Hoofstuk 7

 1. Inleiding
 2. Die Germaanse taalfamilie

2.1        Drie Germaanse subgroepe

2.2      Noord-Germaans

De Villiers, M. 1978. Nederlands en Afrikaans, bl. 40.

Ponelis 1984. Afrikaans binne Germaanse verband, bl. 18-27.

Ponelis 1989b. Nederlands-Afrikaans: die Europese agtergrond van Afrikaans, bl. 38-71.

Van der Merwe, H.J.J.M. 1971b. Taalverwantskap, -soorte en -indeling, bl. 51-52.

Van Vuuren 2000. Ooreenkomste tussen Noors, Afrikaans, bl. 13.

Bloemhoff & Streekstra 2015. Basisboek Historische Taalkunde van het Nederlands, bl. 51-54.

Lecoutere & Grootaers 1948. Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlandsch, bl. 292 e.v.

Philippa 2011. Naaste buren en verre familie. De geschiedenis van het Nederlands en het Noors, Zweeds, Deens en Ijslands, bl. 264-265.

Van Bree 2014b. Leerboek voor de Historische Grammatica van het Nederlands: Deel 1 – Gotische grammatica. Inleiding. Klankleer. (Hoofstuk 9.)

Van Loey & Schönfeld 1954. Schönfeld’s Historische Grammatica van het Nederlands. Klankleer, vormleer [en] woordvorming, bl. xxiii e.v.

Asher & Mosely (eds.) 2007. Atlas of the World’s languages.

Brown & Ogilvie 2009. Concise Encyclopedia of Languages of the World. (Goeie kontrolebron.)

Crystal 2010. The Cambridge Encyclopedia of Language, bl. 310-311.

Donaldson, B.C. 1983. Dutch. A linguistic history of Holland and Belgium. (Hoofstuk, bl. 16, bl. 126-127.)

Faarlund 1994. Old and Middle Scandinavian, bl. 38-71.

Harbert 2007. The Germanic Languages, bl. 13-20.

Hawkins 1990a. Germanic languages, bl. 58-66.

Henriksen & Van der Auwera 1994. The Germanic Languages, bl. 1-18.

Horan e.a. (eds.) 2009. Landmarks in the History of the German Language.

Lockwood 1976. An informal history of the German language, with chapters on Dutch and Afrikaans, Frisian and Jiddish. (Hoofstuk 11, bl. 182 e.v.)

Poole 1999. An Introduction to Linguistics, bl. 146 e.v.

Van der Wal & Quak 1994. Old and Middle Continental West Germanic, bl. 72-109.

Stegeman 2014. Handbuch Niederländisch: Sprache und Sprachkultur von den Anfängen bis 1800. (Hoofstuk 2.)

Internetskakel

Wikipedia 2013ppp. Germaanse talen.

 • Sweeds

Dorren 2011. Drie verwante talen gaan hun eigen weg. Het hedendaags Zweeds, Noors en Deens, bl. 260-263.

Philippa 2011. Naaste buren en verre familie. De geschiedenis van het Nederlands en het Noors, Zweeds, Deens en Ijslands, bl. 264-265.

Anderson 1994. Swedish, bl. 271-312.

Bandle e.a. (eds.) 2002. The Nordic languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol. 1.

Bandle e.a. (eds.) 2005. The Nordic languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol. 2.

Haugen 1990. Danish, Norwegian and Swedish, bl. 147-169.

Henriksen & Van der Auwera 1994. The Germanic Languages, bl. 6.

Teleman 2003. Swedish, bl. 405-430.

Internetskakel

Wikipedia 2013 (6). Zweeds.

 • Deens

Dorren 2011. Drie verwante talen gaan hun eigen weg. Het hedendaags Zweeds, Noors en Deens, bl. 260-263.

Philippa 2011. Naaste buren en verre familie. De geschiedenis van het Nederlands en het Noors, Zweeds, Deens en Ijslands, bl. 264-265.

Bandle e.a. (eds.) 2002. The Nordic languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol. 1.

Bandle e.a. (eds.) 2005. The Nordic languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol. 2.

Haberland 1994. Danish, bl. 313-348.

Haugen 1990. Danish, Norwegian and Swedish, bl. 147-169.

Henriksen & Van der Auwera 1994. The Germanic Languages, bl. 6.

Herslund 2008. Danish.

Kristiansen 2003. Danish, bl. 69-92.

Internetskakel

Wikipedia 2013 (7). Deens.

 • Noors/Noorweegs

Van Vuuren 2000. Ooreenkomste tussen Noors, Afrikaans, bl. 13.

Dorren 2011. Drie verwante talen gaan hun eigen weg. Het hedendaags Zweeds, Noors en Deens, bl. 260-263.

Stevenson (red.) 1989. Atlas van de Europese talen, bl. 122-130.

Philippa 2011. Naaste buren en verre familie. De geschiedenis van het Nederlands en het Noors, Zweeds, Deens en Ijslands, bl. 264-265.

Askedal 1994. Norwegian, bl. 219-270.

Bandle e.a. (eds.) 2002. The Nordic languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol. 1.

Bandle e.a. (eds.) 2005. The Nordic languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol. 2.

Håkon Jahr 2003. Norwegian, bl. 331-354.

Haugen 1990. Danish, Norwegian and Swedish, bl. 147-169.

Haugen 2007. Altnordische Philology (old Norse Philology).

Henriksen & Van der Auwera 1994. The Germanic Languages, bl. 7-8.

Jahr 2014. Language Planning as a Sociolinguistic Experiment. The Case of Modern Norwegian.

Rask 2013 [1818]. Investigation of the Origin of the Old Norse or Icelandic Language.

Internetskakels

Wikipedia 2013 (5). Oudnoords.

Wikipedia 2013 (9). Noorwegen.

 • Yslands

Philippa 2011. Naaste buren en verre familie. De geschiedenis van het Nederlands en het Noors, Zweeds, Deens en Ijslands, bl. 264-265.

Van der Sijs 2011. “Taal is als wijn: hoe ouder hoe beter”. Purisme in het Ijslands en Faeröers, bl. 278-279.

Arnason, K. 2003. Icelandic, bl. 245-279.

Henriksen & Van der Auwera 1994. The Germanic Languages, bl. 7.

Rask 2013 [1818]. Investigation of the Origin of the Old Norse or Icelandic Language.

Thráinson 1994. Icelandic, bl. 142-189.

Internetskakel

Wikipedia 2013 (8). Ijslands.

 • Faroëes

Knooihuizen 2014. Variation in Faroese and the development of a spoken standard: In search of corpus evidence.

Van der Sijs 2011. “Taal is als wijn: hoe ouder hoe beter”. Purisme in het Ijslands en Faeröers, bl. 278-279.

Barnes & Weyne 1994. Faroese, bl. 190-217.

Hansen e.a. 2003. Faroese, bl. 157-192.

Henriksen & Van der Auwera 1994. The Germanic Languages, bl. 8-9.

Thrainsson e.a. 2004. Faroese. An Overview and Reference Grammar.

Internetskakel

Wikipedia 2013 (10). Faeröers.

2.3      Die rol en belang van Goties

2.3.1   Wulfila en sy Bybelvertaling

2.3.2   Die bewaar van die vertaling

2.3.3   Die ‘Onse Vader’ in Goties

Conradie, C.J. 1986. Taalgeskiedenis, bl. 50.

De Villiers, M. 1978. Nederlands en Afrikaans, bl. 41.

De Villiers, M. 1980. Die Gotiese Bybelvertaling, bl. 818, 827.

Van der Merwe, H.J.J.M. 1971b. Taalverwantskap, -soorte en -indeling, bl.  54.

Geerts 1979. Geerts 1979. Voorlopers en Varianten van het Nederlands, bl. 19-20.

Lecoutere & Grootaers 1948. Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlandsch, bl. 284-286.

Stevenson (red.) 1989. Atlas van de Europese talen, bl. 119-120.

Van Bree 1977. Leerboek voor de Historische Grammatica van het Nederlands: Klank- en vormleer, met een beknopte grammatica van het Gotisch.

Van Bree 2014b. Leerboek voor de Historische Grammatica van het Nederlands: Deel 1 – Gotische grammatica. Inleiding. Klankleer. (Hoofstukke 4-7.)

Van Bree 1995. Lotgevallen van de Codex Argenteus: de wisselende waarde van een handschrift.

Van der Horst en Marschall 1989. Korte Geschiedenis van de Nederlandse Taal, bl. 30-31.

Bloomfield 1976. Language, bl. 59.

Donaldson 1983. Dutch: A Linguistic History of Holland and Belgium. (Hoofstuk 16, bl. 124-125.)

Kortlandt 2010. Studies in Germanic, Indo-European and Indo-Uralic.

Rauch 2011. The Gothic Language. Grammar, Genetic Provenance and Typology.

Wright 1975. Grammar of the Gothic Language (1910), bl. 195-197.

Wright 1981. Grammar of the Gothic Language, and the Gospel of St. Mark, selections from the other Gospels and the second epistle to Timothy, with notes and glossary.

De Vries, J.W. 1982. Elementair Gotisch.

Grimm 2009 [1848]. Geschichte der Deutschen Sprache. (Vol. I, Hoofstuk 18.)

Kluge 2012. Die Elemente des Gotischen. Eine erste Einführung in die Deutsche Sprachwissenschaft.

Streitberg 2012. Gotisches Elementarbuch.

Internetskakels

Wikipedia 2013 (2). Gotisch.

Wikipedia 2013 (11). Codex Argenteus.

Wikipedia 2013 (12). Gotische Bijbel.

Wikipedia 2013 (13). Die gotische Bibel (Bible, Gothic, Ulfila).

Wikipedia 2013 (14). Onzevader.

 1. Die Wes-Germaanse tale
 • Wes-Germaanse groepering

Conradie, C.J. 1986. Taalgeskiedenis, bl. 49.

De Villiers, M. 1976. Nederlands en Afrikaans, bl. 40, 50.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede, bl. 8.

Geerts 1979. Voorlopers en Varianten van het Nederlands, bl. 20.

Greze 1998. Cor van Bree: ‘Elke variant is gerechtvaardgd.’

Van Bree 1997. Een oud onderwerp opnieuw bekeken: Het Ingweoons.

Van Bree 2014b. Leerboek voor de Historische Grammatica van het Nederlands: Deel 1 – Gotische grammatica. Inleiding. Klankleer. (Hoofstuk 9.)

Harbert 2007. The Germanic Languages, bl. 15-20.

Henriksen & Van der Auwera 1994. The Germanic Languages, bl. 9-17.

Horan e.a. (eds.) 2009. Landmarks in the History of the German Language.

3.2              Noordsee-Germaans

3.2.1           Engels

 • “English, the language that offends for being colonial, is itself the product of a jumble of languages that mirror the history of England, of it having been invaded, of its subsequent conquests and inter-actions with other peoples over the centuries. English owes its very richness to its bastardised origins.” (Rudin 2017)
 • Algeo 1972. Problems in the origin and development of the English language.

Algeo 2010. The Origins and Development of the English Language.

Bailey, R.W. 2015. Speaking American. A History of English in the United States.

Barber 1997. Early Modern English.

Bauer 2002. An Introduction to International varieties of English.

Baugh 1976. A history of the English language.

Bergs & Brinton (eds.) 2012. English Historical Linguistics, Vol. 2.

Blake, N.F. 1996. A History of the English Language.

Bright, J.W. 2012 [1895]. An Outline of Anglo-Saxon Grammar.

Buschfeld E.A. (eds.) 2014. The Evolution of Englishes. The Dynamic Model and beyond.

Campbell, J. (ed.) 1991. The Anglo-Saxons.

Carter e.a. 2011. English Grammar Today. The A-Z of Spoken and Written Grammar.

Cathey 2006. Old Saxon.

Collins, P. (ed.) 2015. Grammatical Change in English World-Wide.

Crystal 2003b. The Cambridge Encyclopedia of the English Language.

Crystal 2004b. The Stories of English.

Crystal 2012. English as a Global Language.

Culpeper 2015 (3rd ed.). History of English.

Durkin 2009. The Oxford Guide to Etymology.

Earle 2005 [1877]. A Book for the Beginner in Anglo-Saxon.

Erling & Seargeant (eds.) 2013. English and Development. Policy, Pedagogy and Literacy Studies.

Filppula e.a. (eds.) 2002. The Celtic Roots of English.

Filppula e.a. 2012. English and Celtic in Contact.

Finegan 1990. English, bl. 67-99.

Galloway & Rose 2015. Introducing Global Englishes.

Görlach (ed.) 2002. English in Europe.

Graddol 2006. English Next.

Hackert 2012. The Emergence of the English Native Speaker. A Chapter in Nineteenth-Century Linguistic Thought.

Henriksen & Van der Auwera 1994. The Germanic Languages, bl. 9-17.

Hewings & Tagg (eds.) 2012. The Politics of English: Conflict, Competition, Co-existence.

Hickey (ed.) 2014. A Dictionary of Varieties of English.

Hogg & Alcorn 2012. An Introduction to Old English.

Horobin 2016. How English Became English. A Short History of a Global Language.

Horobin & Smith 2002. An Introduction to Middle English.

Jackson, K.H. 1953. Language and history in the early Britain: a chronological survey of the Britonic languages, first to twelfth century A.D.

Janson 2012. The History of Languages. An Introduction. (Hoofstukke 10 en 11, bl. 133-171.)

Kohnen 2014. Introduction to the History of English.

König 1994. English, bl. 532-565.

Kortmann & Van der Auwera (eds.) 2011. The Languages and Linguistics of Europe.

Kortmann & Lunkenheimer (eds.) 2013. The Electronic World Atlas of Varieties of English – eWave 2.0.

Kytö & Paiva (eds.) 2016. The Cambridge Handbook of English Historical Linguistics.

Leung & Street (reds.) 2014. The Routledge Companion to English Studies.

Machan 2013. What is English? And why should we care?

McArthur 1996. The Oxford Companion to the English Language.

McCrum e.a. 1993. The Story of English.

McCully & Hilles 2005. The earliest English. An introduction to Old English language.

McWhorter 2015b. English is not normal.

Miller 2012. External Influence on English. From its Beginnings to the Renaissance.

Momma & Matto 2008. A companion to the history of English.

Mugglestone (ed.) 2012. The Oxford History of English.

Murray, N. 2015. Standards of English in Higher Education. (Hoofstuk 1.)

Mustanoja & Van Gelderen 2016. A Middle English Syntax. Parts of Speech.

Nevalainen 2003. English, bl. 127-156.

Nevalainen 2006. A Introduction to Early Modern English.

Nevalainen & Traugott (eds.) 2012. The Oxford Handbook of the History of English.

Ringe 2008. A History of English. From Proto-Indo-European to Proto-Germanic.

Ringe & Taylor 2014, 2017. The Development of Old English.

Saraceni, M. 2015. World Englishes. A Critical Analysis.

Schreier e.a. (eds.) 2010. The Lesser-Known Varieties of English. An Introduction.

Schreier & Hundt (eds.) 2015. English as a Contact Language.

Seoane & Suárez-Gómez (eds.) 2016. World Englishes. New theoretical and methodological considerations.

Singh 2005. The history of English. A student’s guide.

Smith, J.J. 2009. Old English. A Linguistic Introduction.

Ringe 2013. What is Old English? bl. 127-140.

The American Heritage Dictionary of the English Language 1969.

The American Heritage Dictionary of the English Language 2011.

Tieken-Boon van Ostade 2009. An Introduction to Late Modern English.

Watts, R.J. 2012. Language Myths and the History of English.

Williams, J.P. e.a. (eds.) 2015. Further Studies in the Lesser-Known Varieties of English.

Wolfram Schilling 2015. American English.

Wright & Wright 2012. Old English Grammar.

Zandvoort 1964. English in the Netherlands. A study in linguistic infiltration.

Filppula, M.; J. Klemola & D. Sharma (eds.) 2017. The Oxford Handbook of World Englishes. Oxford: Oxford University Press.

Louviot, E. & C. Delesse (eds.) 2017. Studies in Language Variation and Change 2. Shifts and Turns in the History

Nielsen, H.F. 2017. The emergence and development of a spoken standard in England (1400–1926). NOWELE, 70(2): 255-266.

Sayer, D. 2017. Why the idea that the English have a common Anglo-Saxon origin is a myth. Geplaas 15 Des. 2017.  https://theconversation.com/why-the-idea-that-the-english-have-a-common-anglo-saxon-origin-is-a-myth-88272

Schreier, d. & M. Hundt (eds.) 2015. English as a Contact Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Internetskakels

Wikipedia 2013 (15). Angelsaksen.

Wikipedia 2013 (16). Angelsaksisch.

3.2.2    Fries

Anoniem 1999. Herkoms van die Friese taal, bl. 16-17.

Toerien, H. 2015c. Friesiese lesse vir die Afrikaanssprekende voor Erfenisdag.

Druijff 2002. Fries en Stadsfries.

Erkelens 2004. Taal van it hert.

Lecoutere & Grootaers 1948. Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlandsch, bl. 302-304.

Miedema 1987. Fries en Nederlands in Leeuwarden, Groningen en Utrecht. Bijdrage tot het taalgeschiedenis van Nederland en van Friesland in het bijzonder.

Oppewal e.a. 2006. Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur.

Provincie Fryslan 2007. De Fryske taalatlas 2007. Friese taal in beeld.

Van Bree 2004. Zuid-Hollands. Hollands tussen Ij en Haringvliet.

Van Bree 2014. “Is het Fries een taal?” (In Van Bree 2014a: 268-284)

Van Bree 2014b. Leerboek voor de Historische Grammatica van het Nederlands: Deel 1 – Gotische grammatica. Inleiding. Klankleer. (Hoofstuk 9.)

Van der Sijs (red.) 2011. Dialectatlas van het Nederlands, bl. 52-53.

Boelens 1982. The Frisian language: some remarks on its history and its present position, bl. 36-57.

Bremmer 2009. An Introduction to Old Frisian: History, Grammar, Reader, Glossary.

Bremmer 1992. A Bibliographical Guide to Old Frisian Studies.

Bremmer e.a. 2007. Advances in Old Frisian Philology.

Cummins 2011. A Grammar of the Old Friesic Language.

Gorter 1996. Dutch-West-Frisian, bl. 1152-1157.

Gorter 2001. A Frisian Update of Reversing Language Shift, bl. 215-233.

Lockwood 1976. An informal history of the German language, with chapters on Dutch and Afrikaans, Frisian and Jiddish. (Hoofstuk 12.)

Markey 1981. Frisian.

Munske e.a. (red.) 2011. Handbuch des Friesischen / Handbook of Frisian Studies.

Salverda 2005a. ‘Good butter and good cheese is good English and good Frieze’. Frisian language and culture today, bl. 277-279.

Smith, L.C. 2012. Old Frisian. Renewed interest in an ‘old’ Germanic language, bl. 98-115.

Tiersma 1999. Frisian Reference Grammar.

Willemyns 2013. Dutch. Biography of a language, bl. 13-15.

Ytsma 1995. Frisian as first and second language…

De Vaan, M. 2017. The Dawn of Dutch. Language contact in the Western Low Countries before 1200. Amsterdam: John Benjamins.

Dykstra, A. 2017. J.H. Halbertsma’s Lexicon Frisicum (1872) wordt vertaald. Geplaas 2 Des .2017.

http://www.neerlandistiek.nl/2017/12/j-h-halbertsmas-lexicon-frisicum-1872-wordt-vertaald/

Internetskakels

Wikipedia 2013 (17). Friese talen.

Wikipedia 2013 (18). Fryske Akademy.

Friese Bybel – http://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/art/friese-bijbelvertalingen-nu-op-internet/

Fryske Akademy – http://www.fryske-akdemy.nl. Die Wurdboek van de Fryske taal/Woordenboek der Friese Taal is ook hier beskikbaar.

Provincie Fryslan – http://www.fryslan.nl

3.2              Binne-Germaans

3.3.1           Die Hoogduitse klankverskuiwing

 • Die Hoogduitse klankverskuiwing

Conradie, C.J. 1986. Taalgeskiedenis, bl. 54.

De Villiers, M. 1978. Nederlands en Afrikaans, bl. 52.

Ponelis 1989b. Nederlands-Afrikaans: die Europese agtergrond van Afrikaans, bl. 38-71.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese Verlede, bl. 9.

Van der Merwe, H.J.J.M. 1974. Die oerwortels van Afrikaans.

Geerts 1979. Voorlopers en Varianten van het Nederlands, bl. 20.

Lecoutere & Grootaers 1948. Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlandsch, bl. 289-293.

Verdam 1923. Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Taal, bl. 36-43.

Van Bree 2014b. Leerboek voor de Historische Grammatica van het Nederlands: Deel 1 – Gotische grammatica. Inleiding. Klankleer. (Hoofstuk 9.)

Van den Toorn 1987. Nederlandse taalkunde, bl. 18-19.

Bloomfield 1976. Language, bl. 58.

Donaldson 1983. Dutch. A linguistic history of Holland and Belgium. (Hoofstuk 16, bl. 122-124.)

Langer 2003. Low German, bl. 283-285.

Lockwood 1976. An informal history of the German language, with chapters on Dutch and Afrikaans, Frisian and Jiddish, bl. 51-54.

Willemyns 2013. Dutch. Biography of a language, bl. 34-35.

Vgl. www.storievanafrikaans.co.za vir verdere bronverwysings in hierdie afdeling.

 • Oor Oudhoogduits

Schmid 2015 (ed.) 2015. Althochdeutsches Wörtenbuch.

Internetskakel

Wikipedia 2013aaa.Tweede Germaanse klankverschuiwing.

 • Bronne oor Duits

Lecoutere & Grootaers 1948. Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlandsch, bl. 299-302.

Bopp 2010 [1880]. A Comparative Grammar of the Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Gothic, German, and Slavonic Languages.

Clyne 1995. The German Language in a Changing Europe.

Curme 1904, 1922. A Grammar of the German Language.

Eisenberg 1994. German, bl. 349-387.

Eispaβ e.a. 2007 (eds.). Germanic Language Histories ‘from Below’.

Fox 2005. The Structure of German.

Hawkins 1990b. German, bl. 100-128.

Horan e.a. (eds.) 2009. Landmarks in the History of the German Language.

LLC Books 2010. Germanic Languages: Germanic Umlaut, Luxembourgish Language, West Germanic Languages, Indo-European Ablaut, English Language, Plautdietsch.

Lockwood 1965. An informal history of the German language, with chapters on Dutch and Afrikaans, Frisian and Jiddish. London: Hutchinson.

Lockwood 1976. An informal history of the German language, with chapters on Dutch and Afrikaans, Frisian and Jiddish. London: Deutsch.

Lockwood 1987. German Today: The Advanced Learner’s Guide.

Thompson, E.A. 1965. The early Germans.

Todd, M. 1992. The early Germans.

Van Nes 1994. Pennsylvania German, bl. 420-438.

Grimm 2009 [1848]. Geschichte der Deutschen Sprache. 2 vols.

Braune 2012 [1891]. Althochdeutsche Grammatik.

Hennings 2012. Einführung in das Mittelhochdeutsch. (Introduction to Middle High German.)

Nübling e.a. 2010. Historische Sprachwissenschaft des Deutschen.

Hoogduits van die 14de – 17de eeu.)

Winge 2013. Frühneuhochdeutsches Wörterbuch. (‘n Bron wat ‘n aanduiding gee van die variëteite van

Paul 2012 [1904]. Mittelhochdeutsche Grammatik.

Eisenberg, P. 2017. Deutsche Orthografie. Regelwerk und Kommentar. Berlyn: De Gruyter Mouton

Internetskakels

Wikipedia 2013rrr. Germanen.

Wikipedia 2013 (21). Duits.

Wikipedia 2013 (26). German language.

 • Vir algemene inligting oor Duits: die Goethe Instituut – http://www.goethe.de/enindex.htm
 • Duits het ʼn sterke teenwoordigheid op die internet en daar is talle internetskakels na bronne oor Duits. Hierby kom ook die taalaanleerprogramme, ʼn besonder groot verskeidenheid woordeboek en taalhandboeke, boeke oor geskiedenis, kultuur, letterkunde, e.s.m. Die verskeidenheid en beskikbaarheid van bronne is bykans eindeloos.

Vgl. www.storievanafrikaans.co.za vir verdere bronverwysings in hierdie afdeling.

 • Bronne oor Platduits/Plautdeutsch

Breitbarth 2014. The History of Low German Negation.

Epp 1993. The Story of Low German & Plautdietsch: tracing a language across the globe.

Keel 1994. From the Netherlands to Kansas: Mennonite Low German .

Langer 2003. Low German, bl. 281-302.

Markey 1976. A North Sea Germanic Reader.

Noordegraaf 2013b. A Language Lost: The Case of Leeg Duits (“Low Dutch”), bl. 91-108.

Russ (ed.) 1990. The Dialects of Modern German.

Gernetz 1980. Niederdeutsch – gestern und heute.

Lammers 1996. Die plattdeutsche Sprache: Ursprung, Entwicklung, Verwandte, Prognose.

Lindow e.a. (eds.) 1998. Niederdeutsche Grammatik.

Neufeldt 2005. Plautdietsch – English, English – Plautdietsch.

Neufeldt 2010. Plautdietsch Grammar.

Stellmacher, D. 2017. Die niederdeutsche Sprachgeschichte und das Deutsch von heute. Berlyn: Peter Lang AG.

Internetskakels

Wikipedia 2013 (22). Nederduits.

Wikipedia 2013 (23). Low German.

Wikipedia 2013 (24). Plautdietsch.

Wikipedia 2013 (25). Nederlandse invloed op het Nederduits.

Vgl. www.storievanafrikaans.co.za vir verdere bronverwysings in hierdie afdeling.

 • http://www.lowlands-l.net/ is ʼn webblad vir diegene wat belang stel in die taal en kultuur van die hoofsaaklik Nederlands, Seelands (Seeus, Wes-Vlaams), Fries, Limburgs en Laersaksies (Nederduits) . Dit is dus daardie Germaanse tale wat ontwikkel het in die laer liggende dele teenaan die Noordsee en die Baltiese kus. Op die webblad word heelwat verwysingsbronne na hierdie (en ander verwante tale, soos Afrikaans, Engels en Skots) aangegee.

3.4   Opsomming

 1. Afrikaans binne die Germaanse taalfamilie

Samevatting