Jannie Marais van Coetzenburg. Geplaas 21 Feb. 2018. http://www.litnet.co.za/die-viering-van-die-us-se-honderdste-bestaansjaar-ope-brief-aan-jannie-marais-van-coetzenburg/

Kruger, H. 2014. Skep nuwe realiteit. Beeld, 13 Jun. 2014, bl. 11.

Kruger, H. 2016a. Universiteite verengels ‘met Afrikaners se geld’. Geplaas 4 Feb. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/universiteite-verengels-met-afrikaners-se-geld-20160204

Kruger, H. 2016b. ‘Vernietig áls in Afrikaans.’ Beeld, 23 Feb. 2016, bl. 4.

Kruger, H. 2016c. Naam van fees in Potch nog bespreek. Beeld, 12 Mei 2016, bl. 3.

Kruger, H. 2016d. Lesings by UP dalk slegs in Engels aangebied. Geplaas 30 Mei 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/up-gaan-slegs-engels-as-onderrigtaal-oorweeg-20160530

Kruger, H. 2016e. AfriForum na hoogste hof sou Afrikaans by UP val. Geplaas 31 Mei 2016.  http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/afriforum-na-hoogste-hof-sou-afrikaans-by-up-val-20160531

Kruger, H. 2016f. Taalbeleid: Tukkies onttrek hul aan gesprek. Beeld, 26 Mei 2016, bl. 10.

Kruger, H. 2016g. Dié taalbeleid lei tot ‘segregasie, diskriminasie’ aan UP. Geplaas 31 Mei 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/die-taalbeleid-lei-tot-segregasie-diskriminasie-aan-up-20160530

Kruger, H. 2016h. AfriForum hof toe as taal val. Beeld, 1 Junie 2016, bl. 6.

Kruger, H. 2016i. ‘Tuks se vooroordele ongegrond’. Beeld, 2 Junie 2016, bl. 10.

Kruger, H. 2016j. Tuks: EFF se woede nie gestil. Beeld, 2 Junie 2016, bl. 1.

Kruger, H. 2016k. SA operatalent vêr in die wêreld. Beeld, 9 Junie 2016, bl. 22.

Kruger, H. 2016l. US-rektor ‘moet kom sê oor Engels. Beeld, 10 Junie 2016, bl. 14.

Kruger, H. 2016m. ‘Gr. 1’s moet Afrikataal leer vir samehorigheid.’ Beeld, 14 Sept. 2016, bl. 4.

Kruger, H. 2016n. ‘Stryd om Afrikaanse skole te behou, gaan net moeiliker word.’ Beeld, 1 Sept. 2016, bl. 11.

Kruger, H. 2017a. Raad vir private hoër onderwys gestig. Geplaas 30 Jan. 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/raad-vir-private-hoer-onderwys-gestig-20170130

Kruger, H. 2017b. Afrikaans: Eloff skets ʼn donker prentjie. Beeld, 28 Feb. 2017, bl. 1.

Kruger, H. 2017c. NWU ʼn meertalige universiteit, sê Kgwadi. Beeld, 2 Maart 2017, bl. 2.

Kruger, H. 2017d. Hoeveel tyd het Afrikaans op kampusse oor? Geplaas 6 Maart 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/hoeveel-tyd-het-afrikaans-op-kampusse-oor-20170306

Kruger, H. 2017e. UV ‘praat nonsens’. Beeld, 7 April 2017, bl. 6.

Kruger, H. 2017f. Universiteite se grade. Regstudie bly Afrikaans. Beeld, 20 April 2017, bl. 7.

Kruger, H. 2017g. Stap-vir-stap: Doen só aansoek vir Gautengse skole. Beeld, 26 April 2017.

Kruger, H. 2017h. ‘Eentalige skole moet wyk’.. Beeld, 14 Nov. 2017, bl. 1.

Kruger, H. 2017i. ʼn Afrikataal van 2018 deel van leerplan. Beeld, 7 Julie 2017, bl. 5.

Kruger, H. 2018a. Skool hof toe oor Engelse leerlinge. Beeld, 10 Jan. 2018, bl. 8.

Kruger, H. 2018b. ‘NWU is meertalig’. Beeld, 16 Jan. 2018, bl. 5.

Kruger, H. 2018c. ‘Hulp nodig om gr. 1’s tot matriek op skool te hou’. Geplaas 16 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/hulp-nodig-om-gr-1s-tot-matriek-op-skool-te-hou-20180115

Kruger, H. 2018d. Taal by NWU: Vakbond ‘moenie kar voor perde span’. Beeld, 18 maart 2018.

Kruger, H. & C-A. Nel 2016. Afrikaans kry ’n klap op Tuks. Beeld, 31 Mei 2016, bl. 1.

Kruger, J. (Jackie) 2015. Munisipale raadslid mag nie Afrikaans praat op OVK-vergadering nie. Die Burger, 31 Maart 2015.

Kruger, J. 2017. Beswaardes beoog gesprek oor net Engels in howe. Beeld, 3 Okt. 2017.

Kruschewsky, G. 2014. “6 multilingual benefits that you only can get if you speak another language.” Geplaas 6 Feb. 2014. http://www.huffingtonpost.com/2014/06/02/multilingual-benefits_n_5399980.html

Kühne, I. 2017. Sodat ons nie vergeet. Geplaas 27 Aug. 2017. http://www.netwerk24.com/Ontspan/Leef/sodat-ons-nie-vergeet-20170826

Kuitenbrouwer, V. 2016. Apartheid was mensenwerk. Maandblad Zuid-Afrika, 93(7): 155.

Kula, M. 2014. South Africa: English, not Afrikaans, is the problem for today’s youth. Geplaas 16 Jun. 2014.  http://allafrica.com/stories/201406160745.html [Gebruik 27 Aug. 2014.]

Kulsen, A. 2016. My taal is my lewe. Geplaas 4 Maart 2016. http://www.litnet.co.za/my-taal-is-my-lewe/

Kunju, H. & M. van Heerden 2017. “All African languages can be used as academic languages”. Geplaas 3 Mei 2017. http://www.litnet.co.za/african-languages-can-used-academic-languages/

Kunsredaksie 2017. Vertaalfonds gee Afrikaanse letterkunde vlerke. Geplaas 10 Julie 2017. http://www.netwerk24.com/Vermaak/Boeke/vertaalfonds-gee-afrikaanse-letterkunde-vlerke-20170710

Küsel, A. 2016. Skool besluit om Afrikaans te skrap: ondersoek kom. Geplaas 29 Nov. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/dept-ondersoek-skool-se-besluit-om-afrikaans-te-skrap-20161129

Küsel, A. 2017a. Afrikaanse skole vaar beste. Beeld, 11 Jan. 2017, bl. 5.

Küsel, A. 2017b. Meer voel onveilig in die dag én nag. Beeld, 15 Feb. 2017, bl. 4.

Küsel, A. 2017c. Misdaad word hiér meer aangemeld. Beeld, 15 Feb. 2017, bl. 4.

Küsel, A. 2017d. Akademia nou amptelik as instelling geregistreer. Beeld, 15 Junie 2017, bl. 23.

Küsel, A. 2017e. FAK vereer groot name in Afrikaans. Beeld, 1 Nov. 2017, bl. 3.

Küsel, A. 2017f. Dan Roodt het sy feite verkeerd. Beeld, 24 Feb. 2017.

Küsel, A. 2018. Angie Motshekga: ‘Ons kan nie Afrikaans net weggooi’. Beeld, 30 Jan. 2018, bl. 1.

Kuyler, D. 2016. Moenie dat verlede jou agterhaal. Geplaas 16 Sept. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Sielsgoed/dawid-kuyler-moenie-dat-verlede-jou-agterhaal-20160916

Kwaa Prah, K. 2018. The challenge of language in post-apartheid South Africa. Geplaas 22 Maart 2018. http://www.litnet.co.za/challenge-language-post-apartheid-south-africa/


Labuschagne, F.J. 1953. Oor Boeke: Die Geskiedenis van Afrikaans. Huisgenoot, 38(1656): 47, 18 Des. 1953.

Lackay, A. 2001. Die opstand ʼn belegging vir die jeug van vandag. Beeld, 15 Jun. 2001, bl. 15.

La Cock, A. 2005. Só kan ons sê Afrikaans is ware soepel volkstaal. Rapport, 1 Mei 2005, bl. 18.

Laing, K. 1975. ʼn Monument vir ons taal. Die Bondgenoot, April 1975, bl. 24–25. (Ook gepubliseer in Kühne (red.) 1975: 3–4 as “ʼn Monument vir Afrikaans”.)

Lambrechts, J.v.N. 2016a. UV se dade is kommerwekkend én lagwekkend. Volksblad, 11 Maart 2016.

Lambrechts, J.v.N. 2016b. Dolk in die rug vir Afrikaans. Volksblad, 23 Nov. 2016.

Lamprecht, M. 2012. ‘Die regering moet hoor wat ons sê.’ Beeld, 12 Jul. 2012, bl. 15.

Lamprecht, M. 2013a. Sharpeville moet nie vergeet word, sê leiers. Die Burger. 22 Maart 2013, bl. 9.

Lamprecht, M. 2013b. ‘Dit ís nog apartheid se skuld’. Beeld, 10 April 2013.

Lamprecht, M. 2014a. Byt vas, versoening duur hele lewe lank. Beeld, 9 Aug. 2014, bl. 20.

Lamprecht, M. 2014b. Cyril wil self uitreik na Afrikaanses. Beeld, 25 Jul. 2014, bl. 6.

Lamprecht, M. 2014c. ‘Voeg daad by die woord’. Beeld, 25 Jul. 2014, bl. 6.

Lamprecht, M. 2015a. ‘Probleme begin in 1652’. Die Burger, 10 Jan. 2015.

Lamprecht, M. 2015b. Eloff wil fokus op versoening, eenheid en diversiteit. Die Burger, 4 Feb. 2015.

Lamprecht, M. 2016a. 85% in die land glo nog in reënboognasie. Beeld, 16 Jan. 2016, bl. 6.

Lamprecht, M. 2016b. SA se geskiedenis ‘nie eenvoudige cowboy-verhaal’. Geplaas 2 Feb. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Politiek/sa-se-geskiedenis-nie-eenvoudige-cowboy-verhaal-20160202

Lamprecht, M. 2016c. Geen konsensus oor land se verlede. Die Burger, 20 Feb. 2016, bl. 5.

Lamprecht, M. & C. du Plessis 2015. ‘Dit is ongeëwenaar’. Beeld, 22 Okt. 2015, bl. 1.

Landman, C. 2003. Tussen ʼn breinaald en ʼn koeksister. Insig, Des. 2003, bl. 66–67.

Landman, C. 2015. FW, erken jy is met ʼn slap riem gevang. Beeld, 5 Feb. 2015, bl. 20.

Landman, K. 2012a. Afrikaans alles behalwe ʼn kreoolse taal. Beeld, 3 Sep. 2012, bl. 10.

Landman, K. 2015a. Engels kom skotvry daarvan af. Beeld, 13 Maart 2015, bl. 8.

Landman, K. 2015b. Afrikaans nie in Grondwet beskerm nie. Beeld, 1 April 2015, bl. 18.

Landman, K. 2015c. Bybel in Kaapse Afrikaans. Beeld, 27 Maart 2015, bl. 30.

Landman, K. 2016. Daar is nie tyd vir dr. Prinsloo se kleinserigheid. Beeld, 17 Maart 2016, bl. 23.

Langenhoven, C.J. 1913. Die verwantskap tussen Nederlands en Afrikaans. Die Brandwag, 1 April 1913, bl. 666–669.

Langenhoven, C.J. 1914a. Afrikaans als voertaal. Die Brandwag, 15 Jul. 1914, bl. 97–104.

Langenhoven, C.J. 1914b. Afrikaans als voertaal. Die Brandwag, 1 Aug. 1914, bl. 129–137.

Langenhoven, C.J. 1931a. My aandeel aan die Taalstryd. 1. Inleiding. Die Huisgenoot, 27 Feb 1931, bl. 25, 27.

Langenhoven, C.J. 1931b. My aandeel aan die Taalstryd. 2. Ontwaking en geleentheid. Die Huisgenoot, 6 Maart 1931, bl. 25, 53.

Langenhoven, C.J. 1931c. My aandeel aan die Taalstryd. 3. ʼn Paar aanhalings. Die Huisgenoot, 13 Maart 1931, bl. 25, 55.

Langenhoven, C.J. 1931d. My aandeel aan die Taalstryd. 4. Lid van die Provinsiale Raad. Die Huisgenoot, 20 Maart 1931, bl. 19, 65.

Langenhoven, C.J. 1931e. My aandeel aan die Taalstryd. 5. Die Afrikaans-mosie. Die Huisgenoot, 27 Maart 1931, bl. 21, 44, 55.

Langenhoven, C.J. 1931f. My aandeel aan die Taalstryd. 6. Reaksie en vordering. Die Huisgenoot, 3 April 1931, bl. 25, 39, 55.

Langenhoven, C.J. 1931g. My aandeel aan die Taalstryd. 7. Weer roepende in die woestyn. Die Huisgenoot, 10 April 1931, bl. 21, 49.

Langenhoven, C.J. 1931h. My aandeel aan die Taalstryd. 8. Die grondwettelike slagboom. Die Huisgenoot, 8 Mei 1931, bl. 25, 47, 55.

Langenhoven, C.J. 1931i. My aandeel aan die Taalstryd. 9. Opsomming en slot. Die Huisgenoot, 15 Mei 1931, bl. 13.

Langner, D. 2013a. Twee monumente: een strewe. http://www.fak.org.za/blog/twee-monumente-een-strewe/ [Gebruik 16 Sept. 2013.]

Langner, D. 2013c. Twee monumente: een strewe. By, Beeld, 7 Sept. 2013, bl. 10.

Langner, D. 2014a. Afrikaner-beeld het poets nodig. Rapport Weekliks, 9 Maart 2014, bl. 29.

Langner, D. 2014b. G’n perk in hul denke. Rapport Weekliks, 17 Aug. 2014, bl. 12–13.

Langner, D. 2014c. Die Afrikaner en sy koerant. Geplaas 31 Jul. 2014. http://www.fak.org.za/blog/die-afrikaner-en-sy-koerant/ [Gebruik 25 Aug. 2014.]

Langner, D. 2014d. Fluister in ’n hoekie sal Afrikaans niks help.  Rapport Weekliks, 14 Jun. 2014.

Langner, D. 2014f. ʼn Toekoms vir Afrikaans. Geplaas 5 Nov. 2014. http://www.fak.org.za/blog/n-toekoms-vir-afrikaans/ [Gebruik 7 Nov. 2014.]

Langner, D. 2015a. Kovsies en ons onmondige demokrasie. Geplaas 19 Mei 2015. http://www.fak.org.za/kovsies-en-ons-onmondige-demokrasie/ [Gebruik 19 Mei 2015.]

Langner, D. 2015b. ‘Milnerisme weer by UV gepleeg’. Dinamiese, visioenêre taalleierskap nou broodnodig. Volksblad, 20 Mei 2015.

Langner, D. 2015c. ‘Konfronteer duiwels en soek jou engele’. Beeld, 4 Aug. 2015, bl. 13.

Langner, D. 2015d. Afrikaners, Afrikaanses en die ideaal van nasiebou. Geplaas 2 Sept. 2015.  https://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/afrikaners-afrikaanses-en-die-ideaal-van-nasiebou/

Langner, D. 2015d. Saam in Afrika. Oktober 2015. http://www.fak.org.za/saam-in-afrika/

Larney, A. 2018. Afrikaans as wetenskapstaal en hoe die publiek bedien word. Geplaas 14 Maart 2018. https://maroelamedia.co.za/afrikaans/afrikaans-as-wetenskapstaal-en-hoe-die-publiek-bedien-word/

Lategan, H. 2013. Muis en haar mense. Rapport Weekliks, 27 April 2014.

Lategan, H. 2014. Digterlikheid in Totius se Psalms. Rapport Weekliks, 8 Jun. 2014, bl. 28.

Lategan, H. 2015a. Vlakte is só oor die ma’s weg is. Rapport Weekliks, 19 April 2015, bl. 15.

Lategan, H. 2015b. Afrikaans klop nog sterk by Aardklop. Rapport Weekliks, 18 Okt. 2015, bl. 15.

Lategan, H. 2016a. Daar doer in die fliek – Boek vir fliekvlooi sowel as resensent. Beeld, 11 April 2016, bl. 7.

Lategan, H. 2016b. Jy ruik die woede in ‘gang Town’, hoor die geweerskote. Beeld, 30 Mei 2016, bl. 11.

Lategan, H. 2017. Kaaps hier as volwaardige Afrikaans bekyk. Rapport Weekliks, 18 Junie 2017, bl. 12–13.

Lategan, H. & H. van Deventer 2018. ’n Kanniedood-koerantman: ’n onderhoud met Hennie van Deventer. Geplaas 8 Feb. 2018. http://www.litnet.co.za/n-kanniedood-koerantman-n-onderhoud-met-hennie-van-deventer/

Lategan, L. 2016. #AardklopMustFall-vrees? Beeld, 1 Maart 2016, bl. 12.

Laubscher, L. 2009. Afrikaans as kriekettaal lê langs kolfblad. Luister mense nog radio? Beeld, 25 Maart 2009.

La Vita, M. 2013. Die lewe is ’n reis. Beeld, 14 Sept. 2013, bl. 9.

La Vita, M. 2014a.’n Ongewone rugbyboek. Beeld, 4 Jan. 2014, bl. 9.

La Vita, M. 2014b. Op soek na Suid-Afrika. Die Burger, 25 April 2014.

La Vita, M. 2014c. Ons asem dieselfde lug in. Die Burger, 25 Jul. 2014.

La Vita, M. 2014d. Buys se Boetman-oomblik. Die Burger, 27 Jun. 2014, bl. 15.

La Vita, M. 2014e. Ek is nog dieselfde Theuns. Die Burger, 14 Nov. 2014.

La Vita, M. 2015a. Conrad Sidego: Séér, maar nooit bitter nie. Die Burger, 31 Jul. 2015.

La Vita, M. 2015b. Nou weer Queen se Afrikaners … By, Beeld, 8 Aug. 2015, bl. 18–19.

La Vita, M. 2015c. Om Afrikaners te verstaan. Die Burger, 7 Aug. 2015, bl. 13.

La Vita, M. 2016a. Bevry van herinneringe: Michael Lapsley. Die Burger, 5 Feb. 2016.

La Vita, M. 2016b. Noor Ebrahim – Is mos my huis gewees! Die Burger, 12 Feb. 2016.

La Vita, M. 2016c. Eeu van mensestories. Beeld, 15 April 2016, bl. 11.

La Vita, M. 2017. Taal van pyn en vreugde. Beeld, 27 Jan. 2017, bl. 11.

La Vita, M. 2018a. ‘Dán het Afrikaners geen toekoms.’ Geplaas 8 Maart 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/dan-het-afrikaners-geen-toekoms-20180308

La Vita, M. 2018b. ‘Pragtige en besmette taal’. Die Burger, 16 Maart 2018, bl. 11.

Lawrence, M. 2013a. ʼn Resep tot sukses. Taalgenoot, Winter 2013, bl. 102–103.

Lawrence, M. 2013b. Afrikaans bestaan uit netwerk variëteite. Beeld, 28 Sept. 2013, bl. 17.

Lawrence, M. 2016. Afrikaans is ’n taal wat deur slawe begin is. Geplaas 11 Maart 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/afrikaans-is-n-taal-wat-deur-slawe-begin-is-20160311

Le Cordeur, M. 2010a. Geseënde Vrouedag, Evelina. Weekliks, Rapport, 8 Aug. 2010, bl. VI.

Le Cordeur, M. 2010b. Bal die vuis vir Kaaps. Die Burger, 17 Maart 2010.

Le Cordeur, M. 2011b. “Die rol van die bruinmense in die ontwikkeling van Afrikaans in Suid-Afrika.” Toespraak by Festival voor Het Afrikaans, Amsterdam, Nederland. 17 Junie 2011.

Le Cordeur, M.L.A. 2013a. Kaaps g’n ‘Gamat-taal’! Beeld, 9 Aug. 2013, bl. 9. (Ook geplaas as: Le Cordeur, M.L.A. 2013. Kaaps is ‘diep en straight met curves’. Erken dié variëteit van Afrikaans. Geplaas 9 Aug. 2013. http://www.netwerk24.com/Nuus/Kaaps-is-diep-en-straight-met-curves-20130809)

Le Cordeur, M.L.A. 2013b. “Kaaps: a variety of Afrikaans that underpins the individual and collective identities of the people on the Cape Flats.” Referaat gelewer tydens LVSA-kongres, 1–4 Julie 2013. Stellenbosch: Universiteit van Stellenbosch.

Le Cordeur, M.L.A. 2014a. “Is Afrikaans almal se taal?” Referaat gelewer by ʼn simposium oor Afrikaans: almal se taal! van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns & die Afrikaanse Taalraad. Pretoria, Vrydag 17 Januarie 2014. (Referaat ingelewer vir publikasie.)

Le Cordeur, M.L.A. 2014b. ‘Daar kom die Alibama!’. Die Burger, 2 Jan. 2014, bl. 7.

Le Cordeur, M.L.A. 2014c. Waarom die Kaapse klopse vandag nog relevant is. http://www.litnet.co.za/article/waarom-die-kaapse-klopse-vandag-nog-relevant-is/ [Gebruik 8 Jan. 2014.]

Le Cordeur, M.L.A. 2014d. Gun Kgwadi sy ruimte. Rapport Weekliks, 9 Nov. 2014, bl. 7.

Le Cordeur, M.L.A. 2015b. Volg die Small weg. Geplaas 10 Desember 2015. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/volg-die-small-weg-20151209

Le Cordeur, M.L.A. 2018. Afrikaans … in bruin hande: Regtig? Die Burger, 17 maart 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/afrikaans-in-bruin-hande-regtig-20180317

Le Grange, Z. 2014. Steve, wat het jý vir nasiebou gedoen? Beeld, 10 Jul. 2014, bl. 15.

Le Hanie, D. 2017a. Oud, maar nog lank nie koud. Taalgenoot, Lente 2017: 8.

Le Hanie, D. 2017b. ATKV: burgerlike alternatief. By, Beeld, 22 Julie 2017, bl. 19.

Leijenaar, C. 1999. Húlle het oorsese draaie gegooi. In: “100 jaar: Eeu van kuns en vermaak”, bylae tot Beeld, 26 Okt. 1999, bl. 7.

Leipoldt, C.L. 1937. ’n Afrikaanse mediese fakulteit. Die Huisgenoot, 1 Okt. 1937, bl. 55, 57.

Leipoldt, C.L. 1939. Die benaming ‘Hugenoot’. Die Huisgenoot, 19 Sept. 1939, bl. 89, 109.

Leonard, C. 2014. Jim Reeves: Jy was ons liefling. Rapport Weekliks, 27 Jul. 2014, bl. 22.

Leonard, C. 2017. Die stem uit die hemel. Rapport Weekliks, 29 Okt. 2017, bl. 4–5.

Leoschut, P.D. 2011. Khoisan is eienaars van alle SA grond. Rapport, 10 April 2011, bl. 4.

Le Roux, A. 2014a. Die Godsell-kuur teen nasionale depressie. By, Beeld, 15 Feb. 2014, bl. 6–7.

Le Roux, A. 2014b. Dit is 2014, nie 1948 nie, Steve. Beeld, 14 Jul. 2014, bl. 18.

Le Roux, A. 2015a. Tirool gaan nie Afrikaans red. Beeld, 19 Okt. 2015, bl. 14.

Le Roux, A. 2015b. Kil keuse teen SA. Beeld, 29 Okt. 2015, bl. 23.

Le Roux, A. 2015c. Werkloosheid ’n bron van kwaad. Beeld, 2 Nov. 2015, bl. 14.

Le Roux, A. 2016a. Verkluister in ‘n virtuele tuisland. Beeld, 27 Mei 2016, bl. 13.

Le Roux, A. 2016b. SA vandag ʼn beter plek – FW. By, Beeld, 19 Nov. 2016, bl. 22–23.

Le Roux, E. 2016. Afrikaans buig dalk die knie, maar val beslis nie. Geplaas 4 Julie 2016. https://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/afrikaans-buig-dalk-die-knie-maar-val-beslis-nie

Le Roux, J.G. 1988. Die Hugenote se invloed op Groot Trek. Handhaaf, April/Mei 1988: 14–15.

Le Roux, M. & D. de Lange 2005. Uit geskiedenis se grafkelder. Beeld, 17 Jun. 2005, bl. 15.

Le Roux, P. 2013a. Regstel vir Afrikaner-jeug. By, Beeld, 15 Jun. 2013, bl. 5.

Le Roux, P. 2013b. Hy vra Afrikaanse eilande in ʼn Engelse see. Weekliks, Rapport, 5 Okt. 2013.

Le Roux, P. 2014. Transformasie gáán oor ras – af met sy kop! Rapport Weekliks, 31 Aug. 2014, bl. 6.

Le Roux, P. 2015. ʼn Kwessie van transformasie: Wat presies beteken dié woord? Die Burger, 25 Sept. 2015, bl. 17.

Le Roux, P. 2016. Só gaan Akademia Afrikaanse universiteitswese verseker. Geplaas 3 Julie 2016. https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/so-gaan-akademia-afrikaanse-universiteitswese-verseker/

Le Roux, T.H. 1912. Heeft het Afrikaans een grammatika? Die Brandwag, 1 Sept. 1912, bl. 213–214.

Le Roux, T.H. 1913a. Die verwantskap tussen Nederlands en Afrikaans. Die Brandwag, 1 Aug. 1913, bl. 135–140.

Le Roux, T.H. 1913b. Is Afrikaans ʼn dialek? Die Brandwag, 1 Okt. 1913, bl. 267–272.

Lewis, C. 2017. Die Bo-Kaap: so kleurryk soos Afrikaans … Beeld, 8 Julie 2017, bl. 30–31.

Lewis, C. 2018. Kan jy in Afrikaans swot? By, Beeld, 6 Aug. 2018, bl. 18–19.

Lewis-Balden, C. 2016. Charlotte kyk met nuwe oë na die oorlog. Vrydag, Beeld, 1 April 2016, bl. 3.

Ley, M. 2014a. NWU: ‘Te min swart’. Beeld, 29 Sept. 2014, bl. 2.

Ley, M. 2014b. ‘Afrikaans in pad van NWU-transformasie.’ Die Burger, 29 Sept. 2014, bl. 4.

Ley, M. 2014c. ‘Moenie Afrikaner van SA vervreem’. Beeld, 30 Sept. 2014, bl. 11.

Ley, M. 2015a. Solidariteit pomp geld in Afrikaner. Beeld, 5 Okt. 2015, bl. 6.

Ley, M. 2015b. Plan: help of verdeel? Beeld, 8 Okt. 2015, bl. 19.

Ley, M. 2017. Orania: e-ora begin ‘om geld uit politici se hande te kry’. Geplaas 28 Sept. 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/orania-e-ora-begin-om-geld-uit-politici-se-hande-te-kry-20170928

Leyden, M. 2012. Ysbere, renosters en Afrikaans: watter een pas nie? By, Beeld, 14 April 2012, bl. 5.

Leyden, M. 2014. 20 jaar later: waar staan ons tale? Taalgenoot, Winter 2014, bl. 51–53.

Leyden, M. 2016. Die verlede deur nuwe oë. Taalgenoot, Winter 2016, bl. 52–54.

Liebenberg, H.C. 2005a. Taaloord: Jan van Riebeeck se Daghregister (14 Des. 1651 – 12 Feb. 1662). [Web: http://www.taaloord.co.za] [Datum van gebruik: 6 April 2005.]

Liebenberg, H.C. 2006. Taaloord 3: 6 April – ʼn dag om te gedenk. [Web: http://www.taaloord.co.za] [Datum van gebruik: 6 April 2006.]

Liebenberg, H.C. 2007a. Inleiding tot die Resolusies van die Politieke Raad van die die Kaap die Goeie Hoop. http://www.tanap.net.

Liebenberg, H.C. 2007b. Taaloord 5: Cabo de Goede Hoop – van plekke en mense. [Web: http://www.taaloord.co.za] [Datum van gebruik: 24 Jul. 2007.]

Liebenberg, H.C. 2007c. Saterdag 31 Mei 1902. Die Vrede van Vereeniging. http://www.taaloord.co.za/argief.htm#VVV

Liebenberg, H.C. 2013.  Woordereis na die Brontaal. FAKnuusbrief, 12 Sept. 2013. http://www.fak.org.za/blog/afrikaans-en-die-brontaal/

Liebenberg, J. 2015. Ligte, kamera … géén aksie! Taalgenoot, Somer 2015, bl. 28–29.

Liebenberg, S. & A.J. van der Walt 2015a. Why Afrikaans doesn’t qualify for special treatment at universities. Geplaas 9 Des. 2015. http://theconversation.com/why-afrikaans-doesnt-qualify-for-special-treatment-at-universities-51916

Liebenberg, S. & A.J. van der Walt 2015b. Afrikaans ‘verdien nie spesiale behandeling’. Die Burger, 22 Des. 2015, bl. 13.

Litnet 2016. Gelyke Kanse ontvang internasionale steun: JM Coetzee en Robin Renwick steun die inisiatief. Geplaas 21 April 2016. http://www.litnet.co.za/gelyke-kanse-ontvang-internasionale-steun/

Lloyd, J. 2005a. Is Le Fleur dalk die Moses waarvan Adam Small geskryf het? http://www.oulitnet.cp.za/oopbek.jason08.asp [Gebruik 17 Maart 2014.]

Lloyd, J. 2005b. Omstrede Hendrickse ken regte pad. Die Burger, 24 Maart 2005.

Lloyd, J. 2007. Dis tyd om bruin leiers te vergewe. Rapport, 14 Jul. 2007.

Lloyd, J. 2009a. Die Cradock-digter wat ‘nee’ gesê het. Die Burger, 6 Mei 2009.

Lloyd, J. 2009b. Afrikaans kan gedy in dié landskap. Die Burger, 9 Jul. 2009.

Lloyd, J. 2010a. Nog ’n pad om te stap vir vryheid. Die Burger, 2 Jan. 2010.

Lloyd, J. 2010b. Waar is Adam Small se Hertzogprys? Rapport, 7 Maart 2010.

Lloyd, J. 2010c. “Sy vel was donker, sy broer s’n lig.” Geplaas 18 Maart 2010. www.litnet.co.za

Lloyd, J. 2010d. Afrikaans groei in Oos-Kaap – onderhoud met dr Susan Smith. Die Burger, 14 Okt. 2010.

Lloyd, J. 2011a. Bruines moet hulself ekonomies bemagtig. Die Burger, 21 April 2011.

Lloyd, J. 2011b. Bring tog maar dié offer vir Afrikaans. Die Burger, 27 Des. 2011.

Lloyd, J. 2011c. Die taalwet se haalbaarheid. Geplaas 12 Jul. 2011. http://www.litnet.co.za [Gebruik 6 Nov. 2014.]

Lloyd, J. 2011d. Colour TV bied ons bruines sigbaarheid. Son, 24 Jul. 2011.

Lloyd, J. 2012a. Jong bruin leiers is aan ’t wegkwyn. Sondag Son, 15 Jan. 2012.

Lloyd, J. 2012b. Melvin Whitebooi: mag sy siel in vrede rus. Geplaas 24 Jan. 2012. http://www.litnet.co.za [Gebruik 6 Nov. 2014.]

Lloyd, J. 2012c. Small maak voorheen verswygde stemme deel van die gesprek. Geplaas 30 Maart 2012. http://www.litnet.co.za [Gebruik 6 Nov. 2014.]

Lloyd, J. 2012d. Kroes, kras en kordaat. Geplaas 25 Jun. 2012. http://www.litnet.co.za [Gebruik 6 Nov. 2014.]

Lloyd, J. 2012e. ‘Bruin werklikheid’ vs. ‘bruin konsep’. Geplaas 12 Jul. 2012. http://www.litnet.co.za [Gebruik 6 Nov. 2014.]

Lloyd, J. 2012f. Waarom ʼn minderheidsberaad gehou moet word. Geplaas 13 Sept. 2012. http://www.litnet.co.za [Gebruik 6 Nov. 2014.]

Lloyd, J. 2013a. Bruin politieke party ‘bloot ‘n dom idee’. Geplaas 12 Jun. 2013. http://www.litnet.co.za [Gebruik 13 Jun. 2013.]

Lloyd, J. 2013b. Die voortbestaan van Afrikaans by UKZN. Geplaas 2 Des. 2013. http://www.litnet.co.za  [Gebruik 9 Des. 2013.]

Lloyd, J. 2013c. Gerwel sou taalswaai waardeer. Rapport, 13 Jan. 2913, bl. 15.

Lloyd, J. 2013d. ‘Bruin werklikheid’ of ‘bruin konsep’? Geplaas 12 Jul. 2013. http://www.litnet.co.za [Gebruik 18 Jul. 2013.]

Lloyd, J. 2013e. Besin oor Whitebooi en Gerwel se bydrae. Son, 17 Nov. 2013, bl. 9.

Lloyd, J. 2013f. Bruin TV-kanaal se toekoms is onseker. Son, 1 Sept. 2013.

Lloyd, J. 2013g. Gerwel sou taalswaai waardeer. Geplaas 13 Jan. 2013. http://www.litnet.co.za [Gebruik 6 Nov. 2014.]

Lloyd, J. 2013h. Leiers van bruines is deesdae tjoepstil. Son, 17 Maart 2013.

Lloyd, J. 2013i. Bruin sprekers dra hoop van Afrikaans. Son, 7 April 2013.

Lloyd, J. 2013j. Minister laat bruin harte vinniger klop. Son, 9 Jun. 2013.

Lloyd, J. 2014a.Ons mense het reg op selfidentifikasie. Son, 27 Jul. 2014, bl. 9.

Lloyd, J. 2014b. Bruin politiek in Suid-Afrika. Geplaas 17 Sept. 2014. http://www.litnet.co.za/Article/bruin-politiek-in-suid-afrika [Gebruik 19 Sept. 2014.]

Lloyd, J. 2014c. Bruin nasionalisme in die Wes-Kaap? Geplaas 16 Okt. 2014. http://www.litnet.co.za/Article/bruin-nasionalisme-in-die-wes-kaap [Gebruik 16 Okt. 2014.]

Lloyd, J. 2014d. Die DA verswart. Geplaas 20 Feb. 2014. http://www.litnet.co.za [Gebruik 6 Nov. 2014.]

Lloyd, J. 2014e. Word Dookoom se lied ons nuwe taal? Son, 9 Nov. 2014, bl. 9.

Lloyd, J. 2014f. Instituut vir Geregtigheid en Versoening se statistieke is bekend. Geplaas 19 Des. 2014. http://www.litnet.co.za/Article/instituut-vir-geregtigheid-en-versoening-se-statistieke-is-bekend [Gebruik 15 Jan. 2015.]

Lloyd, J. 2015a. Kleurkodes. Geplaas 25 Feb. 2015. http://www.litnet.co.za/Article/kleurkodes [Gebruik 25 Feb. 2015.]

Lloyd, J. 2015b. Die bruin mense is weer in ’n politieke wildernis. Geplaas 2 Jun. 2015.  http://huisbou.litnet.co.za/articles/die-bruin-mense-is-weer-in-n-politieke-wildernis/

Lloyd, J. 2015c. Dis tyd dat bruines opkom vir hul taal. Son, 27 Sept. 2015, bl. 9.

Lloyd, J. 2015d. Bruin identiteit en Afrikaans. Geplaas 7 Okt. 2015. http://www.litnet.co.za/bruin-identiteit-en-afrikaans/

Lloyd, J. 2016a. Tyd ryp vir taalstryd? Beeld, 13 Mei 2016, bl. 11.

Lloyd, J. 2016b. Leopold Scholtz se Kruispaaie, bruin mense en die huidige taalherrie. Geplaas 26 Mei 2016. http://www.litnet.co.za/leopold-scholtz-se-kruispaaie/

Lloyd, J. 2016c. Die moeras van armoede. Geplaas 17Aug. 2016. http://www.litnet.co.za/die-moeras-van-armoede/

Loader, C. 2007. Die ontstaan en groei van die Afrikaanse taal. Doendinge vir Afrikaans, Nuusbrief van die Vriende van Afrikaans, 11(2):8–10, Jun.

Lock, S. 2017. Protea Boekhuis vier 25 jaar van publikasies. Geplaas 12 Mei 2017. http://www.litnet.co.za/protea-boekhuis-vier-25-jaar-van-publikasies/

Lombaard, S. 2014. Shaka het dalk punt, maar ek sien hoop. Beeld, 13 Jun. 2014, bl. 11.

Lombaard, S. 2015. ʼn Strategie vir Afrikaans: opleiding, relevansie en selfvertroue is kernbelangrik. Geplaas 8 Mei 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/nuus/suid-afrika/n-strategie-vir-afrikaans-opleiding-relevansie-en-selfvertroue-is-kernbelangrik/ [Gebruik 18 Mei 2015.]

Lombard, E. 2012. Por favor, is jy familie? By, Beeld, 4 Feb. 2012, bl. 8-9.

Lombard, F. 2015a. Daar steek onsin én waarheid in. Die Burger, 25 Nov. 2015, bl. 14.

Lombard, F. 2015b. Twaalf dinge in die taaldebat om oor na te dink. Geplaas 25 Nov. 2015. http://www.litnet.co.za/twaalf-dinge-in-die-taaldebat-om-oor-na-te-dink/

Loots, S. 2015a. Van Riebeeck is ’n onvanpaste ikoon vir land. Rapport Weekliks, 25 Jan. 2015, bl. 6.

Loots, S. 2015b. Swak Afrikaans stuur taal terug kombuis toe. Rapport Weekliks, 12 Jul. 2015, bl. 6.

Loots, S. 2015c. Rassisme gaan oor meer as bloot Afrikaans. Rapport Weekliks, 6 Sept. 2015, bl. 6.

Loots, S. 2015d. Thomas-idees hoort lankal nie meer in SA. Rapport Weekliks, 18 Okt. 2015, bl. 6.

Loots, S. 2015e. Akademie is nie net ’n pyp vir kennisoordrag. Rapport Weekliks, 15 Nov. 2015, bl. 6.

Loots, S. 2015f. Wees eerlik oor wat op die spel is in taaldebat. Rapport Weekliks, 29 Nov. 2015, bl. 6.

Loots, S. 2015g. Hallo daar, dis ek, die een wat nie kan lees nie. Rapport Weekliks, 12 Des. 2015, bl. 6.

Loots, S. 2016a. Is Slim Wim dan eintlik Slinkse Wim? Rapport Weekliks, 7 Feb. 2016, bl. 6.

Loots, S. 2016b.  Die ideaal van ’n meertalige universiteit. Geplaas 7 Junie 2016. http://www.litnet.co.za/die-wat-die-ideaal-van-n-meertalige-universiteit/

Loots, S. 2016c. Afrikaanse skole by die kruispad. Rapport Weekliks, 12 Junie 2016, bl. 6.

Loots, S. 2017. Laat ‘Die ander kant’ US se rektor koud? Rapport Weekliks, 12 Maart 2017, bl. 6.

Lotriet, D. 2015. Free State University to review language policy. 11 Jun. 2015. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Free-State-University-to-review-language-policy-20150611

Lötter, H. 1994. Witmense het ook gelyk onder apartheid. Beeld, 21 Okt. 1994, bl. 7.

Lotz, F. 2017. Die Afrikaner is hier om te bly. Beeld, 13 April 2017, bl. 13.

Loubser, H. 2017. Alles is nou op een plek. Beeld, 16 Okt. 2017, bl. 3.

Lourens, C. 2012a. Ons moet sélf byt gee aan nuwe Talewet. Weekliks, Rapport, 12 Aug. 2012, bl. V.

Lourens, C. 2013. Swart tale bied geleentheid vir Afrikaans. Rapport Weekliks, 18 Mei 2013.

Lourens, C. 2017. Grondwetlike krisis oor Engels as hoftaal. Rapport Weekliks, 8 Okt. 2017, bl. 4–5.

Louw, A. 2000. Duitse toewyding toegespits op Afrikaans. Afrikaans Vandag, 7(2): 14–15.

Louw, C. 1988. ‘Alternatiewe’ Afrikaans: Woelinge rondom lastige kwessie. Die Suid-Afrikaan, 15 (Junie 1988); 19–21, 25.

Louw, C. 2014. Beeld en die web. Nuwe app-arate, nuwe aanbieding. Beeld-bylaag, 16 Sept. 2014, bl. 8.

Louw, H. 2014. Dié stelling oor Afrikaner is arrogant. Beeld, 10 Jul. 2014.

Louw, J. 2016. Moedertaal in die spieël. Geplaas 9 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/mystem-wenner-moedertaal-in-die-spieel-20160609

Louw, L. 1992. Breek af die Afrikaanse taal se eie Berlynse muur. Beeld, 8 Mei 1992, bl. 9.

Louw, L. 2014. Werkloosheid neem toe oor minder boere. Die Burger, 23 Mei 2014.

Louw, P. 2002. Vernuwing kan die taal wéér red. Derde Taalbeweging veg teen Afrikaans se Engelse bril. Beeld, 31 Mei 2002, bl. 13.

Louw, P. (Philip) 2017. Afrikaans se gideonsbende: die oud- en huidige Taalkommissielede se seminaar op 3 Augustus 2017 – persoonlike waarnemings. Geplaas 11 Aug. 2017. http://www.litnet.co.za/afrikaans-se-gideonsbende-die-oud-en-huidige-taalkommissielede-se-seminaar/

Louw-Carstens, M. 2015. ‘SA behoort aan ons almal’. Die Burger, 25 Sept. 2015, bl .2.

Louw-Vaudran, L. 2015. Vooroordeel is nie iets unieks aan ons nie, en verdwyn nie oornag nie. Rapport Weekliks, 29 Maart 2015, bl. 9.

Louwrens, K. 2001. Blombosgrot se oermense `eerste slim’. Die Burger (Oos-Kaap), 10 Maart 2001.

LSB 2015. S’bosch se taal-baklei kom al ʼn lang pad. Rapport Weekliks, 6 Sept. 2015, bl. 10.

Lückhoff, A. 2017. Só gaan US sy Afrikaanse karakter verloor. Die Burger, 22 Maart 2017.


Maarman, J. 2014. Wat het van my land geword? Die Burger, 10 Nov. 2014.

Maartens, N. 2004. Afrikaans in die Tsjeggiese Republiek en Oostenryk? Geplaas 15 Jun. 2004.  http://www.oulitnet.co.za/taaldebat/11afrikaans.asp

Maas, D. 2015. Dit gaan alles oor die geld. Beeld, 30 Mei 2015, bl. 20.

Maas, D. 2016a. Hoor my lied, skink daai dop. Rapport Weekliks, 5 Junie 2016, bl. 8-9.

Maas, D. 2016c. ‘Afrikaners se heilige koeie nie meer heilig nie’. Geplaas 7 Des. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/afrikaners-se-heilige-koeie-nie-meer-heilig-nie-20161206#

Mabuza, E. 2017. SCA upholds UFS appeal on English-only language policy. Geplaas 28 Maart 2017. http://www.timeslive.co.za/local/2017/03/28/SCA-upholds-UFS-appeal-on-English-only-language-policy1

Mackay, A.; M. Will & N. Phillips 2015. What stone tools found in southern tip of Africa tell us about the human story. Geplaas 1 Jul. 2015. https://theconversation.com/what-stone-tools-found-in-southern-tip-of-africa-tell-us-about-the-human-story/ [Gebruik 7 Jul. 2015.]

Madonsela, T. 2017. Skole steeds nie ʼn prioriteit. Rapport Weekliks, 1 Okt. 2017, bl. 7.

Magerman, R. 2014. Waar is ons bruin akteurs? Geplaas 31 Maart 2014. http://www.litnet.co.za/Article/waar-is-ons-bruin-akteurs

Mageza, S. 2016a. Absa se kliënte kan nie meer taal kies. Beeld, 26 April 2016, bl. 12.

Mageza, S. 2016b. Moeilikheid op pad by Tuks oor taal, sê EFF. Beeld, 6 Mei 2016, bl. 2.

Mageza, S. 2017a. ATKV ‘bevorder Afrikaans met woord en daad’. Geplaas 23 Mei 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/atkv-bevorder-afrikaans-met-woord-en-daad-20170523

Mageza, S. 2017b. Motorkapings, seksmisdade verdubbel byna. Geplaas 28 Sept. 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Misdaad/motorkapings-seksmisdade-verdubbel-byna-20170928

Mahboob, A. 2015. Language has no ethnicity. The Express Tribune, 12 Des. 2015. http://tribune.com.pk/story/1008926/language-has-no-ethnicity/

Mailovich, A. 2014. Afrikaans is lojaal. Taalgenoot, Lente 2014, bl. 25.

Mailovich, A. 2015. Die laaste Boere-Argentyne. Taalgenoot, Lente 2015, bl. 18–19.

Mailovich, C. 2014. ‘50/50’ ná 30 jaar grootliks in Engels. Beeld, 19 Nov. 2014, bl. 1.

Mailovich, C. 2015a. ‘Toegang, taal pla by die NWU’. Beeld, 14 April 2015, bl. 6.

Mailovich, C. 2015b. 124 skole dalk omvorm. 22 Afrikaanses kan parallelmedium word. Beeld, 15 Mei 2015, bl. 5.

Mailovich, C. 2015c. Geskiedenis ‘sal NGK fel oordeel’. Beeld, 20 Aug. 2015, bl. 11.

Mailovich, C. 2015d. Steve sê hy sal nooit ‘relax’ oor plaasmoorde. Geplaas 23 Des. 2015. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/steve-se-hy-sal-nooit-relax-oor-plaasmoorde-20151223

Mailovich, C. 2015e. #FeesMustFall: Kampusse word bakens van protes. Geplaas 18 Des. 2015. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/feesmustfall-kampusse-word-bakens-van-protes-20151218

Mailovich, C. 2016a. Afrikaners wil praat oor rassisme. Beeld, 4 Maart 2016, bl. 6.

Mailovich, C. 2016b. Hoort Afrikaners nog in Suid-Afrika? Beeld, 11 Maart 2016.

Mailovich, C. 2016c. Mbeki ‘help’ Afrikaners. Beeld, 23 Maart 2016, bl. 11.

Mailovich, C. 2016d. Sluit vryheidstryd by leerplan in, vra Mbeki-stigting. Geplaas 28 April 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/sluit-vryheidstryd-by-leerplan-in-vra-mbeki-stigting-20160428

Mailovich, C. 2016e. ‘Moenie van húl vergeet op Werkersdag’. Geplaas 1 Mei 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/moenie-van-hul-vergeet-op-werkersdag-20160501

Mailovich, C. 2016f. Tony Leon: ‘Die Grondwet beskerm Afrikaans’. Geplaas 18 Mei 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/tony-leon-die-grondwet-beskerm-afrikaans-20160518

Mailovich, C. 2016g. Afrikaner beleef nou dubbele bestaanskrisis, sê Flip Buys. Beeld, 19 Mei 2016, bl. 4.

Mailovich, C. 2016h. 1976-studenteleiers: ‘Ons het nooit skole afgebrand’. Geplaas 16 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/1976-studenteleiers-ons-het-nooit-skole-afgebrand-20160616

Mailovich, C. 2017. Jy mag in jou taal getuig. Beeld, 18 April 2017, bl. 2.

Mailovich, C. 2018. In defence of Afrikaans. Geplaas 11 Jan. 2018. https://www.businesslive.co.za/fm/features/2018-01-11-in-defence-of-afrikaans/

Maimane, M. 2015. Afrikaans is no longer the language of the oppressor. Geplaas 24 Nov. 2015. http://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2015-11-24-afrikaans-is-no-longer-the-language-of-the-oppressor/

Makhanya, M. 2010. Afrikaners set a fine example championing their language. The Sunday Times, 24 Jan. 2010, bl. 6.

Makhanya, M. 2011.Will this nation allow its languages to die out – from sheer neglect? The Sunday Times, 1 Mei 2011.

Makhanya, M. 2014b. EFF dalk nét die regte medisyne. Rapport Weekliks, 22 Jun. 2014, bl. 11.

Makhanya, M. 2014c. ‘Swart September’ se belang amper vergete. Rapport Weekliks, 7 Sept. 2014, bl. 11.

Makhanya, M. 2014d. Barnard: Hof het reg besluit. Rapport Weekliks, 14 Sept. 2014, bl. 7.

Makhanya, M. 2015a. Mondli sê: Wittes moet nou regstelling aanvaar. Rapport Weekliks, 22 Maart 2015, bl. 8.

Makhanya, M. 2015b. Monduitspoel: Dankie, Angie, dat jy die stryd vir tale aanpak. Rapport Weekliks, 20 Sept. 2015, bl. 6.

Makhanya, M. 2018. Dear IRR, racism is real. Geplaas 25 Maart 2018. https://www.news24.com/Columnists/Mondli-Makhanya/dear-irr-racism-is-real-20180323

Makhari, R. 1995. Hier praat die ‘tsotsi’s’ Afrikaans met ʼn lekker ‘sous’, want dit is mos ‘die ouens se taal’. Rapport, 9 April 1995, bl. 10.

Makinana, A. 2015. Mbeki: ANC offered National Party sunset clause without it asking. City Press, 7 Jul. 2015.

Makoni, M. 2017. Addressing language barriers is key to student success. Geplaas 10 Maart 2017. http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20170306095908750#.WMZFZ3AUgtY.email

Malan, C. 2005. Afrikaner, Afrikaanse, Afrikaan – Wie is ons? Rapport, 27 Feb. 2005, bl. vi.

Malan, K. 2000. Plan om Engels enigste hoftaal te maak, is duur en ondeurdag. Die Burger, 17 Maart 2000, bl. 9.

Malan, K. 2004. Ná jare se harde werk word ʼn nuwe taalbeweging gebore. [Web: http://www.vryeafrikaans.co.za/artikel/nuwetaalbeweging.htm] [Gebruik: 3 Maart 2004.]

Malan, K. 2006. Maduna gooi handdoek in oor hoftaal, maar daar is ʼn plan. Rapport, 11, Nov. 2009.

Malan, K. 2015b. ‘Regstelling’ – rookskerm vir konfiskering? Beeld, 4 Des. 2015.

Malan, K. 2018. The totalitarianism of transformationism. Geplaas 11 Maart 2018. http://www.politicsweb.co.za/opinion/the-totalitarianism-of-transformationism

Malan, K.; H. de Wet & K. Kriel e.a. 2000. Dis presies soos Milner met Afrikaans wou maak. Beeld, 30 Aug. 2000, bl. 18.

Malan, M. 2010. Afrikaanse skatte op internet vir hele wêreld om te gebruik. Rapport, 9 Mei 2010, bl. 4.

Malan, M. 2012. Só word geveg vir Afrikaans se regte. Weekliks, Rapport, 4 Feb. 2012.

Malan, M. 2014. Zelda Jongbloed: van joernalistiek na politiek. Plus 50, 9(5): 10–11.

Malan, M. 2015a. Inisiatief steun Afrikaanse toneelkuns. Beeld, 5 Nov. 2015, bl. 24.

Malan, M. 2015b. Onderhoud met Nicol Stassen: Nederlandse literatuur vir Afrikaanse lesers. Maandblad Zuid-Afrika, 92(10): 242–243.

Malan, M. 2016a. Nicol Stassen: Afrikaanse boekereus. Plus 50, 11(1): 14–15. Februarie/Maart 2016.

Malan, M. 2017. In Kaaps kry haar woorde lêplek. Rapport Weekliks, 18 Junie 2018, bl. 12–13.

Malan, M. (Mariana) 2016a. Mouton in twee flieks op SA fees. Bendelewe op Kaapse Vlakte in die kollig. Beeld, 23 Aug. 2016, bl. 10.

Malan, M. 2016b. Aardklop. Dié fees gewis hier om te bly. Beeld, 1 Des. 2016, bl. 3.

Malan, M. 2017a. Karretjiemense se storie na Amerika. Die Burger, 17 Maart 2017, bl. 8.

Malan, M. 2017b. Gehalte van Afrikaanse musiek in die kollig. Beeld, 17 Mei 2017, bl. 11.

Malan, P. 2012. Plesierig, ja. Weekliks, Rapport, 21 Okt. 2012, bl. 1.

Malan, P. 2013a. Bybel het taal tóé laat blom. Rapport, 25 Aug. 2013, bl. 6–7.

Malan, P. 2013b. Die goeie, die slegte, die flops … Weekliks, Rapport, 24 Nov. 2013.

Malan, P. 2014. Nuwe taalstryd: Stellenbosch se ‘verengelsing versnel’; onsekerheid oor Potch. Rapport, 23 Nov. 2014, bl. 1.

Malan, P. 2015a. ‘Dis nie nét vir Stellenbossers’. Rapport Weekliks, 7 Jun. 2015, bl. 3.

Malan, P. 2015b. Maties oorweeg ʼn volledige Engelse fakulteit. Rapport, 14 Jun. 2015, bl. 1.

Malan, P. 2015c. Afrikaans op Potch is ‘vir eers’ veilig. Rapport, 22 Nov. 2015, bl. 4.

Malan, P. 2016a. Regsaksie by Maties dreig oor Engels in dié klasse. Rapport, 31 Jan. 2016, bl. 1, 4.

Malan, P. 2016b. Studente hof toe oor Afrikaans. Rapport, 7 Feb. 2016, bl. 5.

Malan, P. 2016c. Maties sleep Maties wéér hof toe. Rapport, 6 Maart 2016, bl. 6.

Malan, P. 2016d. ‘Koppe moet rol by Maties’ oor taal. Rapport, 13 Maart 2016, bl. 2.

Malan, P. 2016e. Afrikaans by US kry nóg steun van gesienes. Rapport, 24 April 2016, bl. 2.

Malan, P. 2017a. Maties en taal: ‘Dink weer’. Rapport, 22 Jan. 2017, bl. 7.

Malan, P. 2017b. Appèl teen Maties-saak. Rapport, 12 Nov. 2017, bl. 2.

Malan, P. 2017c. ‘Engels is maklikste, sê prof Wim lankal’. Rapport, 13 Aug. 2017, bl. 6.

Malan, P. 2017d. De Villiers en kie ‘mislei Maties-raad’. Rapport, 6 Aug. 2017, bl. 2.

Malan, P. & L. Jansen van Rensburg 2015. Druk op Afrikaans lei tot taalvereniging. Rapport, 29 Nov. 2015

Malan, P. & J. Rooi 2015. Dis rektor vs. US se raad. Rapport, 15 Nov. 2015.

Malherbe, F.E.J. 1937a. Die radio as nasionale omroep, I. Die Huisgenoot, 10 Sept. 1937, bl. 17, 29.

Malherbe, F.E.J. 1937b. Die radio as nasionale omroep, II. Die Huisgenoot, 17 Sept. 1937, bl. 17.

Malherbe, F.E.J. 1937c. Die radio as nasionale omroep, III. Die Huisgenoot, 24 Sept. 1937, bl. 22–23, 27, 33.

Malherbe, F.E.J. 1960. So verryk Kleurlinge ons taal. Huisgenoot, Aug. 1960, bl. 7.

Malherbe, P. 2018. Al hoe meer ouer mense gebruik Facebook. Geplaas 19 Feb. 2018. https://www.netwerk24.com/Sake/Ikt/al-hoe-meer-ouer-mense-gebruik-facebook-20180219

Mammon, R. 2015. Wat bly oor as die Sedoos gaan lê het? Die Burger, 2 Mei 2015.

Mangcu, X. 2014a. Ripping the veil off UCT’s whiter shades of pale. Sunday Times, 6 Jul. 2014, bl. 18.

Mangcu, X. 2014b. Leiers wat hule steun wegvreet. Rapport Weekliks, 21 Sept. 2014, bl. 7.

Mannya, M. 2015. ‘Rassisme is hier omdat dit nooit verdwyn het nie’. Rapport Weekliks, 29 Maart 2015, bl. 8.

Manson, H. 2017. ABC Analysis Q4 2016: The biggest-circulating newspapers in SA. Geplaas 9 Feb. 2017. http://www.marklives.com/2017/02/abc-analysis-q4-2016-the-biggest-circulating-newspapers-in-sa/#.WJxUioaiF4A.linkedin

Manuel, T. 2015. ʼn Lang pad lê voor. Die Burger, 1 Okt. 2015.

Manuel, T. 2017. Waar is die morele moed? By, Beeld, 13 Mei 2017, bl. 18.

Manyana, N. 2016a. Afrikaans word onderdruk, sê FW. Beeld, 4 Junie 2016, bl. 5.

Manyana, N. 2016b. Meyerspark skrap in 2017 Afrikaans. Geplaas 27 Nov. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/meyerspark-skrap-in-2017-afrikaans-20161126

Manyi, M. 2016. ‘Die gesprek is eintlik eenvoudig’. Beeld, 4 Maart 2016, bl. 11.

Maphalala, J.S.M. 1998. “The re-interpretation of the war of Ncome, 16 December 1838.” Referaat gelewer by ʼn eendagseminaar van die Dept. Kuns en Kultuur oor “The Re-interpretation of the Battle of Blood River/Ncome”, 31 Okt. 1998, Universiteit van Natal, Kwa-Dlangezwa.

Mapumulo, Z. & J. Eybers 2017. We’re running out of whites. Geplaas 6 Aug. 2017. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/were-running-out-of-whites-20170806-2

Marais, A (Anika). 2014a. Briefbom-slagoffer nie meer bitter of vol haat nie. Die Burger, 30 April 2014.

Marais, A. 2014b. Die Ses leer weer speel. By, Die Burger, 3 Mei.

Marais, A. 2014c. Vuvuzelas by olimpiade vir wiskunde. Beeld, 14 Jul. 2014, bl. 9.

Marais, A. 2014d. Kamieskroon-kerk vier 150 jaar. Die Burger, 29 Jul. 2014.

Marais, A. 2014e. ‘Ons broer is by die huis’. Die Burger, 4 Jul. 2014, bl. 4.

Marais, A. 2014f. Gr. 12’s ‘weet te min vir werk’. Beeld, 5 Sept. 2014, bl. 12.

Marais, A. 2014g. SAUK het ‘geluister’ en skuif nuus terug na SABC2. Geplaas 19 Sept. 2014. http://www.netwerk24.com/nuus/2014-09-19-sauk-het-geluister-en-skuif-nuus-terug-na-sabc2 [Gebruik 20 Sept. 2014.] Ook gepubliseer in Beeld, 20 Sept. 2014, bl. 8.

Marais, A. 2015a. Groote Kerk kyk terug op 350 jaar. Die Burger, 30 Maart 2015.

Marais, A. 2015b. ‘Engels kán nie verstektaal wees by US-fakulteit’. Die Burger, 15 Jun. 2015, bl. 1.

Marais, A. 2015c. Sosiale wetenskappe ís al Engels by US. Beeld, 15 Jun. 2015, bl. 6.

Marais, A. 2015d. ‘Druk op taal is groot’. Beeld, 16 Sept. 2015, bl. 6.

Marais, A. 2015e. Onderwysminister verloor glo nie slaap oor swak wetenskap, wiskunde-onderrig. Rapport, 4 Okt. 2015.

Marais, A. 2015f. Matrieks ‘skrik’ vir Maties se taalbeleid. Die Burger, 20 Nov. 2015.

Marais, A. 2016a. ‘Deur vir Engels as hooftaal oop’. Drie sê hoekom hulle teen mosie stem. Beeld, 25 Feb. 2016, bl. 5.

Marais, A. 2016b. Afrikaanse skole se slaagsyfer 22% beter as res – verslag. Die Burger, 26 Feb. 2016, bl. 7.

Marais, A. 2016c. Jong werkendes se voete jeuk. Beeld, 20 Feb. 2016, bl. 13.

Marais, A. 2016d. Matie-raad wyk glo van taalbeleid af. Beeld, 23 Feb. 2016, bl. 4.

Marais, A. 2016e. Universiteit Stellenbosch. ‘Taalbeleid word vanjaar hersien’. Die Burger, 18 Maart 2016, bl. 3.

Marais, A. 2016f. ‘Verkeerde persepsie van Afrikaans bestaan’. Die Burger, 18 Maart 2016, bl. 3.

Marais, A. 2016g. Meertaligheid vir US. Beeld, 24 Maart 2016, bl. 11.

Marais, A. 2016h. US se konsepbeleid. Belofte oor taal verval. Beeld, 23 Maart 2016, bl. 15.

Marais, A. 2016i. ‘Born frees’ glo nie in demokrasie. Beeld, 20 April 2016.

Marais, A. 2016j. Foto’s: Slagoffers van WO2 in Nederland herdenk. Geplaas 5 Mei 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Wereld/fotos-slagoffers-van-wo2-in-nederland-herdenk-20160505

Marais, A. 2016k. Vriendinne kook Kaaps. By, Beeld, 23 April 2016, bl. 22–23.

Marais, A. 2018. ‘Uitvalsyfer maak matriek se slaagsyfer net 37,3%’. Geplaas 5 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Nuus/Matriek/uitvalsyfer-maak-matriek-se-slaagsyfer-net-373-20180105

Marais, A. (Anne). 2015. Oor Afrikaans. Muratho, 15(1): 3–5.

Marais, B. 2015. Neem die fynskrif oor taal in Grondwet in ag. Beeld, 31 Maart 2015, bl. 16.

Marais, D. 2013. Kaaps is nie ʼn joke-taal. By, Beeld, 3 Aug. 2013, bl. 3.

Marais, D. 2015a. Terug na die beloofde land. Beeld, 27 Jun. 2015, bl. 20.

Marais, D. 2015b. Afrikaans in gevaar? Taalgenoot, Lente 2015, bl. 60–63.

Marais, D. 2016a. Cecil, bestaan jy nog? By, Die Burger, 18 Maart 2016, bl. 4.

Marais, D. 2016b. Hoekom moet Afrikaans bly? Die Burger, 16 April 2016.

Marais, D. 2016c. Die toekoms van kunstefeeste. Taalgenoot, Winter 2016: 34–40.

Marais, D. 2017a. Op pad na êrens … of nêrens. Taalgenoot, Somer 2017: 26–29.

Marais, D. 2017b. Hoe kan jy hier bly of hier weggaan? Geplaas 25 Okt. 2017. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/hoe-kan-jy-hier-bly-of-hier-weggaan-20171024

Marais, D. 2017c. Om ʼn wit man te wees. By, Beeld, 15 Julie 2017, bl. 17.

Marais, F.J. 2016. Wat verstaan jy onder versoening? Geplaas 5 Sept. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Briewe/wat-verstaan-jy-onder-versoening-20160904

Marais, J.L. 1999. Afrikaanses kan bemagtig word deur Nederlands. Beeld, 16 Aug. 1999, bl. 6.

Marais, J.L. 2005. ‘Winternag’ tref nou nog. Beeld, 23 Jun. 2005, bl. 16.

Marais, K. 2012. Khoi-Khoi se nasate die regte eienaars. Beeld, 28 Feb. 2012, bl. 15.

Marais, K. (Khethiwe) 2016. Misdirected anger towards Afrikaans. Geplaas 4 Maart 2016. http://www.litnet.co.za/lack-of-delivery-on-multilingualism-in-education-manifests-in-misdirected-anger-towards-afrikaans/

Marais, K. (Koos) 2016. Aardklop: groter, kleiner, beter. By, Beeld, 15 Okt. 2016, bl. 20.

Marais, P. 2014. Afrikaner, besluit wie is jou bondgenoot. Weekliks, Rapport, 23 Feb. 2014, bl. 3.

Marais, R. 1997. Uitdagings vir die bemarking van Afrikaans. Ensovoort, 9(1): 3.

Mare, H. 2014. ‘Oom, Afriforum maak só ʼn verskil’. Beeld, 21 Aug. 2014, bl .13.

Mare, H. 2015. UV-taaldebat: AfriForum rig skrywe aan raad. Volksblad, 22 Mei 2015.

Maritz, L. 2007. “… de wijven zijn alsoo gevaarlik als de mans, en zijn niet stil.” By, Beeld, 20 Jan. 2007, bl. 10.

Maritz, L. 2011. Hoe’s daai?!? By, Beeld, 5 Feb. 2011. bl. 6.

Maroelamedia 2016. Só neem bevolking toe in Suid-Afrika. Geplaas 2 Julie 2016. https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/so-neem-bevolking-toe-in-suid-afrika/

Marshall, R. 2017. Coloured mentality: the web series that asks what it means to be coloured. Geplaas 26 Feb. 2017. http://www.w24.co.za/Entertainment/Series/coloured-mentality-the-web-series-that-asks-what-it-means-to-be-coloured-20170226-2?isapp=true

Martinaglia, A. 2012. Só is Boere na Argentinië. By, Beeld, 11 Feb. 2012, bl. 2.

Marx, J. 2018a. Gereformeerde Kerke sê vandag oor Engels. Beeld, 10 Jan. 2018, bl. 2.

Marx, J. 2018b. ‘Moet net nie sê die kerk kies Engels nie.’ Geplaas 10 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/moet-net-nie-se-die-kerk-kies-engels-nie-20180110

Marx, J. 2018c. Hoërskool Overvaal. ‘One bullet, one Boerekind’. Beeld, 26 Jan. 2018, bl. 5.

Marx, M. 2015. Die beste ‘haai’: ‘n papierboek. Rapport Weekliks, 5 April 2015, bl. 12.

Mashininga, K. 2012. Private universities set to overtake public institutions. Geplaas 4 Maart 2012. http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120302141207184

Masombuka, S. 2016. No Afrikaans, no cake. Geplaas 5 Feb. 2016. http://www.timeslive.co.za/thetimes/2016/02/05/No-Afrikaans-no-cake

Masondo, S. 2015a. Lesufi: Afrikaans schools use language to create ‘enclaves’. City Press, 27 Mei 2015.

Masondo, S. 2015b. ‘As Afrikaans kan, kan Zoeloe ook’. Rapport, 20 Sept. 2015.

Mataboge-Masethla, M. 2017. Extolling the language revolution. Geplaas 5 Maart 2017. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/extolling-the-language-revolution-20170305-2

Mathias, M. & P.J. Sidwell (eds.) 2014. The Handbook of Austroasiatic Languages. Leiden: Brill.

Matipa, P. 2017. Die tong se dans in soet Afrikaans. Beeld, 5 Aug. 2017, bl. 16.

Matisonn, J. 2015. Slim is al wat ons kan red. Rapport, 29 Nov. 2015.

Matshiqi, A. 2014. DA-Agang fiasco damaged opposition politics. Gepubliseer 14 Feb. 2014. http://www.polity.org/article/da-agang-fiasco-damaged-opposition-politics/ [Gebruik 14 Feb. 2014.]

Matthee, H. 2015. Universiteitsbestuur lewer akademie en Afrikaans uit aan die wolwe. Geplaas 13 Nov. 2015. http://www.litnet.co.za/universiteitsbestuur-lewer-akademie-en-afrikaans-uit-aan-die-wolwe/

Matthee, H. 2016a. Ope brief aan Jonathan Jansen: Bedanking as navorsingsgenoot. Geplaas 14 Maart 2016. http://www.litnet.co.za/ope-brief-aan-jonathan-jansen-bedanking-as-navorsingsgenoot/

Matthee, H. 2016b. UV: Vryheid moet weer in Afrikaans kan blom. Volksblad, 15 Maart 2016.

Mbeki, M. 2005. ʼn Groeiende gaping tussen die swart elite en die swart massa? Elites en politieke en ekonomiese verandering in Suid-Afrika sedert die Anglo-Boereoorlog. http://www.vryeafrikaan.co.za/lees.php?id=266 [Gebruik 6 Jul. 2005.]

Mbeki, M. 2014. Leierskap in Suid-Afrika in die era van neokolonialisme. Geplaas 28 Maart 2014. http://www.litnet.co.za/Article/leierskap-in-suid-afrika-in-die-era-van-neokolonialisme  [Gebruik 12 April 2014.]

McFarlane, N. 2015. Don’t touch me on my language. Bolander, 9 Sept. 2015, bl. 6.

McKaiser, E. 2013. Ons is nie almal so nie. By, Beeld, 29 Jun. 2013, bl. 11.

McKaiser, E. 2016a. It’s time to decolonise Afrikaans. Geplaas 13 Junie 2016. http://www.iol.co.za/news/its-time-to-decolonise-afrikaans-2033764

McKaiser, E. 2016b. Afrikaans is nog lank nie bevry nie. Rapport Weekliks, 19 Junie 2016, bl. 4.

McKinney, C. & X. Guzula 2016.  How schools use language as a way to exclude children. Geplaas 6 Sept. 2016. https://theconversation.com/how-schools-use-language-as-a-way-to-exclude-children/

McLachlan, T. 2015a. Só maak jy taalwonder randtaaltjie. Die Burger, 21 Nov. 2015, bl. 10.

McLachlan, T. 2015b. Oor Afrikaans en die toekoms daarvan. Geplaas 3 Des. 2015. http://www.litnet.co.za/oor-afrikaans-en-die-toekoms-daarvan/

McLachlan, T. 2016a. Plan B vir Afrikaans in onderwys is nou nodig. Die Burger, 5 April 2016.

McLachlan, T. 2016b. Steek eerder hand in eie boesem. Die Burger, 7 Mei 2016.

McLachlan, T. 2017. Oor Afrikaans en sy veelbesproke voortbestaan: ’n mening. Geplaas 8 Nov. 2017. http://www.litnet.co.za/oor-afrikaans-en-sy-veelbesproke-voortbestaan-n-mening/

McLachlan, T. 2018. Ai tog RSG, hoe met ghrênd ‘sie-klaas’ Afrikaans? Die Burger, 8 Maart 2018.

Meiring, E. 1996. Nuwe paspoort vir SA wys die Kaap is weer Frans. Die Burger, 19 Jun. 1996, bl. 13.

Meiring, E. 2011. Januarie is met rede so chaoties. Weekliks, Rapport, 30 Jan. 2011, bl. IX.

Meiring, E. 2012. Die Franse se Germaanse geheimpie. Weekliks, Rapport, 16 Des. 2012, bl. 1.

Meiring, E. 2017. Afrika se donker geheim. By, Beeld, 16 Des. 2017, bl. 20.

Meiring, J.G. 1971. Langenhoven het min vertroue in Afrikaans gehad … Die Huisgenoot, 30 Jul. 1971, bl. 10.

Meiring, K. 2016. kykNET gooi die net wyd vir Afrikaanses. Beeld, 14 Jan. 2016, bl. 21.

Meiring, L. 2013a. Die Groot 4×4-Trek. Beeld, 6 Jul. 2013, bl. 3.

Meiring, L. 2013b. “Vertel my van Suid-Afrika, Afrikaans.” Beeld, 26 Jul. 2013.

Meiring, P. 2014. Chris Lamprecht se liedere kom van vér af. Kerkbode, 18 Jul. 2014, bl. 19.

Mellow, D. 2016. District Six: 3 000 ex-residents still waiting for land. Geplaas 24 Sept. 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/district-six-3-000-ex-residents-still-waiting-for-land-20160924

Memela, S. 2012. Haal sélf remskoen van apartheid af. Weekliks, Rapport, 5 Aug. 2012, bl. III.

Mentz, L. 2014. Bloedneus vir Britte by Magersfontein. Beeld, 23 Aug. 2014, bl. 34–35.

Mentz, M. 2014. Verandering wat veel wyer kring. Byblad oor “Ikoniese handelsmerke”, Beeld, 20 Jul. 2014, bl. 14–15.

Metz, T. 2017. What Archbishop Tutu’s ubuntu credo teaches the world about justice and harmony. Geplaas 5 Okt. 2017. https://theconversation.com/what-archbishop-tutus-ubuntu-credo-teaches-the-world-about-justice-and-harmony-84730

Meyer, M. 2014. Kommentaar: Sunette, wees eerlik. Beeld, 13 Feb. 2014.

Meyer, M. 2016. Sienings oor ‘nuwe’ Engelse Kovsie-kampus uiteenlopend. Volksblad, 19 Jan. 2016.

Mickel, A. 2017. ʼn Afrikaanse brief vir jou uit Duitsland. Geplaas 17 Feb. 2017. http://maroelamedia.co.za/debat/briewe/n-afrikaanse-brief-vir-jou-uit-duitsland/

Minnaar, M. & P. Malan 2012. ʼn Kaart vir die koning. Weekliks, Rapport, 9 Des. 2012, bl. 6.

Mischke, A. 1998. Bruines bou Afrikaans-brûe. Rapport, 20 Jun. 1998, bl. 1.

Mittner, M. 2015. Afrikaanse media was gʼn krities. Rapport Weekliks, 26 Julie 2015, bl. 7.

Mkhabela, M. 2018. OPINION: English or Afrikaans? Our identity is about so much more. Geplaas 19 Jan. 2018. https://m.news24.com/Columnists/Mpumelelo_Mkhabela/english-or-afrikaans-our-identity-is-about-so-much-more-20180119

Mngenela, T.C. 2016. Racism is our responsibility! Geplaas 6 Jan. 2016. http://voices.news24.com/tc-mngenela/2016/01/racism-is-our-responsibility/

Modiri, J. 2016. The ‘Event’ of Racism. Geplaas 17 Nov. 2016. http://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2016-11-17-the-event-of-racism/

Möller, G.S. 1956. Die hersiene Afrikaanse Bybel. Die Huisgenoot, 26 Nov. 1956, bl. 71, 73.

Möller, L. 1984. Elke naam vertel ʼn storie: Kaapstad – Die Klipkraal. Die Bondgenoot, Okt. 1984, bl. 12.

Momberg, A. 2015. ‘Bagasie haal US in’. Die Burger, 10 Okt. 2015, bl. 14.

Montsitsi, D. 2016. Looking back in sorrow. Saturday Star, 11 Junie 2016, bl. 15.

Moore, N. 2009. Cape Town and slavery. Geplaas 6 Nov. 2009. https://witnessthis.wordpress.com/2009/11/06/cape-town-and-slavery/

Morris, M. 2011. Apartheid. An Illustrated History. Kaapstad: Jonathan Ball.

Morris, M. 2017a. ‘Pay us back for District 6’. Weekend Argus, 11 Feb. 2017, bl. 1.

Morris, M. 2017b. A sore that continues to fester. Weekend Argus, 11 Feb. 2017, bl. 4.

Morton, S. 2012. Ashley Kriel 25 years on: will SA youth rise up? http://surfingbehindthewall.blogspot.com/2012/07/ashley-kriel-25-years-on-will-sa-youth.html Geplaas 12 Jul. 2012. [Gebruik 16 Maart 2014.]

Moses, S. 2015. Optog ‘was nie teen sekere ras’. Die Burger, 2 Sept. 2015.

Moses, S. 2015b. ‘Afrikaanse leerders pas goed aan by Engelse universiteite’. Die Burger, 16 Nov. 2015, bl. 5.

Moses, S. 2017a. Bendes ‘stroop Vlakte se mense van menseregte’. Geplaas 21 Maart 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/bendes-stroop-vlakte-se-mense-van-menseregte-20170321

Moses, S. 2017b. Tot detensieklasse toe weens bendegeweld. Geplaas 21 Maart 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/tot-detensieklasse-weens-bendegeweld-gestaak-20170321

Moses, S. 2017c. Bendes voer oorlog in Wes-Kaapse skole. Die Burger, 18 April 2017.

Motlanthe, K. 2015. Do whites have a role in a democratic SA? Geplaas 8 Nov. 2015. http://www.news24.com/Opinions/Do-whites-have-a-role-in-a-democratic-SA-20151108

Mouton, A. 2005. Sonderlinge boek wat weer aandag verdien. BoekeBeeld, Beeld, 29 Aug. 2005, bl. 15.

Mouton, A. 2006. Menselewens as besittings van ander. Slawe aan die Kaap se ryke nalatenskap. BoekeBeeld, Beeld, 13 Maart 2006, bl. 15.

Mtembu, N. 2015. Stellenbosch threatens to expell ‘dissident’ students. Weekend Argus, 1 Aug. 2015.

Mufwene, S.S. 2016. English: the Empire is dead. Long live the Empire. Geplaas 14 Maart 2016.  http://theconversation.com/english-the-empire-is-dead-long-live-the-empire-55676?utm

Mulder, C. 2018. Afrikaans allesverloren? Geplaas 5 Jan. 2018. https://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/afrikaans-allesverloren/

Mulder, P. 2001. DP én NNP se planne laat ANC wen – kies die derde weg. Beeld, 21 Nov. 2001, bl. 15.

Mulder, P. 2014a. Natuurlike tuiste van Afrikaners: Die VF Plus. Rapport Weekliks, 16 Feb., bl. 3.

Mulder, P. 2014b. 360 j. se waarhede moet erkenning kry. Rapport Weekliks, 6 April 2014, bl. 13.

Mulder, P. 2014c. Persepsies wat gepak moet word. Beeld, 1 Jul. 2014, bl. 9.

Mulder, P. 2014d. Moenie die ANC se metodes onderskat nie. Potchefstroom Herald, 5 Des. 2014, bl. 4.

Mulder, P. 2015a. Die NWU hoef nie dieselfde pad as Wits of UJ te stap nie. Beeld, 31 Maart 2015, bl. 16.

Mulder, P. 2015b. Goeie onderwys haalbaar sonder aanslag op Afrikaanse skole. Beeld, 12 Mei 2015, bl. 8.

Mulder, P. 2015c. Afrikaans: gee ons ʼn plek in die taalboord. Beeld, 13 Aug. 2015.

Mulder, P. 2015d. Twaalf leuens oor Afrikaans. Geplaas 16 Nov. 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/debat/meningsvormers/twaalf-leuens-oor-afrikaans/

Mulder, P. 2016. 12 leuens oor die taal. Beeld, 7 April  2017, bl. 17.

Mulder, P. 2017a. Verander persepsies oor Afrikaners. Beeld, 2 Mei 2017, bl. 6.

Mulder, P. 2017b. DA voel vere vir taal. Beeld, 6 Sept. 2017, bl. 21.

Mulder, P. 2018a. Terugvegpoging nodig vir Afrikaans op universiteit. Beeld, 9 Jan. 2018, bl. 10.

Mulder, P. 2018b. Engels gaan seëvier op PUK. Volksblad, 22 Maart 2018.

Mulder, P. 2018c. Balfour se aanbeveling dra gewig. Beeld, 23 Maart 2018.

Müller, J. 2015. Almal is erfgename van vorige bestel. Niemand pluk nét soet of suur vrugte. Beeld, 15 April 2015, bl. 9.

Muller, C. 2015. Behoud van Afrikaans aan UV. Geplaas 8 Jul. 2015. http://www.bloemfonteincourant.co.za/article/7335/Behoud-van-Afrikaans-aan-UV#.VZ1Z2nm10iY.mailto

Muller, M. 2014. Ons sing ‘Die Stem’ én huidige volkslied. Beeld, 15 Jul. 2014.

Muller, P. 1992. Die tragedie van Afrikaans. Insig, Maart 1992, bl. 18–19.9.

Muller, P. 1994. Kindergraffies by Irene smeek dat ons nie vergeet. Rapport, 31 Jul. 1994, bl. 17.

Muller, P. 2016a. Kreeftegang van ’n taal. Beeld, 7 Jan. 2016.

Muller, P. 2016b. Britte het rasgevoel na die Kaap gebring. By, Beeld, 30 Jan. 2016, bl. 22–23.

Muller, P. 2016c. Skep ʼn v-staat vir taal. Beeld, 8 Julie 2016, bl. 11.

Muller, W. 2016. Wat is die ‘kleurgrens’ nou eintlik? Die Burger, 21 Jan. 2015.

Munusamy, R. 2015a. #WitsFeesMustFall: The young and the restless take charge of a new revolution. Geplaas 18 Okt. 2015. Daily Maverick.

Munusamy, R. 2015b. Going Dutch: Searching for Van Riebeeck, finding Netherlands. Geplaas 3 Nov. 2015. Daily Maverick.

Mwiti, L. 2015. “13 facts about slavery in Africa.” Mail & Guardian, 12 Maart 2015. http://mg.co.za/article/2015-03-12-13-facts-about-slavery-in-africa/ [Gebruik 18 Maart 2015.]

Myburg, J. 2014a. Nuwe deurbraak vir Venter. Beeld, 16 April 2014, bl. 10.

Myburg, J. 2014b. Onverskrokkenes laat kunste gedy. By, Beeld, 26 April 2014, bl. 23.

Myburgh, J. 2017. Die menslike vorm verslind. Taalgenoot, Lente 2017: 11-14.

Myburgh, M. 2015. Kleiner skrywersfeeste in Suid-Afrika. Maandblad ZuidAfrika, 92(4): 90-91, 94.


Nasson, B. 2014. Vorentoe vir die verlede. Rapport, 28 Des. 2014, bl. 22–23.

Nasson, B. 2015b. Mag ons ou helde nooit vergeet, Rapport Weekliks, 11 Okt. 2015, bl. 14.

Naude, C. 2000. Drietaal-staatsplig. Beeld, 16 Maart 2000, bl. 12.

Naude, C-P. 2006. Die waarheid is dalk grys. By, Beeld, 14 Nov. bl. 3.

Naude, C-P. 2013a. Bruin lyk my na die nuwe swart. Beeld, 31 Mei 2013, bl. 8.

Naude, C-P. 2013b. Die prof se kleed het gate. Weekliks, Rapport, 6 Okt. 2013.

Naude, C-P. 2017. Afrikaner nie nét apartheid. By, Beeld, 14 Okt. 2017, bl. 17.

Natale, S. & A. Ballatore 2016. The myth of the disappearing book. Geplaas 2 Nov. 2016. http://theconversation.com/the-myth-of-the-disappearing-book-66717

Naudé, P. 2015. ʼn Kwessie van transformasie: Volg dié vyf spelreëls. Die Burger, 25 Sept. 2015, bl. 17.

NB Uitgewers 2017. SA boeke kry stewige vastrap in die buiteland. Rapport Weekliks, 2 April 2017.

Neelsie 2017. Afrikaans sal nie ‘blom en gedy’. Beeld, 31 Okt. 2017, bl. 8.

Neethling, T. 2017. Dakar se rol was groot. Beeld, 21 Junie 2017, bl. 13.

Nel, A. 2014. Die vrae wat nooit ophou nie. Rapport Weekliks, 18 Mei 2014, bl. 7.

Nel, C-A. 2014a. SA heel slegste met dié onderrig. Beeld, 2 Jun. 2014, bl. 4.

Nel, C-A. 2014b. Afrikaans het woema – UP-rektor. Beeld, 12 Jun. 2014, bl. 10.

Nel, C-A. 2014c. Eloff kap minister oor sy uitlating. Die Burger, 25 Jul. 2014.

Nel, C-A. 2014d. Kgwadi sê oor ‘wit’ kampus. Beeld, 1 Aug. 2014, bl. 7.

Nel, C-A. 2014e. Somme makliker in Afrikaans. Beeld, 14 Aug. 2014, bl. 3.

Nel, C-A. 2014f. Afrikaans hier welkom. Blade sê taal nie aangeval by NWU. Beeld, 28 Jul. 2014, bl. 6.

Nel, C-A. 2014g. Afrikaanse universiteite bestaan nie meer – Blade. Beeld, 22 Jul. 2014.

Nel, C-A. 2014h. Potch-rektor vaar uit oor ‘steniging’. Beeld, 28 Jul. 2014, bl. 8.

Nel, C-A. 2014i. NWU: ‘Pyn is te lank uitgestel.’ Beeld, 26 Jun. 2014, bl. 1.

Nel, C-A. 2014j. ‘Taal sál behoue bly’. Beeld, 26 Jun. 2014, bl. 6.

Nel, C-A. 2014k. ‘Politieke oplossing ál wat taal sal beskerm’. Beeld, 25 Jul. 2014, bl. 6.

Nel, C-A. 2014l. Maak geskiedenis ʼn verpligte vak, sê Sadou. Die Burger, 25 Jun. 2014, bl. 8.

Nel, C-A. 2014m. ‘Skole berei hulle nie voor vir universiteit’. Beeld, 5 Sept. 2014, bl. 12.

Nel, C-A. 2014n. Private skole: Mark groei met 6,7% p.j. Beeld, 1 Sept. 2014, bl. 4.

Nel, C-A. 2014o. Die oplossing vir onderwys. Beeld, 11 Sept. 2014, bl. 10.

Nel, C-A. 2014p. Kgwadi ‘sien uit’ na Blade se opinie. Beeld, 25 Sept. 2014, bl. 6.

Nel, C-A. 2014q. Solidariteit wil met veldtog vir taalregte veg. Beeld, 29 Sept. 2014, bl. 6.

Nel, C-A. 2014r. ‘Puk bly apartheidsplek’. Beeld, 26 Sept. 2014, bl. 4.

Nel, C-A. 2014s. Bewys of beslommernis? Beeld, 1 Okt. 2014, bl. 13.

Nel, C-A. 2014t. Eloff jok nog altyd, sê Blade. Beeld, 3 Okt. 2014, bl. 13.

Nel, C-A. 2014u. Plan om taal op die Puk te red. Beeld, 6 Okt. 2014, bl. 4.

Nel, C-A. 2014v. Geskiedenis ’n móét op skool. Beeld, 2 Okt. 2014.

Nel, C-A. 2014w. Helfte van ’03 se gr. 1’s het uitgeval. Beeld, 30 Okt., bl. 6.

Nel, C-A. 2014x. Slegs helfte van studente slaag hulle eerste jaar. Volksblad, 30 Okt. 2014.

Nel, C-A. 2014y. ‘Afrikaners, nie Afrikaans die probleem’ by universiteite. Beeld, 19 Nov. 2014.

Nel, C-A. 2014z. Blade: Afrikaans as onderrigtaal het nie vooguniversiteit nodig nie. Beeld, 26 Nov. 2014.

Nel, C-A. 2014aa. Blade: ‘Ek sal julle toemaak’. Afrikaanse universiteit ‘mag niemand weier’ oor taal. Beeld, 30 Nov. 2014.

Nel, C-A. 2014bb. Nog geen klagtes oor Akademia. Beeld, 10 Des. 2014, bl. 9.

Nel, C-A. 2014cc. ‘Nzimande is reg oor Akademia’. Beeld, 3 Des. 2014, bl. 12.

Nel, C-A. 2014dd. VF+ kap Blade oor Afrikaans. Beeld, 27 Nov. 2014, bl. 6.

Nel, C-A. 2014ee. Verpleegkunde-graad in Afrikaans kom dan hiér. Beeld, 26 Nov. 2014, bl. 2.

Nel, C-A. 2014ff. ‘Niemand wen as Blade, Akademia stry.’ Beeld, 1 Des. 2014, bl. 2.

Nel, C-A. 2015a. Afrikaanse skole is tjokkeblok: kenners sê hoekom. Beeld, 15 Jan. 2015, bl. 1.

Nel, C-A. 2015b. ‘Só sal Afrikaans as leertaal oorleef.’ Beeld, 3 Maart 2015, bl. 6.

Nel, C-A. 2015c. “Aggressie is Afrikaans se doodsteek”. Die Burger, 3 Maart 2015, bl. 6.

Nel, C-A. 2015d. ‘Wat is hierdie ‘kultuur’? Beeld, 14 Maart 2015, bl. 8.

Nel, C-A. 2015e. So kan PUK verander, sê rektor. ‘Taal, kultuur in gedrang.’ Beeld, 18 Maart 2015, bl. 4.

Nel, C-A. 2015f. ‘Taal veilig op NWU.’ Beeld, 27 Maart 2015, bl. 1.

Nel, C-A. 2015g. Afrikaans op agenda vir gesprek. Universiteite en minister praat. Beeld, 16 April 2015, bl. 14.

Nel, C-A. 2015h. Taakspan bekyk Afrikaanse skole. Beeld, 27 April 2015, bl. 5.

Nel, C-A. 2015i. Hoekom is net wit Afrikaanses hier? Beeld, 28 April 2015, bl. 14.

Nel, C-A. 2015j. Ouers wat dink Afrikaans is bo ander tale verhewe, is verkeerd – onderwys-LUR Panyaza Lesufi. Beeld, 29 April 2015.

Nel, C-A. 2015k. LUR oor taal: Afrikaanse skole ‘nie verhewe bo ander’. Beeld, 30 April 2015, bl. 1.

Nel, C-A. 2015l. Blade ‘nie teen Afrikaans’. Beeld, 12 Mei 2015, bl. 4.

Nel, C-A. 2015m. LUR wil skole gou dwing oor taal. Beeld, 21 Mei 2015, bl. 1.

Nel, C-A. 2015n. ‘Luister na dié studente.’ Beeld, 7 Mei 2015, bl. 14.

Nel, C-A. 2015o. Gesondheid wil Afrikaans nie as taal gebruik nie. Beeld, 3 Jun. 2015, bl. 4.

Nel, C-A. 2015p. Twis oor skooltaal op spits. Beeld, 26 Mei 2015, bl. 1.

Nel, C-A. 2015q. Sege vir skole se taalregte. Beeld, 27 Mei 2015, bl. 1.

Nel, C-A. 2015r. ‘Dié model kan skoliere bevoordeel’. Beeld, 26 Mei 2015, bl. 9.

Nel, C-A. 2015s. Veels geluk, liewe maatjie. Beeld, 9 Mei 2015, bl. 9.

Nel, C-A. 2015t. NWU: Vrese dat Afrikaanses ontuis gaan voel. Beeld, 4 Aug. 2015.

Nel, C-A. 2015u. Blade vra onderrig in eie taal. ‘Studente sukkel met Engels.’ Beeld, 24 Jul. 2015, bl. 6.

Nel, C-A. 2015v. ‘Vertel die Afrikaner se geskiedenis ook billik.’ Beeld, 25 Jul. 2015, bl. 6.

Nel, C-A. 2015w. Kyk na geldvloei en red die staatskole. Beeld, 29 Sept. 2015, bl. 21.

Nel, C-A. 2015x. Jacob Zuma: ‘Afrikaans is ʼn Afrikataal’. Beeld, 6 Okt. 2015.

Nel, C-A. 2015y. Afrikaans moet hom nie isoleer, sê Zuma. Beeld, 7 Okt. 2015, bl. 4.

Nel, C-A. 2015z. ‘Dié skole nie in visier’. Beeld, 19 Okt. 2015, bl. 4.

Nel, C-A. 2015aa. Die 8 krisisse in hoër onderwys. Geplaas 20 Okt. 2015. http://www.netwerk24.com/stemme/2015-10-20-carryn-ann-nel-die-8-krisisse-in-hor-onderwys

Nel, C-A. 2015bb. 2 groepe hof toe oor Lesufi. Beeld, 29 Okt. 2015, bl. 6.

Nel, C-A. 2015cc. NWU-raad kry petisies van groepe. Beeld, 30 Okt. 2015, bl. 6.

Nel, C-A. 2015dd. UP kyk na taal, ‘maar skrap Afrikaans nie’. Beeld, 30 Okt. 2015, bl. 6.

Nel, C-A. 2015ee. ‘Afrikaans nie benadeel.’ Beeld, 31 Okt. 2015, bl. 8.

Nel, C-A. 2015ff. Taalbeleid by NWU ‘verander nie’. Beeld, 31 Okt. 2015.

Nel, C-A. 2015gg. ‘Net Engels op Potch’. Beeld, 27 Okt. 2015, bl. 9.

Nel, C-A. 2015hh. Rektor sê hoe Engelse, Afrikaanse klasse werk. Beeld, 7 Nov. 2015, bl. 4.

Nel, C-A. 2015ii. US-taalvoorstel ‘slag vir ander Afrika-tale’. Geplaas 13 Nov. 2015.  http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/us-taalvoorstel-slag-vir-ander-afrika-tale-20151113

Nel, C-A. 2015jj. Maties: Afrikaans bly wel vir 2016. Die Burger, 17 Nov. 2015.

Nel, C-A. 2015kk. Breuk broei glo tussen US-bestuur en raad. Die Burger, 18 Nov. 2015.

Nel, C-A. 2015ll. Akademici wat rektor steun ‘gedemoniseer’. Die Burger, 20 Nov. 2015, bl. 1.

Nel, C-A. 2015mm. 10 redes vir Engels in Stellenbosch. Die Burger, 20 Nov. 2015, bl. 5.

Nel, C-A. 2015nn. Maties-bestuur se taalplan ‘voorbarig’. Geplaas 12 Nov. 2015. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/maties-bestuur-se-taalplan-voorbarig-20151112

Nel, C-A. 2015oo. ‘Maak Maties Engels,’ sê rektor. Die Burger, 13 Nov. 2015.

Nel, C-A. 2015pp. Maties: Debat, verdeeldheid oor Afrikaans duur voort. Geplaas 1 Des. 2015. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/maties-debat-verdeeldheid-oor-afrikaans-duur-voort-20151201

Nel, C-A. 2015qq. Maties: ‘Wim se gesag is ondermyn’. Die Burger, 2 Des. 2015.

Nel, C-A. 2015rr. Afrikaans in die spervuur. ‘Jaar van student’ – wat nou? Die Burger, 30 Des. 2015, bl. 5.

Nel, C-A. 2016a. Universiteite in 2015: Afrikaans is veilig… vir nou. Die Burger, 2 Jan. 2016.

Nel, C-A. 2016b. Zwane sê hy wis nie van klagtes in Pansat-verslag. Geplaas 1 Feb. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/zwane-se-hy-wis-nie-van-klagtes-in-pansat-verslag-20160201

Nel, C-A. 2016c. Erfenisraad moet R18 m. se wanbesteding by Pansat bekyk. Beeld, 2 Feb. 2016, bl. 2.

Nel, C-A. 2016d. Wits gooi Afrikaans as hoofvak in BEd uit. Beeld, 10 Feb. 2016, bl. 7.

Nel, C-A. 2016e. AfriForum Jeug gee ses voorwaardes vir vrede op kampus. Beeld, 24 Feb. 2016, bl. 6.

Nel, C-A. 2016f. Getal Afrikaanse skole krimp erg sedert 2010. Beeld, 18 Feb. 2016, bl. 1.

Nel, C-A. 2016g. EFF ‘moeg om oom en tannie te sê’ op Tukkie se kampus. Beeld, 17 Feb. 2016, bl. 5.

Nel, C-A. 2016h. EFF ‘gaan Tuks sluit’. Beeld, 19 Feb. 2016, bl. 6.

Nel, C-A. 2016i. Geweld op Tuks gaan nié oor die taal nie’. Beeld, 23 Feb. 2016, bl. 4.

Nel, C-A. 2016j. Akademia open deure in Centurion. Beeld, 29 Feb. 2016, bl. 2.

Nel, C-A. 2016k. Koppe gaan stamp. Afrikaans in visier op transformasieberaad. Beeld, 3 Maart 2016, bl. 12.

Nel, C-A. 2016l. Nuwe fees vir Potch ondersoek. Beeld, 17 Maart 2016, bl. 3.

Nel, C-A. 2016m. SA skole agter vergeleke met wêreld – verslag. Beeld, 23 Maart 2016, bl. 15.

Nel, C-A. 2016n. US-taalbeleid. ‘Afrikaans in murg en been ʼn bastertaal’. Die Burger, 23 April 2016, bl. 5.

Nel, C-A. 2016o. Afrikaans by US. ‘Maak stem dik.’ Beeld, 26 April 2016, bl. 12.

Nel, C-A. 2016p. US-taalbeleid. ‘Afrikaans in murg en been ʼn bastertaal’. Die Burger, 23 April 2016, bl. 5.

Nel, C-A. 2016q. Konvokasie van US steun drukgroep. Beeld, 23 April 2016, bl. 5.

Nel, C-A. 2016r. Akademia kry Hugo se literêre versameling. Beeld, 13 Mei 2016, bl. 3.

Nel, C-A. 2016s. Gelyke Kanse wil ook ingryp en help red. Beeld, 1 Junie 2016, bl. 6.

Nel, C-A. 2016t. ‘Moenie sê beweeg aan’. LUR sal apartheidspyn nooit vergeet. Beeld, 3 Junie 2016, bl. 2.

Nel, C-A. 2016u. Enkelmediumskole. Húlle sal geteiken word. Beeld, 9 Junie 2016, bl. 2.

Nel, C-A. 2016v. Tuks-taalbeleid: ‘Kortsigtig en naïef’. Beeld, 8 Junie 2016, bl. 2.

Nel, C-A. 2016w. ‘Moenie Afrikaans opdwing’. Beeld, 17 Junie 2016, bl. 10.

Nel, C-A. 2016x. ʼn Taal vir elke tong. Taalgenoot, Somer 2016, bl. 54–56.

Nel, C-A. 2016y. Taal op altaar van ‘kohesie’. Beeld, 24 Junie 2016, bl. 10.

Nel, C-A. 2017a. ‘Leer eers in Afrikaans, en jy kom verder …’ Geplaas 7 Aug. 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/leer-eers-in-afrikaans-en-jy-kom-verder-20170807

Nel, C-A. 2017b. SA wil graag meer versoen, blyk uit peiling. Geplaas 12 Des. 2017. https://www.netwerk24.com/Nuus/Politiek/sa-wil-graag-meer-versoen-blyk-uit-peiling-20171212

Nel, C-A. 2017c. ATKV wil nou sy vlerke sprei. Beeld, 19 Julie 2017, bl. 6.

Nel, C-A. 2017d. Moenie Afrikaans se toekoms blus met plus –FAK. Beeld, 26 Julie 2017, bl. 3.

Nel, C-A. 2017e. SA wil versoen, verenig. Beeld, 13 Des. 2017, bl. 10.

Nel, C-A. 2018. ‘Ek is lief vir my taal, maar liewer vir my land.” Beeld, 10 Jan. 2017, bl. 10. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/ek-is-lief-vir-my-taal-maar-liewer-vir-my-land-20180104

Nel, C-A. & M. Fitzpatrick 2015. ‘Inheemse tale nie op regte vlak’. Beeld, 19 Sept. 2015, bl. 8.

Nel, C-A. & A. Janse van Rensburg 2015a. Maties: Akademici steun voorstel oor Engels. Die Burger, 19 Nov. 2015.

Nel, C-A. & A. Janse van Rensburg 2015b. 10 redes vir Afrikaans by Maties. Die Burger, 21 Nov. 2015, bl. 5.

Nel, C-A. & A. Janse van Rensburg 2015c. Afrikaans gaan nie verdwyn by US. Die Burger, 1 Des. 2015.

Nel, C-A. & A. Janse van Rensburg 2015d. Matie-vergadering ‘reguit en eerlik’. Geplaas 1 Des. 2015. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/matie-raadsvergadering-reguit-en-eerlik-20151201

Nel, C-A. & A. Janse van Rensburg 2015e. Dosente steun Matie-rektor se taalplan. Die Burger, 19 Nov. 2015, bl. 1.

Nel, C-A. & L. Prince 2016. ANC, ander sê Afrikaans bly. Beeld, 29 Feb. 2016, bl. 2.

Nel, C-A. & J. van der Merwe 2014. Afrikaanse leerlinge tops in wiskunde. Beeld, 9 Jul. 2014.

Nel, E. 2016a. ‘Nou lê en loop Oompie Joey alleen’. Die Burger, 29 April 2016.

Nel, J. (Jaco) 2014a. Die Stem: Moenie aanstoot gee, sê FW. Beeld, 29 Jul. 2014.

Nel, J. 2014b. GBB-reünie kóók. Beeld, 25 Sept. 2014, bl. 3.

Nel, J. (Jody) 2014a. Bybel word nuut vertaal. Beeld, 10 April 2014, bl. 6.

Nel, J. 2014b. Minder sal Afrikaanse TV kan sien. Beeld, 27 Jun. 2014, bl. 1.

Nel, J. 2014c. Minder sal Afrikaans op TV kan hoor. Beeld, 27 Jun. 2014, bl. 4.

Nel, J. 2014d. ‘Monitor’ vandag 40 jaar op die lug. Die Burger, 1 Jul. 2014, bl. 3.

Nel, J. 2014e. Skool sal fokus op akademie. Beeld, 2 Okt. 2014, bl. 16.

Nel, J. 2015a. Steun Kgwadi, vra Habib. Beeld, 28 Maart 2015, bl. 10.

Nel, J. 2015b. AfriForum jeug kap uitlatings van Dan Kgwadi, ReformPUK. Beeld, 15 Okt. 2015.

Nel, J. 2015c. 5 vrae aan Maimane – ‘Maties kort Mandela-oomblik’. Beeld, 24 Nov. 2015.

Nel, J. 2015d. Jaar van terreur en vlugtelinge. Die Burger, 28 Des. 2015.

Nel, J. 2016. Waar kom ‘blackface’ vandaan? Die Burger, 9 Feb. 2016.

Nel, J. & L. Eckard 2014. Nasiebou het misluk, sê Steve. Beeld, 8 Jul. 2014, bl. 3.

Nel. J. (Johan) 2017. ‘Moenie simbole van kolonialisme vernietig’. Geplaas 28Sept. 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/moenie-simbole-van-kolonialisme-vernietig-20170928

Nel, K. 2016. How the legacy of apartheid design is making students’ lives unsafe. Geplaas 13Sept. 2016. http://theconversation.com/how-the-legacy-of-apartheid-design-is-making-students-lives-unsafe/

Nel, M. 1991. ’n Ondersoek na die taal- en literêr-historiese arbeid van prof J. du P. Scholtz. Universiteit van Kaapstad. (Ongepubliseerde M.A.-verhandeling.)

Nel, R. (Reggie) 2015. Kom ons skep doelbewus nuwe simbole. Beeld, 8 April 2015, bl. 15.

Nel, R. 2016a. Vergifnis is ’n keuse wat ’n mens uitoefen. Beeld, 16 Maart 2016, bl. 11.

Nel, R. 2016b. Praat Afrikaans die taal van God se hart? Beeld, 8 Junie 2016, bl. 21.

Nel, R. 2017. Versoeing is pad na nuwe bestemming. Beeld, 10 Mei 2017, bl. 19.

Nel, R. (Ronel) 2007. Mooi melodie + kwaai liriek = protesmusiek. Beeld, 15 Jun. 2007, bl. 10.

Nel, R. 2014. Afrikaans is steeds groot. Beeld, 3 Des. 2014, bl. 16.

Nel, R. 2016a. Roots-musiek. Voedsel vir die siel. Beeld, 8 Junie 2016, bl. 10.

Nel, R. 2016b. ‘Ons is by kruispad met SA flieks’. Beeld, 14 Junie 2016, bl. 14.

Nens, N. 2015. South Africa, we embarrass ourselves!!! Geplaas 20 Jan. 2015. http://www.news24.com/MyNews24/South-Africa-we-embarrass-ourselves-20150120 [Gebruik 20 Jan. 2015.]

Neser, C. 2017. Moedertaal – op die lippe én in die hart. Taalgenoot, Lente 2017: 91–92.

News24 2017a. UV-taalbeleid is wettig, beslis hoogste hof. Geplaas 29 Des. 2017. https://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/uv-taalbeleid-is-wettig-besluit-hoogste-hof-20171229

News24 2017b. UFS language policy is lawful, ConCourt rules. Geplaas 29 Des. 2017. https://www.news24.com/SouthAfrica/News/ufs-language-policy-is-lawful-concourt-rules-20171229

Ngobeni, T. & H. Matshali 2016. EFFSC threatens to disrupt Afrikaans classes at Tuks. The Citizen, 4 Feb. 2016. http://www.citizen.co.za/976995/eff-student-command-threatens-to-disrupt-afrikaans-classes-at-tuks/

Ngoepe, K. 2016a. Students clash over Tuks language policy. Geplaas 18 Feb. 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/students-clash-over-tuks-language-policy-20160218

Ngoepe, K. 2016b. Our courses are already being taught in English – UP vice chancellor. Geplaas 25 Feb. 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/our-courses-are-already-being-taught-in-english-up-vice-chancellor-20160225

Ngoepe, K. 2016c. Afrikaners have advantage at universities – EFF student group. Geplaas 3 Maart 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/afrikaners-have-advantage-at-universities-eff-student-group-20160303

Ngoepe, K. 2016d. SA history being used as a weapon – AfriForum. Geplaas 20 Mei 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/sa-history-being-used-as-a-weapon-afriforum-20160520?isapp=true

Ngoepe, K. 2016e. Govt must address language challenge at universities – Radebe. Geplaas 16 Kunie 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/govt-must-address-language-challenge-at-universities-radebe-20160616?isapp=true

Ngoepe, K. 2016f. SA pupils among lowest 5 in the world in maths, science. Geplaas 29 Nov. 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/sa-pupils-among-lowest-5-in-the-world-in-maths-science-20161129

Nico 2013. Trekpas vir Afrikaans is ʼn hartseerdag. Die Burger, 11 Sept. 2013, bl. 10.

Nieman, N. 1997. Kommerwekkende neiging om Afrikaanse kinders na Engels skole te stuur. Die Burger, 26 Sept. 1997.

Niemand, H. 2015. ‘Slegs feeste kan Afrikaans nie red’. Geplaas 26 Nov. 2015. http://www.netwerk24.com/Stemme/hanru-niemand-slegs-feeste-kan-afrikaans-nie-red-20151126

Niemand, H. 2017. Taal, toegang en transformasie. Geplaas 8 Maart 2017. http://www.litnet.co.za/taal-toegang-en-transformasie/

Niemandt, N. 2015a. Belhar leef in baie lidmate se harte. Belydenis is nodig as veiligheidsreling. Beeld, 15 Mei 2015, bl. 21.

Niemandt, N. 2015b. Taal: Ons het groot wysheid nodig. Kerkbode, 2 Okt. 2015, bl. 9.

Nienaber, M. 2015. Sloping bedreig Huis der Nederlanden. Die Burger, 23 Des. 2015, bl. 3.

Nienaber, M. 2016a. Heunis en AfriForum deel siening oor besluit. Die Burger, 27 Feb. 2016.

Nienaber, M. 2016b. Woordestryd oor taalbeleid woed voort. Die Burger, 25 Mei 2016.

Nienaber, M. 2017a. Skrikwekkende 21 jaar in SA. Halfmiljoen vermoor. Beeld, 9 Junie 2017, bl. 2.

Nienaber, M. 2017b. US-rektor sê glo Engels sal ‘maklikste opsie’ wees. Die Burger, 11 Aug. 2017.

Nienaber, M. 2017c. US-taalbeleid: Hofsaak begin vandag. Die Burger, 14 Aug. 2017.

Nienaber, M. 2017d. ‘US nie verantwoordelik vir Afrikaans se lot’. Geplaas 16 Aug. 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Hof/us-nie-verantwoordelik-vir-afrikaans-se-lot-20170815

Nienaber, M. 2017e. ‘Kwaai slag vir inheemse tale’. Beeld, 27 Okt. 2017, bl. 15.

Nienaber, M. 2017f. Persentasie swart matrieks wat graad vang, daal. Geplaas 27 Okt. 2017. https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/persentasie-swart-matrieks-wat-graad-vang-daal-20171027

Nienaber, M. 2017g. US-taalbeleid: Gelyke Kanse wil appelleer. Beeld, 10 Nov. 2017, bl. 6.

Nienaber, M. 2017h. ‘US neem bruin mense nie in ag’. Beeld, 15 Aug. 2017, bl. 10.

Nieuwoudt, J. 2014. Moet tog nie nóg slaggate skep nie. Die Burger, 14 Jul. 2014.

Nieuwoudt, S. 1999. Radio sedert 1923 in SA. In: “100 jaar: Eeu van kuns en vermaak”, bylae tot Beeld, 26 Okt. 1999, bl. 8.

Nieuwoudt, S. 2003. Projek om Arabiese geskrifte te bewaar kan SA só baat. Beeld, 3 Sept. 2003, b;l. 11.

Nieuwoudt, S. 2006. Soweto dertig jaar later. Taalgenoot, Jun. 2006: 19–20.

Nieuwoudt, S. 2012. Die volk se speelplek. Taalgenoot, Winter 2012, bl. 54–56.

Nieuwoudt, S, 2013. Rigtingbedonnerd: ʼn reis. Taalgenoot, Winter 2013, bl. 17.

Nieuwoudt, S. 2014. Afrikaners is plesierig. Vryetyd en volksopbou. Maandblad ZuidAfrika, 91(2): 45.

Nieuwoudt, S. 2015a. Aksente vir Afrika. Taalgenoot, Somer 2015, bl. 60–62.

Nieuwoudt, S. 2015b. ʼn Opskop soos min! Taalgenoot, Herfs 2015, bl. 32–37.

Nieuwoudt, S. 2016a. Lank lewe stories op radio. Maandblad Zuid-Afrika, 93(5): 114–115.

Nieuwoudt, S. 2016b. Die kospotte van Bonteheuwel. Taalgenoot, Winter 2016, bl. 26–28.

Nkosi, B. 2014a. Language board boss under fire. The Sunday Independent, 16 Feb. 2014, bl. 7.

Nkosi, B. 2014b. Former NWU vice-chancellor shocked at Nzimande’s lambasting. Geplaas 30 Sept. 2014. http://mg.co.za/article/2014-09-30-former-nwu-vice-chancellor-shocked-at-nzimandes-lambasting [Gebruik 9 Okt. 2014.]

Nkosi, M. 2015. Why South African students want to be taught in English. Geplaas 13 Nov. 2015. http://www.bbc.com/news/world-africa-34811562

Nkosi, N. 2015. ‘No plan to dimish Afrikaans at NWU’. Mail & Guardian, 13 Aug. 2015.

Nothnagel, A. 2015. HAT maak Afrikaner-blaps. Beeld, 14 Aug. 2015, bl. 10.

Nthunya, M. 2018. Achille Mbembe on how to restore the humanity stolen by racism. Geplaas 30 Jan. 2018. https://theconversation.com/achille-mbembe-on-how-to-restore-the-humanity-stolen-by-racism-90713

Ntshangase, D.; G. Malungane, S. Lebelo, E. Brink & S. Krige 2001. Soweto, 16 June 1976. Kaapstad: Kwela.

Nwadeyi, L.C. 2015. My thoughts on complexity and the intersectionality of change at Stellenbosch University. Geplaas 3 Sept. 2015. http://www.litnet.co.za/my-thoughts-on-complexity-and-the-intersectionality-of-change-at-stellenbosch-university/

Nwadeyi, L.C. 2016. US-konvokasie 2016: Courage, Compassion and Complexity – Reflections on the new Matieland and South Africa. Geplaas 27 Jan. 2016. http://www.litnet.co.za/courage-compassion-and-complexity-reflections-on-the-new-matieland-and-south-africa/ (Ook gepubliseer in Die Burger, 28 Jan. 2016 met as opskrif “Respek is nie dieselfde vir almal” en in Rapport Weekliks, 31 Jan. 2016, bl. 7 met as opskrif “Dis tyd dat wit mense luister”.)

Nyoka, N. 2017. Call for Sign Language to be recognised as SA’s 12th language. Geplaas 6 Maart 2017. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/call-for-sign-language-to-be-recognised-as-sas-12th-language-20170306?isapp=true


O’Brien, C. 2008. The tragic story of how a white girl being born black tore a family apart. Geplaas 18 Des. 2008. Daily Mail.

O’Connor, M. 2013. Bruin mense ontnugter – Marais. Beeld, 22 Nov. 2013.

O’Connor, M. 2014. ‘Onderwys het ware leierskap nóú nodig. Beeld, 29 April 2014.

October, A. 2011. Pansat-geldsake so erg, komitee betaal vir reis. Beeld, 2 Nov. 2011.

October, A. 2014a. Tronke in SA ʼn tydbom, sê DA. Beeld, 24 April 2014, bl. 23.

October, A. 2014b. Land se taalwaghond het weer geld nodig. Die Burger, 27 Aug. 2014, bl. 14.

October, A. 2014c. Beleid oor taal: Minister gee weer uitstel. Beeld, 11 Nov. 2015, bl. 4.

October, A. 2015a. ‘Apartheid baat Afrikaner-sake gʼn.’ Beeld, 4 Feb. 2015, bl. 4.

October, A. 2015b. ‘Ras-gif verteer SA’. Beeld, 4 Feb. 2015, bl. 1.

October, A. 2015c. Geldtekort kan kommissie vir taal en kultuur se werk kortwiek. Die Burger, 17 Jun. 2015.

October, A. 2015d. Taalregte: al meer kla. Beeld, 18 Jun. 2015, bl. 14.

October, A. 2016a. Pansat-raad wil hof toe ná minister hom ontbind. Beeld, 22 Feb. 2016, bl. 4.

October, A. 2016b. “Afrikaans kunstig en plesierig in Holland. Beeld, 9 April 2016, bl. 9.

October, A. 2016c. ‘Afrikaanse sprekers eie groot vyand’. Geplaas 11 April 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/afrikaanse-sprekers-eie-groot-vyand-20160410

October, A. 2016d. Afrikaans bal haar vuis in Holland. Ver van al die doemprofete. Beeld, 13 April 2016, bl. 9.

October, A. 2016e. Afrikaans aan die gang. Maandblad Zuid-Afrika, 93(5): 100.

October, A. 2016f. ‘Bruin mense trek aan kortste ent met wette.’ Beeld,7 Des. 2017, bl. 2.

October, A. 2017. Whose Krotoa is it anyway? Geplaas 4 Sept. 2017. https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2017-09-04-whose-krotoa-is-it-anyway/?

October, A. & E. Gunning 2014. Bloedrivier kry brug van versoening. Die Burger, 17 Des. 2014, bl. 12.

October, A. & A. Rademeyer 2014. Stryd kom oor 2 tale vir reëls van parlement. Beeld, 8 April 2014, bl. 5.

Odendaal, G. (Grietjie) 1991. Afrikaans kan al sy mense gebruik, want hy’s gebek vir elke gesprek. Insig, Aug. 1991, bl. 15–16.

Odendaal, G. (Grietjie) 1993. ÉÉN taal vir hele wêreld. Insig, Mei 1993, bl. 30–31.

Odendaal, G. (Gerda) 2014a. “Moet ons herstandaardiseer?” Referaat gelewer by ʼn simposium oor Afrikaans: almal se taal! van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns & die Afrikaanse Taalraad. Pretoria, Vrydag 17 Januarie 2014. (Referaat gepubliseer as Odendaal, G. 2014b.)

Odendaal, P. 2015. Standaardafrikaans kort ʼn ‘make-over’. Rapport Weekliks, 18 Okt. 2015, bl. 9.

Olivier, A. 2003b. Taalinstituut vir Afrikaans kry wye steun. Beeld, 18 Aug. 2003, bl. 9.

Olivier, A. 2003c. Afrikaans los kokon. Organisasies span saam om taal te bou en te bevorder. Beeld, 5 Des. 2003, bl. 17.

Olivier, A. 2003d. Praat uit een mond. Pansat vra roetekaart vir Afrikaans. Die Burger, 9 Des. 2003, bl. 17.

Olivier, A. 2004a. Beraad gaan Afrikaans help. Beeld, 21 Jun. 2004, bl. 4.

Olivier, A. 2004b. Saam deur pyn – wit en bruin moet eers harte oopmaak. Beeld, 3 Sept. 2004, bl. 7.

Olivier, F. 2015. Vanuit Pole – rondom Stellenbosch. Geplaas 23 Nov. 2015. http://www.litnet.co.za/vanuit-pole-rondom-stellenbosch/

Olivier, F. & N. Meyer 2017. Skrywersargiewe gaan landuit: ’n onderhoud met Fanie Olivier. Geplaas 12 Okt. 2017. http://www.litnet.co.za/skrywersargiewe-gaan-landuit-n-onderhoud-met-fanie-olivier/

Olivier, G. 1998. Kultuurmengsel van Afrika en Europa is nodig in SA. Rapport, 16 Aug. 1998, bl. 15.

Olivier, G. 2014. Toe word iemand soos hy president. Beeld, 20 Maart 2014, bl. 17.

Olivier, G. 2015. Wit, bruin behoort hand aan hand te loop; los terugkykery. Beeld, 5 Jan. 2015, bl. 12.

Olivier, R. 2004. Afrikaans ná 10 jaar van demokrasie. Geplaas 26 April 2004. http://www.litnet.co.za/ [Gebruik 30 April 2014.]

Omotose, K. 2002. SA se taalverlede belangrik vir hede. Afrikaans het plek in strewe na sinvolle veeltaligheid. Beeld, 10 Sept. 2002, bl. 8.

Oom Jan 2017. Hofmeyr wil ry en ons stry. Geplaas 24 Jan. 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/hofmeyr-wil-ry-en-ons-stry-20170123

Oosthuizen, C. 2015. Dít is waarvan ek ’n oudstudent wil wees. Die Burger, 17 Nov. 2015.

Oosthuizen, J. 2002. Nuwe Bybelvertaling kom. Kerkbode, 9 Jul. 2002, bl. 1.

Oosthuizen, J. 2009. ‘Kerkbode’ vier 160 jaar met toekomsvisie. Kerkbode, 23 Jan. 2009, bl. 1.

Oosthuizen, J. 2015. Koue Pole se hart klop warm vir Afrikaans. Geplaas 21 Jan. 2015. http://www.litnet.co.za/Article/koue-pole-se-hart-klop-warm-vir-afrikaans [Gebruik 22 Jan. 2015.]

Oosthuizen, J. 2016b. Quo vadis Maties? Geplaas 20 Jan. 2016. http://www.litnet.co.za/quo-vadis-maties/

Oosthuizen, J. 2016b. Haal af die Bosch se maskers, vra Maties. Geplaas 27 Jan. 2016. http://www.litnet.co.za/haal-af-die-bosch-se-maskers-vra-maties/

Oosthuizen, J. 2016c. Afrikaanse universiteit skop nes in die Paarl. Geplaas 17 Nov. 2016. http://www.litnet.co.za/afrikaanse-universiteit-skop-nes-die-paarl/

Oosthuizen, J. 2016d. Vriende van Afrikaans. Vandag se taalstryders. Taalgenoot, Lente 2016: 102–103.

Oosthuizen, J. 2016e. Kaapse dinkskrum pleit vir oop inklusiewe Afrikaanse universiteit. Geplaas 13 Juie 2017. http://www.litnet.co.za/kaapse-dinkskrum-pleit-vir-oop-inklusiewe-afrikaanse-universiteit/

Oosthuizen, J. 2017a. US-konvokasie 2017: US se taalstryd duur voort. Geplaas 27 Jan. 2017. http://www.litnet.co.za/us-konvokasie-2017-us-se-taalstryd-duur-voor/

Oosthuizen, J. 2017b. Kan Afrikaans floreer as hy sy status as universiteitstaal verloor? Geplaas 23 Feb. 2017. http://www.litnet.co.za/kan-afrikaans-floreer-hy-sy-status-universiteitstaal-verloor/

Oosthuizen, J. 2017c. US Woordfees: HemelBesem se god praat Afrikaans. Geplaas 7 maart 2017. http://www.litnet.co.za/us-woordfees-hemelbesem-se-god-praat-afrikaans/

Oosthuizen, J. 2017d. Die fees wat uithaal en WYS! Geplaas 16 Maart 2017. http://www.litnet.co.za/die-fees-wat-uithaal-en-wys/

Oosthuizen, J. 2017e. US Woordfees 2017: Emily Hobhouse was nie aan die Boere se kant nie. Geplaas 16 Maart 2017. http://www.litnet.co.za/us-woordfees-2017-emily-hobhouse-nie-aan-die-boere-se-kant-nie/

Oosthuizen, J. 2017f. Afrikaans is nie ʼn minderheid nie. Geplaas 17 Okt. 2017. http://www.litnet.co.za/afrikaans-nie-n-minderheid-nie/

Oosthuizen, J. 2017g. ATR se Kokertoekennings: Afrikaans is een familie. Geplaas 23 Nov. 2017. http://www.litnet.co.za/atr-se-kokertoekennings-afrikaans-een-familie/

Oosthuizen, J. & A. Grundlingh 2014. Onderhoud: Oorlogsfutiliteit gryp steeds die verbeelding aan. Geplaas 3 Des. 2014. http://www.litnet.co.za/Article/oorlogsfutiliteit-gryp-steeds-die-verbeelding-aan [Gebruik 13 Des. 2014.]

Oosthuizen, J. & J. Heunis 2016. US-taaldebat: “Ons sal luister, maar ons sal nie stilbly nie”. Geplaas 3 Feb. 2016. http://www.litnet.co.za/us-taaldebat-ons-sal-luister-maar-ons-sal-nie-stilbly-nie/

Oosthuizen, L. 2012. Versoening is ʼn werkwoord. Nuwe Hart-stigting, vol. 12 (2012), bl. 6.

Oosthuizen, M. 2016a. ‘Wit ouer, jy doen jou kind ’n onreg aan’. Geplaas 12 Jan. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/wit-ouer-jy-doen-jou-kind-n-onreg-aan-20160112

Oosthuizen, M. 2016b. Why South Africa can’t deliver on the social contract set out in its constitution. Geplaas 22 Nov. 2016.  http://theconversation.com/why-south-africa-cant-deliver-on-the-social-contract-set-out-in-its-constitution-69119

Oppelt, P. 2010. Afrikaans alive and well in new SA. Sunday Times, 25 Jan. 2011.

Opperman, A.J. 2014. Vuurvreter van taalregte. Taalgenoot, Lente 2014, bl. 56–59.

Opperman, A.J. 2016a. Baie bloed en sweet in Aardklop gestort. Beeld, 27 Feb. 2016, bl. 3.

Opperman, A.J. 2016b. Vaar saam na die Kaap van Storms. Beeld, 2 Maart 2016, bl. 22.

Opperman, A.J. 2016c. ‘Sink’ styg uit op fees in Nederland. Beeld, 11 April 2016, bl. 3.

Opperman, A.J. 2016d. Rieldans is weer vol skop. Geplaas 10 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Vermaak/Musiek/rieldans-is-weer-vol-skop-20160609

Opperman, A.J. 2016e. ‘Skollie’ ingeskryf vir die Oscars. Beeld, 29 Sept. 2016, bl. 24.

Opperman, A.J. 2016f. Afrikaanse Teaterinisiatief: Vier produksies op pad dansky trustgeld. Beeld, 13 Okt. 2016, bl. 19.

Opperman, A.J. 2017a. Akteurs daar, maar SA TV moet verbeter. Beeld, 16 Maart 2017, bl. 15.

Opperman, A.J. 2017b. Elvis Blue bou ’n brug met sy musiek. Geplaas 7 April 2017. http://www.netwerk24.com/Vermaak/Musiek/elvis-blue-bou-n-brug-met-sy-musiek-20170405

Opperman, A.J. 2017c. Elsa Joubert toor op 95 steeds met woorde. Beeld. 19 Okt. 2017, bl. 26.

Opperman, A.J. 2017d. ‘Oppi kassie’. Storie van televisie in SA ‘ʼn wonderlike reis’. Die Burger, 29 Des. 2017, bl. 6.

Opperman, D. 1996. Toekoms van teater lê by die kunstefees. Beeld, 2 Apr. 1996, bl. 4.

Opperman, S. 2012. Fondasie-‘mixture’ geen vals identiteit. Nuus, Rapport, 19 Jan. 2012, bl. 3.

Opperman, S. 2014. Hottentotte was eerste daar. Rapport Weekliks, 13 Jul. 2014, bl. 10.

Otterman, R. 2006. “Duitsers op Stellenbosch.” Praatjie by ʼn gesprekskring by Hannes Meiring, Hertestraat 25, Stellenbosch op 3 September2006. http://www.safrika.org/Articles/Duitsers%20op%20Stellenbosch.html

Otto, H. 2014. 27 miljoen wêreldwyd as slawe aangehou. Beeld, 20 Okt. 2014.

Otto, H. 2016. Sonder dié groepe ‘is beraad ongeldig’. Beeld, 28 Mei 2016, bl. 6.

Otto, H. 2017. Misdaadsyfers ‘dui op anargie, normloosheid’. Beeld, 25 Okt. 2017, bl. 2.

Otto, J. 1997. Afrikanerpatroon van destyds dalk so herhaal in Natal. Beeld, 19 Des. 1997, bl. 15.

Ouddosent (en Oupa van Maties) 2014. Is Engels nou die prestige-taal aan US? Die Burger, 30 Mei 2014.

Oud-Matie e.a. 2014. Private universiteit dalk ’n oplossing. Rapport Weekliks, 17 Aug. 2014, bl. 10.

Oud-student, Kaapstad 2015. Tolkdienste beid wel oplossing. Die Burger, 7 Des. 2015, bl. 6.


Painter, D. 2015a. Reclaiming Multilingualism. Geplaas 16 Nov. 2015. http://www.litnet.co.za/reclaiming-multilingualism/

Painter, D. 2015b. Monolingualism, not Afrikaans, must fall. Geplaas 2 Des. 2015. http://www.litnet.co.za/monolingualism-not-afrikaans-must-fall/

Painter, D. 2016. Kampus-onrus: Waarheen nou met ras? Geplaas 5 Maart 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/kampus-onrus-waarheen-nou-met-ras-20160305#

Pakendorf, G. 2012. Kaaps in Fokus! Verslag oor die simposium aan UWK, 19–20 Julie 2012. Geplaas 26 Julie 2012. http://www.litnet.co.za/kaaps-in-fokus-verslag-oor-die-simposium-aan-uwk/

Pakendorf, G. 2015. #SAS4_2015: ʼn Nuwe Afrikaanse paradigma? Geplaas 8 Okt. 2015. http://www.litnet.co.za/sas4_2015-n-nuwe-afrikaanse-paradigma/

Pakendorf, G. 2017. Ons kom van vêr: LitNet Akademies-resensie-essay. Geplaas 23 Maart 2017. http://www.litnet.co.za/ons-kom-van-ver-n-litnet-akademies-resensie-essay/

Pampallis, J. 2014. Blade antwoord op Eloff se ope brief. Beeld, 10 Okt. 2014, bl. 13.

Papenfuss, M. 2017. As world turns more slowly, we face earthquake boom, scientists warn. Geplaas 21 Nov. 2017.  https://www.huffingtonpost.com/entry/slow-earth-earthquake-boom_us_5a12624be4b0dd63b1ab3cef

Patson, M. 2016. Some thoughts about youth employment on Worker’s Day. Geplaas 30 April 2016. http://www.fwdeklerk.org/index.php/en/latest/news/546-article-some-thoughts-about-youth-unemployment-on-workers-day

Pauw, J. 2015. Daar is ’n oplossing vir Afrikaans. Die Burger, 25 Nov. 2015.

Pelser, J. 2012. Versoening: gister, vandag en more. Nuwe Hart-stigting, vol. 12, bl. 1. 2012.

Pelser, W. 2013a. Swaai gerus jou arm (tot hier). Weekliks, Rapport, 21 Jul. 2013, bl. 2.

Pelser, W. 2014a. Vooruit sonder nog ‘n ‘messias’. Rapport Weekliks, 5 Jan. 2014, bl. 2.

Pelser, W. 2014b. Fransman se hortende kritiek is nie genoeg. Rapport Weekliks, 16 Maart 2014, bl. 6.

Pelser, W. 2014c. Moenie dat inklusiwiteit diversiteit insluk nie. Rapport Weekliks, 8 Jun. 2014, bl. 6.

Pelser, W. 2014d. ‘Boeremeisies’ kán … Rapport Weekliks, 22 Jun. 2014, bl. 6.

Pelser, W. 2014e. Apartheid II. Ek dink van nee … Rapport Weekliks, 14 Sept. 2014, bl. 6.

Pelser, W. 2014f. Doen jou eie ding, maar onthou ook jou buurman. Rapport Weekliks, 14 Des. 2014, bl. 6.

Pelser, W. 2015a. FW: ‘Hou op skuldig voel en verset julle’. Rapport, 31 Mei 2015, bl. 8.

Pelser, W. 2015b. Afrikaans op 90: Veg, ja, maar vind ook vennote. Rapport Weekliks, 3 Mei 2015, bl. 6.

Pelser, W. 2015c. “Afrikaans en die media”. Lesing gehou by die ATKV, Randburg, 16 Jul. 2015.

Pelser, W. 2015d. Let’s fight for Afrikaans. Rapport Weekliks, 9 Aug. 2015, bl. 6.

Pelser, W. 2015e. Dis nie ons taal nie, dis die taal. Rapport Weekliks, 4 Okt. 2015, bl. 6.

Pelser, W. 2015f. Dis lomp, maar dit bring vir talle hoop. Rapport Weekliks, 18 Okt. 2015, bl. 6.

Pelser, W. 2016a. Rassiste, dè, sluk dié pil. Rapport Weekliks, 28 Feb. 2016, bl. 7.

Pelser, W. 2016b. Taalstryd durf nie ʼn geveg tot die dood wees. Rapport Weekliks, 6 Maart 2016, bl. 6.

Pelser, W. 2016c. ANC, AfriForum se leiers wéér byeen. Rapport, 13 Maart 2016, bl. 8.

Pelser, W. 2016d. ‘Minderwaardige werk’ is beter as geen werk. Rapport Sake, 15 Mei 2016, bl. 3.

Pelser, W. 2016e. Stig van ʼn Afrikaanse koshuis ʼn protesdaad. Rapport Weekliks, 29 Mei 2016, bl. 6.

Pelser, W. 2016f. Dis nie almal wat hoort op universiteit. Rapport Weekliks, 9 Okt. 2016, bl. 6.

Pelser, W. 2016g. Afrikaans privaat uitgebou as hy hiér gesmoor is. Rapport Weekliks, 26 Junie 2016, bl. 6.

Pelser, W. 2016h. Kreatiewe oplossings nou nodig vir Afrikaans. Rapport Weekliks, 24 Julie 2016, bl. 6.

Pelser, W. 2017a. Hand in boesem is hoe Afrikaans gedy. Rapport Weekliks, 20 Feb. 2017, bl. 11.

Pelser, W. 2017b. Dis tyd dat dié geslag sy sokkies optrek. Rapport Weekliks, 3 Sept. 2017, bl. 6.

Pelser, W. 2018. Afrikaans, water en Cyril kan DA kelder. Geplaas 31 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/afrikaans-water-en-cyril-kan-da-kelder-20180129

Pelser, W. & S. Carstens 2016. Kampus-anargie: Oplaas ’n deurbraak. Rapport, 28 Feb. 2016, bl. 1.

Petersen, C. 2015. Stellies language policy still in process. Cape Times, 4 Des. 2015.

Petersen, F. 2018. Moenie treur nie, help dink! Rapport Weekliks, 28 Jan. 2018, bl. 11.

Petersen, J. 2015. Being coloured in a black and white South Africa. Geplaas 8 Jul. 2015. http://livemag.co.za/real-life/coloured-black-and-white-south-africa/

Petersen, T. 2015a. Students protest in Stellenbosch over language. Geplaas 27 Jul. 2015. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Students-protest-in-Stellenbosch-over-language-20150727

Petersen, T. 2015b. Millions more switch on to MultiChoice. Geplaas 22 Sept. 2015. http://www.fin24.com/Tech/News/Millions-more-switch-on-to-MultiChoice-20150922

Peterson, B. 2016. Conversing across a century with thinker, author and politician Sol T Plaatje. Geplaas 3 Okt. 2016. http://theconversation.com/conversing-across-a-century-with-thinker-author-and-politician-sol-t-plaatje/

Petrus, T. & W. Isaac-Martins 2012. The Multiple Meanings of Coloured Identity in South Africa. Africa Insight, 42(1): 87.

Peyper, L. 2016a. Unemployment soars, hits highest rate since 2008. Geplaas 9 Mei 2016. http://www.fin24.com/Economy/unemployment-soars-hits-highest-rate-since-2008-20160509

Peyper, L. 2016b. Unemployment hits 13-year high. Geplaas 22 Nov. 2016. http://www.fin24.com/Economy/unemployment-rises-to-271-20161122

Peyper, L. 2017a. SA unemployment rate rises to 14-year high. Geplaas 1 Junie 2017. http://www.fin24.com/Economy/sa-unemployment-rate-rises-to-14-year-high-20170601

Peyper, L. 2017b. Only 4 in 10 people of working age have a job – report. Geplaas 21 Aug. 2017. http://www.fin24.com/Economy/only-4-in-10-people-of-working-age-have-a-job-report-20170821

Phakathi, B. 2015. Khoisan reclaim roots and rights. Business Day, 5 Okt. 2015. http://www.bdlive.co.za/national/2015/10/05/khoisan-reclaim-roots-and-rights.

Phakathi, B. 2016. ‘Private universities pose a threat to public education’. Geplaas 13 Okt. 2016. http://www.businesslive.co.za/news/latest-news/2016-10-13-private-universities-pose-a-threat-to-public-education/

Phakeng, M. 2018. Now’s the time for transformation to build excellence in higher education. Geplaas 24 Jan. 2018. https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-01-23-op-ed-nows-the-time-for-transformation-to-build-excellence-in-higher-education/

Phaliso, S. 2016. Fitting farewell for Ouma Griet. Cape Times, 10 Jan. 2016. http://www.iol.co.za/capetimes/fitting-farewell-for-ouma-griet-1.1968809

Phillips, A. 2006. Miskenning van taal trap op armes se regte. Die Burger, 6 Sept. 2006.

Phillips, A. 2016. Afrikaans is sleutel vir bruin toekoms. Rapport Weekliks, 9 Okt. 2016, bl. 4–5.

Phosa, M. 1994. Taal as versoeningsinstrument. Woord en Daad, Lente 1994, bl. 3.

Phosa, M. 1995. Afrikaans as landstaal – ʼn digter se siening. Afrikaans Vandag, 2(4): 15–16.

Pickstone-Taylor, W. 2017. Restitusie is nodig vir vergifnis. Die Burger, 27 April 2017.

Pienaar, A. 2014. Kop & Hart: Die taal van my hart. Geplaas 18 April 2014. http://m.news24.com/rapport/Opinie/Blogs/Kop-Hart-Die-taal-van-my-hart-20140418 [Gebruik 22 April 2014.]

Pienaar, H. 2003. ʼn Nota oor selfpublikasie. Geplaas 21 Sep. 2003. http://www.litnet.co.za/argief/ [Gebruik 8 Jan. 2014.]

Pienaar, H. 2015a. Why Stellenbosch University should retain Afrikaans. Rand Daily Mail, 14 Sept. 2015.

Pienaar, H. 2015b. SA’s own Tower of Babel misguided. Business Day Live, 7 Des. 2015.

Pienaar, H. 2015c. Het prof Jansen dan sy belofte vergeet? Die Burger, 9 Des. 2015, bl. 13.

Pienaar, H. 2016. Die ware Saartjie was ʼn diva … Rapport Weekliks, 10 Jan. 2016, bl. 4–5.

Pienaar, J. 2006. Afrikaans ná 12 jaar ‘steeds agter tralies gehou’. Beeld, 23 Sept. 2006, bl. 7.

Pienaar, J. 2014. Bevoorregte klakouse. Beeld, 4 Nov. 2014, bl. 9.

Pienaar, R. 2016. Gaan kyk dié stuk vir jou eie heil. Die Burger, 18 Feb. 2016, bl. 14.

Pienaar, W.J. 2016. Hulp te kry vir Afrikaanse akademiese werk. Die Burger, 12 Mei 2016, bl. 15.

Pijoos, I. & N. Coetzee 2017. I am coloured. Geplaas 25 Sept. 2017. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/i-am-coloured-20170925

Pilani, P. 2015. Black students’ dissent on Afrikaans campuses is about more than just language policy. Geplaas 3 Nov. 2015. http://www.thedailyvox.co.za/black-students-dissent-on-afrikaans-campuses-is-about-more-than-just-language-policy/

Pison, G. 2017. Why African families are larger than those of other continents.. Geplaas 12 Okt. 2017. https://theconversation.com/why-african-families-are-larger-than-those-of-other-continents-84611/

Pistor, S. 2014. Gewilde Gé steeds onthou. Beeld, 11 Okt. 2014, bl. 31.

Pistorius, G. 2018. Kovsies: Afrikaans verhguis en ver-Afrikanagalo. Volksblad. 15 Jan. 2018.

Pithouse, R. 2015. Rassisme het nog vele dekmantels. Die Burger, 4 Feb. 2015.

Plaatjies-Van Huffel, M-A. 2015. Twee kerke by kruispad oor Belhar. Rapport Weekliks, 26 April 2015, bl. 11.

Ploos van Amstel, C. 1929a. Die boek en sy geskiedenis. Die Huisgenoot, 1 Maart 1929, bl. 45, 47, 49.

Ploos van Amstel, C. 1929b. Die boek en sy geskiedenis II. Die Huisgenoot, 8 Maart 1929, bl. 33, 35.

Ploos van Amstel, C. 1929c. Die boek en sy geskiedenis III. Die Huisgenoot, 22 Maart 1929, bl. 43, 45.

Ploos van Amstel, C. 1929d. Die boek en sy geskiedenis IV. Die Huisgenoot, 29 Maart 1929, bl. 43.

Pohl, M. 2013. F.W. die meeste van ons salueer jou – jy is die Nobelprys waardig. By, Beeld, 7 Des. 2013, bl. 2.

Pollux 1995. Hiervoor staan die Taalmonument. Rapport, 9 April 1995, bl. 20.

Ponelis, F.A. 2009. Die taal wat ons praat. By, Beeld 19 Des. 2009.

Pool, B. 2016. Op pad na 2018. Matieland, 59: 78–79. 2016.

Pople, L. 2011a. Afrikaanse flieks onder die loep. Die Burger, 29 Jun. 2012, bl. 12.

Pople, L. 2011b. 116 jaar van Afrikaanse flieks. 2 Jul. 2011. http://m.news24.com/nuus24/Vermaak/Nuus/116-jaar-van-Afrikaanse-flieks-20110701-2  [Gebruik 13 Jan. 2014.]

Pople, L. 2014. Balansstaat van oorloë in skilderye bekyk. Die Burger, 23 Sept. 2014.

Pople, L. 2015a. Afrikaanse toneel leef op feeste. Beeld, 5 Jan. 2015, bl. 11.

Pople, L. 2015b. Nuwe diepte in Afrikaanse films geopenbaar. Geplaas 4 Sept. 2015. http://www.netwerk24.com/vermaak/flieks/2015-09-04-nuwe-diepte-in-afrikaanse-films-geopenbaar

Pople, L. 2016. Keur van dokkies kom. Beeld, 19 April 2016, bl. 8.

Posthumus, M.J. 1973, Langenhoven as taalheld. Die Bondgenoot, Aug. 1973, bl. 2–6, 12.

Posthumus, N. 2015. Een groot gat, vol geschiedenis. Trouw, 15 Aug. 2015, bl. 16–17, 19.

Potgieter, E. & M. van Heerden 2017. Versoening en sosiale kohesie: ’n onderhoud met Elnari Potgieter. Geplaas 14 Sept. 2017. http://www.litnet.co.za/versoening-en-sosiale-kohesie-n-onderhoud-met-elnari-potgieter/

Potgieter, O. 2015. Die pad graf toe vir Afrikaanse koerante lyk geteer. Geplaas 19 Nov. 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/afrikaans/die-pad-graf-toe-vir-afrikaanse-koerante-lyk-geteer/

Potgieter, S. 2016a. Studenteraad ondersteun steeds US se taalbeleid. Die Burger, 17 Maart 2016, bl. 3.

Potgieter, S. 2016b. US beplan om Afrikaans, Engels en Xhosa te bevorder. Beeld, 23 Mei 2016, bl. 4.

Pratt, T-A. 2017. Hoftaal: Afrikaans gaan só sy ampstatus verloor. Beeld, 20 April 2017, bl. 12.

Pretorius, A. 2000. Ai, dit was woes en leeg. Beeld, 1 Jan. 2000, bl. 13.

Pretorius, A. 2014. Twee skote eis uiteindelik 65 miljoen lewens. By, Die Burger, 28 Jun. 2014, bl. 4–5.

Pretorius, C. (Cornia) 2018. Onderwys in 1994 en 2018 ewe stukkend. Rapport Weekliks, 4 Feb. 2018.

Pretorius, E. 1988. Tranetrekkers en Smartlappe van weleer. De Kat, Aug. 1988: 18–24.

Pretorius, F. 2006b. ‘The War Reporter’. ‘Oorlog-Beeld’ in boekvorm heerlike leeservaring. Beeld, 15 Okt. 2006, bl. 17.

Pretorius, F. 2008. Dan is dit net jóú geskiedenis. BY (bylaag by Die Burger), 20 Des. 2008, bl. 15.

Pretorius, F. 2013. Kampboek kyk nuut, maar nie elke insig klop. Beeld, 3 Jun. 2013, bl. 11.

Pretorius, F. 2015a. ‘Soek in die verlede na goeie en skone’. Beeld, 14 April 2015, bl. 9.

Pretorius, F. 2015b. Luister na almal se verlede, geskiedenis. Beeld, 19 Mei 2015, bl. 9.

Pretorius, F. 2015c. ʼn Boek vir elke Matie en meer. Beeld, 17 Aug. 2015, bl. 15.

Pretorius, F. 2016. Afrikaner verdwaas, radeloos, moedeloos. Beeld, 13 Junie 2016, bl. 15.

Pretorius, F. 2017a. 118 jaar gelede, vyfuur die middag – toe’s dit oorlog. Geplaas 12 Okt. 2017.   https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/118-jaar-gelede-vyfuur-die-middag-toes-dit-oorlog-20171011-2

Pretorius, F. 2017b. Ook baie mites oor Anglo-Boereoorlog. By, Beeld, 16 Sept. 2017, bl. 14–15.

Pretorius, F. 2018. Verhaal van die rebellie van 1914-’15. Geplaas 22 Feb. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/verhaal-van-die-rebellie-van-1914-15-20180220-2

Pretorius, L. 2014. Die Netwerk24-era breek aan. Ons leef 140 karakters op ʼn slag. Beeld-bylaag, 16 Sept. 2014, bl. 9.

Price, I. 2013. Afrikaanse mense grawe hul eie grafte. Beeld, 9Nov. 2013, bl. 8.

Price, I. 2014a. Verdrukker se taal word bevrydingstaal. Beeld, 29 Maart 2014, bl. 8.

Price, I. 2014b. Die donker newels van die verlede. Die Burger, 14 Jun. 2014.

Price, I. 2015. As sy net kan terugtrek na Distrik Ses. By, Beeld, 5 Sept. 2015, bl. 21.

Price, I. 2017. Pryslied vir taal wat ook plekkie in son verdien. Beeld, 13 Okt. 2017.

Prince, L. 2014a. ‘Tyd is verby van apologeties wees’. Beeld, 19 Mei 2014, bl. 6.

Prince, L. 2014b. ‘Rassisme by universiteite bedreig demokrasie’. Beeld, 4 Aug. 2014, bl. 10.

Prince, L. 2014c. Redes vir swak diens. Beeld, 7 Nov. 2014, bl. 2.

Prince, L. 2015a. ‘Haal ras en aggressie uit taaldebat.’ Beeld, 26 Maart 2015, bl. 11.

Prince, L. 2015b. FW: ‘Staan op regte’ – ‘Afrikaner nie magteloos’. Beeld, 30 Mei 2015, bl. 11.

Prince, L. 2015c. NP-regering moes so gou moontlik met ANC skik, sê FW. Beeld, 29 Mei 2015.

Prince, L. 2015d. Afrikaans kan waai as landstaal as SAKP sy sin kry. Geplaas 29 Jun. 2015. http://www.netwerk24.com/nuus/2015-06-29-afrikaans-waai-as-landstaal-as-sakp-sy-sin-kry [Gebruik 29 Jun. 2015.] Ook geplaas in Beeld, 30 Jun. 2015, bl. 2 met as opskrif: “Afrikaans moenie amptelike taal wees.”

Prince, L. 2015e. ‘ANC sal probleme van bruin gemeenskap pak’. Beeld, 21 Aug. 2015, bl. 8.

Prince, L. 2015f. ‘Korrupsie knou SA’. Beeld, 21 Sept. 2015, bl. 5.

Prince, L. 2015g. Afrikaans moet op sy plek gesit word – Juju. Beeld, 18 Sept. 2015, bl. 1.

Prince, L. 2015h. Zuma is skynheilig oor Afrikaans. Die Burger, 8 Okt. 2015, bl. 2.

Prince, L. 2015i. Zuma het dalk punt beet oor isolasie van Afrikaans, sê Titus. Beeld, 8 Okt. 2015, bl. 4.

Prince, L. 2015j. LUR waarsku Afrikaanse skole. Beeld, 28 Okt. 2015, bl. 1.

Prince, L. 2015k. ‘Red Afrikaans van nasionaliste’. Beeld, 6 Nov. 2015, bl. 4.

Prince, L. 2015l. ‘Verenig SA deur ware patriotisme’. Geplaas 16 Des. 2015. http://www.netwerk24.com/Nuus/Politiek/verenig-sa-deur-ware-patriotisme-20151216

Prince, L. 2015m. Totius-beeld verwyder. ‘Afrikaners onwelkom’. Beeld, 14 Des. 2015, bl. 3.

Prince, L. 2016a. Tuks gee dié werkers hul sin. Nou begin die stryd vir Afrikaans by Tuks, sê EFF. Beeld, 21 Jan. 2016, bl. 12.

Prince, L. 2016b. ‘Taakspan oor taal het dít nie besluit.’ Beeld, 26 Feb. 2016, bl. 4.

Prince, L. 2016c. EFF dreig oor taal by Tuks. Beeld, 16 Feb. 2016, bl. 1.

Prince, L. 2016d. UP-groep wil Afrikaans oopmaak. Beeld, 4 Maart 2016, bl. 6.

Prince, L. 2016e. ‘Afskaffing van Afrikaans sal nie help’. Beeld, 8 Maart 2016, bl. 2.

Prince, L. 2016f. As tale saam gedy. Beeld, 10 Maart 2016, bl. 25.

Prince, L. 2016g. Meeste in SA teen grondbeleid. Beeld, 7 April 2016, bl. 7.

Prince, L. 2016h. DA se beleidsdokument steun moedertaalonderrig. Beeld, 8 Junie 2016, bl. 4.

Prince, L. 2017a. ‘Meer as 75% tevrede oor US se taalbeleid’. Die Burger, 1 Junie 2017.

Prince, L. 2017b. 1 800 kinders in 2 boekjare vermoor. Beeld, 13 Okt. 2017.

Prince, L. 2018. Dom om boere se damme te vat, sê kenner. Geplaas 10 Maart 2018. https://www.netwerk24.com/Nuus/Politiek/dom-om-boere-se-damme-te-vat-se-kenner-20180309#

Prins, J. 2015. Afrikaans nie ʼn doodloopstraat. By, Beeld, 28 Maart 2015, bl. 22.

Prins, J. 2016. Leserskring kry ʼn tweede lewe. Die Burger, 22 Junie 2016, bl. 2.

Prins, J. 2017. Die Afrikaanse boek gedy. Geplaas 2 Jan. 2017. http://www.netwerk24.com/Vermaak/Boeke/die-afrikaanse-boek-gedy-20161220-2

Prins, J. 2018. Afrikaans-Nederlandse webwerf. Voertaal haak by LitNet aan. Beeld, 25 Jan. 2018, bl. 3.

Prinsloo, A. 2008. Die ware Jan. By, Beeld 18 Okt. 2008, bl. 16.

Prinsloo, A.F. 2014. Hertzoggie, guitig en tewens. Volksblad, 25 Okt. 2014.

Prinsloo, D. 2015a. SA Akademie oor die US-taalbeleid. Geplaas 16 Nov. 2015. http://www.litnet.co.za/sa-akademie-oor-die-us-taalbeleid/

Prinsloo, D. 2015b. Treurige dag vir UV, wat armer is sonder Afrikaans. Volksblad, 7 Des. 2015.

Prinsloo, D. 2016b. Persvrystelling: Staak die geldverspilling. Geplaas 13 Sept. 2016. http://www.litnet.co.za/persvrystelling-staak-die-geldverspilling/

Putt, S. 2017. Brain-imaging modern people making Stone Age tools hints at evolution of human intelligence. Geplaas 8 Mei 2017. http://theconversation.com/brain-imaging-modern-people-making-stone-age-tools-hints-at-evolution-of-human-intelligence-77231/


Quintal, G. 2016. Constitution is a social contract – Gordhan. Geplaas 4 April 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/constitution-is-a-social-contract-gordhan-20160404


Rabe, L. 2015. Hoe klink ‘Stellenbosch staan vir ʼn núwe idee’? Die Burger, 15 Des. 2015, bl. 19.

Rabe, L. 2016a. ‘Bloed kleef nog aan taal’. Beeld, 26 Mei 2016, bl. 19.

Raborife, M. 2015a. Open Stellenbosch disappointed at council’s stance on language policy. Geplaas 30 Nov. 2015. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/open-stellenbosch-disappointed-at-councils-stance-on-language-policy-20151130

Raborife, M. 2015b. Maties council insists it supports transformation. Geplaas 1 Des. 2015. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/maties-council-insists-it-supports-transformation-20151201

Raborife, M. 2016a. Afrikaans mustn’t fall, sePedi must rise – Afriforum. Geplaas 28 Feb. 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/afrikaans-mustnt-fall-sepedi-must-rise-afriforum-20160228

Raborife, M. 2016b. 1976 Alexandra activist Japie Vilankulu’s life remembered. Geplaas 18 Junie 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/1976-alexandra-activist-japie-vilankulus-life-remembered-20160618?isapp=true

Raborife, M. 2016c. South Africans better off than they were in 1994 – report. Geplaas 8 Nov. 2016. http://www.fin24.com/Economy/south-africans-better-off-than-they-were-in-1994-report-20161108-2

Rademeyer, A. 2005. Taal van die skoolbanke. Taalgenoot, Sept. 2005, bl. 22–24.

Rademeyer, A. 2010a. Staat moet help met dié tale. Beeld, 9 Feb. 2010, bl. 15.

Rademeyer, A. 2010b. Gevaarligte flikker vir skole, waarsku FW. Die Burger, 31 Aug. 2010, bl. 4.

Rademeyer, A. 2011. Gesoek: Afrikaanse studente. Die Burger, 4 Jun. 2011, bl. 9.

Rademeyer, A. 2012. 14% van studente kry graad. Beeld, 28 Nov. 2012, bl. 18.

Rademeyer, A. 2013a. ATKV begin veldtog vir Afrikaans as ampstaal. Beeld, 31 Mei 2013.

Rademeyer, A. 2013c. Fort Hare sluit Afrikaans, Xhosa by taalbeleid in. Beeld, 23 Nov. 2013.

Rademeyer, A. 2013d. ‘Afrikaners moet omsien na hulself.’ Beeld, 4 Nov. 2013, bl. 3.

Rademeyer, A. 2013e. ‘Net les in eie taal kan kinders red.’ Beeld, 15 Mei 2013.

Rademeyer, A. 2013f. ‘Talewet op sy eie is nie genoeg nie’. Waarborg is nodig – kenner. Beeld, 6 Mei 2013.

Rademeyer, A. 2014a. Skole verkies Engels in klas. Rapport, 23 Maart 2014, bl. 6.

Rademeyer, A. 2014b.Groot kommer oor taalbeleid. Rapport, 23 Maart 2014, bl. 6.

Rademeyer, A. 2014c. ‘Inklusiwiteit sal Afrikaans almal se taal maak.’ Beeld, 18 Jan. 2014, bl. 6.

Rademeyer, A. 2014e. AfriForum veroordeel rassetransformasie by PUK. Forum, Aug. 2014: 12.

Rademeyer, A. 2014f. Moedertaalonderrig kan hupstoot in loopbaan gee. Forum, Aug. 2014: 18–19.

Rademeyer, A. 2015a. Blade se pleidooi vir moedertaalonderrig “verrassend” én “verwarrend”. Geplaas 24 Jul. 2015. http://forumnuus.co.za/blade-se-pleidooi-vir-moedertaalonderrig-verrassend-en-verwarrend/#.VbUn6ZjutSM.mailto

Rademeyer, A. 2015b. Afrikaanse studente by Elsenburg protesteer oor taal. Geplaas 18 Aug. 2015. http://forumnuus.co.za/afrikaanse-studente-by-elsenburg-protesteer-oor-taal/

Rademeyer, A. 2015c. Groot belegging gaan in Afrikaanse opleiding gemaak word. Geplaas 10 Okt. 2015. http://forumnuus.co.za/groot-belegging-gaan-in-afrikaanse-opleiding-gemaak-word/

Ramerini, M. 2013a. The Dutch in South Africa, 1652–1795, 1802–1806. [web] http://www.colonialvoyage.com [Gebruik 1 Feb. 2013.]

Ramerini, M. 2013b. The castle of Good Hope. A Dutch fort in South Africa. [web] http://www.colonialvoyage.com [Gebruik 1 Feb. 2013.]

Ramerini, M. 2013c. The Dutch heritage in South Africa: the Afrikaans language and the Dutch Reformed Church. [web] http://www.colonialvoyage.com [Gebruik 1 Feb. 2013.]

Ramerini, M. 2013d. The Dutch East India company. [web] http://www.colonialvoyage.com [Gebruik 1 Feb. 2013.]

Ramos, A. & M. Empinotti 2017. Indigenous languages must feature more in science communication. Geplaas 19 Des. 2017. https://theconversation.com/indigenous-languages-must-feature-more-in-science-communication-88596

Ramphele, M. 2016. ‘The struggle was shaken out of its moribund state.’ Sunday Times, 12 Junie 2016, bl. 15.

Rautenbach, A. 2014. Love in the time of the colony. Geplaas 3 Jul. 2014. http://www.capetownpartnership.co.za/2014/07/love-in-the-time-of-the-colony/ [Gebruik 22 Aug. 2014.]

Rautenbach, E. 2014. Emigrant se verlangpad huis toe. Veelbekroonde vertel van haar lewe en skrywerskap in die buiteland. Beeld, 5 April 2014.

Rautenbach, E. 2016. In die kring van die lesers. Rapport Weekliks, 14 Feb. 2016, bl. 12–13.

Rautenbach, F. & N. Bruwer 2007. Afrikaans se legendariese woordwewer: Naomi Bruwer gesels met Fanus Rautenbach. Geplaas 15 Feb. 2007. http://www.litnet.co.za/afrikaans-se-legendariese-woordwewer-naomi-bruwer-gesels-met-fanus-ra/

Redaksie De Telegraaf 2015. Stellenbosch verbant Afrikaans. De Telegraaf, 14 Nov. 2015, bl. T16.

Redakteur Beeld 2011. Dis ʼn fout om mense te vervreem. Beeld, 25 Nov. 2011, bl. 14.

Redakteur Beeld 2014a. Rassisme is nie goed vir wins nie. Beeld, 22 Jan. 2014, bl. 18.

Redakteur Beeld 2014b. Versoening is juis nóú belangrik. Beeld, 9 Jul. 2014.

Redakteur Beeld 2014c. Botman help die land vooruitgaan. Beeld, 30 Jun. 2014, bl. 16.

Redakteur Beeld 2014d. Leer goeie en slegte uit die verlede. Beeld, 26 Jun. 2014, bl. 24.

Redakteur Beeld 2014e. SAUK moet sy besluit heroorweeg. Beeld, 16 Jul. 2014, bl. 12.

Redakteur Beeld 2014f. Noordwes: die plek waar babas sterf. Beeld, 15 Jul. 2014, bl. 8.

Redakteur Beeld 2014g. Jy kan swak besluite verander. Beeld, 24 Sept. 2014, bl. 24.

Redakteur Beeld 2014h. Kgwadi moet sê oor Afrikaans. Beeld, 30 Sept. 2014, bl. 16.

Redakteur Beeld 2014i. Verwerp Steve se rassisme. Beeld, 31 Okt. 2014, bl. 14.

Redakteur Beeld 2015a. ANC wil die geskiedenis herskryf. Beeld, 3 Feb. 2015, bl. 8.

Redakteur Beeld 2015b. Dié eer kom De Klerk 25 j. later toe.  Beeld, 4 Feb. 2015, bl. 10.

Redakteur Beeld 2015c. Taalstryders kan gerus na hom luister. Beeld, 4 Maart 2015, bl. 26.

Redakteur Beeld 2015d. Die NWU se raad sal fyn moet trap. Beeld, 20 Maart 2015, bl. 10.

Redakteur Beeld 2015e. Die toekoms van Afrikaans is in ons hande. Beeld, 31 Maart 2015, bl. 16.

Redakteur Beeld 2015f. Laat Afrikaanse skole met rus. Beeld, 30 Mei 2015, bl. 2.

Redakteur Beeld 2015g. Geskiedenis moet die hele verhaal vertel. Beeld, 8 Mei 2015, bl. 12.

Redakteur Beeld 2015i. Sit Malema op sy plek oor Afrikaans. Beeld, 21 Sept., bl. 8.

Redakteur Beeld 2015j. Onbeskaamd Afrikaans – in Suid-Afrika. Beeld, 8 Okt. 2015, bl. 18.

Redakteur Beeld 2015k. Afrikaanse fees in Goudstad wil omarm en bind. Beeld, 14 Okt. 2015, bl. 10.

Redakteur Beeld 2015l. LUR kan nie Afrikaanse skole die skuld gee. Beeld, 30 Okt. 2015, bl. 30.

Redakteur Beeld 2015m. Potch durf nie selfde pad loop as Stellenbosch. Beeld, 18 Nov. 2015.

Redakteur Beeld 2015n. Oë op UV se raad ná Maties se ja vir Afrikaans. Beeld, 4 Des. 2015.

Redakteur Beeld 2016a. Beeld sê: Pansat – ANC wil Grondwet gebruik soos dit hom pas. Beeld, 3 Feb. 2016, bl. 8.

Redakteur Beeld 2016b. Beeld sê: UP kan by US leer hoe om nié met taal te maak. Beeld, 8 Feb. 2016, bl. 8.

Redakteur Beeld 2016c. Beeld sê: Tekens van nuwe hartklop vir Aardklop welkom. Beeld, 8 Maart 2016, bl. 12.

Redakteur Beeld 2016d. Beeld sê: Onderrig in SA skep ’n nuwe verlore generasie. Beeld, 22 April 2016.

Redakteur Beeld 2016e. Welkom aan die nuwe fees in Potchefstroom. Beeld, 22 April 2016, bl. 8.

Redakteur Beeld 2016f. Is Maties op ʼn moeisame reis na nêrens? Beeld, 19 Feb. 2016, bl. 10.

Redakteur Beeld 2016g. Kollig op meertaligheid nodig. Beeld, 21 Mei 2016, bl. 2.

Redakteur Beeld 2016h. Koelkoppe nodig in Tuks se soeke na taalbeleid. Beeld, 27 Mei 2016, bl. 12.

Redakteur Beeld 2016i. Tuks se nuwe pad toon tekens van ʼn glybaan. Beeld, 3 Junie 2016, bl. 10.

Redakteur Beeld 2016j. Fees klop toe die doemprofete en bring nuwe ritme. Beeld, 12 Okt. 2016, bl. 12.

Redakteur Die Burger 1997. Springlewendig. Die Burger, 27 Des. 1997, bl. 14.

Redakteur Die Burger 2013. Hoe gemaak met die skuld van die verlede? Die Burger, 22 Feb. 2013.

Redakteur Die Burger 2014. Skep woorde oor Pansat nou om in dade. Die Burger, 1 Sept. 2014.

Redakteur Die Burger 2015a. US – Afrikaans moet bly sonder om uit te sluit. Die Burger, 1 Mei 2015.

Redakteur Die Burger 2015b. Afrikaans is nie gelyk aan rassisme nie. Die Burger, 4 Sept. 2015.

Redakteur Die Burger 2015c. Afrikaans op Maties: kompromis of klap? Die Burger, 1 Des. 2015.

Redakteur Die Burger 2015d. Bou Maties nou as ’n uitnemende, meertalige bate. Die Burger, 4 Des. 2015, bl. 14.

Redakteur Die Burger 2016a. Aardklop se bydrae tot kuns groter as uitsluiting. Die Burger, 26 Feb. 2016, bl. 14.

Redakteur Die Burger 2016b. Is Maties op ʼn moeisame pad na nêrens? Die Burger, 19 Feb. 2016, bl. 14.

Redakteur Die Burger 2017. Kommentaar: Woordfees help dat die kunste volhoubaar bly. Die Burger, 15 Maart 2017.

Redakteur Kerkbode 2016. Versoening. Kerkbode, 3 Junie 2016, bl. 6.

Redakteur Rapport 1994. Die Afrikaner se boete. Rapport, 23 Okt. 1994, bl. 20.

Redakteur Rapport 2008. Steeds Belhar. Rapport, 5 Okt. 2008, bl. 14.

Redakteur Rapport 2014. Rapport sê: Verwerp Blade se dreigemente. Rapport Weekliks, 30 Nov. 2014.

Redakteur Rapport 2015a. Rapport sê: Taal: Die stryd om toegang sál feller word. Rapport, 6 Sept. 2015, bl. 2.

Redakteur Rapport 2015b. Rapport sê: Slim Wim het sy baas gevang. Rapport, 15 Nov. 2015, bl. 2.

Redakteur Rapport 2016a. Rapport sê: Ons sidder oor situasie met taal by Maties. Rapport, 7 Feb. 2016, bl. 2.

Redakteur Rapport 2016b. Taal speel rol in swak matriek. Rapport, 13 Maart 2016, bl. 2.

Redakteur Rapport 2016c. Stryders vir Afrikaans moenie tou opgee. Rapport, 22 Mei 2016, bl. 2.

Redakteur Volksblad 2015a. Volksblad sê: SA 25 jaar ná 2 Februarie 1990. Volksblad, 3 Feb. 2015.

Redakteur Volksblad 2015b. Volksblad sê: Kantelpunt vir UV oor taal. Volksblad, 7 Mei 2015.

Redakteur Volksblad 2015c. Volksblad sê: Afrikaans op 90 jaar jonk. Volksblad, 6 Mei 2015.

Redakteur Volksblad 2015d. Volksblad sê: Om te kan leer uit die verlede. Volksblad, 28 Jul. 2015.

Redakteur Volksblad 2015d. Volksblad sê: Bou taalgewys, eerder as afbreek. Volksblad, 14 Sept. 2015.

Redakteur Volksblad 2015e. Volksblad sê: ABO-museum verdien die lof. Geplaas 16 Sept. 2015.

Redakteur Volksblad 2015f. Volksblad sê: UV se ‘taalproses’ ontbloot as blote oëverblindery. Volksblad, 20 Nov. 2015.

Redakteur Volksblad 2015g. Volksblad sê: Oë op UV se raad ná Maties se ja vir Afrikaans. Volksblad, 3 Des. 2015.

Redakteur Volksblad 2016a. Volksblad sê: UFS-taalbeleid bied blitskuur sonder oplossings. Volksblad, 15 Maart 2016.

Redakteur Volksblad 2016b. Volksblad sê: Stel Sesotho in as vertrekpunt in Afrikaanse skole. Volksblad, 15 Junie 2016.

Redakteur Volksblad 2018. Kommentaar: Volksblad sê. Volksblad 3 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Kommentaar/kommentaar-volksblad-se-20180103-10

Redelinghuys, M. 2016. ‘Afrikaanses’ of ‘Afrikaanse mense’ bestaan nie. Beeld, 13 Mei 2016, bl. 10.

Redelinghuys, M. 2017. Ons moet kollektief vergifnis vra. Beeld, 1 Junie 2017, bl. 20.

Redelinghuys, P. 2011. Laat jou kanonpoot hard met die net raas. By, Die Burger, 12 Februarie 2011, bl. 6.

Redelinghuys, P. 2016. Die einde? Rapport Weekliks, 3 Jan. 2016, bl. 22–23.

Reitmann, D. 2014. Begin in moedertaal en leer dan Engels. Die Burger, 16 Jun. 2014.

Retief, H. (Hanlie) 2013a. Gister skuil nét hier. Weekliks, Rapport, 14 April 2013, bl. 1.

Retief, H. 2013b. Die man wat skole red. Weekliks, Rapport, 6 Okt. 2013, bl. 1.

Retief, H. 2014a. Sy lem is geslyp vir taal-misbruik. Rapport Weekliks, 3 Aug. 2014, bl. 4–5.

Retief, H. 2014b. ʼn Skoolmeester wat weier om 1976 te blameer. Rapport Weekliks, 14 Sept. 2014, bl. 4–5.

Retief, H. 2015a. ‘Potch word nou geboelie’. Rapport Weekliks, 22 Maart 2015, bl. 11.

Retief, H. 2015b. En toe steel hy hul Kersfees … Rapport, 19 Jul. 2015, bl. 11.

Retief, H. 2015c. SaamgeZOID. Rapport, 23 Aug. 2015, bl. 11.

Retief, H. 2015d. US toon maar net simptome van tydsgees. Rapport Weekliks, 6 Sept. 2015, bl. 3.

Retief, H. 2015e. ‘Die taal is nie ’n onreg, dit is misbruik…’ Rapport Weekliks, 29 Nov. 2015, bl. 3.

Retief, H. 2016a. Wit mens, Papo wag vir jou. Rapport, 6 Maart 2016, bl. 11.

Retief, H. 2016b. Van boeke, diskoers tot skaapproe. Rapport Weekliks, 6 Maart 2016, bl. 3.

Retief, H. 2016c. Om nié te stry vir taal is immoreel. Rapport Weekliks, 20 Maart 2016, bl. 3.

Retief, H. 2016d. Altyd ʼn pot sop vir wie ook al. Rapport, 3 April 2016, bl. 11.

Retief, H. 2016e. ‘n Halfeeu oue seer brand nog. Rapport, 15 Mei 2016, bl. 11.

Retief, H. 2018a. ‘Kyk na redes vir onrus’ (Onderhoud met EFF). Rapport Weekliks, 24 Jan. 2018, bl. 3.

Retief, H. (Hans) 2017. Voel hulle dan vere vir Afrikaans? Geplaas 28 Des. 2017. https://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/voel-hulle-dan-vere-vir-afrikaans-20171227

Retief, H. 2018. Heel normaal om Afrikaans te leef. Beeld, 10 Jan. 2018, bl. 10.

Retief, L. 2014a. ‘Ons preek en baklei nie’ – ons bou brûe’. Beeld, 18 Aug. 2014, bl. 10.

Retief, L. 2014b. ATKV wys hoe taal voluit leef. Beeld, 23 Okt. 2014, bl. 18.

Retief, L. 2015. Doodsberig vir boeke was vrek voortydig. Beeld, 14 Nov. 2015, bl. 22–23.

Retief-Meiring 2007. Ons is darem al op die stoep van die Afrikaanse huis. Geplaas 11 Sept. 2007. http://www.litnet.co.za/ [Gebruik 8 Maart 2015.]

Retief-Meiring, M. 2014. Dis nie die taal nie, dis die ‘attitude’. Die Burger, 4 Des. 2014.

Retief-Meiring, M. 2015. Ek wil nie ’n selfbeskikte Afrikaner wees. Die Burger, 7 Mei 2015.

Retief-Meiring, M. 2016. Aardklop: Die begin, die hoogtepunte… die einde? Geplaas 26 Feb. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/aardklop-die-begin-die-hoogtepunte-die-einde-20160226

Retief-Meiring, M. 2017. Eerder opsaal as afskaal in die boekeryk. Die Burger, 14 Des. 2017.

Roberts, M. 2014. Helde en museums op Graaff-Reinet. Beeld, 6 Des. 2014, bl. 34–35.

Roberts, M. 2016. Hoor hoe sag val die tong. Rapport Weekliks, 21 Feb. 2016, bl. 11.

Robinson, F. 2018a. Net nuwe strategie kan help. Beeld, 19 Jan. 2018, bl. 9.

Robinson, F. 2018b. Taal: Daar is ruimte vir beweging. Beeld, 26 Jan. 2018, bl. 16.

Robinson, M. 1999. Feeste ‘hyperamas’ van die kunswêreld. In: “100 jaar: Eeu van kuns en vermaak”, bylae tot Beeld, 26 Okt. 1999, bl. 16.

Roets, E. 2014a. Wit studente ontwikkel ʼn weersin weens dubbele standaarde. Geplaas 1 Okt. 2014. http://debat.maroelamedia.co.za/wit-studente-ontwikkel-n-weersin-weens-dubbele-standaarde/ [Gebruik 9 Okt. 2014.]

Roets, E. 2014b. Goeie nuus: Afrikaners het leiers… en kan saamstaan. Geplaas 12 Nov. 2014. http://debat.maroelamedia.co.za/2014/11/18/goeie-nuus-afrikaners-het-leiers-en-kan-saamstaan/

Roggeband, I. 2016. Aardklop is dood, lank lewe Aardklop. Geplaas 26 Feb. 2016. http://www.litnet.co.za/aardklop-is-dood-lank-lewe-aardklop/

Rolling Alpha 2015. But who pays South Africa’s tax? Geplaas 22 Okt. 2015. http://www.rollingalpha.com/2015/10/22/but-who-pays-south-africas-tax/

Roodt, D. 2013a. Waarheen met rasse? Weekliks, Rapport, 28 Jul. 2013.

Roodt, D. 2014. Reuse-armoedeverligting teen ’n reuse-prys vir SA. SakeRapport, 9 Nov. 2014, bl. 7.

Rooi, J. 2014a. Bruines ‘veg terug’ oor nuwe regstel-reëls. Rapport, 16 Maart 2014, bl. 8.

Rooi, J. 2014b. Regstel-aksie: ‘Ons is anders’. Beeld, 1 Aug. 2014, bl. 7.

Rooi, J. 2014c. ‘Leer mekaar se tale’. Beeld, 23 Aug. 2014, bl. 7.

Rooi, J. 2014d. Afrikaans as vak toon plek-plek groei. Rapport, 14 Jun. 2014.

Rooi, J. 2014e. Botman hét geveg; stryd nog gʼn oor, Rapport Weekliks, 6 Jul. 2014, bl. 23.

Rooi, J. 2014f. Bruines in Kaap streef na ‘federale staat’. Rapport, 12 Okt. 2014, bl. 8.

Rooi, J. 2014g. Duisende staatskole sluit die afgelope 12 jaar. Rapport, 9 Nov. 2014, bl. 9.

Rooi, J. 2015a. ‘NWU moet altyd verbeter’. Rapport Weekliks, 29 Maart 2015, bl. 3.

Rooi, J. 2015b. Eerder kake wat swaai as appels. Rapport Weekliks, 14 Jun. 2015, bl. 6.

Rooi, J. 2015c. Onderwys: Hier te kort en daar te lank. Rapport, 5 Jul. 2015, bl. 6.

Rooi, J. 2015d. Versoening op voetsoel-Vlok. Rapport, 6 Sept. 2015, bl. 14.

Rooi, J. 2015e. Geskoolde Afrikane stroom steeds uit. Rapport, 16 Aug. 2015.

Rooi, J. 2015f. Bruin mense ‘het genoeg gehad’ sê Peter Marais. Rapport, 16 Aug. 2015.

Rooi, J. 2015g. Haal politiek uit taal; erken ook Kaaps. Rapport Weekliks, 20 Sept. 2015, bl. 3.

Rooi, J. 2015h. Saak dreig oor top-taalpos. Rapport, 4 Okt. 2015, bl. 7.

Rooi, J. 2015i. Óns moet versoen, nie die regering, sê Vlok. Rapport, 20 Des. 2015, bl. 6.

Rooi, J. 2015j. ’76-opstande se twee kante ontmoet. Rapport, 20 Des. 2015, bl. 6.

Rooi, J. 2015k. ‘SA se mense weet te min van mekaar’. Rapport Weekliks, 12 Des. 2015, bl. 3.

Rooi, J. 2016a. Minister ontbind raad vir inheemse tale. Rapport, 17 Jan. 2016, bl. 7.

Rooi, J. 2016b. Studenteleiers wil net Engels hê. Rapport, 17 Jan. 2016, bl. 4.

Rooi, J. 2016c. Afrikaanse skole dalk in die gedrang. Rapport, 22 Mei 2016, bl. 8.

Rooi, J. 2016d. Integrasie in skole kán werk. Rapport, 29 Mei 2016, bl. 4.

Rooi, J. 2016e. Bruines: 40 j. later ly meeste. Rapport, 19 Junie 2016, bl. 6.

Rooi, J. 2016f. Weinig kom van dié aanbevelings in 1976. Rapport, 19 Junie 2016, bl. 6.

Roos, J. 2016. Laat jul kinders in Afrikaans skoolgaan. Beeld, 22 April 2016, bl. 8.

Ross, B. 1995. Reklame wat tot die hart spreek. Die Taalgenoot, 64(1/2): 4–5.

Rossouw, D. 2016. Wat van al die Gavins? Rapport Weekliks, 29 Mei 2016, bl. 4.

Rossouw, D. 2017a. Dís D-dag vir Afrikaans. Die Burger, 16 Maart 2017, bl. 15.

Rossouw, D. 2017b. Onderrig in die taal nodig vir oorlewing. Geplaas 19 Okt. 2017. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/onderrig-in-die-taal-nodig-vir-oorlewing-20171018

Rossouw, J. (Jannie) 2017. Why social grants matter in South Africa: they support 33% of the nation. Geplaas 16 Feb. 2017. http://theconversation.com/why-social-grants-matter-in-south-africa-they-support-33-of-the-nation-73087

Rossouw, J. (Johann) 2004. Dit is die nuwe struggle van die Afrikaner en die Afrikaan. Beeld, 27 Aug. 2004, bl. 17.

Rossouw, J. 2007. Op pad na ʼn nuwe ons. Die Burger (Oos-Kaap), 22 Aug. 2007, bl. 2.

Rossouw, J. 2015. Nóg ʼn geslag kan nie geoffer word. Beeld, 24 Okt. 2015.

Rossouw, J. (red.) 2004. Die FAK op 75. http://www.vryeafrikaan.co.za/intussen4.htm/ [Gebruik 24 Sept. 2004.]

Rossouw, J. 2015a. Wel ter tale sal dit wel wees. Rapport Weekliks, 20 Sept. 2015, bl. 5.

Rossouw, J. 2016a. Ope brief aan die rektor van die Universiteit van Pretoria. Geplaas 26 Feb. 2016. http://www.litnet.co.za/ope-brief-aan-die-rektor-van-die-universiteit-van-pretoria/

Rossouw, J. 2016b. Diep liefde vir hierdie land en sy mense. Wapad, 3 Maart 2016, bl. 11.

Rossouw, J. 2016c. Weg met Afrikaans, beelde los niks op. Rapport Weekliks, 20 Maart 2016, bl. 5.

Rossouw, J. 2016d. Die besluite teen Afrikaans by die UP en US is geskiedkundig – en ʼn onreg. Geplaas 23 Junie 2016. http://www.litnet.co.za/die-besluite-teen-afrikaans-die-en-us-geskiedkundig-en-n-onreg/

Rossouw, J. 2017. In praise of the community of dirty hands: a response to Robert Greig, Marlene van Niekerk and Stephanus Muller. Geplaas 31 Maart 2017. http://www.litnet.co.za/praise-community-dirty-hands-response-robert-greig-marlene-van-niekerk-stephanus-muller/

Rossouw, J. 2018. Wat volg nog as ek taal opoffer? Rapport Weekliks 21 Jan. 2018, bl. 5.

Rougoor, H. 2015. Mamogethi Phakeng: ‘Language is political’. Geplaas 30 Sept. 2015. https://www.zammagazine.com/blog/270-mamokgethi-phakeng-language-is-political

Rousseau, L. 2013. Drie digters, twee skrywers en ʼn teoloog … Weekliks, Rapport, 1 Sept. 2013, bl. 4–5.

Rousseau, L. & O.G. Malan. 2003. Minas aan die Kaap. Kultuurkroniek (Bylae by Die Burger), 6 Sept. 2003, bl. 11.

Roux, J. 2003. Die skisofrenie in Afrikaanse reklame. SakeBeeld, 24 Julie 2003, bl. 4.

Roux, J.B. 2015. Jopie Fourie: held of verraaier? By, Beeld, 10 Jan. 2015, bl. 20.

Roux, K. 2015. ’n Koalisie kan versoening bring. Rapport Weekliks, 20 Des. 2015.

Rudin, J. 2017. Deconstructing Decolonisation: Can racial assertiveness cure imagined inferiority? Geplaas 22 Jan. 2017. https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2017-01-22-deconstructing-decolonisation-can-racial-assertiveness-cure-imagined-inferiority/

Rule, P. 2016. Remembering Sol Plaatje as South Africa’s original public educator. Geplaas 5 Okt. 2016. http://theconversation.com/remembering-sol-plaatje-as-south-africas-original-public-educator-65979?


Saal, E.O. 1996. Een taalkombers vir die hele familie. Afrikaans Vandag, 3(20: 16.

Sachs, A. 2016. No more Sharpevilles, no more Sowetos, no more Bishos. And no more Marikanas. Sunday Times, 12 Junie 2016, bl. 17.

Sacks, T. 2014a. Die ‘Boer’ in boeremusiek. Die Burger, 29 Mei 2014.

Sacks, T. 2014a. The Sound of Musiek. http://nplusonemag.com/the-sound-of-musiek [Gebruik 24 Jan. 2014.]

Sadie, Y. 2014. Armes se stemme só beïnvloed. Beeld, 7 Mei 2014, bl. 9.

Salmons, P. 2015. Ek het Afrikaans gepraat … Die Burger, 7 Des. 2015, bl. 6.

Salzwedel, I. 2007. In media en winkels praat Afrikaans rand kliphard. Bylaag in Beeld, 5 Sept. 2007, bl. 1.

Salzwedel, I. 2017. ATKV leef meertaligheid op praktiese wyse uit. Taalgenoot, Winter 2017: 98–100.

SAPA 2012. ANC ‘has no plans to destroy Afrikaans’. Geplaas 2 Maart 2012. http://www.news24.com/SouthAfrica/Politics/ANC-has-no-plans-to-destroy-Afrikaans-20120302 [Gebruik 17 Maart 2014.]

SAPA 2014a. Decline in African language public schools. Geplaas 18 Maart 2014. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Decline-in-African-language-public-schools -20140317 [Gebruik 17 Maart 2014.]

SAPA 2014b. Over a third of SA population under 18 – Unicef. Geplaas 12 Aug. 2014. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Over-third-of-SA-population-under-18-Unicef-20140812 [Gebruik 19 Aug. 2014.]

SAPA 2014c. Most immigrants to SA from Zimbabwe. Geplaas 15 Jul. 2014. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Most-immigrants-to-SA-from-Zimbabwe-20140715 [Gebruik 22 Aug.]

SAPA 2014d. Mantashe: Private sector must deal with past. Geplaas 22 Aug. 2014. http://www.fin24.com/Economy/Mantashe-Private-sector-must-deal-with-past-20140822 [Gebruik 26 Aug. 2014.]

SAPA 2014e. Departement verifying Makhubo DNA tests. Geplaas 14 Jun. 2014. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Department-verifying-Makhubo-DNA-tests-20140614 [Gebruik 27 Aug. 2014.]

SAPA 2014f. Koers van selfmoord in SA 8ste hoogste ter wêreld. Beeld, 15 Sept. 2014, bl. 10.

SAPA 2014g. 47% of white SA believe apartheid wasn’t a crime against humanity. Geplaas 3 Des. 2014. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/47-of-white-SA-believes-apartheid-wasnt-a-crime-against-humanity-201412034

SAUK 1957. Ons Klassieke Erfenis. Johannesburg: SAUK.

SAVI (S.A. Vertalersinstituut) 2017. “SAPS English-only directive in the Northern Cape is wrong in so many ways.” Persverklaring, 14 Junie 2017. Kontak: office@translators.org.za

Schaum, I. 2006. ’n Monument ‘wat 1 000 jaar moet staan’, bl. 1. Byblad oor “Erfenisbewaring” in Beeld, 26 Sept. 2006, bl. 1.

Scheun, C. 2017. Kunsuitstalling gedenk SS Mendi. Geplaas 18 Feb. 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/kunsuitstalling-gedenk-ss-mendi-20170218

Schoeman, A. (Aldi) 2017a. AHi, eens vir Afrikaners, soek nuwe rol. SakeRapport, 15 Jan. 2017, bl. 1.

Schoeman, A. 2017b. Afrikaans uit die naam ‘ter wille van samewerking’. SakeRapport, 1 Okt. 2017, bl. 3.

Schoeman, A. 2017c. Sleigh gekwel oor Afrikaans. ‘Lesers emigreer in groot getalle’. Beeld, 6 Junie 2017, bl.  14.

Schoeman, Le R. 2015. Breytenbach oor taalkwessie. US moes dié spanning ‘lankal sien kom het’. Die Burger, 10 Okt. 2015, bl. 5.

Schoeman, Le R. 2016a. Toe draai hy Saartjie se lyk op haar rug … Die Burger, 6 Jan. 2016.

Schoeman, Le R. 2016b. Afrikaans wys sy kluis. Die Burger, 8 Maart 2016.

Schoeman, Le R. 2016c. Kyk: Die vrou wat nie skrik vir bendes nie. Geplaas 17 Okt. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Misdaad/kyk-die-vrou-wat-nie-skrik-vir-bendes-nie-20161017

Scholtz, A. 2015. Kies oor Belhar is nie die oplossing. Rapport, 4 Jan. 2015, bl. 17.

Scholtz, A. 2017a. US moet taalbeleid wéér wysig. Die Burger, 21 Jan. 2017.

Scholtz, A. 2017b. US moet oop kaarte speel oor taal. Die Burger, 30 Jan. 2017.

Scholtz, H. 2015a. R335 – 22% in SA het minder as dít per maand om kos te koop. Sake, Rapport, 8 Feb. 2015, bl. 1.

Scholtz, H. 2015b. Eloff hou by sy beginsels. Rapport Weekliks, 8 Feb. 2015, bl. 3.

Scholtz, L. 2001. Omvang van taalsterfte is totaal sonder weerga. Die Burger, 1 Jun. 2001, bl. 10.

Scholtz, L. 2004a. Die Nasionale Party. 1914–2004. Die opkoms en val van ʼn Groot Idee. NaweekBeeld, 17 April 2004, bl. 6.

Scholtz, L. 2004b. Versoening moet met toleransie gepaardgaan. Die Burger, 17 Des. 2004, bl. 16.

Scholtz, L. 2006a. Slag van Blaauwberg, Januarie 1806 – prominente baken in SA geskiedenis. In Van Bart, M. (red.) 2006: 2.

Scholtz, L. 2006b. Verloor Afrikaans nut van lojaliteit? Beeld, 27 Jun. 2006, bl. 12.

Scholtz, L. 2007a. As dit jou reg is, mág jy dit opeis. Die Burger (Oos-Kaap), 26 Jan. 2007, bl. 15.

Scholtz, L. 2007b. Eis jou taalregte in demokrasie op. Beeld, 27 Jan. 2007, bl. 8.

Scholtz, L. 2008. Afrikaans baie beter ontvang, sê taalman. Beeld, 10 Jul. 2008, bl. 8.

Scholtz, L. 2012a. Taal gaan nie so maklik onder. Die Burger, 20 April 2012.

Scholtz, L. 2012b. Sien ook die ander waarheid. Die Burger, 13 Jul. 2012.

Scholtz, L. 2012c. Die bedoelings agter baasskap. Die Burger, 18 Mei 2012.

Scholtz, L. 2012d. Moenie teen die reënboog baklei. Die Burger, 5 Des. 2012.

Scholtz, L. 2012e. ’n Feit soos ’n koei. Beeld, 27 Des. 2012, bl. 13.

Scholtz, L. 2012f. Waarom Rian Malan kwaad is. Die Burger, 25 Mei 2012, bl. 12.

Scholtz, L. 2013a. Die SAW in die Grensoorlog 1966–1989. Kaapstad: NB Uitgewers

Scholtz, L. 2013b. Taal by US slaan ʼn ander koers in. Die Burger, 19 Mei 2013, bl. 9.

Scholtz, L. 2013c. Nuwe koning lê eed af. Belge loop nie juis oor van passie vir Filip. Die Burger, 22 Jul. 2013, bl. 7.

Scholtz, L. 2013d. Voldoen Kaaps aan vereistes? Die Burger, 16 Aug. 2013.

Scholtz, L. 2013e. Dink ánders oor regstelaksie. Beeld, 29 Nov. 2013.

Scholtz, L. 2013f. Emosies van hede kán verby. Beeld, 29 Jul. 2013, bl. 16.

Scholtz, L. 2013g. Afrikaans wys sy toorkrag. Beeld, 22 Jun. 2013, bl. 8.

Scholtz, L. 2013h. Om ánder se pyn te begryp. Beeld, 8 Jun. 2013, bl. 8.

Scholtz, L. 2013i. Tango verg wel twéé mense. Die Burger, 20 Des. 2013, bl. 14.

Scholtz, L. 2014a. Wêreld waardeer Pik en Kie. se rol. Beeld, 20 Feb. 2014, bl. 21.

Scholtz, L. 2014b. Van wie se taal praat ons nou? Volksblad, 2 April 2014, bl. 6.

Scholtz, L. 2014c. Eeu ná Uniewording is eenheid in ons hande. 14 Jan. 2014. http://152.111.1.87/argief/berigte/dieburger/2010/01/14/SK/10/hab14jan.html [Gebruik 14 Jan. 2014.]

Scholtz, L. 2014d. Etniese gom is aan die skeur. Die Burger, 16 Mei 2014, bl. 12.

Scholtz, L. 2014e. Laat ons net verder vorder. Die Burger, 13 Jun. 2014.

Scholtz, L. 2014f. WO 1 het tot ramp in SA gelei. Die Burger, 8 Aug. 2014.

Scholtz, L. 2014h. Dié keuse moet nie nodig wees nie. Die Burger, 4 Jul. 2014, bl. 14.

Scholtz, L. 2014i. ANC klap hand weg wat wil help. Die Burger, 1 Aug. 2014.

Scholtz, L. 2014j. 100 j. gelede: WO I. Beeld, 28 Jul. 2014, bl. 10.

Scholtz, L. 2014k. SA bloed vloei in Franse en Vlaamse modder. Beeld, 28 Jul. 2014, bl. 10.

Scholtz, L. 2014l. Transformiste se taaldiktatuur. Volksblad, 2 Jul. 2014, bl. 6.

Scholtz, L. 2014m. Twee skote en toe oorlog. Die Burger, 28 Jun. 2014, bl. 13.

Scholtz, L. 2014n. Afrikaanse koerante en maatskaplike ontwikkeling. 100 jaar Naspers. Maandblad Zuid-Afrika, 91(7/8): 160–161.

Scholtz, L. 2014o. Wit én swart voel vervreem. Die Burger, 11 Jul. 2014, bl. 10.

Scholtz, L. 2014p. Alles kon anders wees. Die Burger, 4 Sept. 2014.

Scholtz, L. 2014q. Uitspraak ramp vir demokrasie. Die Burger, 12 Sept. 2014.

Scholtz, L. 2014r. Skrywers waarsku oor stand van tale. Die Burger, 23 Sept. 2014.

Scholtz, L. 2014s. Minister, wil u ons ooit hoor? Die Burger, 3 Okt. 2014.

Scholtz, L. 2014t. Belangrike bydrae skiet oorlog te kort. Beeld, 3 Nov. 2014, bl. 9.

Scholtz, L. 2014u. Só verdamp ‘rooi gevaar’. Rapport Weekliks, 23 Nov. 2014, bl. 11.

Scholtz, L. 2014v. Piet bly swart, Kersfees bly wit. Rapport, 14 Des. 2014, bl. 12.

Scholtz, L. 2014w. Afrikaanses is destyds mislei. Die Burger, 12 Des. 2014, bl. 14.

Scholtz, L. 2014x.’n Verhaal van twee vyande. Die Burger, 19 Des. 2014, bl. 18.

Scholtz, L. 2015a. Redding lê nie by die regering. Die Burger, 5 Feb. 2015.

Scholtz, L. 2015b.’n Vryheid wat ons móét behou. Die Burger, 12 Feb. 2015.

Scholtz, L. 2015c. Afrikaans is op die agtervoet. Die Burger, 19 Maart 2015.

Scholtz, L. 2015d. Hoe waar is die waarheid? Die Burger, 23 April 2015.

Scholtz, L. 2015e. Gee Afrikaans oral vrye teuels. Die Burger, 7 Mei 2015.

Scholtz, L. 2015f. Pres. Jacob Zuma praat bog en hy wéét dit. Die Burger, 28 Mei 2015.

Scholtz, L. 2015g. 5 jaar en US is uitsluitlik Engels. Die Burger, 18 Jun. 2015.

Scholtz, L. 2015h. Suid-Afrika beleef ʼn swart nasionalistiese radikaliseringsproses. Geplaas 1 Sept. 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/debat/meningsvormers/suid-afrika-beleef-n-swart-nasionalistiese-radikaliseringsproses/

Scholtz, L. 2015i. Sien albei kante van munt raak. Die Burger, 3 Sept. 2015.

Scholtz, L. 2015j. Hier swaai die stert die hond. Die Burger, 10 Sept. 2015.

Scholtz, L. 2015k.ANC buig voor altaar van koloniale onderdrukkerstaal. Geplaas 29 Sept. 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/afrikaans/anc-buig-voor-altaar-van-koloniale-onderdrukkerstaal/

Scholtz, L. 2015l. Puik wetenskap ken gʼn kultuur. Die Burger, 1 Okt. 2015.

Scholtz, L. 2015m. Dié gebeure by Maties is tragies. Die Burger, 8 Okt. 2015, bl. 12.

Scholtz, L. 2015n. Afrikaans: ‘Het is ons ernst!”. Geplaas 3 Nov. 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/afrikaans/afrikaans-het-is-ons-ernst/

Scholtz, L. 2015o. Waarom moet die US Afrikaans red? Geplaas 17 Nov. 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/debat/meningsvormers/waarom-moet-die-us-afrikaans-red/

Scholtz, L. 2015p. Taal is ook die US se roeping. Die Burger, 19 Nov. 2015, bl. 14.

Scholtz, L. 2015q. Parys-klimaat bied lesse vir Afrikaans. Geplaas 24 Nov. 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/debat/meningsvormers/parys-klimaat-bied-lesse-oor-afrikaans/

Scholtz, L. 2015r. Nzimande se ‘nuttige idiote’. Die Burger, 26 Nov. 2015, bl. 22.

Scholtz, L. 2015s. Vat nou hande oor Afrikaans. Die Burger, 3 Des. 2015, bl. 16.

Scholtz, L. 2015t. Die Grondwet beskerm taal. Die Burger, 24 Des. 2015, bl. 12.

Scholtz, L. 2016b. Luister asb. ook na óns oor taal! Die Burger, 4 Feb. 2016.

Scholtz, L. 2016c. Eis jou regte op, maar los geweld. Die Burger, 11 Maart 2016.

Scholtz, L. 2016d. US-taalgeding is oor menseregte. Die Burger, 17 Maart 2016, bl. 18.

Scholtz, L. 2016e. Koerante dien die samelewing. Die Burger, 21 April 2016.

Scholtz, L. 2016f. Afrikaans hét staanplek by US. Die Burger, 5 Mei 2016, bl. 16.

Scholtz, L. 2016g. Niemand is so doof soos húlle. Beeld, 15 April 2015, bl. 10.

Scholtz, L. 2016h. Deur die smeltkroes. Beeld, 3 Mei 2016, bl. 13.

Scholtz, L. 2016i. Dat Afrikaans brand, is seker. Die Burger, 2 Junie 2016.

Scholtz, L. 2016j. Dit gaan nie oor uitsluiting nie. Die Burger, 9 Junie 2016.

Scholtz, L. 2016k. As Afrikaners en Biko kon gesels. Geplaas 16 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/leopold-scholtz-as-afrikaners-en-biko-kon-gesels-20160616

Scholtz, L. 2016l. ANC maai wat hy gesaai het. Geplaas 20 Okt 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/anc-maai-wat-hy-gesaai-het-20161019

Scholtz, L. 2016m. Hooghartig die uwe. Rapport Weekliks, 22 Mei 2016, bl. 8–9.

Scholtz, L. 2017a. Taalstryd is nie ’n ‘regse stryd’. Geplaas 23 Feb. 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/taalstryd-is-nie-n-regse-stryd-20170222

Scholtz, L. 2017b. Giliomee en SA se reis sal boei. Die Burger, 21 April 2107.

Scholtz, L. 2017c. Zuma buit leemtes in Grondwet uit. Die Burger, 2 Mei 2017.

Scholtz, L. 2017d. Die misverstand oor Afrikaans. Die Burger, 20 Julie 2017.

Scholtz, L. 2017e. As Afrikaans nie meer nut het nie. Die Burger, 17 Aug. 2017.

Scholtz, L. 2017f. Nederlands kan Afrikaans help. Die Burger, 31 Aug. 2017.

Scholtz, L. 2017g. As jy nie wil help, dan moet jy voel. Die Burger, 7 Sept. 2017.

Scholtz, L. 2017h. Taalregte kán ook emansipeer. Die Burger, 12 Okt. 2017.

Scholtz, L. 2017i. Wie is almal die Eerste Mense? Geplaas 21 Des. 2017. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/wie-is-almal-die-eerste-mense-20171220

Scholtz, L. 2018a. Só is Afrikaans se dood in pot. Beeld, 12 Jan. 2018, bl. 10.

Scholtz, L. 2018b. Wraak was doel by Overvaal. Beeld, 18 Jan. 2018.

Scholtz, L. 2018c. Wit én bruin kan Afrikaans só red. Geplaas 25 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/wit-en-bruin-kan-afrikaans-so-red-20180124

Scholtz, L. 2018d. Is taalrusie nuwe soort rassisme? Geplaas 1 Feb. 2018,. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/is-taalrusie-nuwe-soort-rassisme-20180131

Schoombee, S, 2012. Radio Grensloos. Taalgenoot, Winter 2012, bl. 60–63.

Schoombee, S. 2015. Woorde wat jou sak skud. Taalgenoot, Lente 2015, bl. 64–66.

Schoonees, P.C. 1965a. Die wonder van taal. Die Huisgenoot, 1 Jun. 1965, bl. 17.

Schoonees, P.C. 1965b. Ons plig teenoor Afrikaans. Die Huisgenoot, 20 Aug. 1965, bl. 35.

Schoonwinkel, A. 2014. 6 vrae oor Maties se nuwe taalbeleid: Afrikaans in balans? Die Burger, 25 Nov. 2014.

Schoonwinkel, A. 2016. Kom ons praat. Matieland, 59: 50–51.

Schoonwinkel, A. 2017. Stellenbosch gaan nie Afrikaans afskaf nie. Die Burger, 26 Jan. 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/stellenbosch-gaan-nie-afrikaans-afskaf-nie-20170125

Schreiber, L. 2014. Linkses en regses saam in ‘n kamp. Beeld, 17 Jul. 2014, bl. 17.

Schreiber, L. 2015. Ons is almal só: Nie oukei nie. Rapport Weekliks, 26 April 2015, bl. 4–5.

Schüssler, M. 2016. Huiseienaarskap: Die ware verhaal. Sake, Beeld, 22 Feb. 2016, bl. 12.

Schüssler, M. 2017a. Feite raak verlore in sosialemedia-lawaai. Sake, Beeld, 21 Feb. 2017, bl. 15.

Schüssler, M. 2017b. The great annual national tax parade. Geplaas 21 Feb. 2017. http://www.fin24.com/finweek/business-and-economy/the-great-annual-national-tax-parade-20170220

Schüssler, M. 2017c. SA is ʼn kapitalistiese nasie met ʼn sosialistiese regering. Die Burger, 18 Des. 2017.

Schutte, G.J. 2014a. Afrikaans in Matieland. Maandblad Zuid-Afrika, 91(10): 218.

Schutte, G.J. 2015. Schoemans Kaapkolonie. Maandblad Zuid-Afrika, 92(1): 17.

Schutte, G.J. 2016a. Prof. dr. M.F. Valkhoff, taalkundige. Maandblad Zuid-Afrika, 93(7): 164.

Schutte, G.J. 2016b. ‘Paul Kruger was een bloeddorstig racist’. Maandblad Zuid-Afrika, 93(3): 52.

Schutte, G.J. 2017d. Justus Swaving. Een leven als een avontuurroman. Maandblad ZuidAfrika, 94(4): 92–93.

Schutte, G.J. 2017e. Het schoolboek van E.C. Godée Molsbergen. Maandblad Zuid-Afrika, 94(8): 178–179.

Schutte, L.S. 2016. Afrikaners ís verhewe bo ander in dié land. Rapport Weekliks, 28 Sept. 2014, bl. 10.

Schwarp, R. 2015. ‘Moeder van etlike tale in SA’. Beeld, 17 Des. 2015, bl. 12.

Sello, S. 1999. Die Boereoorlog. Maak versoening vername doel. Beeld, 9 Okt. 1999, bl. 10.

Senokoane, T. 2015. Open Stellenbosch: Academic imperialism at Stellenbosch and in higher education. Geplaas 15 Sept. 2015.

Shange, N. 2016. AfriForum pledges to protect Tuks Afrikaans students. Geplaas 22 Feb. 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/afriforum-pledges-to-protect-tuks-afrikaans-students-20160222?

Shange, N. & S. Jamal. 2017. Almost half a million people have been murdered in South African since the dawn of democracy‚ a report by the Institute of Race Relations (IRR) revealed. Geplaas 8 Junie 2017. http://m.timeslive.co.za/?articleId=2685040

Shay, S. 2015. How South Africa’s higher education leaders missed a golden opportunity. Geplaas 22 Okt 2015. https://theconversation.com/how-south-africas-higher-education-leaders-missed-a-golden-opportunity

Shay, S. 2017. The end of South African universities? Geplaas 16 Aug. 2017. https://theconversation.com/the-end-of-south-african-universities-82180

Shay, S. 2015. How South Africa’s higher education leaders missed a golden opportunity. Geplaas 22 Okt 2015. https://theconversation.com/how-south-africas-higher-education-leaders-missed-a-golden-opportunity

Shay, S. 2017. The end of South African universities? Geplaas 16 Aug. 2017. https://theconversation.com/the-end-of-south-african-universities-82180

Sibanda, R. 2016. Youth Day – Pawns in Another’s Battle. Geplaas 15 Junie 2016. http://www.cfcr.org.za/index.php/latest/570-article-youth-day-pawns-in-another-s-battle

Sidego, C. 2016b. Ons benodig ʼn ‘12de’ amptelike taal. Rapport Weekliks, 10 Julie 2016, bl. 7.

Sidley, S.B. 2016. Are we still welcome here? Geplaas 19 Okt. 2016. http://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2016-10-19-are-we-still-welcome-here/

Sieberhagen, C. 2014a. Beeld die invloedrykste dagblad, wys studie. Beeld, 25 April, 2014.

Sieberhagen, C. 2014b. Agter DF Malan se dikraam-bril. By, Beeld, 17 Mei 2014, bl. 18–19.

Sieberhagen, C. 2014c. Op brug van versoening. Beeld, 18 Des. 2014, bl. 21.

Sieberhagen, C. 2015a.’Tyd dat flieks die hede ontgin’. Beeld, 21 Jan. 2015, bl. 5.

Sieberhagen, C. 2015b. ‘Griewe by die regte adres’. Beeld, 22 Okt. 2015, bl. 5.

Sieberhagen, C. 2015c. ‘Ouers oningelig’ oor skole se taalbeleid. Beeld, 9 Okt. 2015, bl. 7.

Sieberhagen, C. 2015d. TV kry nuwe kanaal in Afrikaans. Beeld, 29 Okt. 2015, bl. 14.

Sieberhagen, C. 2016a. Die einde van Aardklop. Beeld, 25 Feb. 2016.

Sieberhagen, C. 2016b. ‘Geld was net te min.’ Beeld, 26 Feb. 2016, bl. 1.

Sieberhagen, C. 2016c. ‘Te wit feeste sluit 60% uit.’ Beeld, 3 Maart 2016, bl. 13.

Sieberhagen, C. 2016d. Aardklop het weer hartklop. Beeld, 7 Maart 2016, bl. 1.

Sieberhagen, C. 2016e. ‘Vir Altyd’ verdien meeste vir Afrikaanse fliek. Rapport, 13 Maart 2016.

Sieberhagen, C. 2016f. Afrikaanse fliek wen. ‘Dis ek, Anna’ bring ʼn 1ste. Beeld, 22 Maart 2016, bl. 14.

Sieberhagen, C. 2016g. Potch kry fees … ás boeke klop. Beeld, 24 Maart 2016, bl. 3.

Sieberhagen, C. 2016h. Potch-fees gaan dalk ander naam moet kry. Beeld, 8 April 2016.

Sieberhagen, C. 2016i. Lesufi wil almal laat saamsing. ‘Geen nuwe swart gevaar.’ Beeld, 27 Mei 2016, bl. 2.

Sieberhagen, C. 2016j. Te min Afrikaanse leerlinge? ‘Maak plek vir Engels’. Geplaas 9 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/te-min-afrikaanse-leerlinge-maak-plek-vir-engels-20160609

Silke, D. 2011. En quo vadis, Suid-Afrika? By, Beeld, 27 Aug. 2011, bl. 13.

Simelane, B.C. 2016. EFF declares what’s at stake at the University of Pretoria: #AfrikaansMustFall. Geplaas 24 Feb. 2016. http://www.dailymaverick.co.za/article/2016-02-24-eff-declares-whats-at-stake-at-the-university-of-pretoria-afrikaansmustfall/#.VtKiYHozig1

Singh, K. 2016. Youth Day: Marking South Africa’s struggle. Geplaas 16 Junie 2016. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/hold-for-am-youth-day-south-africas-struggle-20160616

Sisulu, S. 2013. Wittes moet regstelaksie help onnodig maak. Weekliks, Rapport, 1 Des. 2013, bl. 3.

Skapinker, M. 2016. Mind your language: the fightback against global English. The Financial Times, 23 Sept. 2016. https://www.ft.com/content/5ee11a7a-7f32-11e6-8e50-8ec15fb462f4

Skeen, S. 2015. Belhar is nie ʼn politieke geskrif. Beeld, 3 Jun. 2015, bl. 24.

Skelmbosch 2015. US: Taal-uitvoering die groot uitdaging. Beeld, 23 Des. 2015, bl. 12.

Skinner, M. 2017. Modern humans evolved 100,000 years earlier than we thought – and not just in east Africa. Geplaas 9 Junie 2017. https://theconversation.com/modern-humans-evolved-100-000-years-earlier-than-we-thought-and-not-just-in-east-africa-78875

Slabbert, J.G. 2018. Mense moet leer spel en taal korrek gebruik. Geplaas 13 Jan. 2018.  https://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/mense-moet-leer-spel-en-taal-korrek-gebruik-20180112

Sleigh, D. 2005a. Groep sonder naam. Kultuurkroniek (Bylae by Die Burger), 18 Jun. 2005, bl. 15.

Sleigh, D. 2005b. Kaapse groepe had vele name. Kultuurkroniek (Bylae by Die Burger), 25 Jun. 2005, 12.

Sleigh, D. 2005c. Moslems benadeel? Kultuurkroniek (Bylae by Die Burger), 6 Nov. 2005, bl. 14.

Sleigh, D. 2006a. Blaauwberg: ʼn Voorval in die Napoleontiese oorloë. In Van Bart, M. (red.) 2006: 3.

Sleigh, D. 2006b. Wie was die hooffigure? In Van Bart, M. (red.) 2006: 4.

Sleigh, D. & J. Cornelissen 2017. “Gedeeld verleden, gemengd cultuur” – lezing 31 mei 2017, Tong Tong Fair, Den Haag. Geplaas 20 Junie 2017. http://www.litnet.co.za/gedeeld-verleden-gemengd-cultuur-lezing-31-mei-2017-tong-tong-fair-den-haag/

Slippers, B. 2013. Jou inspirasie is ook myne. My Tyd, Rapport, 15 Sept. 2013, bl. 12–13.

Slippers, B. 2017. Die predikant en die pedagoog van die verhoog. Taalgenoot, Lente 2017: 36–43.

Small, A. 1995. Kaaps dra die volle noodlot van sy sprekers. Afrikaans Vandag, 2(4): 11.

Small, A. 2014a. Woorde om aan vas te hou by stembus. Beeld, 9 Mei 2014, bl. 11.

Small, A. 2014b. Los tog hierdie twakpraatjie-in-die-wind. Die Burger, 6 Jun. 2014.

Small, A. 2015. Small oor taal en medemens. Die Burger, 8 Okt. 2015, bl. 14.

Small. A. 2016. ʼn Ou kan jou darem erg kap in Kaaps. By, Beeld, 14 Mei 2016, bl. 21.

Smalman. I. 2013. Loubser swyg oor sy apartheidsteun. Beeld, 27 Jul. 2013, bl. 16.

Smile, S. 2015. What the bones are telling us. The Times, 11 Sept. 2015, bl. 10–11.

Smit, A. 2015. Vat jou goed en trek as Engels pla. Rapport Weekliks, 12 April 2015, bl. 10.

Smit, D. 2015. Swart denkers met ’n witwarm woede. Rapport Weekliks, 20 Des. 2015.

Smit, E. 2015. #topstories – Wat sê Maties oor taalskok? Geplaas 13 Nov. 2015. http://www.netwerk24.com/Nuus/topstories-wat-se-maties-oor-taalskok-20151113

Smit, E. 2016a. #topstories – ’n Kort geskiedenis van rassisme in SA. Geplaas 15 Jan. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/topstories-n-kort-geskiedenis-van-rassisme-in-sa-20160115

Smit, E. 2016b. Voor in die koor van digitale (r)evolusie. By, Beeld, 30 April 2016, bl. 18–19.

Smit, E. 2016c. ‘Potch sal in toekoms nie veel van UJ verskil.’ By, Beeld, 23 Julie 2016, bl. 18–19.

Smit, F. 2000. Talle faktore gryp in universiteitstaal in. Afrikaans Vandag, Jul. 2000, bl. 10–11.

Smit, F. 2009. Arm ken nie ras of geslag. Beeld, 15 Okt. 2009, bl. 15.

Smit, F. 2011. Hoeveel mense is in ’n reënboog? By, Beeld, 8 Okt. 2011, bl. 15.

Smit, F. 2015a. Wit bevolking gaan nog skerp afneem. Beeld, 1 Okt. 2015, bl. 19.

Smit, F. 2015b. Stuit die getalle-tsoenami. Beeld, 30 Okt. 2015, bl. 31.

Smit, F. 2016a. Universiteite onder beleg. Beeld, 22 Jan. 2016, bl. 21.

Smit, F. 2016b. Kantelpunt is bereik. Beeld, 14 Maart 2016, bl. 13.

Smit, F. 2016c. Net so noodsaaklik as gevaarlik. Beeld, 18 Mei 2016, bl. 11.

Smit, F. 2016d. My mening: Dié studente kán nie suksesvol leer. Geplaas 16 Okt. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/my-mening-die-studente-kan-nie-suksesvol-leer-20161016

Smit, J. 2018. Matriek: Wes-Kaap en Gauteng is eintlik die beste. Geplaas 7 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Nuus/Matriek/matriek-wes-kaap-en-gauteng-is-eintlik-die-beste-20180107

Smit, M. 1985. Sestig jaar Afrikaans. Woord en Daad, Sept. 1985, bl. 2–3.

Smith, C. (Carin) 2015. Ageing white workforce to impact SA labour market – report. Geplaas 23 Des. 2015. http://www.fin24.com/Economy/Labour/News/ageing-white-workforce-to-impact-sa-labour-market-report-20151223

Smith, C. 2016. SA growth likely worst in sub-Sahara Africa – report. Geplaas 27 April 2016. http://www.fin24.com/Economy/sa-growth-likely-worst-in-sub-sahara-africa-report-20160427

Smith, C. (Charlene). 2016. Ek jubel vandag in Afrikaans. Volksblad, 24 Junie 2016.

Smith, C. 2017. ATKV-redenaarskompetisie pure verkwikking. Geplaas 15 Mei 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Briewe/atkv-redenaarskompetisie-pure-verkwikking-20170514

Smith, C. (Charles) 2013. Hart van die Afrikaner … en nou méér. By, Beeld, 2 Nov. 2013, bl. 10.

Smith, C. 2014. Ons eis beter Afrikaanse musiek op die lug. Geplaas 6 Nov. 2014. http://www.netwerk24.com/stemme/2014-11-06-ons-eis-beter-afrikaanse-musiek-op-lug [Gebruik 7 Nov. 2014.]

Smith, C. 2015a. Nuwe Milners teiken wittes en Afrikaans. Volksblad, 19 Maart 2015.

Smith, C. 2015b. UFS considers English-only classes. Geplaas 7 Mei 2015. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/UFS-considers-English-only-classes-20150507 [Gebruik 8 Mei 2015.]

Smith, C. 2015c. ‘Staan op vir jou taal by UV’. Afrikaans-debat verdiep. Volksblad, 7 Mei 2015.

Smith, C. 2015d. Sekerheid oor taal ’n moet, sê FAK. Volksblad, 11 Mei 2015.

Smith, C. 2015e. Gaan 90-jarige Afrikaans ooit 100 kan haal? Volksblad, 14 Mei 2015.

Smith, C. 2015f. ‘Afrikaans moet waai by Kovsies’. Beeld, 7 Mei 2015, bl. 14.

Smith, C, 2015g. ‘Gryp in by Afrikaans, anders …’. Beeld, 8 Mei 2015, bl. 8.

Smith, C. 2015h. Wie’s daai ‘meeste’?. Beeld, 9 Mei 2015, bl. 9.

Smith, C. 2015i. Muur huldig slagoffers van kampe. Beeld, 4 Aug. 2015, bl. 5.

Smith, C. 2015j. Nuwe Milners bedreig Sotho en Afrikaans. Volksblad, 27 Aug. 2015.

Smith, C. 2015k. Revolusie dreig en Afrikaners paartie toe oë. Volksblad, 3 Sept. 2015.

Smith, C. 2015l. Moenie ons probeer stilmaak nie. Volksblad, 8 Sept. 2015.

Smith, C. 2015m. Afrikaans — Verraad lê diep in ons bloed. Volksblad, 19 Nov. 2015.

Smith, C. 2015n. Engels, vra UV se taalskimme. Volksblad, 19 Nov. 2015.

Smith, C. 2015o. Afrikaans is slagoffer – Flip Buys. Volksblad, 20 Nov. 2015.

Smith, C. 2015p. UV-plan kwel Afrikaanse Taalraad. Volksblad, 20 Nov. 2015.

Smith, C. 2015q. UV-raad moet sê oor aanvalle op Afrikaans. Volksblad, 26 Nov. 2015.

Smith, C. 2015r. Boere-oorlog se naam verander. Volksblad, 1 Des. 2015.

Smith, C. 2015s. Afrikaner, veg vir jou broers en jy sal wen. Volksblad, 3 Des. 2015.

Smith, C. 2016a. Is 2016 die begin van die einde van Afrikaans as akademiese taal? Wapad, 4 Feb. 2016, bl. 13.

Smith, C. 2016b. Kovsies: Bly of gly Afrikaans? Volksblad, 8 Maart 2016.

Smith, C. 2016c. Vandag val nóg ’n monument in die Vrystaat. Volksblad, 10 Maart 2016.

Smith, C. 2016d. ‘Geskiedenis nooit klaar geskryf’. Volksblad, 25 Okt. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/geskiedenis-nooit-klaar-geskryf-20161024

Smith, C. 2016e. Migrasie weg van Kovsies oor taal, veiligheid. Geplaas 8 Des. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Charles-Smith/migrasie-weg-van-kovsies-oor-taal-veiligheid-20161207

Smith, C. 2017a. Afrikaans het jóú nodig om te oorleef, vrind. Volksblad, 12 Jan. 2017. (Ook geplaas in Beeld, 21 Jan. 2017, bl. 12.)

Smith, C. 2017b. ‘Skande dat US verengels.’ Geplaas 18 Julie 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/skande-dat-us-verengels-se-giliomee-20170718

Smith, C. 2017c. Afrikaners word ’n Casper de Vries-grap. Volksblad, 3 Aug. 2017.

Smith, C. 2017d. ‘Dis nie oorwinning oor Afrikaans nie’. Die Burger, 30 Des. 2017, bl. 3.

Smith, C. 2017e. Uitspraak oor Afrikaans ʼn terugslag – VF Plus. Volksblad, 29 Des. 2017.

Smith, C. 2017f. Prof. Jansen gelooi ná uitlating oor Afrikaans. Volksblad, 31 Des. 2017.

Smith, C. 2018a. Uitspraak ‘vertrap almal se regte’. Beeld, 3 Jan. 2018, bl. 2.

Smith, C. 2018b. Hof ‘moet ruimte alle amptelike tale skep’. Beeld, 3 Jan. 2018, bl. 2.

Smith, C. 2018c. Nadat Jansen, Lange vlug, sal Afrikaans lewe. Volksblad 4 Jan. 2018.

Smith, C. & V. Bürger 2016. Hof toe weens UV-beleid. Beeld, 8 Maart 2016, bl. 5.

Smith, C. & M. Gericke 2015. Afrikaanse personeellede geskok oor UV-taalplanne. Volksblad, 23 Nov. 2015.

Smith, D. 2017. ‘Krisis in Afrikaanse onderwys groei’. Geplaas 27 April 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/krisis-in-afrikaanse-onderwys-groei-20170426

Smith, F. 2014. ‘Ek is eerder ʼn taalbul as ʼn taaltollie’. Volksblad, 6 Sept. 2014.

Smith, F. 2014. ‘Die dice val reg’. Rapport Weekliks, 20 April 2014, bl. 24.

Smith, F.; A. van Niekerk e.a. 2015. UV-departement sê dís wat taalbeleid moet doen. Geplaas 16 Jun. 2015. http://www.netwerk24.com/nuus/2015-06-16-uv-departement-s-ds-wat-taalbeleid-moet-doen

Smith, J.J. 1926. Oor boeke. Die Huisgenoot, 25 Jun. 1926.

Smith, N. 2003. Afrikanerstryd was oor oorheersing, nié oorlewing. Rapport, 30 Nov. 2003, bl. 19.

Smuts, R. 2016a. Taal en denke kan nie geskei word nie. Die Burger, 26 April 2016.

Smuts, R. 2016b. Taal is ‘n draer van menswees. Rapport Weekliks, 8 Mei 2016, bl. 11.

Snodgrass, L. 2015a. South African students and universities may now be trapped in a cycle of conflict. Geplaas 26 Okt. 2015. https://theconversation.com/south-african-students-and-universities-may-now-be-trapped-in-a-cycle-of-conflict-49687?

Snodgrass, L. 2015b. Getting to grips with why race is still a divisive issue in South Africa. Geplaas 18 Des. 2015. https://theconversation.com/getting-to-grips-with-why-race-is-still-a-divisive-issue-in-south-africa-52169

Snyders, P. 2002. Kaaps is nie Capey nie. [Web]: http://www.news24.com/Die_Burger/Taalskatkis/ 0,4140,4-81_1161370,00.html [Datum van gebruik: 9 Sept. 2002.]

Snyman, D. 2011. Die Groot Een se half eenkantmense. By, Die Burger, 10 Sept. 2011.

Snyman, D. 2012. Op Ta’ Miem se spoor om armes op te hef. Beeld, 14 Sept. 2012, bl. 13.

Snyman, D. 2013. Die trek na volksbesef. Beeld, 3 Sept. 2013, bl. 11.

Snyman, D. 2014. Soms dink ek aan die onsêbare. Beeld, 10 Jan. 2014, bl. 16.

Snyman, R. 2016. ʼn Nuwe lewe vir feeste. Die Burger, 24 Maart 2016.

Solidariteit 2016. ‘Kriminalisering van Afrikaner-geskiedenis gevaarlik’. Beeld, 25 Jan. 2016, bl. 2.

Somerville, K. 2016. Britain’s shameful role in blocking a non-racial franchise in South Africa. Geplaas 25 Julie 2106. https://theconversation.com/

Sonn, F. 1994. Gaan soek die helde. Bruinmense moet weet ‘ons het trotse geskiedenis’. Beeld, 3 Sept. 1994, bl. 8.

Sonn, F. 2013. FW is nié ʼn ‘Judas’. Die Burger, 18 Des. 2013, bl. 13.

Sonnekus, S. 2017a. ‘Afrikaners moet aanhou flieks maak.’ Beeld, 20 Feb. 2017, bl. 3.

Sonnekus, S. 2017b. ‘Veeltaligheid ’n geleentheid eerder as ’n las’. Geplaas 14 April 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/veeltaligheid-n-geleentheid-eerder-as-n-las-20170414

Sonnekus, S. & J. Marx 2018. Overvaal: Angie sê ja vir hofsaak. Beeld, 31 Jan. 2018, bl. 13.

Spaarwater, M. 2016. Tale is gelyk; een is net meer gelyk. Die Burger, 11 Junie 2016.

Sparks, A. 2015a. Land kook oor, en ons lug óú griewe. Beeld, 22 April 2015, bl. 11.

Sparks, A. 2015b. Onbevoegdheid kom SA duur te staan. Groentjies dompel die land in gemors. Beeld, 8 Jul. 2015, bl. 9.

Spies, D. 2015. White, black must share apartheid stories – Zuma. Geplaas 16 Des. 2015. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/white-and-black-south-africans-must-share-their-apartheid-stories-zuma-20151216

Spies, L. 2014. Afrikaans moet weer eie herwin. Rapport, 28 Des. 2014, bl. 17.

Spies, L. 2015. Behoud van Nederlands was nie haalbaar in SA nie, maar band is nog nie deurgesny. Rapport Weekliks, 12 Jul. 2015, bl. 8–9.

Spies, L. 2017. Ysige windjie sny deur Eikestad. Die Burger, 10 Feb. 2017, bl. 14.

Spies, W. 2016a. Universiteite in gyselaarskap. Beeld, 10 Maart 2016, bl. 24.

Spies, W. 2016b. Verenig diverse mense. Beeld, 10 Junie 2016, bl. 27.

Spies, W. 2018. Lesufi hou nie tred met hede. Beeld, 15 Jan. 2018, bl. 16.

Stadler, H. 2014a. ‘Ons vernietig werk’. Beeld, 30 Jul. 2014, bl. 1.

Stadler, H. 2014b. As ʼn deur toeslaan … bly hy toe. SakeRapport, 2 Nov. 2014, bl. 2.

Stadler, H. 2015a. ATKV se syfers blom – skole en taal pluk die vrugte daarvan. SakeBeeld, 15 Mei 2015, bl. 1.

Stadler, H. 2015b. 5,4 m. soek vergeefs werk. SakeBeeld, 28 Okt. 2015, bl. 1.

Stadler, H. 2015c. 1,55 miljard mense nou op Facebook. Geplaas 5 Nov. 2015. http://www.netwerk24.com/Sake/Ikt/155-miljard-mense-nou-op-Facebook-20151105

Stadler, H. 2016a. Afrikaanse TV-kykers: Kla ons verniet? Die Burger, 11 Feb. 2016.

Stadler, H. 2016b. Facebook kry 60 miljoen mense by. Beeld, 29 April 2016, bl. 20.

Stadler, H. 2016c. Werkskepping: ‘SA doen nie genoeg’. Beeld, 10 Mei 2016, bl. 7.

Stadler, H. 2016d. 3,5 miljoen mense dra 93% van SA se belastinglas. Beeld, 16 Mei 2016, bl. 8.

Stadler, H. 2016e. Vaarwel, SABMiller! Geplaas 28 Sept. 2016. http://www.netwerk24.com/Sake/Maatskappye/vaarwel-sabmiller-20160928

Stadler, H. 2016f. 67 000 mense verloor hul werk. SakeBeeld, 10 Okt. 2016, bl. 7.

Stadler, H. 2016g. Onderrig máák saak as jy werk soek. Geplaas 7 Okt. 2016. http://www.netwerk24.com/Sake/Ekonomie/onderrig-maak-saak-as-jy-werk-soek-20161007

Stadler, H. 2016h. Minder koerante, tydskifte gedruk; boeke vaar beter. Geplaas 4 Nov. 2016. https://www.netwerk24.com/Sake/Ikt/minder-koerante-tydskrifte-gedruk-boeke-vaar-beter-20161104

Stadler, H. 2017a. Só verdien jy geld vir Facebook. Sake, Beeld, 3 Feb. 2017, bl. 20.

Stadler, H. 2017b. Werkloosheid die hoogste in 13 jaar. Beeld, 2 Junie 2017.

Stadler, H. 2017c. SA bloei nóg 34 000 poste. Geplaas 29 Sept. 2017. http://www.netwerk24.com/Sake/Ekonomie/sa-bloei-nog-34-000-poste-20170928

Stadler, H. 2017d. Werkskepping te min. 50% van jonges soek werk. SakeBeeld, 1 Nov. 2017, bl. 23.

Stadler, H. 2017e. Media24 se jaarresultate. E-nuus floreer, koerante nié. Sake-Beeld, 26 Junie 2017, bl .1.

Stadler, H. 2018. Hier is die sektore wat mense aanstel, afdank. Sake-Beeld, 28 Maart 2018.

Stadler, H.; V. Booysen & F. Williams 2015. Werkloosheid: stilte voor die storm later. SakeBeeld, 30 Jul. 2015, bl. 1.

Staff Writer 2015. South African unemployment is worse now than at the end of apartheid. Geplaas 17 Aug. 2015. http://businesstech.co.za/news/government/95983/south-africa-unemployment-is-worse-now-than-at-the-end-of-apartheid/

Stander, J. 2012. Europese rol in slawerny is die grootste skande. By, Beeld, 17 Nov. 2012, bl. 2.

Stapelberg, R. 2014. Dít is waarom ek DA gestem het. Beeld, 20 Mei 2014, bl. 9.

Starke, J. 2016. Só kan Afrikaans aan die lewe bly. Die Burger, 9 Mei 2016, bl. 8.

Steenkamp, A. 2017. Onderrig in moedertaal is nou ’n politieke speelbal. Geplaas 27 Feb. 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/onderrig-in-moedertaal-is-nou-n-politieke-speelbal-20170224

Steenkamp, C. 2016a. Wie is die belanghebbers in die US-taalbeleid? Geplaas 19 Mei 2016. http://www.litnet.co.za/wie-die-belanghebbers-die-us-taalbeleid/

Steenkamp, C. 2016b. Persvrystelling: US-taalbeleid voldoen nie aan basiese bestuursvereistes. Geplaas 30 Mei 2016. http://www.litnet.co.za/us-taalbeleid-voldoen-nie-aan-basiese-bestuursvereistes/

Steenkamp, C. 2016c. Kommentaar deur die Afrikaanse Taalraad: Taalbeleid by die Universiteit van Pretoria. Geplaas 3 Junie 2016. http://www.litnet.co.za/kommentaar-taalbeleid-die-universiteit-van-pretoria/

Steenkamp, C. 2017a. Die debat oor Afrikaans aan die US is verby. Geplaas 21 Maart 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/die-debat-oor-afrikaans-aan-die-us-is-verby-20170320

Steenkamp, C. 2017b. Nét Engels is so outyds. Rapport Weekliks, 24 Sept. 2017, bl. 11.

Steenkamp, C. & J. Oosthuizen 2017. Waarheen met Afrikaans? Geplaas 17 Mei 2017. http://www.litnet.co.za/waarheen-met-afrikaans/

Steenkamp, L. 2013. ‘Bruin mense moeg vir uitbuiting deur wit en swart’. Rapport, 24 Nov. 2013, bl. 7

Stehle, R. 2013. Fees gedy in Nederland. Beeld, 19 Feb. 2013, bl. 7.

Stehle, R. 2014a. Afrikaanse werke wêreldwyd vertaal. Beeld, 28 Feb. 2014, bl. 21.

Stehle, R. 2014b. Afrikaans se vastrapplek in Nederland versterk. Beeld, 23 Jun. 2014, bl. 14.

Stehle, R. 2014c. Afrikaanse universiteite is nodig vir oorlewing van taal. Beeld, 10 Des. 2014, bl. 11.

Stehle, R. 2015a. Derde Afrikaanse fees in 2016 in Amsterdam. Beeld, 23 Jan. 2015, bl. 24.

Stehle, R. 2015b. Geen plek vir politieke korrektheid in taaldebat. Geplaas 16 Des. 2015. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/geen-plek-vir-politieke-korrektheid-in-taaldebat-20151216

Stehle, R. 2016a. Wie is Afrikaanses? Beeld, 6 Mei 2016, bl. 11.

Stehle, R. 2016b. Jonges: Elk doen sy eie ding. Beeld, 6 Junie 2016, bl. 8.

Steinman, C. 2010. Die beeste se horings. By, Beeld, 18 Sept. 2010, bl. 11.

Sternbergh, A. 2015. Why the Printed Book Will Last Another 500 Year. Geplaas 15 Okt. 2015. http://lithub.com/why-the-printed-book-will-last-another-500-years/

Steward, D. 2014a. Moenie van “Plan A” vergeet nie. Geplaas 8 Jul.. http://fwdeklerk.org/index.php/afr/nuus/279-artikel-moenie-van-plan-a-vergeet-nie [Gebruik 16 Jul. 2014.] Ook gepubliseer in Rapport Weekliks, 13 Jul. 2014, bl. 29.

Steward, D. 2014b. Prof. Jonathan Jansen se aantyging dat regsgesinde Afrikaners verantwoordelik is vir die dood van prof. Russel Botman. Geplaas 15 Jul. 2014. http://fwdeklerk.org/index.php/afr/nuus/285-artikel-prof-jonathan-jansen-se-aantuiging-dat-regsgesinde-afrikaners-verantwoordelik-is-vir-die-dood-van-prof-russel-botman [Gebruik 16 Jul. 2014.]

Steward, D. 2014c. Nzimande’s plan to impose language uniformity on our universities. Geplaas 25 Jul. 2014. http://www.fwdeklerk.org/index.php/en/latest/news/288-article-nzimande-s-plan-to-impose-language-uniformity-on-our-universities [Gebruik 24 Aug. 2014.]

Steward, D. 2014d. Afrikaans is deel van SA vraagstuk. Die Burger, 31 Jul. 2014.

Steward, D. 2014e. Blade Nzimande’s unconstiutional campaign to eliminate Afrikaans as a university language. Geplaas 12 Des. 2014. http://www.fwdeklerk.org/index.php/en/latest/news/341-article-blade-nzimande-s-unconstitutional-campaign-to-eliminate-afrikaans-as-a-university-language [Gebruik 20 Des. 2014.]

Steward, D. 2014f. Blade Nzimande se ongrondwetlike veldtog om Afrikaans as universiteitstaal te verwyder.  Geplaas 12 Des. 2014. http://www.fwdeklerk.org/index.php/afr/nuus/342-article-blade-nzimande-se-ongrondwetlike-veldtog-om-afrikaans-as-universiteitstaal-te-verwyder [Gebruik 20 Des. 2014.]

Steward, D. 2015a. “ʼn Land wat aan almal behoort wat daarin woon, verenig in ons diversiteit …” Geplaas 16 Jan. 2015. http://fwdeklerk.org/index.php/afr/nuus/359-artikel-n-land-wat-aan-almal-behoort-wat-daarin-woon-verenig-in-ons-diversiteit [Gebruik 19 Jan. 2015.]

Steward, D. 2015b. Luister … Geplaas 11 Sept. 2015. http://www.fwdeklerk.org/index.php/afr/nuus/455-artikel-luister

Steward, D. 2015c. Language Policy at the University of Stellenbosch. 16 Nov. 2015. http://www.fwdeklerk.org/index.php/en/latest/news/477-language-policy-at-the-university-of-stellenbosch

Steyn, A. 2000. Wind van voor is niks, Afrikaans Vandag, 7(2): 17.

Steyn, G. 2016. Laat meertaligheid by US geld. Die Burger, 3 Junie 2016, bl. 8.

Steyn, J.C. 1989. Afrikaans in die politieke magstryd. Insig, Mei 1989, bl. 42–43.

Steyn, J.C. 1999a. Engels as enigste hoftaal is misplaas regstellend. Die Burger, 2 Nov. 1999, bl. 10.

Steyn, J.C. 1999c. Wanneer ’n taal sterf. Insig, April 1999, bl. 54.

Steyn, J.C. 1999d. Afrikaner se regte. Beeld, 14 Des. 1999, bl. 14.

Steyn, J.C. 1999e. Afrikaans uit stryd. Waardevolle nalatenskap van ABO. Beeld, 12 Okt. 1999, bl. 12.

Steyn, J.C. 2000a. As jy op my liddoring trap, gaat ek jou slaat, vir ou goete ook. Beeld, 16 Jun. 2000, bl. 11.

Steyn, J.C. 2000b. Soweto-onluste was een van die grootste rampe wat Afrikaans getref het. Die Burger, 16 Jun. 2000, bl. 9.

Steyn, J.C. 2000c. Afrikaans moes die prys betaal vir 16 Junie se onluste in Soweto. Volksblad, 16 Jun. 2000, bl. 7.

Steyn, J.C. 2000d. Taal se toekoms. Loopbaanwaarde baie belangrik. Beeld, 4 April 2000, bl. 8.

Steyn, J.C. 2000g. Taalstryd is teen verdere bevoorregting van Engels. Beeld, 14 Maart 2000, bl. 8.

Steyn, J.C. 2000h. Taalprestasie eg. Beeld, 14 Maart 2000, bl. 10.

Steyn, J.C. 2004a. Skoolkrisis kan Afrikaans uitbou. Asmal-era dalk rampspoedigste ooit in onderwys. Beeld, 17 Feb. 2004, bl. 10.

Steyn, J.C. 2004b. Feeste en songs red Afrikaans nie. Beeld, 30 Aug. 2004, bl. 12.

Steyn, J.C. 2005a. Aktivisme nodig vir meertaligheid. Beeld. 15 Feb. 2005, bl. 14.

Steyn, J.C. 2005b. Te veel Afrikaners se tjank afgetrap. Beeld. 5 April 2005, bl. 10.

Steyn, J.C. 2010a. Lot van ‘taalstrydertjies’. Beeld, 17 Jun. 2010, bl. 18.

Steyn, J.C. 2014c. Nieuwe taalstrijd in Zuid-Afrika. Geplaas 30 Jan. 2014. http:///www.fak.org.za/blog/nieuwe-taalstrijd-zuid-afrika/ [Gebruik 31 Jan. 2014.]

Steyn, J.C. 2014d. Te maklik om Engels te praat. Rapport Weekliks, 10 Aug. 2014, bl .7.

Steyn, J.C. 2015a. Afrikaans bedreigd aan universiteit. Geplaas 1 Feb. 2015. http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/afrikaans-bedreigd-aan-universiteit [Gebruik 9 Feb. 2015.]

Steyn, J.C. 2015b. Taalstryd duur al meer as ’n eeu. Volksblad, 18 Maart 2015.

Steyn, J.C. 2015c. Afrikaans by die UV. Geplaas 19 Mei 2015. http://www.standpunte.co.za/afrikaans-by-die-uv/ [Gebruik 20 Mei 2015.]

Steyn, J.C. 2015d. Taalstryd by UV duur al lank. Volksblad, 28 Aug. 2015.

Steyn, J.C. 2015e. M.T. Steyn – ’n vegter vir gelykheid. Volksblad, 20 Nov. 2015.

Steyn, J.C. 2017a. As taal verdwyn, word hy nie doodgemaak? Volksblad, 22 Maart 2017.

Steyn, J.C. 2017b. Jan H Maraisprys 2017: Jaap Steyn se bedankingstoespraak. Geplaas 7 Junie 2017. http://www.litnet.co.za/jan-h-maraisprys-2017-jaap-steyn-se-bedankingstoespraak/

Steyn, J.C. 2017d. Dekolonisering orals. Behalwe Engels, net nie Engels nie? Ink, 3, Oktober 2017: 12–13.

Steyn, J.C. 2017e. Die ‘rebelle-koerant’ ’n eeu oud. Volksblad, 7 Nov. 2017.

Steyn, J.C. 2018. Afrikaanses só ontmagtig. Volksblad, 19 Jan. 2018.

Steyn, P. 2011. Die Voortrekkers hou al 80 jaar lank koers. Beeld, 5 Sept. 2011, bl. 6.

Steyn, P. 2013. Afrikaners is nie almal so nie. http://www.fak.org.za/blog/afrikaners-nie-almal-nie [Gebruik 11 Okt. 2013.]

Steyn, P. 2014. Genl. Jan Smuts het só ‘Sarie Marais’ volksbesit help maak. Volksblad, 15 Nov. 2014.

Steyn, P. 2015a. ‘Dis ongrondwetlik, absurd’. Woede oor dié gr. 6-wiskundehandboek net in Engels is. Beeld, 30 Jul. 2015, bl. 14.

Steyn, P. 2015b. ‘Ekonomie bedreig groei van swart middelklas’. Beeld, 5 Aug. 2015, bl. 6.

Steyn, P. 2015c. Belydenis van Belhar behaal ook ʼn sege. Die Burger, 9 Okt. 2015, bl. 2.

Steyn, P. 2015d. Historici vaar uit teen ‘SA Oorlog’. Beeld, 3 Des. 2015.

Steyn, P. 2016a. SA bevolking groei met 835% in 106 j. Beeld, 5 Feb. 2016, bl. 8.

Steyn, P. 2016b. Kerke vat oud-troepe na Soweto. Beeld, 3 Mei 2016, bl. 1.

Steyn, P. 2016c. Ete met Leopold Scholtz: ‘SA nie middelpunt van die wêreld’. Geplaas 15 Okt. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Profiele/ete-met-leopold-scholtz-sa-nie-middelpunt-van-die-wereld-20161013

Steyn, P. 2016d. Ete met Simon Bruinders: Korrektheid maak my moeg, sê Bruinders. By, Beeld, 29 Okt. 2016, bl. 21.

Steyn, P. & C. Bornman 2014. Volkspele ʼn eeu oud … en toe maak hulle só, By, Beeld, 15 Maart 2014, bl. 4–5.

Strauss, D.F. 2015a. Taalreg raak aard van regstaat diep.‘Studente praat nié Suid-Afrikaans’. Volksblad, 21 Mei 2015.

Strydom, I. 2016. Hoe lyk die toekoms van Afrikaans in 2016? Geplaas 15 Junie 2016. http://maroelamedia.co.za/nuus/in-diepte/hoe-lyk-die-toekoms-van-afrikaans-in-2016/

Strydom, M. 2015a. Curro-skole behoort hul sukses te deel. Beeld, 23 Jun. 2015, bl. 9.

Strydom, M. 2015b. Behou respek vir ander se taal. Die Burger, 2 Des. 2015, bl. 10.

Strydom, N. 2014. ‘Barnard-uitspraak dodelik vir nasionale akkoord’. Geplaas 9 Sept. 2014. http://maroelamedia.co.za/blog/nuus/suid-afrika/barnard-uitspraak-dodelik-vir-nasionale-akkoord/ [Gebruik 12 Sept. 2014.]

Styan, J-B. 2013. Eerste volksmoorde van die 20ste eeu. By, Beeld, 7 Des. 2014, bl. 10.

Sybesma, R. 2018. Politiek nu aan zet in taalstrijd. Trouw, 10 Feb. 2018, bl. 27.

Suttner, R. 2015. Eis terug die demokrasie. Beeld, 5 Maart 2015, bl. 11.

Suttner, R. 2016. Inside apartheid’s prison – an experience that haunts for a lifetime. Geplaas 23 Okt. 2016. http://theconversation.com/inside-apartheids-prison-an-experience-that-haunts-for-a-lifetime-64989

Swanepoel, E. 2014a. Apartheid: ‘Onthou die slagoffers’. Beeld, 21 Mei 2014, bl. 8.

Swanepoel, E. 2014b. Moord: SA styg op dié ranglys. Rapport, 21 Sept. 2014, bl. 5.

Swanepoel, E. 2015. ‘Lesufi gebruik sy mag soos ʼn wapen’, Rapport, 1 Nov. 2015, bl. 4.

Swanepoel, E. 2016a. Tuks laat vaar Taal. Rapport, 21 Feb. 2016, bl. 4.

Swanepoel, E. 2016b. UV-taalbeleid: Die minderheid wen. Rapport, 13 Maart 2016, bl. 2.

Swanepoel, E. 2016c. Matriekpunte was eintlik 10% laer. Rapport, 13 Maart 2016, bl. 9.

Swanepoel, E. 2016d. Oud-Pukke kwaad oor nuwe model. Rapport, 3 April 2016, bl. 8.

Swanepoel, E. 2016e. Geen gelyke kans vir Gelyke Kanse. Rapport, 8 Mei 2016, bl. 8.

Swanepoel, E. 2016f. Suid-Afrikaners ál meer mismoedig. Rapport, 15 Mei 2016.

Swanepoel, E. 2016g. Tuks bied tweede meeste Afrikaans. Rapport, 5 Junie 2016, bl. 6.

Swanepoel, E. 2016h. Engels het die oorhand as 2de taal op skool. Rapport, 5 Junie 2016, bl. 6.

Swanepoel, E. 2016i. Skole: Staat bly nie voor. Rapport, 20 Nov. 2016, bl. 7.

Swanepoel, E. 2016j. Afr. nog in 10% van SA se skole. Rapport, 13 Nov. 2016, bl. 12.

Swanepoel, E. 2016k. ‘Ouers, belê in dié skole’. Rapport, 4 Sept. 2016, bl. 8.

Swanepoel, E. 2016l. Hof sal sê oor wettigheid van UP-taalbeleid. Rapport, 7 Aug. 2016, bl. 9.

Swanepoel, E. 2016m. Meeste studente kies Engels – UP. Rapport, 26 Junie 2016, bl. 6.

Swanepoel, E. 2016n. Só werk dit nou by Tuks. Rapport, 26 Junie 2016, bl. 6.

Swanepoel, E. 2016o. Hy wip hom vir Maties se beleid, en verander toe sy testament. Rapport, 26 Junie 2016, bl. 6.

Swanepoel, E. 2017a. Swot: Jare, geld word gemors. Rapport, 12 Feb. 2017, bl. 8.

Swanepoel, E. 2017b. Private kolleges groei, al is dit soms duurder. Rapport, 12 Feb. 2017, bl. 8.

Swanepoel, E. 2017c. Te min werk vir al die grade. Rapport, 26 Maart 2017, bl. 12.

Swanepoel. E. 2017d. Daar’s nog baie skop in private skole. Rapport, 28 Mei 2017, bl. 12.

Swanepoel, E. 2017e. ʼn Skool vir al SA se leerders. Parallelmediumskole bied ʼn tuiste vir alle tale en kulture. Rapport, 2 Nov. 2017, bl. 10.

Swanepoel, E. 2018a. Soveel studente met staatshulp skop op. Rapport, 21 Jan. 2018, bl. 4.

Swanepoel, E. 2018b. ‘Hulle wíl dit ʼn taalstryd maak.’ Rapport, 11 Feb. 2018.

Swanepoel, E. & P. Malan 2016. Afrikaans: nog vier hofsake kom. Rapport, 24 Julie 2016, bl. 8.

Swanepoel, J. 2014. Nat en trots daarop. Weekliks, Rapport, 25 Mei 2014, bl. 22.

Swart, F. 1999. Die afgelope 1 000 jaar. Rapport, 19 Des. 1999, bl. 11.

Swart, M. 2016. Kom ons hou op breek. Beeld, 26 Feb. 2016, bl. 31.

Swart, P.S. 2014. Meer as een soort Afrikaner. Weekliks, Rapport, 23 Feb. 2014, bl. 5.

Swart, R. 2017. Veg vir Afrikaans op voetsoolvlak. Beeld, 20 Okt. 2017, bl. 13.


Tabane, R. 2014a. Net meer van dieselde storie. Beeld, 9 Mei 2014, bl. 10.

Tabane, R. 2014b. Ras: Ons moet ons kinders leer. Beeld, 5 Des. 2014, bl. 26.

Tababe, R. 2016. Nie-rassiste kan nie net stilbly. Beeld, 15 Jan. 2016, bl. 8.

Taljaard, J. 2016. Ná vreugde van Wayde se sege ʼn etniese wanklankie. Rapport Weekliks, 21 Aug. 2016, bl. 15.

Tarnoff, B. 2016. How the internet was invented. Geplaas 15 Julie 2016. https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/15/how-the-internet-was-invented-1976-arpa-kahn-cerf?CMP=share_btn_link

Taurus Fatigatus, Stellenbosch 2017a. Oor taal gaan ons mekaar nie vind. Die Burger, 10 Feb. 2017, bl. 14.

Taurus Fatigatus, Stellenbosch 2017b. Só kan afgetredenes langer leef. Die Burger, 27 Okt. 2017.

Tempelhoff, E. 2014. Veel minder graan verbou as temperatuur styg. Beeld, 8 Jan. 2015, bl. 6.

Tempelhoff, E. 2016a. Pendoring nooi ander inheemse tale binne. Beeld, 29 Maart 2016, bl. 3.

Tempelhoff, E. 2016b. WWF loof SA oor Parys. Beeld, 3 Nov. 2016.

Tempelhoff, E. 2017. 2016 is amptelik die warmste jaar in 150 jaar. Beeld, 21 Jan. 2017, bl. 9.

Tempelhoff, J. 1993. 16 Junie 1976. Historiese gebeurtenis in die aftakeling van die apartheidsbestel. Beeld, 16 Jun. 1993, bl. 7.

Terblanche, E. 2014. ATKV-skrywersalbum: SJ du Toit (1847 –1911). http://www.litnet.co.za/Article/sj-du-toit-18471911 [Gebruik 24 Jan. 2014.]

Terblanche, E. 2015. Alles behalwe eie taal. Beeld, 19 Nov. 2015.

Terblanche, E. 2017. Zulfah Otto-Sallies (1961–2016). Geplaas 23 Jan. 2017. http://www.litnet.co.za/zulfah-otto-sallies-1961-2016/

Terblanche, G.P.D. 2016. Ons kan dié taal nie laat sterf nie. Rapport Weekliks, 14 Feb. 2016, bl. 10.

Terblanche, H.O. 2012. Riglyne vir versoening. Die Burger, 7 Jun. 2012, bl. 13.

Terblanche, H.O. 2013a. Mandela se riglyne nie meer toegepas. Weekliks, Rapport, 14 Jul. 2013, bl. 6.

Terblanche, H.O. 2014b. Mandela positief oor Afrikaans. Rapport Weekliks, 6 Jul. 2014, bl. 10.

Terblanche, K. 2014. Lied in ʼn oproep tot liefde vir die land. Beeld, 9 Jul. 2014.

Terreblanche, S. 2010. Wanfunksioneel. By, Beeld, 18 Sept. 2010, bl. 4–5.

Terreblanche, S. 2014b. Wittes skuld nog baie. Beeld, 12 Maart 2014, bl. 13.

Terreblanche, S. 2014c. ʼn Land se ‘eeu van onreg’. Die Burger, 14 Maart 2014, bl. 13.

TFI (The Foundations Initiative) 2016. Dialoog tussen gemeenskappe ‘kan ramp in SA keer’. Rapport, 3 April 2016, bl. 11.

Thakali, T. 2016. ‘Uprising of pupils feels like yesterday.’ Saturday Star, 11 Junie 2016, bl. 15.

Thamm, M. 2014a. Russel Botman’s legacy: Time for progressive voices to emerge. Geplaas 8 Jul. 2014. http://www.dailymaverick.co.za/article/2014-07-08-russel-botmans-legacy-time-for-progressive-voices-to-emerge/ [Gebruik 20 Aug. 2014.]

Thamm, M. 2014b. Revealed: Professor Botman’s torrid last week. Geplaas 2 Jul. 2014. http://www.dailymaverick.co.za/article/2014-07-03-revealed-professor-botmans-torrid-last-week / [Gebruik 21 Aug. 2014.]

Thamm, M. 2014c. Russel Botman: visionary, leader and fighter on sacred ground. Geplaas 1 Jul. 2014. http://www.dailymaverick.co.za/article/2014-07-01-russel-botman-visionary-leader-and-fighter-on-sacred-ground/ [Gebruik 22 Aug. 2014.]

Thamm, M. 2014d. The language debate: Let’s talk about everything else … in Afrikaans. Geplaas 18 Aug. 2014. http://www.dailymaverick.co.za/article/2014-08-18-the-language-debate-lets-talk-about-everything-else-in-afrikaans/ [Gebruik 23 Aug. 2014.]

Thamm, M. 2014e. I will touch you on your language: rescuing Afrikaans from the right wing. Geplaas 14 Aug. 2014. http://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2014-08-14-i-will-touch-you-on-your-language-rescuing-afrikaans-from-the-right-wing/ [Gebruik 24 Aug. 2014.]

Thamm, M. 2015. Back to the future: Afrikaners unveil R3.5-billion plan to secure future autonomy. Geplaas 12 Okt. 2015. http://www.dailymaverick.co.za/article/2015-10-12-back-to-the-future-afrikaners-unveil-r3.5-billion-plan-to-secure-future-autonomy/#

Thamm, M. 2016. Multilingualism: Pan South African Language Board going nowhere slowly, haemorrhaging millions. Geplaas 25 Feb. 2016. http://www.dailymaverick.co.za/article/2016-02-25-multilingualism-pan-south-african-language-board-going-nowhere-slowly-haemorrhaging-millions/

Theron, J. 2016. Persverklaring deur Johan Theron, prokureur, US-raadslid, uitgereik na Maandag 26 September 2016 se vergadering van die US Raad. Geplaas 30 Sept. 2016. http://www.litnet.co.za/persverklaring-deur-johan-theron-prokureur-us-raadslid-uitgereik-na-maandag-26-september-2016-se-vergadering-van-die-us-raad/

Theron, N. 2016. Afrikaners: Nuwe Groot Trek is nodig. Geplaas 10 Nov. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Politiek/restitusie-afrikaners-het-op-madiba-se-hand-geps-20161110

Theron, N. 2017a. Brand verwoes taalhuis. Beeld, 11 Jan. 2017, bl. 6.

Theron, N. 2017b. ‘Is Engels nie ook taal van onderdrukker?’ Geplaas 4 Maart 2017. http://www.netwerk24.com/Vermaak/Feeste/Woordfees/is-engels-nie-ook-taal-van-onderdrukker-20170304

Theron, N. 2017c. Afrikaans vier 92 jaar as amptelike taal. Geplaas 8 Mei 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/afrikaans-vier-92-jaar-as-amptelike-taal-20170508

Theron, P. 2017. Afrikanermans moet volhard. Volksblad, 1 Feb. 2017.

Thompson, C. 2016. Setlaars: Gevestig teen wil en dank. Rapport Weekliks, 21 Aug. 2016, bl. 14.

Thompson, D. 1999a. Oorlog ‘wentel in wese om hebsug’. Beeld, 28 Okt. 1999, bl. 13.

Thompson, D. 1999b. Op soek na ’n skulderkentenis. Beeld, 12 Okt. 1999, bl. 13.

Titus, D. 2003. Bruin? http://www.oulitnet.co.za/seminaar/kknktitus.asp [Gebruik 16 Maart 2114.]

Titus, D. 2007. Ons is bruin en trots daarop. Rapport, Perspektief, 13 Mei 2007, bl. 2.

Titus, D. 2012. Stiek yt vir ʼn Afrikaans met curves. Rapport, 29 Julie 2012, bl. 18.

Titus, D. 2013a. Nou vir oortuig van magtiges. Beeld, 4 April 2013.

Titus, D. 2013b. Is bruines werklik so verdeeld soos Afrikaners? Rapport, 2 Jun. 2013.

Titus, D. 2013c. Op die lang pad na vereniging. Beeld, 19 Sept. 2013, bl. 22.

Titus, D. 2014a. Leer saam mekaar se tale. Beeld, 27 Feb. 2014, bl. 14.

Titus, D. 2014b. Ek dank die God van Pase. Beeld, 17 April 2014, bl. 20.

Titus, D. 2014c. Taal moet uit ‘verdomhoekje’. Beeld, 23 Jan. 2014, bl. 12.

Titus, D. 2014d. Twintig jaar van demokrasie. Geplaas 30 April 2013. http://www.litnet.co.za/Article/twintig-jaar-van-demokrasie [Gebruik 30 April 2014.]

Titus, D. 2014e. Martel: Ons het lesse vergeet. Beeld, 15 Mei 2014, bl. 16.

Titus, D. 2014f. Afrikaans saak van integriteit. Beeld, 12 Jun. 2014, bl. 16.

Titus, D. 2015a. ‘Om te dink taal kry nou erkenning.’ Beeld, 16 April 2015, bl. 21.

Titus, D. 2015b. Afrikaans-dans gaan wêreld wild laat riel. Beeld, 9 Jul. 2015, bl. 21.

Titus, D. 2015c. Ons het ons verlede vergeet. Geplaas 17 Aug. 2015. http://www.litnet.co.za/ons-het-ons-verlede-vergeet/

Titus, D. 2015d. Open Stellenbosch: “Why did God make me black?” Geplaas 16 Okt. 2015. http://www.litnet.co.za/open-stellenbosch-why-did-god-make-me-black/

Titus, D. 2015e. Vars lug waai oor gesigte van Afrikaans. Beeld, 1 Okt. 2015, bl. 19.

Titus, D. 2015f. Die laaste plek om nee te sê. Beeld, 26 Nov. 2015.

Titus, D. 2016c. Sleutel tot oorlewing. Beeld, 4 Mei 2016, bl. 23.

Titus, D. 2017a. Afrikaans sonder sy weermag. By, Beeld, 9 Sept. 2017, bl. 17.

Titus, D. 2017b. Nederlander gee bruin mense ʼn ‘mond’. Geplaas 18 Okt. 2017. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/nederlander-gee-bruin-mense-n-mond-20171016

Titus, D. 2017c. SA se kleurryke slaai. Beeld, 28 Sept. 2017, bl. 19.

Titus, D. 2018. Begin mekaar hoor en verstaan – in Afrikaans. Geplaas 5 Feb. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/begin-mekaar-hoor-en-verstaan-in-afrikaans-20180201

Toerien, H. 2014a. Versoening in die loopgraaf. AB Nuusbrief, 14(1): 9–12.

Toerien, H. 2014b. Resep vir struggle-uitsaaiwese en kluitjies. Geplaas 15 Jul. 2014. http://maroelamedia.co.za/blog/nuus-in-konteks/nuuskommentaar-resep-vir-struggle-uitsaaiwese-en-kluitjies/ [Gebruik 22 Aug. 2014.]

Toerien, H. 2014c. Het “Innibos-Afrikaners” Botman doodgemaak?  Geplaas 16 Jul. 2014. http://maroelamedia.co.za/blog/nuus-in-konteks/nuuskommentaar-het-innibos-afrikaners-botman-doodgemaak/ [Gebruik 22 Aug. 2014.]

Toerien, H. 2014d. Afrikaanse Taaldag: Afrikaans in die loopgraaf? Geplaas 14 Aug. 2014. http://maroelamedia.co.za/blog/nuus-in-konteks/nuuskommentaar-afrikaanse-taaldag-afrikaans-in-die-loopgraaf/ [Gebruik 22 Aug. 2014.]

Toerien, H. 2014e. Links, regs, links, reg … vir Afrikaans. Geplaas 25 Jul. 2014. http://maroelamedia.co.za/blog/nuus-in-konteks/nuuskommentaar-links-regs-links-regs-vir-afrikaans/ [Gebruik 25 Aug. 2014.]

Toerien, H. 2014f. Die Belhar-debat: Die storie agter Belhar. Geplaas 18 Nov. 2014. http://debat.maroelamedia.co.za/2014/11/18/die-storie-agter-belhar/

Toerien, H. 2014g. Lord (dr) Blade Milner. Geplaas 1 Des. 2014. http://maroelamedia.co.za/blog/nuus-in-konteks/nuuskommentaar-lord-dr-blade-milner/ [Gebruik 13 Des. 2014.]

Toerien, H. 2014h. Suid-Afrikaner eerste, of Afrikaner eerste? Geplaas 4 Des. 2014. http://maroelamedia.co.za/blog/nuus-in-konteks/nuuskommentaar-suid-afrikaner-eerste-of-afrikaner-eerste/ [Gebruik 13 Des. 2014.]

Toerien, H. 2014i. Nuuskommentaar: Twee sesse vir Afrikaans. Geplaas 7 Okt. 2014. https://maroelamedia.co.za/nuus/nuuskommentaar/nuuskommentaar-twee-sesse-vir-afrikaans/

Toerien, H. 2015a. Moet jy g*tkruip om te versoen? Geplaas 17 Maart 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/nuus/nuuskommentaar/nuuskommentaar-moet-jy-gtkruip-om-te-versoen/ [Gebruik 18 Maart 2015.]

Toerien, H. 2015b. Wie veg nou vir Grondwet? Gaan Afrikaans sy Grondwetlike regte oorleef”. Geplaas 3 Sept. 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/nuus/nuuskommentaar/nuuskommentaar-wie-veg-nou-vir-grondwet-gaan-afrikaans-sy-grondwetlike-regte-oorleef/

Toerien, H. 2015d. Nuwe gevegsreëls vir Afrikaans? Geplaas 19 Nov. 2015. http://maroelamedia.co.za/blog/nuus/nuuskommentaar/nuuskommentaar-nuwe-gevegsreels-vir-afrikaans/

Toerien, H. 2016a. Is studente-onluste gekaap, met Afrikaans wat in die stof byt? Geplaas 15 Maart 2016. http://maroelamedia.co.za/nuus/nuuskommentaar/nuuskommentaar-is-studente-onluste-gekaap-met-afrikaans-wat-in-die-stof-byt/

Toerien, H. 2016b. Zuma en Jansen se spook: Die dag toe die howe die taaiste grondwetoortreders in bek ruk. Geplaas 13 Sept. 2016. http://maroelamedia.co.za/nuus/nuuskommentaar/nuuskommentaar-zuma-en-jansen-se-spook-die-dag-toe-die-howe-taaiste-grondwetoortreders-in-bek-ruk/

Toerien, H. 2016c. Nuuskommentaar: ‘n Eie Afrikaanse universiteit. Geplaas 1 Julie 2016. https://maroelamedia.co.za/nuus/nuuskommentaar/nuuskommentaar-n-eie-afrikaanse-universiteit/

Toerien, H. 2016d. Die Maroelaboom groei tot ‘n Afrikaanse reus. Geplaas 1 Julie 2016. https://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/die-maroelaboom-groei-tot-n-afrikaanse-reus/

Toerien, H. 2017. Gaan Afrikaans die pas kan volhou? Geplaas 10 Mei 2017. http://maroelamedia.co.za/nuus/nuuskommentaar/nuuskommentaar-gaan-afrikaans-die-pas-kan-volhou/

Tongval, Pretoria 2017. Afrikaans se dae in wetenskap getel. Geplaas 30 Des. 2017. https://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/afrikaans-se-dae-in-wetenskap-getel-20171229

Torr, D. 2016. Foto’s wat dieper kyk. Taalgenoot, Herfs 2016, bl. 78-83.

Tötemeyer, A-J. 2014. Taalsituasie in Namibië nie so rooskleurig. Die Burger, 9 Sept. 2014.

Trantraal, N. 2013. Sypaadjies: Die ‘jolly’ werk nie meer nie. Weekliks, Rapport, 22 Sept. 2013, bl. 3.

Trantraal, N. 2014a. Sypaadjies: Hou op vi ôs blame vi wat julle gedoen ‘et. Rapport Weekliks, 7 Des.  2014, bl. 15.

Trantraal, N. 2014b. Sypaadjies: Die unforgivable ding wat ekkie mee kan deal ‘ie. Rapport Weekliks, 21 Des.  2014, bl. 15.

Trantraal, N. 2016. Afrikaans isse African taal, sê ek vir di cat. Rapport Weekliks, 10 Julie 2016, bl. 15.

Trench, A. 2015. A night we’ll never forget. Geplaas 12 Feb. 2015. http://www.news24.com/Columnists/A-night-well-never-forget-20150212 [Gebruik 13 Feb. 2015.]

Troskie, S. 2010a. Nkosi, sikelel’ iAfrikaans. By, Beeld, 14 Aug. 2010, bl. 5.

Troskie, S. 2010b. Die bekende taal van die ‘vreemdeling’. Weekliks, Rapport, 15 Aug. 2010, bl. 1.

Trotse Afrikaan 2014. So word Afrikaans in grond getrap. Die Burger, 8 Sept. 2014.

Trotse Afrikaner 2014. Skyn-identiteit vang sy eie stert. Rapport Weekliks, 21 Sept. 2014, bl. 10.

Truter, R.H. 2004. Baie werk lê voor met versoening. Die Burger, 27 Des. 2004, bl. 10.

Truter, R.H. 2013. SA tale kan nasie help bou. Die Burger, 25 Mei 2013, bl. 9.

Truter, R.H. 2015. Afrikaners het geboortereg in SA. Die Burger, 5 Maart 2015.

Tshabalala, S. 2016. ʼn Nuwe fase in SA nodig. Beeld, 15 Jan. 2016, bl. 9.

T’Sjoen, Y. 2015a. Ons is nie almal so nie. Afrikaans in woelig vaarwater. Geplaas 4 Jul. 2015. http://versindaba.co.za/2015/07/04/yves-tsjoen-ons-is-nie-almal-so-nie-afrikaans-in-woelig-vaarwater/ (Ook gepubliseer in De Standaard, 4/5 Jul. 2015.)

T’Sjoen, Y. 2015b. ‘Studentenprotest in Zuid-Afrika: er breken boeiende maar ook bedreigende tijden aan’. Geplaas 14 Sept. 2015. www.knack.be/nieuws/wereld/studentenprotest-in-zuid-afrika-er-breken-boeiende-maar-ook-bedreigende-tijden-aan/

T’Sjoen, Y. 2016a. Nederlandstalige literatuur onder het Zuiderkruis. Geplaas 15 Sept. 2016. http://www.litnet.co.za/nederlandstalige-literatuur-onder-het-zuiderkruis/

T’Sjoen, Y. 2016c. Derde Gentse colloquium over het Afrikaans. Geplaas 18 Nov. 2016. http://www.litnet.co.za/derde-gentse-colloquium-het-afrikaans/

T’Sjoen, Y. 2017b. Taal- en culturele diversiteit in het universitair onderwijs. Geplaas 22 Maart 2017. http://www.litnet.co.za/taal-en-culturele-diversiteit-het-universitair-onderwijs/

T’Sjoen, Y. 2017d. ‘Laat leerlingen in humaniora kennis maken met het Afrikaans’. Geplaas 8 Aug. 2017. http://www.knack.be/nieuws/belgie/laat-leerlingen-in-humaniora-kennis-maken-met-het-afrikaans/article-opinion-885735.html

Tuks-dosent van Pretoria 2016: Afrikaanse studente kan hier studeer. Beeld, 7 Junie 2016, bl. 12.

Turok. I. & J. Visagie 2017. Moving to cities has lifted over 300,000 South Africans out of poverty, even in difficult times. Geplaas 23 Nov. 2017. https://theconversation.com/moving-to-cities-has-lifted-over-300-000-south-africans-out-of-poverty-even-in-difficult-times-87216?

Tutu, D. 2016. ‘Those children taught me a profound lesson.’ Sunday Times, 12 Junie 2016, bl. 17.

Twee-Disprins-Vir-Die-Pyn, Bloemfontein, 2017. Maak Afrikaans eerder gelief. Volksblad, 17 Maart 2017.

Tweney, D. 2015. Why 40-year-old technology can sometimes beat the cutting edge. Geplaas 24 Jul. 2015. http://venturebeat.com/2015/07/24/sometimes-40-year-old-technology-actually-is-the-best-tool-for-the-job/


Uilspieël, T. 2014. Afrikaners is nie meer Afrikaners nie. Beeld, 15 Mei 2014, bl. 17.

Uitsaaier, Johannesburg 2017. Hokaai met RSG se 80. Geplaas 14 Okt. https://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/hokaai-oor-rsg-se-80-20171013#

US akademici 2015. Academics back new Maties policy. Geplaas 18 Nov. 2015. http://www.iol.co.za/news/academics-back-new-maties-policy-1.1947385#.VkzUBr_Nn3h

US RBS (Rektor se bestuurspan) 2015. Stellenbosch University: Why we are switching to English. Rand Daily Mail, 13 Nov. 2015. http://www.rdm.co.za/politics/2015/11/13/stellenbosch-university-why-we-are-switching-to-english?


Van Aarde, E. 1997. Afrikaans kan nét soos Engels boul en kolf. Afrikaans Vandag, 4(2): 7.

Van Aerschot, J. 2013. Afrikaans in Namibië: een vergeten loot? Saamtrek, 74, 14(2): 14.

Van Bart, M. 1997. Kaapstad se 345ste verjaarsdag môre word nie gedenk. WoonBurger, Die Burger, 5 April 1997, bl. IV.

Van Bart, M. 2005. Rebelle: Wit en swart stryders met die pen. In Van Bart (red.) 2005: 7.

Van Bart, M. 2006a. Moslems, boere en bruines veg dapper teen Britse invallers by Blaauwberg. In Van Bart, M. (red.) 2006: 7.

Van Bart, M. 2006b. Kaapse kunstekultuur hiér. Die Burger, 23 Des. 2006, bl. 19.

Van Bart, M. 2010a. Wat word van NALN? By, Beeld, 16 Jan. 2010, bl. 15.

Van Bart, M. 2010b. Pioniers van vryheid. By, Beeld, 28 Aug. 2010, bl. 13.

Van Bart, M. 2011a. Erfenis: Sy staan nie toe alleen. By, Beeld, 16 Jul. 2011, bl. 14.

Van Bart, M. 2011b. ABO-begraafplase bewaar. By, Beeld, 3 Sept. 2011, bl. 14.

Van Bart, M. 2011c. Hulde aan die agterryers. By, Beeld, 10 Des. 2011, bl. 14.

Van Bart, M. 2011d. Krygsgevangenes treffend onthou. By, Beeld, 12 Nov. 2011, bl. 14.

Van Bart, M. 2011e. Hoe verval ons erfenis … By, Beeld, 12 Feb. 2011, bl. 14.

Van Bart, M. 2011f. Afrikaans se eie Arabiese dialek. By, Beeld, 13 Aug. 2011, bl. 14.

Van Bart, M. 2012b. Verdien hulle plekname? By, Beeld, 10 Maart 2012, bl. 10.

Van Bart, M. 2012c. Leesstof met ʼn volksgeur. By, Beeld, 17 Maart 2012, bl. 14.

Van Bart, M. 2012d. Schreiner ontmasker Rhodes. By, Beeld, 24 Maart 2012, bl. 10.

Van Bart, M. 2012e. Olive Schreiner: kampvegter vir Afrikaans. By, Beeld, 3 Maart 2012, bl. 10.

Van Bart, M. 2012f. Terreur, kampe en erf-trauma. By, Beeld, 8 Sept. 2012, bl. 10.

Van Bart, M. 2012g. Sodat ons nie ooit sal vergeet. By, Beeld, 7 Jul. 2012, bl. 10.

Van Bart, M. 2012h. Die leuens van ʼn vergete geskiedenis. By, Beeld, 2 Jun. 2012, bl. 10.

Van Bart, M. 2013a. Dias vestig eerste slawevesting aan weskus van Afrika. Eiendomme, Die Burger, 6 Jul. 2013, bl. 4–5.

Van Bart, M. 2013c. Karretjiemense se pad. Eiendomme, Die Burger, 19 Jan. 2013, bl. 4–5.

Van Bart, M. 2014a. Kosbare Van Riebeeck-erfenis moet nou opgeëis word. Geplaas 19 Maart 2014. http://www.fak.org.za/blog/kosbare-van-riebeeck-erfenis-moet-nou-opgeeis-word/ [Gebruik 30 Maart 2014.]

Van Bart, M. 2014b. Ondertekende ‘Die Stem’ word opgeveil. Veilings, Beeld, 22 Aug. 2014, bl. 1.

Van Bart, M. 2014c. ʼn Jaar voordat jou viool per seilskip aankom. Veilings, Beeld, 15 Aug. 2014, bl. 1.

Van Bart, M. 2014d. Pemba se profetes opgeraap. Veilings, Beeld, 8 Aug. 2014, bl. 1.

Van Bart, M. 2014e. Inkstaander van Kaapse silwer herdenk Setlaar se reddingsdaad. Veilings, Die Burger, 25 Okt. 2014, bl. 1.

Van Bart, M. 2015. Stigter van Voortrekkerbeweging met behoorlike boek behoorlik vereer. Oktober 2015. http://www.fak.org.za/stigter-van-voortrekkerbeweging-met-behoorlike-boek-behoorlik-vereer/

Van Bart, M. 2016. Van Riebeecks het Klassieke musiektradisie in SA gevestig. Geplaas 25 Okt. 2016. http://www.afrikanergeskiedenis.co.za/van-riebeecks-het-klassieke-musiektradisie-in-sa-gevestig/

Van Bart, M. 2017. Vlammesee verswelg ‘bakermat van Afrikaans’. Geplaas 1 Feb. 2017. http://www.afrikanergeskiedenis.co.za/vlammesee-verswelg-bakermat-van-afrikaans/

Van Biljon, W. 2014. Als sal regkom in nuwe sonskynnasie. Die Burger, 29 Jul. 2014, bl. 8.

Van Blerk, N. 1956. Die taalywer van J.F.W. Grosskopf. Die Huisgenoot, 26 Nov. 1956, bl. 23–24.

Van Bart, M. (red.) 2005. “ABO-monument vir die Kaapse Rebelle. Laborie, Paarl.”  Bylaag, Die Burger, 16 Sept. 2005, bl. 1-8.

Van Bart, M. (red.) 2006. “Slag van Blaauwberg”. Bylaag, Die Burger, 6 Jan. 2006, bl. 1-8.

Van Bruggen, B. 2017. Vêrlander. Weeskinderen van de VOC. Maandblad Zuid-Afrika, 94(2): 38–39.

Van Coller, H.P. 2015a. Doodsklok vir Afrikaans lui by UV. ‘Én by NWU – dan wag skole en kerke’. Volksblad, 15 Mei 2015.

Van Coller, H.P. 2015b. Waar eindig versoening? Volksblad, 6 Jul. 2015.

Van Coller, H.P. 2015c. Kyk wie is die pleitbesorgers vir Engels. Volksblad, 14 Sept. 2015.

Van Coller, H.P. 2016a. ‘Foute in UV se hersiene taalbeleid’. Volksblad, 30 Jan. 2016.

Van Coller, H.P. 2016b. Taalbeleid: ‘n Objektiewe proses? MaroelaMedia, geplaas 2 Feb. 2016. http://maroelamedia.co.za/2016/02/02

Van Coller, H.P. 2016c. #Feesmustfall: perspektiewe op Afrikaans as ‘n taal vir universiteite. Geplaas 19 Feb. 2016. http://www.litnet.co.za/feesmustfall-perspektiewe-op-afrikaans-as-n-taal-vir-universiteite/

Van Coller, H.P. 2016e. Jansen-termyn ’n ‘episode en agonie’. Volksblad, 17 Junie 2016.

Van Coller, H.P. 2017a. Is dit nou die doodsklok vir inheemse tale? Volksblad, 1 Maart 2017.

Van Coller, H.P. 2017b. Terugkeer na die oorsprong van bestaan. Geplaas 29 Aug. 207. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/terugkeer-na-die-oorsprong-van-bestaan-20170829

Van den Berg, A. 2016. Meisie, meisie … waarna luister jy? Taalgenoot, Lente 2016: 58–61.

Van den Berg, A. 2017. Ligte, kamera … aksie! Taalgenoot, Somer 2017: 66–69.

Van den Berg, D. 2014. Die stand van tale aan die Universiteit van KwaZulu-Natal. Geplaas 14 Nov. 2014. http://www.litnet.co.za/Article/die-stand-van-tale-aan-die-universiteit-van-kwazulu-natal

Van den Berg, G. 2018. Nederlands en Afrikaans: Nu of nooit … Die Burger, 13 Feb. 2018.

Van den Berg, L. 1999. Afrikaans praat saam in die wêrelddorp. Beeld, 5 Nov. 1999, bl. 11.

Van den Berg, L. 2000. ‘Afrikaner’ bewys eeue lank sy waarde. Beeld, 31 Maart 2000, bl. 8.

Van den Berg, M. (Marzanne) 2009. Djy prôt dalk annirs, maar dêsi verkeertie. Aksent verklap jou verlede en selfs jou invloede. Pols, Beeld, 2009, bl. 8.

Van den Berg, M. 2012a. Só lyk SA se bevolking. Die Burger, 28 April 2012.

Van den Berg, M. 2012b. Stel jou voor SA is ’n dorpie. Beeld, 28 April 2012, bl. 2.

Van den Berg, S. 2013. Afrikaans met ‘gʼn etiket’ hoë se droom. Die Burger, 27 Sept. 2013, bl. 3.

Van den Berg, S. 2014a. Private universiteit nodig. Beeld, 23 Jun. 2014, bl. 6.

Van den Berg, S. 2014b. Transformasie kort nie net hier. Beeld, 12 Jul. 2014, bl. 7.

Van den Berg, S. 2014c. AfriForum wil universiteit aanvat oor Afrikaans. Die Burger, 26 Aug. 2014.

Van den Berg, S. 2014d. Russel Botman ‘het vir sy droom geleef’. Die Burger, 3 Jul. 2014, bl. 5.

Van den Berg, S. 2014e. Monument se volledige storie vertel. Die Burger, 25 Sept. 2014, bl. 4.

Van den Berg, S. 2014f. Wuppertal-spanne dans beste riel in land. Die Burger, 8 Des. 2014.

Van den Berg, S. 2014g. Nuwe US-rektor steun universiteit se nuwe taalbeleid. Die Burger, 1 Des. 2014.

Van den Berg, S. 2015a. ‘Moenie by Maties kom studeer nie.’ Beeld, 20 Mei 2015, bl. 8.

Van den Berg, S. 2015b. US reageer op studente se eise. Gespreksforums oor transformasie kan tot oplossings lei, sê rektor. Die Burger, 12 Jun. 2015.

Van den Berg, S. 2015c. Studente byeen oor taal by US. Die Burger, 28 Jul. 2015.

Van den Berg, S. 2015d. Studente betoog voort oor taal by Maties. Die Burger, 28 Jul. 2015.

Van den Berg, S. 2015e. Behou Afrikaans, eis 200 studente. Die Burger, 29 Aug. 2015.

Van den Berg, S. 2015f. Elsenburg: Klasse weer ontwrig. Die Burger, 31 Aug. 2015.

Van den Berg, S. 2015g. Stryd om siel van Maties. Beeld, 2 Sept. 2015, bl. 1.

Van den Berg, S. 2015h. Matie-klagtes: ‘Studente druip weens taal’. Beeld, 2 Sept. 2015.

Van den Berg, S. 2015i. Onderrig op tersiêre vlak. Universiteite ‘moenie tale ignoreer’.

Van den Berg, S, 2015j. Taakspan oor taal by US se verslag gou bespreek. Die Burger, 23 Sept. 2015, bl. 2.

Van den Berg, S. 2015k. Fransman wil hof toe oor US-transformasie. Die Burger, 28 Sept. 2015, bl. 2.

Van den Berg, S. 2015l. US-raad beklemtoon ondersteuning van rektor, bestuur. Die Burger, 29 Sept. 2015.

Van den Berg, S. 2015m. ‘Afrikaans is voorlopig veilig’. Die Burger, 17 Nov. 2015, bl. 1.

Van den Berg, S. 2015n. ‘US moet Grondwet in ag neem’. Die Burger, 20 Nov. 2015, bl. 5.

Van den Berg, S. 2015o. US-raad sê Afrikaans moet bly. Die Burger, 1 Des. 2015, bl. 1.

Van den Berg, S. 2015p. Belanghebbendes steeds verdeeld oor raad se ‘taktiese oorwinning’. Die Burger, 3 Des. 2015.

Van den Berg, S. 2015q. Afrikaans moet bly, sê Nzimande. Beeld, 5 Des. 2015, bl. 6.

Van den Berg, S. 2015r. Elsenburg-Landboukollege. Lesings nou in taal van meerderheid. Die Burger, 9 Des. 2015, bl. 4.

Van den Berg, S. 2015s. Raad stem vir meertaligheid. Taalmosie ‘wys US is vír inklusiwiteit’. Die Burger, 2 Des. 2015, bl. 3.

Van den Berg, S. 2015t. D-dag vir US oor sy taalplanne. Die Burger, 30 Nov. 2015, bl. 1.

Van den Berg, S. 2015u. Alle oë is vandag op die US-raad. Die Burger, 30 Nov. 2015, bl. 4.

Van den Berg, S. 2016a. US-raadslid nou Akademia se akademiese hoof. Beeld, 14 Jan. 2016, bl. 10.

Van den Berg, S. 2016b. ‘US móét Afrikaans beskerm’. Die Burger, 27 Jan. 2016.

Van den Berg, S. 2016c. US-taaldebat: “Ons praat verby mekaar’. Beeld, 28 Jan. 2016, bl. 5.

Van den Berg, S. 2016d. Oud-Matie oor rassisme: Dit is geweld op die psige. Beeld, 28 Jan. 2016, bl. 5.

Van den Berg, S. 2016e. Matie vertel hoe hy sukkel met Engels. Die Burger, 8 Feb. 2016.

Van den Berg, S. 2016f. Raad sit spesiaal oor taal. Beeld, 12 Feb. 2016, bl. 11.

Van den Berg, S. & A. Janse van Rensburg 2015. Parlementêre inmenging by Maties net die begin, sê ANC. Beeld, 28 Aug. 2015, bl. 6.

Van den Heever, J. 2014. Biko se droom beskaam. Beeld, 11 Sept. 2014, bl. 11.

Van den Heever, J. 2015. Ons staan by ʼn keerpunt met Akademia. Geplaas 6 Nov. 2015. https://solidariteit.co.za/ons-staan-by-n-keerpunt-met-akademia/

Van den Heever, J. (Jurie). 2016. Die swart en wit van ‘ras’: die paleontoloog. Rapport Weekliks, 3 Jan. 2016, bl. 17.

Van der Elst, J. 1981. D.F. Malherbe – 100 jaar gelede gebore. Woord en Daad, Nov. 1981, bl. 13.

Van der Elst, J. 1995. ’n Plek vir Afrikaansgebruikers, nie eksklusief Afrikaans nie. Woord en Daad, Herfs 1995, bl. 19.

Van der Elst, J. 1997. ’n Oorverdowende stilte oor Afrikaans. Woord en Daad, Winter 1997, bl. 10–11.

Van der Elst, J. 2011. Nuwe talewet: Holderstebolder dokument? http://www.litnet.co.za [Gebruik 5 Sept. 2011.]

Van der Elst, J. 2014. Heksejag op Afrikaans duur voort: afdreiging van minister is onvanpas. Geplaas 1 Des. 2014. http://www.litnet.co.za/Category/menings/taal/atr-portaal [Gebruik 16 Des. 2014.]

Van der Elst, J. 2015. Aan die Rektor en Visekanselier: die konfederasie van 40 Afrikaanse lidorganisasies reageer. Geplaas 30 Nov. 2015. http://www.litnet.co.za/aan-die-rektor-en-visekanselier-die-konfederasie-van-40-afrikaanse-lidorganisasies-reageer/

Van der Elst, J. 2017a. Ons kom van vêr, noordelike boekbekendstelling. Geplaas 8 Maart 2017. http://www.litnet.co.za/ons-kom-van-ver-noordelike-boekbekendstelling/

Van der Kooy, R. 2016. Pas aan om te oorleef. Beeld, 10 Mei 2016, bl. 12.

Van der Linde, G. 2017. Taal is in groter prentjie onbelangrik. Beeld, 21 Julie 2017, bl. 18.

Van der Merwe, B. 1994. Die Vlaamse Hugenote. In Van der Merwe, C. e.a. (reds.) 1994: 97–106.

Van der Merwe, B. 2012. Waar is die swart medewerkers dan? By, Beeld, 14 Jul. 2012, bl. 2.

Van der Merwe, C. 1998. Afrikaans vir die Afrikane? Afrikaans Vandag, 5(2): 7. Maart1998.

Van der Merwe, C. 2010. Geskiedenis van SA boeiend belig, maar tot Engels beperk. Die Burger, 13 Sept. 2010, bl. 9.

Van der Merwe, C. (Callie) 2018. Dié taal maak deure vir kinders oop. Beeld, 5 Jan. 2018, bl. 16.

Van der Merwe, E. 2014. As geskiedenis verlore gaan. Die Burger, 26 Jun. 2014, bl. 18.

Van der Merwe, F.J.G. 2016. In kettings gebore … Die Burger, 6 April 2016.

Van der Merwe, G. 2014. Toekoms lyk grys sonder Afrikaans. Beeld, 3 Jul. 2014.

Van der Merwe, J. 2014a. Bedank uit AB oor hy uit voeling is met SA. Rapport Weekliks, 4 Mei 2014, bl. 10.

Van der Merwe, J. 2014b. Gesoek: swart akademici by SA universiteite. Rapport, 3 Aug. 2014, bl. 6.

Van der Merwe, J. 2015. ANC: FW is soos Verwoerd. Beeld, 16 Jan. 2015, bl. 1.

Van der Merwe, J. & P. Malan 2013. ‘Dan Roodt praat g’n vir my nie’. Rapport, 10 Nov. 2013, bl. 8.

Van der Merwe, J.J.P. 2014. Die ‘Havenga-verslag’ oor verkragtings en die mites daaromheen. http://www.litnet.co.za/Article/die-havenga-verslag-oor-verkragtings-en-die-mites-daaromheen [Gebruik 24 Jan. 2014.]

Van der Merwe, J.C. 2015. UV-taalberigte is bedenklik. Volksblad, 25 Nov. 2015.

Van der Merwe, K. (Kirby) 2011. A_frika_ns, o_ns pêr_l v_n gr__t w__rde (Afrikaans, ons pêrel van groot waarde). By, Beeld, 15 Okt. 2011, bl. 12–13.

Van der Merwe, K. 2013. Grense vir Kaaps. By, Beeld, 16 Nov. 2013, bl. 5.

Van der Merwe, K. (Koos) 2012. Broederbond-spook: Wat is die waarheid? Weekliks, Rapport, 12 eb. 2012, bl. V.

Van der Merwe, L. 2016. Emigreer, maar jy bly Suid-Afrikaner. Die Burger, 14 Julie 2016.

Van der Merwe, M. 1994. Blanke geskiedenis oorbeklemtoon, sê kenners. Beeld, 4 Jul. 1994, bl. 5.

Van der Merwe, N.J. 1975. Die opkoms van Afrikaans in die Regswêreld. Nuntius 5: 8–10.

Van der Merwe, S. 2014. Politiek en Afrikaanse plate. Rapport Weekliks, 16 Nov. 2014, bl. 21.

Van der Merwe, S. 2015. Taalbeleid: US gee duidelikheid. Geplaas 17 Nov. 2015. http://www.litnet.co.za/taalbestuur-aan-die-universiteit-stellenbosch-waar-staan-ons-nou/

Van der Merwe, S. 2016. US vier dán sy 100 jaar volle universiteit-status. Die Burger, 16 Junie 2016.

Van der Merwe, S. 2017b. The war that provided the soundtrack for subversive Afrikaans rock. Geplaas 18 Junie 2017. http://theconversation.com/the-war-that-provided-the-soundtrack-for-subversive-afrikaans-rock-80848

Van der Merwe, T. 2014b. Wim se woorde is verontrustend. Beeld, 8 Des. 2014, bl. 8.

Van der Merwe, T. 2015. Oral buig Afrikaans die knie, Danny! Rapport Weekliks, 14 Jun. 2015, bl. 10.

Van der Merwe, T. 2016a. Hef aan in die taalstryd lê nog voor. Beeld, 1 Junie 2016, bl. 24.

Van der Merwe, T. 2016b. Afrikaans wen nié só nie. Beeld, 20 Julie 2016, bl. 8.

Van der Merwe, T. (Tonie) 2014. ‘Swart’ prente kom tot hulle reg. Die Burger, 25 Jul. 2014.

Van der Merwe, W.; H.P. van Coller & J. Steyn 2000. Pasop vir die duiwels in die taaldam. Insig, Sept. 2000, bl. 60–61.

Van der Rheede, C. 2007. Laat vaar eers die ‘ons’ en ‘hulle’ in Afrikaans. Rapport, 19 Aug. 2007, bl. 21.

Van der Rheede, C. 2011a. Die pad van die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans. http://www.litnet.co.za [Gebruik 10 Okt. 2011.]

Van der Rheede, C. 2011b. Veeltaligheid en die weg vorentoe. http://www.litnet.co.za [Gebruik 10 Okt. 2011.]

Van der Rheede, C. 2012. Afrikaans: probleme en oplossings. Geplaas 9 April 2012. http:///maroelamedia.co.za/blog/die-groot-debat/afrikaans-probleme-en-oplossings/ [Gebruik 11 April 2012.]

Van der Rheede, C. 2014a. Drafstappie uit SA is nie ’n oplossing. Rapport Weekliks, 6 Jul. 2014, bl. 7.

Van der Rheede, C. 2014b. Taal is die sleutel tot die kennisekonomie. Sake, Beeld, 7 Nov. 2014, bl. 19.

Van der Rheede, C. 2014c. Who is African and who is not? Geplaas 26 Des. 2014.  http://voices.news24.com/christo-van-der-rheede/2014/12/african/

Van der Rheede, C. 2016a. Olifant in die vertrek. Beeld, 18 Mei 2016, bl. 25.

Van der Rheede, C. 2016c. Van kantlyn tot reënboog. Rapport Weekliks, 26 Junie 2016, bl. 11.

Van der Rheede, C. 2017a. Jonges moet voet neersit oor Afrikaans by universiteite. Beeld, 5 Jan. 2017, bl. 16.

Van der Rheede, C. 2017b. Die lesse van prof Richard. Die Burger, 27 Des. 2017, bl. 11.

Van der Rheede, C. 2017c. ATKV herstel verdeeldheid en bou Afrikaans verder. Beeld, 22 Julie 2017, bl. 12.

Van der Rheede, C. 2018. SA ‘tuin’ moet gekoester word. Beeld, 17 Jan. 2018, bl. 6.

Van der Ross, R.E. 2003. Moenie soektog na bruin leier ryp druk nie. Rapport, 18 Mei 2003, bl. 17.

Van der Ross, R.E. 2008. En waar pas die bruin mense in? Beeld, 3 Apr. 2008, bl. 16.

Van der Spuy, M. 2016. Dié betoog teen Afrikaans is snert. Die Burger, 4 Jan. 2016, bl. 10.

Van der Walt, A. (Alet) 2015. Afrikaner het pion geword, sê Steve Hofmeyr. Beeld, 17 Des. 2015.

Van der Walt, A. 2016. Vereniging vir Afrikaans-dosente gestig. Geplaas 5 Okt. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/vereniging-vir-afrikaans-dosente-gestig-20161005

Van der Walt, A. 2017. Gebrek aan ekonomiese vryheid kom SA duur te staan. Geplaas 28 Sept. 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/gebrek-aan-ekonomiese-vryheid-kom-sa-duur-te-staan-20170928

Van der Walt, A. (Annemarie) 2015. Hoe duur is te duur om te betaal vir taal? Beeld, 3 Des. 2015.

Van der Walt, A. 2018. Ons almal is aardlinge; ek ʼn Afrikaanse een. Beeld, 11 Jan. 2018, bl. 16.

Van der Walt, C. (Carina) 2014. Wat 2014 vir Nederland en Europa beteken (deel 1). Geplaas 11 Jun. 2014. http://www.litnet.co.za/Article/wat-2014-vir-nederland-en-europa-beteken-deel-1 [Gebruik 14 Jun. 2014.]

Van der Walt, C. (Chris) 2015. Hoe vergewe mens iemand gesien die konteks waarbinne hy geleef het? Geplaas 15/07/2015. http://www.litnet.co.za/hoe-vergewe-mens-iemand-gesien-die-konteks-waarbinne-hy-geleef-het/

Van der Walt, C. (Christa) 2016. Dit lyk soos ʼn soort reaksionêre nostalgie. Die Burger, 18 Mei 2016, bl. 11.

Van der Walt, P.D. 1969. In memoriam D.F. Malherbe 1881–1969. Taalgenoot, Jun. 1969, bl. 13.

Van der Walt, S. 2012. Niemand kan die geskiedenis net vir homself eis. By, Beeld, 7 Jul. 2012, bl. 3.

Van der Walt, S. 2016. Hy pak Comrades vir bom se slagoffers. Beeld, 23 Mei 2016, bl. 4.

Van der Walt, S. 2017a. Vuurwapens vir kapers en moordenaars; messe vir rowers. Beeld, 15 Feb. 2017, bl. 4.

Van der Walt, S. 2017b. Meer as helfte van SA’ners leef in armoede. Geplaas 22 Aug. 2017. http://www.netwerk24.com/Sake/Ekonomie/meer-as-helfte-van-saners-leef-in-armoede-20170822

Van der Walt, W. 2012. Verander geskiedenis deur humaniteit. Die Burger, 24 Des. 2012, bl. 8.

Van der Walt, W. 2014. Afrikaans se oorleefdrang gevaarlik. Rapport Weekliks, 6 April 2014, bl. 10.

Van der Walt, W. 2015. Naïewe bravade gaan taal nie help. Die Burger, 30 Des. 2015, bl. 12.

Van der Watt, M. 2016. Week van de Afrikaanse Roman 2016: 7 dae in Amsterdam. Geplaas 6 Okt. 2016. http://www.litnet.co.za/week-van-de-afrikaanse-roman-2016-7-dae-amsterdam/

Van der Westhuizen, A. 2016. Leeftyd as bouer en bewaker van Afrikaans se kultuurgeheue.  Volksblad, 30 Jan. 2016.

Van der Westhuizen, C. 2014a. Tydbom tik vinniger. Weekliks, Rapport, 16 Maart 2014, bl. 26.

Van der Westhuizen, C. 2014b. Korrupsie bind die ANC saam. Beeld, 3 April 2014, bl. 14.

Van der Westhuizen, C. 2014c. Afrikaners hét die krake gesien. Beeld, 8 Jan. 2014, bl. 8.

Van der Westhuizen, C. 2015a. De Klerk se rol g’n toevallig. Beeld, 5 Feb. 2015, bl. 20.

Van der Westhuizen, C. 2015b. Anderse denke is nié die vyand. Beeld, 15 Okt. 2015, bl. 20.

Van der Westhuizen, C. 2015c. New Afrikaners are making the trek to inclusivity. Times Live, 15 Nov. 2015. http://www.timeslive.co.za/sundaytimes/opinion/2015/11/15/New-Afrikaners-are-making-the-trek-to-inclusivity

Van der Westhuizen, C. 2015d. Erken dié mense se menslikheid. Die Burger, 16 Nov. 2015, bl. 12.

Van der Westhuizen, C. 2016a. How Afrikaner identity can be re-imagined in a post-apartheid world. Geplaas 15 Maart 2016. http://theconversation.com/how-afrikaner-identity-can-be-re-imagined-in-a-post-apartheid-world-56222

Van der Westhuizen, C. 2016b. Tutu: Stem van Suid-Afrika se kollektiewe gewete. Geplaas 7 Okt. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/tutu-stem-van-suid-afrika-se-kollektiewe-gewete-20161005

Van der Westhuizen, C. 2017b. Afrikaner se identiteit deur ordentlikheid herskep. Geplaas 14 Nov. 2017. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/afrikaner-se-identiteit-deur-ordentlikheid-herskep-20171113

Van der Westhuizen, G. (Prof. Gert) 2012.’Julle is die laaste groep.’ Beeld, 24 Aug. 2012, bl. 17.

Van der Westhuizen, G. 2015a. Akademici in Afrikaans. Geplaas 7 Jul. 2015. http://www.litnet.co.za/akademici-in-afrikaans/ [Gebruik 10 Jul. 2015.]

Van der Westhuizen, G. 2015b. Omtrent taalberegtiging in hoëronderwys. Geplaas 23 Des. 2015. http://www.litnet.co.za/omtrent-taalberegting-in-hoeronderwys/

Van der Westhuizen, G. (Gert – joernalis) 2008. Nuwe blik op Kaaps se slawerny. Beeld, 4 Feb. 2008, bl. 13.

Van der Westhuizen, G. 2013. Kollig op Kaapse slawe boeiend, relevant. Beeld, 20 Mei 2013.

Van der Westhuizen, G. 2016. ‘Afrikaners vermoor hul eie taal’. Geplaas 29 Nov. 2016. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/afrikaners-vermoor-hul-eie-taal-20161129

Van der Westhuizen, G. 2017a. AfriForum gaan sukkel om regse beeld af te skud. Geplaas 7 Feb. 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/afriforum-gaan-sukkel-om-regse-beeld-af-te-skud-20170206

Van der Westhuizen, G. 2017b. ‘Die een goeie ding van apartheid’. Geplaas 1 maart 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/die-een-goeie-ding-van-apartheid-20170301

Van der Westhuizen, G. 2017c. ‘Malheid’ ʼn suksesverhaal. By, Beeld, 4 Maart 2017, bl. 16–17.

Van der Westhuizen, G. 2017d. Jay Naidoo, die ewige aktivis. Beeld, 17 Maart  2017, bl. 13.

Van der Westhuizen, G. 2017e. Ter wille van Afrikaans. Beeld, 24 Maart  2017, bl. 19.

Van der Westhuizen, G. 2017f. kykNET wat lê nou voor vir TV in Afrikaans. Beeld, 31 Maart 2017, bl. 21.

Van der Westhuizen, G. 2017g. Korrupsie: is daar hoop? Geplaas 11 April 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/korrupsie-is-daar-hoop-20170410

Van der Westhuizen, G. 2017h. Is Grondwet nog oppermagtig in SA? Beeld, 2 Mei 2017, bl. 15.

Van der Westhuizen, G. 2017i. Tumi en die toekoms: Is daar hoop? Geplaas 2 Okt. 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/tumi-en-die-toekoms-is-daar-hoop-20170928

Van der Westhuizen, G. 2017j. ‘Klim uit die loopgrawe’. Beeld, 6 Okt. 2017, bl. 13.

Van der Westhuizen, G. 2017k. Is daar nie belangriker dinge as die taalstryd nie? Geplaas 17 Okt. 2017. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/is-daar-nie-belangriker-dinge-as-die-taalstryd-nie-20171017

Van der Westhuizen, G. 2017l. Hoe sport in 80 jaar leer Afrikaans praat het. Geplaas 26 Okt. 2017. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/hoe-sport-in-80-jaar-leer-afrikaans-praat-het-20171026

Van der Westhuizen, G. 2017n. Zuma-boeke skep angswekkende beeld van SA. Geplaas 14 Nov. 2017.  https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/zuma-boeke-skep-angswekkende-beelde-van-sa-20171110

Van der Westhuizen, J. 2004. Ons is álmal so (en hoort almal hier). Beeld, 26 Nov. 2004, bl. 25.

Van der Westhuizen, J. 2017a. Rassisme se kleur: Net wit, nooit swart? By, Beeld, 18 Nov. 2017, bl. 16.

Van der Westhuizen, J. 2017b. Dertien gebooie wat Afrikaans kan red. By, Beeld, 15 Julie 2017, bl. 14–15.

Van Deventer, H. 1993. AB ‘tree uit die skadu in die lig’. Beeld, 30 Nov. 1993, bl. 13.

Van Deventer, H. 2016. Pendoring groei en bloei ná 21 jaar. Geplaas 10 Okt. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/pendoring-groei-en-bloei-na-21-jaar-20161010

Van Deventer, W. 2014. An alternative vision for North West University. Potchefstroom Herald, 5 Des. 2014, bl. 4.

Van Diemel, R. 2016. Suid-Afrikaanse universiteite: Nie alles is verlore nie. Geplaas 6 Sept. 2016. http://www.litnet.co.za/suid-afrikaanse-universiteite-nie-alles-verlore-nie/

Van Dijk, M. 2014. Interview met David Kramer: ‘Ik ben bevrijd door de geschiedenis’. Maandblad Zuid-Afrika, 91(4): 90–91.

Van Dyk, F.R. 2015a. Adam Tas: Vrydag die 13de en die klugverandering van die US-taalbeleid. Geplaas 16 Nov. 2015. http://www.litnet.co.za/adam-tas-vrydag-die-13de-en-die-klugverandering-van-die-us-taalbeleid/

Van Dyk, F.R. 2015b. Afrikaans ‘verdien wel spesiale behandeling’. Die Burger, 29 Des. 2015.

Van Dyk, F.R. 2015c. Open Stellenbosch: Statement by Adam Tas Students’ Society / Verklaring deur die Adam Tas Studentevereniging. Geplaas 16 Sept. 2015. http://www.litnet.co.za/open-stellenbosch-statement-by-adam-tas-students-society-verklaring-deur-die-adam-tas-studentevereniging/

Van Eeden, J. 2015. Transformasie oor méér as taal. Beeld, 16 Okt. 2015, bl. 12.

Van Eeden, J. 2016. Nuwe denke oor rassisme nodig. Beeld, 8 Jan. 2016, bl. 20.

Van Eeden, J. 2017. Russe oorrompel met hul Afrikaans. Geplaas 8 Feb. 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/russe-oorrompel-met-hul-afrikaans-20170206

Van Eeden, P. 2015b. Nederlands wás taal van Afrikaners. Rapport Weekliks, 19 Jul. 2015, bl. 11.

Van Graan, C. 2016. How to kill language. Geplaas 7 Junie 2016. http://www.litnet.co.za/how-to-kill-a-language/

Van Heerden, M. & Blaq Pearl 2016. “Geskryf in ons eie taal”. Geplaas 8 Sept. 2016. http://www.litnet.co.za/geskryf-ons-eie-taal/

Van Heerden, M. & W. Boezak 2017. Suidoosterfees 2017: ‘Ons moet al die variëteite van Afrikaans omhels’. Geplaas 20 April 2017. http://www.litnet.co.za/suidoosterfees-2017-ons-moet-al-die-varieteite-van-afrikaans-omhels/

Van Heerden, M. & S. Chaudhari 2017. Agentskap van die slavin: ’n onderhoud met Shamiega Chaudhari. Geplaas 19 Okt. 2017. http://www.litnet.co.za/agentskap-van-die-slavin-n-onderhoud-met-shamiega-chaudhari/

Van Heerden, O. 2017. Worrying about your legacy, President Zuma? Geplaas 29 Nov. 2017. https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2017-11-29-worrying-about-your-legacy-president-zuma/?

Van Huyssteen, G.B. 2015. Wanneer is ʼn woord ʼn woord? Beeld, 2 Mei 2015, bl. 21.

Van Huyssteen, G.B. 2016a. Hou jou nek styf vir Griekse Afrikaans. Beeld, 12 Feb. 2016, bl. 13.

Van Huyssteen, G.B. 2016b. Ons taal is veel meer as veelkantig. Beeld, 6 Mei 2016, bl. 11.

Van Huyssteen, G.B. 2016c. Begin deel jóú kennis in jóú taal. Beeld, 6 Feb. 2016, bl. 21.

Van Huyssteen, G.B. 2016c. ‘Woordelys & spelreëls’ vier eeu van Afrikaans. Beeld, 1 Okt. 2016, bl. 23.

Van Huyssteen, G.B. 2016d. Universiteite se taalkwessie die ene ironie. Beeld, 1 Julie 2016, bl. 15.

Van Huyssteen, G.B. 2016e. Microsoft voeg Afrikaans by vertaaldiens. Beeld, 24 Junie 2016, bl. 25.

Van Huyssteen, G.B. 2017a. Gooi net wyd om blink, vet idiome te vang. By, Beeld, 11 Maart 2017, bl. 13.

Van Huyssteen, G.B. 2017b. Afrikaans druk digitale stempel nou deeglik af. By, Beeld, 5 Aug. 2017, bl. 13.

Van Huyssteen, G.B. 2017d. Gratis portaal ʼn skatkis van taal se grammatika. By, Beeld, 28 Okt. 2017, bl. 13.

Van Huyssteen, G.B. 2017d. Gratis portaal ʼn skatkis van taal se grammatika. By, Beeld, 28 Okt. 2017, bl. 13.

Van Huyssteen, G.B. 2017e. 11de AWS wys hoe taal groei met tydsgees. By, Beeld, 21 Jan. 2017, bl. 13.

Van Huyssteen, G.B. 2017f. Beskans jou deur taal goed te beheers. By, Beeld, 22 Julie. 2017, bl. 13.

Van Huyssteen, G.B. 2018a. Hoe lank nog voor ons ook sê: ‘We prefer English’? By, Beeld, 17 Feb. 2018, bl. 13.

Van Huyssteen, G.B. 2018b. Afrikaans is toe al die tyd eintlik nooit onderbreek nie. By, Beeld, 24 Feb. 2018, bl. 13.

Van Huyssteen, G.B. 2018c. Namibiërs is deel van Afrikaanse gemeenskap. By, Beeld, 3 Maart 2018, bl. 13.

Van Lill, J. 2016. Geskiedenis van Kanaladorp. Plek met vele aangesigte. By, Beeld, 13 Feb. 2016, bl. 13–14.

Van Marle, K. 2016. Sê eerder dankie vir die betogende studente. Geplaas 19 Feb. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/betogende-studente-moet-eintlik-bedank-word-20160218

Van Niekerk, A. (André) 2016. Kom nader aan waarheid met dialoog. Beeld, 25 Mei 2016, bl. 29.

Van Niekerk, A. 2012. Stories uit Amsterdam – Annemarie van Niekerk vertel. http://www.litnet.co.za/Article/stories-uit-amsterdam–annemarie-van-niekerk-vertel [Gebruik 4 Aug. 2012.]

Van Niekerk, A. 2013. ‘Die nice ding van ‘n k** lewe…’. BoekeRapport, Rapport 4 Aug. 2013, bl. 6–7.

Van Niekerk, A.A. (Anton) 2000. Die Afrikaanse Taalmonument. Afrikaans vra skeppende , vernuwende denke. Die Taalgenoot, Aug./Sept. 2000, bl. 25–26.

Van Niekerk, A.A. 2003. Só kan Afrikaners oorleef ondanks hulle verlede. Rapport, 22 Jun. 2003.

Van Niekerk, A.A. 2010. Taal nié US se kernopdrag. Die Burger, 9 Maart 2010, bl. 9.

Van Niekerk. A.A. 2012. Klad van apartheid nie só weggepraat. Weekliks, Rapport, 8 Jul. 2012, bl. III.

Van Niekerk. A.A. 2013. Ras as faktor in mediese navorsing. Die Burger, 16 Jul. 2013.

Van Niekerk, A.A. 2014b. Akademia as ‘Harvard’: Julle droom net. Beeld, 4 Des. 2014, bl. 24.

Van Niekerk, A.A. 2015a. Alle wittes dra skuld. Beeld, 12 Jun. 2015, bl. 11.

Van Niekerk, A.A. 2015b. Van volksuniversiteit na internasionale speler. Die Burger, 10 Nov. 2015, bl. 9.

Van Niekerk, A.A. 2016a. Interdikte kweek nie respek. Beeld, 3 Feb. 2016, bl. 8.

Van Niekerk, A.A. 2016b. Interdik sleg vir Afrikaans. Beeld, 15 Maart 2016, bl. ???

Van Niekerk, A.A. 2016c. US-taalbeleid: Ope  brief aan Breyten Breytenbach. Geplaas 16 April 2016. http://www.litnet.co.za/us-taalbeleid-ope-brief-aan-breyten-breytenbach/

Van Niekerk, A.A. 2016d. Stelling oor US ’n growwe belediging. Die Burger, 8 Junie 2016.

Van Niekerk, A.A. 2016e. By Maties is daar geen sameswering nie. Die Burger, 18 Junie 2016.

Van Niekerk, A.A. & K. Moodley 2014. Wandile se storie. Die Burger, 18 Jun. 2014.

Van Niekerk, P. 2014. Meer Bybels, minder hart? Rapport Weekliks, 16 Nov. 2014, bl. 13.

Van Nierop, L. 2014. Haastig fliek … Rapport Weekliks, 31 Aug .2014, bl. 8–9.

Van Nierop, L. 2016b. Nuut op DVD: Ver in die wêreld, oor die see. Beeld, 17 April 2016.

Van Nierop, L. 2016c. Boere leer om speel nie te oordryf. Rapport Weekliks, 3 April 2016, bl. 11.

Van Oort, C.P. 2010. Word bewus van dít wat ons deel. By, Beeld, 30 Jan. 2010, bl. 15.

Van Oostendorp, M. 2017. Het Engels is geen lingua nullius. Geplaas 30 Nov. 2017. http://www.neerlandistiek.nl/2017/11/het-engels-is-geen-lingua-nullius/

Van Rensburg, A.M. 2010. ‘Let them speak – Slave Stamoues of South Africa.’ Geplaas 14 Maart 2010. http://www.stamouers.com/index.php/people-of-south-africa/slaves/674-let-them-speak-slave-stamouers-of-south-africa [Gebruik 18 Maart 2014.]

Van Rensburg, F.I.J. 1992. ‘Moet nie Afrikaans se taaiheid onderskat.’ Beeld, 15 Jun.. 1992, bl. 8.

Van Rensburg, F.I.J. 1993. Die les wat die Afrikaner nooit weer moet vergeet nie. Beeld, 12 Nov. 1993, bl. 9.

Van Rensburg, M.C.J. 2010a. Vloei en stroomversnellings: Fritz Ponelis en die Afrikaanse taalkunde. Teks van die eerste Fritz Ponelis-gedenklesing, gehou op 28 Jul. 2010. Stellenbosch. http://www.taaloord.co.za/taalberigte.htm [Gebruik 3 April 2014.]

Van Rensburg, R. 2015. So taai die taaltameletjie. Huisgenoot, 17 sept. 2015, bl. 14–16.

Van Rensburg, R. 2016a. Taalbloed aan die mure (2). Beeld, 21 April 2016, bl. 17.

Van Rensburg, T. 1999. Van kerslig en gesels tot digitale klank. In: “100 jaar: Eeu van kuns en vermaak”, bylae tot Beeld, 26 Okt. 1999, bl. 15.

Van Rensburg, W. 1999a. SA kuns word laat volwasse. In: “100 jaar: Eeu van kuns en vermaak”, bylae tot Beeld, 26 Okt. 1999, bl. 10.

Van Rensburg, W. 1999b. Luisterryke eeu van diverse kunsvorme. In: “100 jaar: Eeu van kuns en vermaak”, bylae tot Beeld, 26 Okt. 1999, bl. 11.

Van Rooi, L. 2017. Stories kan ons bymekaar bring. Rapport Weekliks, 5 Maart 2017, bl. 4–5.

Van Rooyen, C. 2014. De Klerk het maar net sy werk gedoen. Die Burger, 2 Des. 2014.

Van Rooyen, D. 2013. Kultuur wat sakesin maak. Sake, Rapport, 30 Jun. 2013, bl. 10.

Van Rooyen, E. 2001. Musiek speel sedert vyftiende eeu rol in Morawiese liturgie. Die Burger Oos-Kaap, 2 Jan. 2001, bl. 7.

Van Rooyen, G. 2014. Facebook het 100 m. in Afrika. SakeBeeld, 9 Sept. 2014, bl. 1.

Van Rooyen, G. 2015. Vooruitsigte verswak. SakeRapport, 2 Nov. 2015, bl. 1.

Van Rooyen, I. 2012. Die grootste hiervan is die liefde. By, Beeld, 3 Nov. 2012, bl. 8–9.

Van Rooyen, M. 2011. Gesondheid innie rondheid vir ʼn taal in sy blomtyd. KaapRapport, 11 September 2011, bl. 6.

Van Rooyen, M. 2016a. ‘Jansen swig voor politieke druk’. Beeld, 25 Mei 2016, bl. 6.

Van Rooyen, M. 2016b. UV betwis bebel oor taal. Beeld, 18 Aug. 2016, bl. 4.

Van Rooyen, M. 2016c. Kovsies kry weer slae oor taalbeleid. Beeld, 14 Sept. 2016, bl. 6.

Van Rooyen, M. 2016d. UV mag Afrikaans uitfaseer. Beeld, 18 Nov. 2016, bl. 7.

Van Rooyen, M. 2016e. Kovsies se taalbeleid. ‘Raad, senaat mislei’. Beeld, 22 Julie 2016, bl. 7.

Van Rooyen, M. 2017a. Afrikaans weg by UV. ‘Voordele van taal op altaar’. Beeld, 16 Feb. 2017, bl. 9.

Van Rooyen, M. 2017b. Hof sê later oor UV-taal. Beeld, 18 Feb. 2017, bl. 11.

Van Rooyen, M. 2017c. UV mag verengels. Beeld, 29 Maart 2017, bl. 6.

Van Rooyen, M. 2017d. Stryd oor onderrigtaal aan UV nou na die grondwethof. Beeld, 21 April 2017, bl. 6.

Van Rooyen, M. & E. Waldeck 2016. UV-taalbeleid: ‘Gevaarligte het geflikker’. Beeld, 21 Junie 2016, bl. 2.

Van Schalkwyk, D.J. 1995. Afrikaanse kundigheid nuttig vir ander tale. Afrikaans Vandag, 2(4): 12.

Van Staden, P. 2018. Afrikaans: Ry ons dalk dooie perd? Beeld, 12 Jan. 2018, bl. 10.

Van Staden, T. 2016. Waarde van jóú taal. Geplaas 3 Sept. 2016.

Van Tonder, I. 2016. Dít is goed, sê Jerry oor teater op fees. Geplaas 16 Julie 2016. http://www.netwerk24.com/Vermaak/Feeste/dit-is-goed-se-jerry-oor-teater-op-fees-20160715

Van Wyk, A. 2016. Wat het FW besiel? Beeld, 18 Maart 2016, bl. 25.

Van Wyk, A. 2015b. Jannie Marais het twee fondse geskep. Die Burger, 1 Jul. 2015, bl. 10.

Van Wyk, A. 2016. ’n Trotse ‘taalbul’ vereer. Die Burger, 4 Junie 2016.

Van Wyk, A. 2017. Afrikaans sluit nie uit nie. Beeld, 31 Mei 2017, bl. 19.

Van Wyk, A. (Anim) 2015. Bevoorreg deur die skeefgetrapte land. Beeld, 4 Maart 2015, bl. 27.

Van Wyk, A. (Antonie) 2015a. Tuks se akademiese standaard verbeter baie nadat meertaligheid en diversiteit verwelkom is. Beeld, 31 Maart 2015, bl. 16.

Van Wyk, A. (Antonie) 2015b. SA universiteite nog van die beste. Beeld, 6 April 2015, bl. 6.

Van Wyk, A. (At) 1992. Stap saam op die spoor van die krygsgevangenes. Beeld, 22 Des. 1992, bl. 17.

Van Wyk, A. 1994. Waar is Moses wat Afrikaner moet lei? Beeld, 6 Jul. 1994, bl. 9.

Van Wyk, A. 2003. Afrikaner was naam vir Boer, Brit en swartes. Beeld, 27 Sept. 2003, bl. 6.

Van Wyk, A. 2004a. Politici min gepla wyl Soweto brand. Beeld, 15 Jun. 2004, bl. 16.

Van Wyk, A. 2004b. Skote klink om die wêreld. Dood wat leef. “Soweto Honderd”, Bylaag by Beeld, 26 Okt .2004, bl. 6.

Van Wyk, C. (Christoff) 2016a. Vrae en antwoorde oor Afrikaans se plek op SA kampusse. Geplaas 7 Maart 2016. http://www.standpunte.co.za/vrae-en-antwoorde-oor-afrikaans-se-plek-op-sa-kampusse-2/

Van Wyk, C. 2016b. Moedertaalonderrig: ’n Ononderhandelbare beginselsaak. Geplaas 25 Julie 2016. http://www.npvanwyklouw.org.za/moedertaalonderrig-n-ononderhandelbare-beginselsaak-christoff-van-wyk/

Van Wyk, C. 2016c. Die taalstryd ontmasker – NP van Wyk Louw-sentrum. Geplaas 25 Aug. 2016. http://www.npvanwyklouw.org.za/die-taalstryd-ontmasker-np-van-wyk-louw-sentrum/

Van Wyk, D. 2013. Afrikaans op die lug in die Wes-Kaap. http://www.litnet.co.za/ Gebruik 13 Jun. 2013.

Van Wyk, D. 2015. Open Stellenbosch and the language debate. Geplaas 7 Sept. 2015. http://www.litnet.co.za/open-stellenbosch-as-well-as-us-please-enter-and-engage/

Van Wyk, F. 2014. Dis goed dat jong Afrikaanses praat. Beeld, 14 Jul. 2014, bl. 18.

Van Wyk, H. 2002. Dié wat weet wat is WAT, kan help. AHI-Nuus, Nr. 2, April 2002, bl. 5.

Van Wyk, J. (Johan) 1993a. Die onsigbare naelstring van taal. Die Volksblad, 26 Jul. 1993, bl. 9.

Van Wyk, J. 1993b. Apartheid het taal tragies in Europa geknou. Die Volksblad, 27 Jul. 1993, bl. 13.

Van Wyk, J. 1993d. Diepe kommer oor Nederlands in Europa. Die Volksblad, 29 Jul. 1993, bl. 13.

Van Wyk, J. 1993e. Vastrapplek vir Afrikaans in Europa. Die Volksblad, 30 Jul. 1993, bl. 15.

Van Wyk, J. 1993f. Voor in die wapad brand ʼn lig vir Afrikaans in Europa. Beeld, 29 Jul. 1993, bl. 15.

Van Wyk, J. 2014a. ‘ACVV-tannies’ is al 110 jaar diensbaar. Geplaas 10 Nov. 2014. http://www.netwerk24.com/stemme/2014-11-10-acvv-tannies-is-al-110-jaar-diensbaar

Van Wyk, J. 2014b. Een treetjie tussen subliem en belaglik. Die Burger, 15 Des. 2014, bl. 16.

Van Wyk, J. 2017a. Mymerend oor Afrikaans se oorlewingskans. Volksblad, 18 Aug. 2017.

Van Wyk, J. 2017b. Engels praat en in Afrikaans bid my voorland? Volksblad, 2 Des. 2017.

Van Wyk, M. 2001. Heita! Hoe lyk Afrikaans se baadjie nou? Sarie, 4 April 2001, bl. 38–41.

Van Wyk, P. 2012. Meer oor Madiba nou op internet. Beeld, 28 Maart 2012, bl. 3.

Van Wyk, P. 2014a. ‘Dán bly jou se hart ANC’. Beeld, 8 Mei 2014, bl. 5.

Van Wyk, P. 2014b. Totale eksklusiwiteit kan jou soos Raponsie in toring sit. Beeld, 10 Des. 2014, bl. 11.

Van Wyk, P. 2015a. ‘Polisie het nie meer beheer.’ Beeld, 30 Sept 2015, bl. 4.

Van Wyk, P. 2015b. ReformPUK ‘belangrik, maar nie enigste stem’. Beeld, 15 Okt. 2015.

Van Wyk, P. 2015c. ‘Eerder ʼn oorlog teen Afrikaans as opheffing van Engels op Puk’. Beeld, 16 Okt. 2015.

Van Zyl, D.P. 2011. Nederlands en Afrikaans. Die Burger, 12 Julie 2011, bl. 9.

Van Zyl, D.P. 2014. Woordfees fokus inderdaad op Afrikaans. Die Burger, 25 Okt. 2014, bl. 14.

Van Zyl, D.P. 2015. Raadpleeg slim, asseblief, Wim. Die Burger, 18 Nov. 2015, bl. 10.

Van Zyl, J. 2016. Wat sou ander moondheid doen? Geplaas 26 Mei 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Briewe/wat-sou-ander-moondheid-doen-20160525

Van Zyl, M. (Marchelle) 2016. Herkoms in ons eie mond. Geplaas 16 Sept. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Profiele/herkoms-in-ons-eie-mond-20160914

Van Zyl, S. 2015. Staat moet vir ál meer sorg. Beeld, 28 Mei 2015, bl. 14.

Van Zyl, S. 2017a. Peiling: Afrikaners het ‘genoeg gedoen vir versoening’. Geplaas 22 Feb. 2017. http://www.netwerk24.com/Nuus/Politiek/peiling-afrikaners-het-genoeg-gedoen-vir-versoening-20170222

Van Zyl, S. 2017b. 80% van SA gr. 4’s kan nie met begrip lees. Beeld, 6 Des. 2017, bl. 1.

Van Zyl, W. 2012. Niemand is slaafs vry te spreek. By, Beeld, 3 Nov. 2012, bl. 10.

Vearey, J. 2015. Taal hoef nie boeie te wees. Die Burger, 21 Jan. 2015.

Vearey, J. 2017. Afrikaans, my revolusionêre taal … Geplaas 25 Feb. 2017.  http://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/afrikaans-my-revolusionere-taal-20170224

Veewagter 2000. Afrikaans is wél bevoeg as vaktaal. Die Burger, 14 Maart 2000, bl. 8.

Venktes, K. 2016. Timeline: Internet turns 25 in South Africa. Geplaas 11 Nov. 2016. http://www.fin24.com/Tech/News/timeline-internet-turns-25-in-south-africa-20161111

Venter, A. 1999. Afrikaners kan ophou wroeg oor plek in SA. Perspektief, Rapport, 24 Okt. 1999, bl. 4.

Venter, A. 2012. Verskonings vir die onverskoonbare. By, Beeld, 2 Jun. 2012, bl. 5.

Venter, F. 2016. ANC buit Afrikaans uit. Beeld, 31 Maart 2016, bl. 23.

Venter, J. 1999. Stryd se verskeie name. “Revue 2000”, bylaag tot Rapport, 23 Mei 1999, bl. 9.

Venter, M. 2013. ‘Land eerste, dán Afrikaans.’ Die Burger, 17 Okt. 2013, bl. 14.

Venter, P. 2016. Afrikaners moet regmatige plek in son gegun word. Beeld, 7 Maart 2016, bl. 10.

Venter, R. (Rina) 1995. Afrikaans het regstellende aksie nodig. Afrikaans Vandag, 2(3): 14.

Venter, R. (Rudi) 2004. Waarnatoe met die Afrikaanse fiksieboek? Geplaas 25 Nov. 2004. http://www.oulitnet.co.za/youngwriters/rudi_mr_venter_a.asp

Venter, S. 2015. Engels nie meer ingesluit by Pendorings. Rapport, 1 Nov. 2015, bl. 12.

Venter, S. 2016a. Potch se nuwe kunstefees mag nou ‘Aardklop’ heet. Rapport, 22 Mei 2016, bl. 10.

Venter, S. 2016b. Nuwe Aardklop: ‘Dit voel of ʼn ou weer huis toe gekom het’. Rapport, 9 Okt 2016, bl. 9.

Venter, T. 2014. Toekomsvisie vir Kgwadi se NWU. Beeld, 9 Okt. 2014, bl. 11.

Venter, T. 2016. Soweto-opstand en #FeesMustFall: Gebore uit frustrasie. Geplaas 16 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/soweto-opstand-en-feesmustfall-gebore-uit-frustrasie-20160616

Verbeeck, G. 2013. In de schaduw van een ‘vergeten oorlog’. Maandblad ZuidAfrika, 90(9): 174–175, 182.

Verhoef, M.M. 2014b. Afrikaans bly só slaansak. Beeld, 11 Jun. 2014, bl. 17.

Verhoeff, J. 2014. Alenige taalolifant het geen kans. Die Burger, 30 Jul. 2014, bl. 8.

Vermaak, G.A. 2014. Ek dink Afrikaanse musiek is kommin. Beeld, 13 Mei 2014, bl. 8.

Vermaak, L.P. 2014. Steun eerder dié randeiers. Rapport Weekliks, 11 Jan. 2015, bl. 10.

Vermaas, H.F. 2016. Ek is maar skepties oor dié taalversekeringe. Die Burger, 10 Junie 2016.

Vermeulen, B. 2017. Waarom de keerzijde van Neerlands geschiedenis met Zuid-Afrika nu pas wordt verteld. Geplaas 15 Feb. 2017. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/15/in-zuid-afrika-is-van-riebeeck-nu-een-scheldwoord-6711688-a1546166

Vershbow, M.E. 2010. The Sounds of Resistance: The Role of Music in South Africa’s Anti-Apartheid Movement. Student Pulse, 2(6). http://www.studentpulse.com/articles/265/the-sounds-of-resistance-the-role-of-music-in-south-africas-anti-apartheid-movement [Gebruik 27 Sept. 2014.]

Verslagspan Beeld 2015a. SA universiteite verlam. Beeld, 22 Okt. 2015, bl. 4.

Verslagspan Beeld 2015b. Totius bestorm. Beeld, 21 Okt. 2015, bl. 1.

Verslagspan Beeld 2016. Oorlog op Tuks. Wit en swart slaags oor taal. Beeld, 23 Feb. 2016, bl. 1.

Verslagspan Huisgenoot 2016. Hoe nou met kunstefeeste? Huisgenoot, 17 Maart 2016.

Verslagspan Rapport 2015. Naspers sê op 100: ‘Ons is jammer, SA’. Maatskappy ‘vier suksesse met trots, en erken foute in nederigheid’. Rapport, 26 Jul. 2015, bl. 12.

Versluis, J-M. 2014. Die Stem: Innibos kon Steve nie keer. Beeld, 7 Jul. 2014, bl. 3.

Versluis, J-M. 2016a. Solidariteit stem oor Afrikaans. Beeld, 22 Feb. 2016, bl. 8.

Versluis, J-M. 2016b. AfriForum terug hof toe oor taal by Unisa. Beeld, 11 Aug. 2016, bl. 2.

Versluis, J-M. 2016c. Unisa se beleid. Studente ‘sal hulp in hul eie taal kry’. Beeld, 28 Julie 2016, bl. 2.

Versluis, J-M. 2017. Tuks-taal: Solidariteit, AfriForum kan nie appelleer. Beeld, 11 Mei 2017, bl. 1.

Versluis, J-M. & H. Otto 2017. LUR druk Afr. Skole. Hulle móét Engelse leerlinge inneem. Beeld, 12 Jan. 2017, bl. 1.

Verstegen, M. 2006. De onnodige Boerenoorlog. http:///www.taaloord.co.za/geskiedenis/htm [Gebruik 8 Mei 2006.]

Verster, F. 2013. ‘Portrait’ punt van ʼn piramide. Boeke, Rapport, 7 Jul. 2013, bl. 6–7.

Verster, F. 2017. Karel Schoeman: Historiese romans en die historiese raamwerk. Geplaas 2 Mei 2017. http://www.litnet.co.za/historiese-romans-en-die-historiese-raamwerk-geskryf-toe-karel-schoeman-75/

Verster, J. 2016. SA unemployment rate down to 24.5%. Geplaas 25 Feb. 2016. http://www.fin24.com/Economy/sa-unemployment-rate-down-to-245-20160225

Vervliet, C. 2004. Nederlandse invloed in zwarte Zuid-Afrikaanse talen. Ons Erfdeel, 47: 154–156.

Verwoerd, M. 2016. Was Madiba as special as his media image portrayed? Geplaas 18 Julie 2016. http://www.news24.com/Columnists/MelanieVerwoerd/was-madiba-as-special-as-his-media-image-portrayed-20160718

Viljoen, C. 2006. Die staat en onderrigtaal aan universiteite 2006. Geplaas 29 Junie 2006. http://www.litnet.co.za/die-staat-en-onderrigtaal-aan-universiteite-2006/

Viljoen, C. 2011a. Maria, eerste Hugenoot. By, Beeld, 6 Aug. 2011, bl. 14.

Viljoen, C. 2011b. Die storie van jou van. By, Beeld, 27 Aug. 2011, bl. 6.

Viljoen, C. 2013a. 158 Hugenote. 325 jaar se invloed. By, Beeld, 13 April 2011, bl. 10.

Viljoen, C. 2013b. Franse bring geloof ook saam. Weekliks, Rapport, 14 April 2013, bl. 4.

Viljoen, C. 2014a. Hou taaltwis uit openbare oog. Die Burger, 7 Jul. 2014, bl. 8.

Viljoen, C. 2015b. Moet die US die knie buig? Die Burger, 17 Nov. 2015.

Viljoen, C. 2015c. Max moet eerder ‘reboot’. Die Burger, 23 Nov. 2015, bl. 14.

Viljoen, C. 2016a. US-konvokasie 2016: Afskeidstoespraak deur Christo Viljoen, uittredende president. Geplaas 28 Jan. 2016. http://www.litnet.co.za/us-konvokasie-2016-afskeidstoespraak-deur-christo-viljoen-uittredende-president/

Viljoen, C. 2016b. Stop nou dié soort taaldebat. Die Burger, 4 Feb. 2016.

Viljoen, C. 2016c. US-taalbeleid: Kommentaar op die US se konsep-taalbeleidvoorstel deur Christo Viljoen. Geplaas 24 April 2016. http://www.litnet.co.za/us-taalbeleid-kommentaar-op-die-us-se-konsep-taalbeleidvoorstel-deur-christo-viljoen/

Viljoen, G. (Gert) 2016. ‘Afrikaans blom in dubbelmedium-skool in VS’. Geplaas 16 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Briewe/afrikaans-blom-in-dubbelmedium-skool-in-vs-20160615 (Ook geplaas in Beeld, 17 Junie 2016, bl. 10 onder die opskrif: “Gaan dit regtig oor taal?”)

Viljoen, G. (Gerrit) van N. 1959. Waarvandaan ons alfabet? Lantern, Sept. 1959, bl. 16–19.

Viljoen, M. 2017. Die US kan sy eie besluite oor taal neem. Die Burger, 23 Maart 2017.

Vince, G. 2016. Why being bilingual works wonders for your brain. Geplaas 7 Aug. 2016. https://www.theguardian.com/science/2016/aug/07/being-bilingual-good-for-brain-mental-health

Visagie, A. 2014a. Mother tongue Afrikaans is excluded in our society. The Star, 23 Feb. 2014, nbl. 21.

Visagie, A. 2014b. Afrikaans banished to shadows of linguistic landscape. Pretoria News, 25 Feb. 2014, bl. 11.

Visagie, A. 2017. ʼn Visie vir Afrikaans. Geplaas 23 Mei 2017. http://www.litnet.co.za/n-visie-vir-afrikaans/

Visagie, A. 2018. Afrikaans verdien meer as begrafnisstemming. Die Burger, 16 Jan. 2018.

Volschenk, D. 2015. Tango, ys en Afrikaners. Rapport Beleef, 4 Okt. 2015, bl. 4–5.

Von Bracht, M. 2013. Censuurkwesties rond de Zuid-Afrikaanse schrijver André P. Brink. Uitgeven tijdens apartheid in Zuid-Afrika. Ongepubliseerde magisterskripsie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Nederland.

Vorster, A. 2005. Afrikaans – die taal van ons beursies. Taalgenoot, Mei 2005, bl. 21–24.

Vorster, G. 2016. This one graph shows that South Africans are leaving the country. Geplaas 30 Maart 2016. http://businesstech.co.za/news/general/118390/this-one-graph-shows-that-south-africans-are-leaving-the-country/

Vorster, T. 2015. Moeg vir Afrikaner-randeiers. Rapport, 4 Jan. 2015, bl. 12.

Vos, U. 2017. Moordsyfer neem met 20% toe sedert ’12. Beeld, 2 Maart 2017, bl. 4.

Vosloo, J. 2004. Afrikaner-storie is g’n nagmerrie. Perspektief, Rapport, 12 Sept. 2004, bl. 16.

Vosloo, T. 2014. ’n Reus het verrys. Die Burger, 19 Des. 2014, bl. 19.

Vosloo, T. 2016. Midde-in die stille revolusie. Die Burger, 20 April 2016.

Vrey, M. 2014. SA films is maar vrot, sê kenner. Beeld, 16 Jul. 2014, bl. 3.


Wade, N. 2011. Phonetic clues hint language is Africa-born. New York Times, 14 April 2011.

Wakefield, A. 2015. One in 10 South Africans living with HIV – Stats SA. Geplaas 23 Jul. 2015. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/One-in-10-South-Africans-living-with-HIV-Stats-SA-20150723

Waldeck, E. 2015. Puk: Aparte klasse voortaan in Engels en Afrikaans. Beeld, 31 Okt. 2015.

Waldeck, E. 2016a. Vyf regters hoor appèl oor wetgewing in 11 tale aan. Beeld, 18 Feb. 2016, bl. 11.

Waldeck, E. 2016b. Taalaktivis sê ‘oorlog’ nie verby ná appèl-uitspraak. Geplaas 11 Maart 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Hof/taalaktivis-se-oorlog-nie-verby-na-appel-uitspraak-20160311

Waldeck, E. 2016c. ‘Probeer om elke dag ’n bietjie beter te wees’ – Jonathan Jansen. Volksblad, 25 April 2016.

Waldeck, E. 2016d. ‘Afrikaans sal altyd deel van UV bly’. Beeld, 26 April 2016, bl. 12.

Waldeck, E. 2016e. Aktivis sit taalstryd in appèlhof voort. ‘Vertaal wette liefs in al elf tale’. Die Burger, 19 Feb. 2016, bl. 6.

Waldeck, E. 2016f. UV se taalplan ‘roekeloos’, sê Akademie. Geplaas 12 Sept. 2016. http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/uv-se-taalplan-roekeloos-se-akademie-20160912

Waldeck, E.; V. Bürger & K. Davids 2016. Jonathan Jansen: ’n Gemengde nalatenskap? Volksblad, 11 Junie 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/jonathan-jansen-n-gemengde-nalatenskap-20160610

Waldner, M. 2001. Gee geskiedenis nog ʼn kans. Rapport, 2 Sept. 2001, bl. 25.

Wallet, M. 2007. “Afrikaans sal nie verdwyn nie.” Reformatorisch Dagblad, 6 Okt. 2007 (jg. 37, nr. 158), bl. 19.

Wallmach, K. 2017. Why translators and interpreters deserve a special day of recognition. Geplaas 30 Sept. 2017. http://theconversation.com/why-translators-and-interpreters-deserve-a-special-day-of-recognition-84931

Warwick, R. 2013. ʼn Denkstaat van beleg. BY (bylaag tot Beeld), 16 Feb. 2013, bl. 6–7.

Weninger, S. (ed.) 2011. The Semitic Languages. An International Handbook. Berlyn: De Gruyter Mouton.

Wepener, J. 2014. Dít is eintlik ál wat SA se mense vra. Die Burger, 23 Jul. 2014.

Weskusklong 2013. Maak rug styf oor Afrikaans! Weekliks, Rapport, 31 Maart 2013, bl. 4.

Wessels, A. (Almari) 2016. ʼn Taal wat aanhou blom. Huisgenoot, 26 Mei 2016, bl. 22.

Wessels, A. 2010. Noodsaaklike boek vir SA. Weekliks, Rapport, 22 Aug. 2010, bl. IV.

Wessels, A. 2014. Pragboek bring die oorlog deeglik tuis. (Resensie: Die oorlog kom huis toe: Vroue en gesinne in die Anglo-Boereoorlog.) Beeld, 20 Jan. 2014, bl. 17.

Wessels, A. 2015a. Eerstehandse blik op stryd tussen Boer, Brit. (Resensie: OorlogBeeld, deur J. Grobler.) Beeld, 16 Feb. 2015, bl. 17.

Wessels, A. 2015b. Trekkers terug uit die vergetelheid. Beeld, 18 Mei 2015, bl. 13.

Wessels, C. 2014. Persoonlike mededeling te Genadendal. 21 Feb. 2014.

Wessels, E. 2004. Leed van gevangenskap. In Van Bart, M. (red.) 2004: 8.

Wessels, J. 2010. ANC, onthou om te onthou. Beeld, 9 April 2010, bl. 19.

Wessels, L. 2012. My voete loop na Worcester, waar versoening lewe kry. By, Beeld, 20 Okt., bl. 4–5.

Wessels, L. 2013. Watter wit saak? Weekliks, Rapport, 25 Nov. 2013, bl. 3.

Wessels, L. 2014. Taal nie vir almal ’n soort godsdiens. Beeld, 5 Jun. 2014, bl. 17.

Wessels, L. 2015. Open Stellenbosch: The elephant in the room. Geplaas 15 Sept. 2015. http://www.litnet.co.za/open-stellenbosch-the-elephant-in-the-room/

Wessels, L. 2016a. Hoera vir Grondwet! Beeld, 1 April 2016, bl. 11.

Wessels, L. 2016b. Grondwet is ryp vir hersiening. Geplaas 23 Nov. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/leon-wessels-grondwet-is-ryp-vir-hersiening-20161121

Wessels, L. (Louis) 1990. Só is sportterme ver-afrikaans. Bylae tot Die Burger, 31 Julie, bl. 42.

Wessels, L. 2013. Koester die Argentynse Afrikaners. Beeld, 16 Nov. 2013, bl. 9.

Wetdewich, D. 2015. Spanning loop hoog by PUKKE. Potchefstroom Herald, 22 Okt. 2015, bl. 3.

Weza, S. 2016. Your language doesn’t matter. Geplaas 14 maart 2016. http://www.news24.com/MyNews24/your-language-doesnt-matter-20160314

Wiechers, M. 2014. Nog van koers af ondanks goeie wet. Rapport Weekliks, 7 Sept. 2014, bl. 12–13.

Wiechers, M. 2015. Open Stellenbosch: Fresh and innovative ideas are sorely needed. Geplaas 16 Sept. 2015. http://www.litnet.co.za/open-stellenbosch-fresh-and-innovative-ideas-are-sorely-needed/

Wiechers, M. 2016a. Quo Vadis Suid-Afrikaanse universiteite? Geplaas 26 Aug. 2016. http://www.litnet.co.za/quo-vadis-suid-afrikaanse-universiteite/

Wiechers, M. 2016b. Afrikaans: Van hofsake tot vennootskappe. Geplaas 2 Aug. 2016. https://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/afrikaans-van-hofsake-tot-vennootskappe/

Wiedemeijer, V. 2015. Nederlandse samenwerking bekroond tijdens Grahamstown Festival. Maandblad Zuid-Afrika, 92(7): 146, 166.

Wiese, T. 1988. Die UWK en Afrikaans. Insig, Jan. 1988, bl. 28–29.

Wiese, T. 2013. Tronkafrikaans: Die geheime taal van tronke. Geplaas 18 Oktober 2013. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/Die-geheime-taal-van-tronke-20131017

Wiese, T. 2015. Het Naspers sy eie storie gemis? Rapport Weekliks, 21 Sept. 2015, bl. 12.

Wiggett, D. 2016. Maak rassiste se lewe hel. Geplaas 12 Jan. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/deon-wiggett-maak-rassiste-se-lewe-hel-20160112-2

Willemse, H. 2005a. Afrikaans-stryd bly etniese stryd. Beeld, 11 Okt., bl. 10.

Willemse, H. 2016a. Beskerm diversiteit. Beeld, 17 Mei 2016, bl. 13.

Willemse, H. 2017c. Help dié beeld afskud. Beeld, 11 Okt. 2017, bl. 7.

Willemse, R. 2014a. Botman val nie uit sy eie dood – Jansen. Rapport, 6 Jul. 2014, bl. 2.

Willemse, R. 2014b. ‘Botman neem plek in die geskiedenis in’. Die Burger, 7 Jul. 2014, bl. 2.

Willemse, R. 2014c. Jou taal is jou reg, sê Eloff by US. Die Burger, 8 Nov. 2014.

Williams, F. 2014b. Die merk van die beurs. Ná 100 jaar is Naspers ʼn wêreldmarkleier. SakeRapport, 21 Des. 2014, bl. 3.

Williams, F. 2014a. Naspers staan sterk op 100ste jaarvergadering. SakeBeeld, 1 Sept. 2014, bl. 1.

Williams, F. 2016. Drukmedia: klem verskuif. Koerante ‘nog lank nie dood’. Sake, Beeld, 9 Junie 2016, bl. 18.

Williams, F. 2017. AHi word hergebore as SBI. Geplaas 25 Sept. 2017. http://www.netwerk24.com/Sake/Entrepreneurs/ahi-word-hergebore-as-sbi-20170925

Williams, F. & F. Salie 2014. Die toekoms van Naspers is in die mobiele mark. Sake, Beeld, 11 Jul. 2014, bl. 13.

Williams, Q. 2016. Afrikaaps is an act of reclamation. Mail & Guardian, 15 Des. 2016.

Wolfaardt-Gräbe, I. 2017. LitNet Akademies-resensie-essay: Die jongste Perspektief & Profiel – lywig, gewigtig en gesaghebbend. Geplaas 19 Jan. 2017. http://www.litnet.co.za/litnet-akademies-resensie-essay-die-jongste-perspektief-profiel/

Wong, D. 2012. “6 Things Rich People Need to Stop Saying.” Geplaas 5 Maart 2012. http://www.cracked.com/blog/6-things-rich-people-need-to-stop-saying/ [Gebruik 8 Maart 2015.]

Wood, E. 2017. SA duik 14 plekke op WEF-ranglys. SakeBeeld, 28 Sept. 2017, bl. 1.

Woordeloos, Modimolle 2018. Afrikaans nie gerat vir veranderinge. Beeld, 6 Jan. 2018, bl. 15.

Wren, C. 1989. Blacks shaped Afrikaans, linguists say. The New York Times, 16 Mei 1989, C1, C11.

Wyngaard, B. 2015a. Ope brief aan my wit broer en swart suster. Geplaas 27 Mei 2015. http://www.litnet.co.za/Article/ope-brief-aan-my-wit-broer-en-swart-suster [Gebruik 10 Jun. 2015.]

Wyngaard, B. 2015b. Vrydag die 13de, die US taalstryd en die hashtag-generasie. Geplaas 16 Nov. 2015. http://www.litnet.co.za/vrydag-die-13de-die-us-taalstryd-en-die-hashtag-generasie/

Wyngaard, B. 2015c. Debat: Dié soort ‘taalgelykheid’ benadeel almal ewe veel. Rapport Weekliks, 22 Nov. 2015.

Wyngaard, B. 2016a. Wit bevoorregting. Geplaas 22 Jan. 2016. http://www.litnet.co.za/wit-bevoorregting/

Wyngaard, B. 2016b. AKA 2016: My indrukke van die Afrikaanse Kultuurfees Amsterdam. Geplaas 15 Apeil 2016. http://www.litnet.co.za/aka-2016-my-indrukke-van-die-afrikaanse-kultuurfees-amsterdam/

Wyngaard, B. 2017b. Swart-op-swart rassisme: steeds ’n taboe onderwerp. Geplaas 7 Aug. 2017. http://www.litnet.co.za/swart-op-swart-rassisme-steeds-n-taboe-onderwerp/

Wyngaard, H. 1996. Kaapse digter-filosoof Adam Small kyk op 60 terug. Die Burger, 24 Des. 1996. http://152.111.1.87/argief/berigte/dieburger/1996/12/24/7/5.html [Gebruik 8 Jun. 2014.]

Wyngaard, H. 1998. ‘Maak Afrikaans ʼn inklusiewe Afriktaal’. Afrikaans Vandag, 5(4): 2.

Wyngaard, H. 1999. Dankie, maar nee dankie vir Afrikanerskap. Perspektief, Rapport, 21 Sept.1999, bl. 4.

Wyngaard, H. 2009. Geskiedenis is g’n eiland nie. Die Burger, 19 Des. 2009, bl. 19.

Wyngaard, H. 2014. ‘Bruin’ of bruin trek steeds die aandag skeef. Rapport Weekliks, 18 Mei 2014, bl. 9.

Wyngaard, H. 2015a. Bruines moenie net bakhand staan nie! Sondag Son, 8 Feb. 2015.

Wyngaard, H. 2015b. Indruk: Richard van der Ross se In our own skins. Geplaas 18 Mei 2015. http://huisbou.litnet.co.za/articles/essay-richard-van-der-ross-se-in-our-own-skins/ [Gebruik 6 Jun. 2015.]

Wyngaard, H. 2015c. Afrika van die -aanses anders as dié van -aners. Rapport Weekliks, 21 Jun. 2015, bl. 11.

Wyngaard, H. 2015d. Antjie Krog: Wit en bruin moet slagofferskap los. Rapport, 4 Okt. 2015, bl. 4.

Wyngaard, H. 2016b. Afrikaans is not the enemy on campus. Geplaas 3 April 2016. http://city-press.news24.com/Voices/afrikaans-is-not-the-enemy-on-campus-20160401

Wyngaard, H. 2016c. Bruines moet daai Afri-kans aangryp. Son, 4 April 2016. http://www.son.co.za/Blogs/Blogjouore/bruines-moet-daai-afri-kans-aangryp-20160404

Wyngaard, H. 2016d. Uit die buitenste baan. Geplaas 20 Aug. 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/uit-die-buitenste-baan-20160819

Wyngaard, H. 2018a. Die droogte van bruin vroue in die politiek. Geplaas 17 Jan. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/die-droogte-van-bruin-vroue-in-die-politiek-20180116


Yakubu, K.K. 2015. Open Stellenbosch and the importance of mother tongue education. Geplaas 9 Sept. 2015. http://www.litnet.co.za/open-stellenbosch-and-the-importance-of-mother-tongue-education/

Young, J. 2013. Oproeriges nie almal 13-jariges. Weekliks, Rapport, 23 Jun. 2013.

Young, J. 2014. Afrikaans onwetende ‘uitverkoop’. Rapport Weekliks, 6 Jul. 2014, bl. 10.


Zibi, S. 2013. Failure to connect. Financial Mail, 24 Mei 2013, bl. 6.

Zietsman, P. 2000. Afrikaans moes kloof oorbrug om te groei. WoonBurger, Die Burger, 25 Maart 2000, bl. 1.

Zietsman, P. 2003. Struggle-Afrikaans. Kultuurkroniek (Bylae by Die Burger), 1 Nov. 2003, bl. 13.

Zietsman, P. 2004a. Paul Kruger. Stoere eik val ʼn eeu gelede. Beeld, 14 Jul. 2004, bl. 9.

Zietsman, P. 2004b. Kruger-begrafnis 100 jaar gelede gee momentum.Groot van betekenis. Beeld, 17 Des. 2004, bl. 21.

Zietsman, P.H. 1992b. Die stryd om Afrikaans: lesse uit die verlede … Beeld, 9 Jun. 1992, bl. 13.

Zietsman, P.H. 1999a. Kaaps was nog letterlik Hollands. Beeld, 16 Aug. 1999, bl. 6.

Zietsman, P.H. 1999b. Engelse wou Nederlands uitdryf, nie ‘the Taal’ nie. Beeld, 9 Des. 1999, bl. 12.

Zille, H. 2014a. Verwoerd dans in sy graf. Beeld, 25 Maart 2014, bl. 9.

Zille, H. 2014b. As rassevoorkeur uitgewis kan word. Beeld, 24 Sept. 2014, bl. 9.

Zini, S. 2013. Failure to connect. Financial Mail, 24 Mei 2013.

Webblaaie, internetskakels

http://www.tanap.net – “Towards a New Age of Partnership”[1]

Wikipedia – http://af.wikipedia.org asook http://en.wikipedia.org of http://nl.wikipedia.org [Na verwys as Wikipedia + jaartal]

Wikipedia 2013a. Afrikaans. http://af.wikipedia.org/wiki/Afrikaans [Gebruik 16 Jan. 2013.]

Wikipedia 2013b. Afrikaanssprekende bevolking in Suid-Afrika. http://af.wikipedia.org/Afrikaanssprekende_bevolking_in_Suid-Afrika [Gebruik 16 Jan. 2013.]

Wikipedia 2013f. Tale in Suid-Afrika. http://af.wikipedia.org/wiki/Tale_in_Suid-Afrika [Gebruik 16 Jan. 2013.]

Wikipedia 2013g. Apartheid in South Africa. http://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid_in_ South_Africa [Gebruik 31 Jan. 2013.]

Wikipedia 2013 (76). Vereenigde Oostindische Compagnie. http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie [Gebruik 5 Jun. 2013.]

Wikipedia 2013 (105). Nederlandse Taalunie. http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Taalunie [Gebruik 12 Jun. 2013.]

Wikipedia 2013 (118). History of South Africa. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_South_Africa [Gebruik 19 Jul. 2013.]

Wikipedia 2013 (119). Geskiedenis van Suid-Afrika. http://af.wikipedia.org/wiki/Geskiedenis_van_Suid-Afrika [Gebruik 19 Jul. 2013.]

Wikipedia 2013 (127). George McCall Theal. http://en.wikipedia.org/wiki/George_McCall_Theal [Gebruik 9 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (128). Geskiedenis. http://af.wikipedia.org/wiki/geskiedenis [Gebruik 9 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (129). Blombos Cave. http://en.wikipedia.org/wiki/Blombos_Cave [Gebruik 9 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (130). Bartolomeu Dias. http://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Dias [Gebruik 9 Aug.]

Wikipedia 2013 (131). Vasco da Gama. http://en.wikipedia.org/wiki/Vasco_da_Gama [Gebruik 9 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (132). Portugese in Africa.  http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_in_Africa [Gebruik 9 Aug. 2013]

Wikipedia 2013 (134). Scheurbuik. http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheurbuik [Gebruik 12 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (135). Jan Huygen van Linschoten. http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Huygen_van_Linschoten [Gebruik 13 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (136). Autshumato. http://en.wikipedia.org/wiki/Autshumato [Gebruik 13 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (130). Waddeneilanden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Waddeneilanden [Gebruik 14 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (137). Engelse Kaapkolonie. http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelse_Kaapkolonie [Gebruik 19 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (138). Geskiedenis van die Kaapkolonie vanaf 1806 tot 1870. http://af.wikipedia.org/wiki/Geskiedenis_van_die_Kaapkolonie_vanaf_1806_tot_1870 [Gebruik 19 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (139). Nederlandse Kaapkolonie. http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Kaapkolonie [Gebruik 19 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (140). Geskiedenis van die Kaapkolonie http://af.wikipedia.org/wiki/Geskiedenis_van_die_Kaapkolonie [Gerbuik 19 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (141). Jan van Riebeeck. http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Riebeeck [Gebruik 19 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (142). Suid-Afrika. http://af.wikipedia.org/wiki/Suid-Afrika [Gebruik 21 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (143). Khoikhoi. http://en.wikipedia.org/wiki/Khoikhoi [Gebruik 21 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (144). History of slavery. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_slavery [Gebruik 22 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (145). Slavery. http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery [Gebruik 22 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (146). Slavernij. http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij [Gebruik 22 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (147). Simon van der Stel. http://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_van_der_Stel [Gebruik 23 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (148). Simon van der Stel. http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_van_der_Stel [Gebruik 23 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (149). Hugenoten. http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugenoten [Gebruik 23 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (150). François Valentyn. http://nl.wikipedia.org/wiki/Francois_Valentijn [Gebruik 27 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (151). Adam Tas. https://af.wikipedia.org/wiki/Adam_Tas [Gebruik 27 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (152). Kaaps-Hollandse stijl. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaaps-Hollandse_stijl [Gebruik 30 Aug. 2013.]

Wikipedia 2013 (153). Stellenbosch. http://en.wikipedia.org/wiki/Stellenbosch [Gebruik 16 Sept. 2013.]

Wikipedia 2013 (154). Lady Anne Barnard. http://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Anne_Barnard [Gebruik 9 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (155). Bataafse Republiek. http://nl.wikipedia.org/wiki/Bataafse_Republiek [Gebruik 9 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (156). Sir David Baird. http://en.wikipedia.org/wiki/Sir_David_Baird,_1st_Baronet [Gebruik 9 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (157). Slag van Blaauwberg. http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_van_Blaauwberg [Gebruik 9 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (158). Jan Willem Janssens. http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Willem_Janssens [Gebruik 9 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (159). Du Pré Alexander, graaf van Caledon. http://af.wikipedia.org/wiki/Du_Pré_Alexander,_graaf_van_Caledon [Gebruik 9 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (160). Britse goewerneurs van die Kaapkolonie. http://af.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Britse_goewerneurs_van_die_Kaapkolonie [Gebruik 9 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (161). John Francis Cradock. http://en.wikipedia.org/wiki/John_Francis_Cradock [Gebruik 9 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (162). Lord Charles Somerset. http://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Charles_Somerset [Gebruik 10 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (163). Albany, South Africa. http://en.wikipedia.org/wiki/Albany,_South_Africa [Gebruik 10 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (164). 1820 Settlers. http://en.wikipedia.org/wiki/1820_Settlers  [Gebruik 10 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (165). 1820 Settlers National Monument. http://en.wikipedia.org/wiki/1820_Settlers_National_Monument [Gebruik 10 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (166). James Barry (surgeon). http://en.wikipedia.org/wiki/James_Barry_(surgeon) [Gebruik 10 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (167). Andries Stockenström. http://af.wikipedia.org/wiki/Andries_Stockenström  [Gebruik 11 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (168). Andries Stockenström. http://en.wikipedia.org/wiki/Andries_Stockenström  [Gebruik 11 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (169). Xhosa wars. http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Frontier_Wars [Gebruik 12 Okt. 2013]

Wikipedia 2013 (170). Slagtersnek-rebellie. http://af.wikipedia.org/wiki/Slagtersnek-rebellie [Gebruik 12 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (171). Griekwas (stam). http://af.wikipedia.org/wiki/Griekwas_(stam) [Gebruik 12 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (172). Kimberley. http://af.wikipedia.org/wiki/Kimberley [Gebruik 13 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (173). Johannesburg. http://en.wikipedia.org/wiki/Johannesburg [Gebruik 13 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (174). Mfecane. http://en.wikipedia.org/wiki/Mfecane [Gebruik 13 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (175). Kategorie: Die Groot Trek. http://af.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Die_Groot_Trek [Gebruik 14 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (176). Geloftedag. http://af.wikipedia.org/wiki/Geloftedag [Gebruik 14 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (177). Die Gelofte. http://af.wikipedia.org/wiki/Die_Gelofte [Gebruik 14 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (178). Slag van Bloedrivier. http://af.wikipedia.org/wiki/Slag_van_Bloedrivier [Gebruik 14 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (179). Louis Tregardt. http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Tregardt#ld [Gebruik 14 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (180). Louis Tregardt. http://af.wikipedia.org/wiki/Louis_Tregardt [Gebruik 14 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (181). Piet Retief.  http://af.wikipedia.org/wiki/Piet_Retief [Gebruik 14 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (182). Piet Retief.  http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Retief [Gebruik 14 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (183). Erasmus Smit. http://af.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Smit [Gebruik 15 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (184). Voortrekkermonument. http://af.wikipedia.org/wiki/Voortrekkermonument [Gebruik 15 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (185). Afrikaner nationalism. http://en.wikipedia.org/wiki/Afrikaner_nationalism [Gebruik 16 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (186). Afrikanernasionalisme. http://af.wikipedia.org/wiki/Afrikanernasionalisme [Gebruik 16 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (187). Afrikanernationalisme. http://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikanernationalisme [Gebruik 16 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (188). Battle of Isandlwana. http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Isandlwana [Gebruik 17 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (189). First Boer War. http://en.wikipedia.org/wiki/First_Boer_War [Gebruik 18 Okt. 2013]

Wikipedia 2013 (190). Eerste Vryheidsoorlog. http://af.wikipedia.org/wiki/Eerste_Vryheidsoorlog [Gebruik 18 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (191). Tweede Vryheidsoorlog. http://af.wikipedia.org/wiki/Tweede_Vryheidsoorlog [Gebruik 18 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (192). Slag van Majuba.  http://af.wikipedia.org/wiki/Slag_van_Majuba [Gebruik 18 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (193). Paul Kruger. http://af.wikipedia.org/wiki/Paul_Kruger [Gebruik 19 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (194). Cecil John Rhodes. http://af.wikipedia.org/wiki/Cecil_John_Rhodes [Gebruik 19 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (195). Jameson-inval. http://af.wikipedia.org/wiki/Jameson-inval [Gebruik 19 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (196). Baster. http://en.wikipedia.org/wiki/Baster [Gebruik 20 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (197). Rehoboth-Basters. http://af.wikipedia.org/wiki/Rehoboth-basters  [Gebruik 20 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (198). Dorsland Trek. http://en.wikipedia.org/wiki/Dorsland_Trek [Gebruik 20 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (199). Dorslandtrek. http://af.wikipedia.org/wiki/Dorslandtrek [Gebruik 20 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (200). Coenraad de Buys. http://en.wikipedia.org/wiki/Coenraad_de_Buys [Gebruik 21 Okt. 2013]

Wikipedia 2013 (201). Coenraad de Buys. http://af.wikipedia.org/wiki/Coenraad_de_Buys [Gebruik 21 Okt. 2013]

Wikipedia 2013 (202). Namibië. http://af.wikipedia.org/wiki/Namibië [Gebruik 21 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (203). Namibia. http://en.wikipedia.org/wiki/Namibia [Gebruik 21 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (204). Namibia. http://de.wikipedia.org/wiki/Namibia [Gebruik 21 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (205). Abu Bakr Effendi. http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr_Effendi [Gebruik 25 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (206). Second Boer War. http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Boer_War [Gebruik 26 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (207). Boer Wars. http://en.wikipedia.org/wiki/Boer_Wars [Gebruik 26 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (208). Alfred Milner 1st Viscount Milner. http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Milner,_1st_Viscount_Milner [Gebruik 27 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (209). Alfred Milner. http://af.wikipedia.org/wiki/Alfred_Milner [Gebruik 27 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (210). Emily Hobhouse. http://en.wikipedia.org/wiki/Emily_Hobhouse [Gebruik 27 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (211). Emily Hobhouse. http://af.wikipedia.org/wiki/Emily_Hobhouse [Gebruik 27 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (212). Nasionale Vrouemonument. http://af.wikipedia.org/wiki/Nasionale_Vrouemonument [Gebruik 27 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (213). Afrikaner. http://en.wikipedia.org/wiki/Afrikaner [Gebruik 27 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (214). Comodoro Rivadavia. http://en.wikipedia.org/wiki/Comodoro_Rivadavia [Gebruik 28 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (215). Ben Viljoen. http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Viljoen [Gebruik 28 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (216). Sarie Marais. http://en.wikipedia.org/wiki/Sarie_Marais [Gebruik 29 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (217). C.E. Boniface. http://af.wikipedia.org/wiki/C.E._Boniface [Gebruik 30 Okt. 2014.]

Wikipedia 2013 (218). Charles Etienne Boniface. http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Etienne_Boniface [Gebruik 30 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (219). Klaas Waarzegger. http://nl.wikipedia.org/wiki/Klaas_Waarzegger [Gebruik 30 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (220). Sol Plaatje. http://en.wikipedia.org/wiki/Sol_Plaatje [Gebruik 30 Okt. 2013.]

Wikipedia 2013 (221). Thomas Pringle. http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pringle [Gebruik 2 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (222). Potchefstroom. http://en.wikipedia.org/wiki/Potchefstroom [Gebruik 3 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (223). Afrikaanse taalbeweging. http://af.wikipedia.org/wiki/Afrikaanse_Taalbeweging [Gebruik 4 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (224). Geskiedenis van Afrikaans. http://af.wikipedia.org/wiki/Geskiedenis_van_Afrikaans [Gebruik 4 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (225). Arnoldus Pannevis. http://af.wikipedia.org/wiki/Arnoldus_Pannevis [Gebruik 8 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (226). Stephanus Jacobus du Toit. http://af.wikipedia.org/wiki/Stephanus_Jacobus_du_Toit [Gebruik 8 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (227). Stephanus Jacobus du Toit. http://en.wikipedia.org/wiki/Stephanus_Jacobus_du_Toit [Gebruik 8 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (228). Genootskap van Regte Afrikaners. http://af.wikipedia.org/wiki/Genootskap_van_Regte_Afrikaners [Gebruik 10 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (229). Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. http://af.wikipedia.org/wiki/Suid-Afrikaanse_Akademie_vir_Wetenskap_en_Kuns [Gebruik 11/11/2013.]

Wikipedia 2013 (230). Gustav Preller. http://af.wikipedia.org/wiki/Gustav_Preller [Gebruik 14 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (231). Jan Hendrik Hofmeyr de Waal. http://af.wikipedia.org/wiki/J.H.H._de_Waal [Gebruik 14 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (232). Eugène Marais. http://af.wikipedia.org/wiki/Eugene_Marais [Gebruik 14 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (233). Eugène Marais. http://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Marais [Gebruik 14 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (234). Onze Jan Hofmeyr. http://af.wikipedia.org/wiki/Onze_Jan_Hofmeyr [Gebruik 14 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (235). Willem Postma. http://af.wikipedia.org/wiki/Willem_Postma [Gebruik 14 Nov. 2013]

Wikipedia 2013 (236). C. Louis Leipoldt. http://af.wikipedia.org/wiki/C._Louis_Leipoldt [Gebruik 14 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (237). Jan F.E. Celliers. http://af.wikipedia.org/wiki/Jan_F.E._Celliers [Gebruik 14 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (238). C.J. Langenhoven. http://af.wikipedia.org/wiki/C.J._Langenhoven [Gebruik 14 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (239). Daniël Francois Malan. http://af.wikipedia.org/wiki/D.F._Malan [Gebruik 14 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (240). 20th Century. http://en.wikipedia.org/wiki/20th_century [Gebruik 18/11/2013.]

Wikipedia 2013 (241). Kategorie: 20ste eeu. http://af.wikipedia.org/wiki/Kategorie:20ste_eeu [Gebruik 18/11/2013.]

Wikipedia 2013 (242). Pakt-regering. http://af.wikipedia.org/wiki/Pakt-regering [Gebruik 22 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (243). Barry Hertzog. http://af.wikipedia.org/wiki/J.B.M._Hertzog [Gebruik 23 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (244). J.B.M. Hertzog. http://en.wikipedia.org/wiki/J._B._M._Hertzog [Gebruik 24 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (245). Afrikaanse Woordelys en Spelreëls. http://af.wikipedia.org/wiki/Afrikaanse_Woordelys_en_Spelreëls [Gebruik 24 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (246). Suid-Afrikaanse universiteite. http://af.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Suid-Afrikaanse_universiteite [Gebruik 25 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (247). Bybel. http://af.wikipedia.org/wiki/Bybel [Gebruik 25 Nov. 2013.]

Wikipedia 2013 (248). Totius. http://af.wikipedia.org/wiki/Totius [Gebruik 25 Nov. 2013.]

Wikipedia 2014 (1). Morawiese kerk. http://af.wikipedia.org/wiki/Morawiese_kerk [Gebruik 3 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (2). Hansard. http://en.wikipedia.org/wiki/Hansard [Gebruik 4 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (3). Sasol. http://af.wikipedia.org/wiki/SASOL [Gebruik 7 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (4). Ekonomie van Suid-Afrika. http://af.wikipedia.org/wiki/Ekonomie_van_Suid-Afrika [Gebruik 7 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (5). Koerant. http://af.wikipedia.org/wiki/Koerant [Gebruik 7 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (6). Tydskrif. http://af.wikipedia.org/wiki/Tydskrif [Gebruik 7 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (7). Media of South Africa. http://en.wikipedia.org/wiki/Media_of_South_Africa [Gebruik 8 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (8). Mass media. http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_media [Gebruik 8 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (9). The World (South African Newspaper). http://en.wikipedia.org/wiki/The_World_(South_African_newspaper) [Gebruik 9 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (10). Springbok Radio. http://en.wikipedia.org/wiki/Springbok_Radio [Gebruik 9 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (11). South African Broadcasting Corporation. http://en.wikipedia.org/wiki/South_African_Broadcasting_Corporation [Gebruik 9 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (12). Television in South Africa. http://en.wikipedia.org/wiki/Television_in_South_Africa#Slow_introduction [Gebruik 9 Jan. 2013.)

Wikipedia 2014 (13). History of television. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_television [Gebruik 9 Jan. 2013.]

Wikipedia 2014 (14). M-Net.  http://en.wikipedia.org/wiki/M-Net [Gebruik 11 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (15). kykNET. http://af.wikipedia.org/wiki/KykNET [Gebruik 11 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (16). DStv. http://af.wikipedia.org/wiki/DStv [Gebruik 11 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (17). DStv. http://en.wikipedia.org/wiki/DStv [Gebruik 11 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (18). Solidariteit. http://af.wikipedia.org/wiki/Solidariteit [Gebruik 11 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (19). Kultuur. http://af.wikipedia.org/wiki/Kultuur [Gebruik 13 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (20). ATKV. http://en.wikipedia.org/wiki/ATKV [Gebruik 13 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (21). Nkosi Sikelel’ iAfrika. http://en.wikipedia.org/wiki/Nkosi_Sikelel’_iAfrika [Gerbuik 13 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (22). Afrikaanse rolprente. http://af.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Afrikaanse_rolprente [Gebruik 14 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (23). Lys van Afrikaanse rolprente. http://af.wikipedia.org/wiki/Lys_van_Afrikaanse_rolprente [Gebruik 14 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (24). Lits of South African Television Series. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_South_African_television_series [Gebruik 14 Jan. 2014]

Wikipedia 2014 (25). Afrikaanse musiek. http://af.wikipedia.org/wiki/Afrikaanse_musiek [Gebruik 14 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (26). Lys van Suid-Afrikaanse musikante. http://af.wikipedia.org/wiki/Lys_van_Suid-Afrikaanse_musikante [Gebruik 14 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (27). Lys van Suid-Afrikaanse musiekgroepe. http://af.wikipedia.org/wiki/Lys_van_Suid-Afrikaanse_musiekgroepe [Gebruik 14 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (28). Boeremusiek. http://af.wikipedia.org/wiki/Boeremusiek [Gebruik 14 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (29). Music of South Africa. http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_South_Africa [Gebruik 14 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (30). List of Afrikaans singers. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Afrikaans_singers [Gebruik 14 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (31). Letterkunde. http://af.wikipedia.org/wiki/Letterkunde [Gebruik 14 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (32). Afrikaanse letterkunde. http://af.wikipedia.org/wiki/Afrikaanse_letterkunde [Gebruik 14 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (33). Afrikaanse skrywers. http://af.wikipedia.org/wiki/Afrikaanse_skrywers [Gebruik 14 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (34). Lys van Afrikaanse digters. http://af.wikipedia.org/wiki/Lys_van_Afrikaanse_digters [Gebruik 14 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (35). Lys van Afrikaanse skrywers. http://af.wikipedia.org/wiki/Lys_van_Afrikaanse_skrywers [Gebruik 14 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (36). Lys van Suid-Afrikaanse skrywers. http://af.wikipedia.org/wiki/Lys_van_Suid-Afrikaanse_skrywers [Gebruik 14 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (37). South African literature. http://en.wikipedia.org/wiki/South_African_literature [Gebruik 15 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (38). John Christoffel Kannemeyer. http://en.wikipedia.org/wiki/John_Christoffel_Kannemeyer [Gebruik 15 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (39). Standaardtaal. http://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardtaal [Gebruik 18 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (40). Lexicologie. http://nl.wikipedia.org/wiki/Lexicologie [Gebruik 24 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (41). Lexicology. http://en.wikipedia.org/wiki/Lexicology [Gebruik 24 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (42). Lexicography. http://en.wikipedia.org/wiki/Lexicography [Gebruik 24 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (43). Woordenboek. http://nl.wikipedia.org/wiki/Woordenboek [Gebruik 25 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (44). Taalplanning. http://nl.wikipedia.org/wiki/Taalplanning [Gebruik 28 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (45).  Language Planning. http://en.wikipedia.org/wiki/Language_planning [Gebruik 28 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (46). Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum. http://af.wikipedia.org/wiki/Suid-Afrikaanse_Nasionale_Kunsmuseum [Gebruik 30 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (47). South Africa’s Museums. http://www.southafrica.info/travel/cultural/museums.htm [Gebruik 30 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (48). Kategorie: Museums in Suid-Afrika. http://af.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Museums_in_Suid-Afrika [Gebruik 30 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (49). Kategorie: Kunsmuseums en –galerye van Suid-Afrika. http://af.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Kunsmuseums_en_galerye_van_Suid-Afrika [Gebruik 30 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (50). Kategorie:Geboue in Suid-Afrika. http://af.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Geboue_in_Suid-Afrika [Gebruik 30 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (51). Afrikaanse Taalmonument. http://af.wikipedia.org/wiki/Afrikaanse_Taalmonument [Gebruik 31 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (52). Eerste Taalmonument. http://af.wikipedia.org/wiki/Eerste_Taalmonument [Gebruik 31 Jan. 2014.]

Wikipedia 2014 (53). Kasteel van Goeie Hoop. http://af.wikipedia.org/wiki/Kasteel_die_Goeie_Hoop [Gebruik 7 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (54). Castle of Good Hope. http://en.wikipedia.org/wiki/Castle_of_Good_Hope [Gebruik 7 Feb. 2014.] [Gebruik 7 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (55). Kaap de Goede Hoop. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_de_Goede_Hoop [Gebruik 7 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (56). Afrikaans Language Monument. http://en.wikipedia.org/wiki/Afrikaans_Language_Monument [Gebruik 8 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (57). 1918 flu epidemic. http://en.wikipedia.org/wiki/1918_flu_pandemic [Gebruik 11 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (58). Geskiedenis van die ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrika. http://af.wikipedia.org/wiki/Geskiedenis_van_die_ekonomiese_ontwikkeling_van_Suid-Afrika [Gebruik 11 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (60). Afrikaans grammar. http://en.wikipedia.org/wiki/Afrikaans_grammar [Gebruik 12 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (61). Hendrik Witbooi. http://en.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Witbooi_(Namaqua_chief) [Gebruik 13 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (62). Voortrekkers (Organisasie). http://af.wikipedia.org/wiki/Voortrekkers_(organisasie) [Gebruik 14 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (63). Nasionale Party. http://af.wikipedia.org/wiki/Nasionale_Party [Gebruik 17 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (64). Nasionale Party. http://nl.wikipedia.org/wiki/Nasionale_Party [Gebruik 17 Feb/ 2014.]

Wikipedia 2014 (65). Ossewabrandwag. http://af.wikipedia.org/wiki/Ossewabrandwag [Gebruik 17 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (66). Ossewabrandwag. http://en.wikipedia.org/wiki/Ossewabrandwag [Gebruik 17 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (67). Apartheid legislation in South Africa. http://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid_legislation_in_South_Africa [Gebruik 18 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (68). Apartheid. http://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (69). Hendrik Verwoerd, http://en.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Verwoerd [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (70). B.J. Vorster. http://en.wikipedia.org/wiki/B.J._Vorster [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (71). P.W. Botha. http://en.wikipedia.org/wiki/P.W._Botha [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (72). Steve Biko. http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Biko [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (73). Negotiations to end apartheid in South Africa. http://en.wikipedia.org/wiki/Negotiations_to_end_apartheid_in_South_Africa [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (74). Suid-Afrikaanse algemene verkiesing van 1994. http://af.wikipedia.org/wiki/Suid-Afrikaanse_algemene_verkiesing_van_1994 [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (75). South African general election, 1994. http://en.wikipedia.org/wiki/South_African_general_election,_1994 [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (76). F.W. de Klerk. http://en.wikipedia.org/wiki/F._W._de_Klerk [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (77). Cry, the Beloved Country. http://en.wikipedia.org/wiki/Cry,_the_Beloved_Country [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (78). Inligtingskandaal. http://af.wikipedia.org/wiki/Inligtingsdebakel [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (79). Long Walk to Freedom. http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Walk_to_Freedom [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (80). Nelson Mandela. http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (81). Nelson Mandela. http://af.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (82). Nelson Mandela. http://nl.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (83). Racial segregation. http://en.wikipedia.org/wiki/Racial_segregation [Gebruik 19 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (84). Etniciteit. http://nl.wikipedia.org/wiki/Etniciteit [Gebruik 22 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (85). Ethnic group. http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_group [Gebruik 22 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (86). United Democratic Front. http://en.wikipedia.org/wiki/United_Democratic_Front_(South_Africa) [Gebruik 24 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (87). Soweto. http://en.wikipedia.org/wiki/Soweto [Gebruik 24 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (88). Soweto uprising. http://en.wikipedia.org/wiki/Soweto_uprising [Gebruik 24 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (89). Soweto-opstand. http://af.wikipedia.org/wiki/Soweto-opstand [Gebruik 24 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (90). Hector Pieterson. http://en.wikipedia.org/wiki/Hector_Pieterson [Gebruik 24 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (91). Hector Pieterson. http://af.wikipedia.org/wiki/Hector_Pieterson [Gebruik 24 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (92). Truth and Reconciliation Commission. http://en.wikipedia.org/wiki/Truth_and_Reconciliation_Commission_(South_Africa) [Gebruik 16 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (93). Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie. http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrikaanse_Waarheids-_en_Verzoeningscommissie [Gebruik 26 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (94). Grondwet van Suid-Afrika. http://af.wikipedia.org/wiki/Grondwet_van_Suid-Afrika [Gebruik 26 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (95). Constitution of South Africa. http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_South_Africa [Gebruik 26 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (96). Meertaligheid. http://nl.wikipedia.org/wiki/Meertaligheid [Gebruik 27 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (97). Multilingualism. http://en.wikipedia.org/wiki/Multilingualism [Gebruik 27 Feb. 2014.]

Wikipedia 2014 (98). Abdullah Abdurahman. http://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Abdurahman [Gerbuik 12 Maart 2014.]

Wikipedia 2014 (99). Tricameral Parliament. http://en.wikipedia.org/wiki/Tricameral_Parliament [Gebruik 12 Maart 1914.]

Wikipedia 2014 (100). District Six Museum. http://en.wikipedia.org/wiki/District_Six_Museum [Gebruik 12 Maart 2014.]

Wikipedia 2014 (101). Ashley Kriel. http://en.wikipedia.org/wiki/Ashley_Kriel [Gebruik 16 Maart 2014.]

Wikipedia 2014 (102). Allan Boesak. http://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Boesak [Gebruik 16 Maart 2016.]

Wikipedia 2014 (103). Coloured. http://en.wikipedia.org/wiki/Coloured [Gebruik 16 Maart 2014.]

Wikipedia 2014 (104). Kleurlinge. http://af.wikipedia.org/wiki/Kleurlinge [Gebruik 16 Maart 2014.]

Wikipedia 2014 (105). Uniting Rerformed Church in Southern Africa. http://en.wikipedia.org/wiki/Uniting_Reformed_Church_in_Southern_Africa [Gebruik 17 Maart 2014.]

Wikipedia 2014 (106). Basil D’Oliviera. http://en.wikipedia.org/wiki/Basil_D’Oliveira [Gebruik 17 Maart 2014.]

Wikipedia 2014 (107). Genadendal. http://af.wikipedia.org/wiki/Genadendal [Gebruik 18 Maart 2014.]

Wikipedia 2014 (108). Genadendal. http://en.wikipedia.org/wiki/Genadendal [Gebruik 18 Maart 2014.]

Wikipedia 2014 (109). Name. http://en.wikipedia.org/wiki/Name

Wikipedia 2014 (110). Achternaam. http://nl.wikipedia.org/wiki/Achternaam

Wikipedia 2014 (111). Geschiedenis van acternamen in Nederland. http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_achternamen_in_Nederland

Wikipedia 2014 (112). Orania. http://af.wikipedia.org/wiki/Orania [Gebruik 19 Maart 2014.]

Wikipedia 2014 (113). Orania, Northern Cape. http://en.wikipedia.org/wiki/Orania,_Northern_Cape [Gebruik 19 Maart 2014.]

Wikipedia 2014 (114). National anthem of South Africa. http://en.wikipedia.org/wiki/National_anthem_of_South_Africa [Gebruik 20 Maart 2014.]

Wikipedia 2014 (115). Nkosi Sikelel’ iAfrika. http://en.wikipedia.org/wiki/Nkosi_Sikelel’_iAfrika [Gebruik 20 Maart 2014.]

Wikipedia 2014 (116). Creolization. http://en.wikipedia.org/wiki/Creolization [Gebruik 30 Maart 2014.]

Wikipedia 2014 (117). Taalkontak. http://af.wikipedia.org/wiki/Taalkontak [Gebruik 1 April 2014.]

Wikipedia 2014 (118). Language contact. http://en.wikipedia.org/wiki/Language_contact [Gebruik 1 April 2014.]

Wikipedia 2014 (119). Category: Language activists. http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Language_activists [Gebruik 12 April 2014.]

Wikipedia 2014 (120). World War I Casualties. http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I_casualties [Gebruik 18 April 2014.]

Wikipedia 2014 (121). Solidarity (South African trade union). http://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity_(South_African_trade_union) [Gebruik 21 April 2014.]

Wikipedia 2014 (122). Mitchell’s Plain. http://en.wikipedia.org/wiki/Mitchell’s_Plain [Gebruik 21 April 2014.]

Wikipedia 2014 (123). Afrikaner Broederbond.  http://af.wikipedia.org/wiki/Afrikaner_Broederbond [Gebruik 3 Mei 2014.]

Wikipedia 2014 (123). Afrikaner Broederbond.  http://en.wikipedia.org/wiki/Afrikaner_Broederbond [Gebruik 3 Mei 2014.]

Wikipedia 2014 (124). Democracy. http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy [Gebruik 24 Mei 2014.]

Wikipedia 2014 (125). Democratie. http://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie [Gebruik 24 Mei 2014.]

Wikipedia 2014 (126). Freedom Charter. http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_Charter [Gebruik 31Mei 2014.]

Wikipedia 2014 (127). Lingua franca http://en.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca [Gebruik 31 Mei 2014.]

Wikipedia 2014 (128). List of lingua francas. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_lingua_francas [Gebruik 31 Mei 2014.]

Wikipedia 2014 (129). Code talker. http://en.wikipedia.org/wiki/Code_talker [Gebruik 11 Jun. 2014.]

Wikipedia 2014 (132). Jan Christian Smuts. http://af.wikipedia.org/wiki/Jan_Christian_Smuts [Gebruik 17 Aug. 2014.]

Wikipedia 2014 (133). Plaasmoorde in Suid-Afrika. http://af.wikipedia.org/wiki/Plaasmoorde_in_Suid-Afrika [Gebruik 24 Aug. 2014.]

Wikipedia 2014 (134). Thomas Francois Burgers. http://af.wikipedia.org/wiki/Thomas_Francois_Burgers [Gebruik 27 Aug. 2014.]

Wikipedia 2014 (135). Facebook. http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook [Gebruik 12 Sept. 2014.]

Wikipedia 2014 (136). Vlaamse Beweging. http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Beweging [Gebruik 14 Sept. 2014.]

Wikipedia 2014 (137). Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. http://nl.wikipedia.org/wiki/Encyclopedie_van_de_Vlaamse_Beweging [Gebruik 14 Sept. 2014.]

Wikipedia 2014 (138). American Civil War. http://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War [Gebruik 22 Sept. 2014.]

Wikipedia 2014 (139). Von Dessin-versameling. http://af.wikipedia.org/wiki/Von_Dessin-versameling [Gebruik 28 Sept. 2014.]

Wikipedia 2014 (140). Sandra Laing. http://en.wikipedia.org/wiki/Sandra_Laing [Gebruik 5 Nov. 2014.]

Wikipedia 2014 (141). South West Africa. http://en.wikipedia.org/wiki/South-West_Africa [Gebruik 14 Nov. 2014.]

Wikipedia 2014 (142). History of Namibia. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Namibia [Gebruik 14 Nov. 2014.]

Wikipedia 2104 (143). Johannes du Plessis Scholtz. http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_du_Plessis_Scholtz#Publications [Gebruik 20 Nov. 2014.]

Wikipedia 2014 (145). Bittereinders. http://af.wikipedia.org/wiki/Bittereinders [Gebruik 30 Des. 2014.]

Wikipedia 2014 (146). Lamert Allard te Winkel. http://nl.wikipedia.org/wiki/Lamert_Allard_te_Winkel [Gebruik 30 Des. 2014.]

Wikipedia 2014 (147). Course in General Linguistics. http://en.wikipedia.org/wiki/Course_in_General_Linguistics [Gebruik 30 Des. 2014.]

Wikipedia 2014 (148). Jopie Fourie. http://af.wikipedia.org/wiki/Jopie_Fourie [Gebruik 30 Des. 2014.]

Wikipedia 2014 (149). Josef Johannes “Jopie” Fourie. http://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Johannes_Jopie_Fourie [Gebruik 30 Des. 2014.]

Wikipedia 2014 (153). Namibisch-Afrikaans. http://nl.wikipedia.org/wiki/Namibisch-Afrikaans [Gebruik 31 Des. 2014.]

Wikipedia 2014 (154). Verskille tussen Afrikaans en Nederlands. http://af.wikipedia.org/wiki/Verskille_tussen_Afrikaans_en_Nederlands [Gebruik 31 Des. 2014.]

Wikipedia 2014 (155). Diergaardt v. Namibia. http://en.wikipedia.org/wiki/Diergaardt_v._Namibia [Gebruik 31 Des. 2014.]

Wikipedia 2014 (156). Verdrag van Vereeniging. http://af.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Vereeniging [Gebruik 31 Des. 2014.]

Wikipedia 2014 (157). Arabiese Afrikaans. http://af.wikipedia.org/wiki/Arabiese_Afrikaans [Gebruik 31 Des. 2014.]

Wikipedia 2014 (158). Francis William Reitz. http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_William_Reitz [Gebruik 31 Des. 2014.]

Wikipedia 2014 (159). Lys van politieke partye in Suid-Afrika. http://af.wikipedia.org/wiki/Lys_van_politieke_partye_in_Suid-Afrika [Gerbuik 31 Des. 2014.]

Wikipedia 2014 (160). List of political parties in South Africa. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_South_Africa [Gebruik 31 Des. 2014.]

Wikipedia 2014 (161). Frederik van Zyl Slabbert. http://en.wikipedia.org/wiki/Frederik_van_Zyl_Slabbert [Gebruik 31 Des. 2014.]

Wikipedia 2015. Islamitische Staat (in Irak en de Levant). https://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitische_Staat_%28in_Irak_en_de_Levant%29 [Gebruik 30 Des. 2015.]

[1] Die Nederlandse Tanap-program is ’n gesamentlike onderneming van die Nationaal Archief in Den Haag en die Universiteit van Leiden in samewerking met UNESCO se Memory of the World-program. Dit het ten doel die digitale beskikbaarmaking van die Resolusies van die Politieke Raad aan die Kaap (1651-1795). Vergelyk hieroor o.a. Liebenberg 2007a en 2007b.